Allmänna villkor

Följande villkor gäller för alla bokningar som görs på denna webbplats. Läs igenom dem innan du gör en bokning.

I dessa villkor gäller följande definitioner:

1. Definitioner

"Företaget", "vi", "oss", "vår" och "våra" betyder ST Services Iberia S.L., ett aktiebolag som verkar enligt gällande spansk lagstiftning och är registrerat i Gironas handelsregister under skattenummer ES-B64767627.

"Kund" betyder den person som betalar för bokningen.

"Passagerare" betyder alla passagerare som omfattas av bokningen, med eller utan angivet namn.

"Huvudpassagerare" betyder den första passageraren som namnges i bokningen.

"Du", "din", "ditt" och "er" betyder alla kunder, inklusive alla passagerare (eller någon/några av dem i vissa fall) som namnges i en bokning.

"Transportföretaget" betyder den professionella transportserviceleverantör som kommer att utföra transfern.

"Bokning" betyder den bokning av transfer som gjorts med oss.

"Transferservice” betyder alla tjänster som vi erbjuder för att transportera passagerare på vägnätet, och omfattar alla andra tjänster som tillhandahålls av oss i relation till den transporten.

"Transfervoucher", "bokningsvoucher" och "voucher" betyder den skriftliga bekräftelsen på bokningen som skickas till dig via e-post.

"Kontrakt" betyder bokningen och dessa villkor, och alla andra villkor som anges som gällande för bokningen.

"Villkor" betyder dessa allmänna villkor.

"Webbplats", "webbsida" och "hemsida" betyder www.suntransfers.com eller andra webbplatser som ägs eller drivs av oss.

2. Impressum

Företagsnamn: ST Services IBERIA, S.L.

Registrerat kontor: Ctra de l’Estartit, 143-145, 17257, Torroella de Montgrí, Girona, Spanien

Registrerad i: Girona

Momsregistreringsnummer: ES-B64767627

Verkställande direktör: Nathan Timmins

Hemsida: https://www.suntransfers.com/

Telefon: (+34) 931816896

Email: info@suntransfers.com

3. Bokning online

Den person som gör bokningen måste vara minst 18 år, och har ansvaret för att följa bokningsprocessen, se till att alla de uppgifter som anges är korrekta och fullständiga, samt erlägga full betalning.

När avtal ingås med ST Services Iberia S.L. kommer bolaget att genomföra nödvändiga formaliteter för att organisera de begärda tjänsterna.

Avtalet blir rättsligt bindande först när du har fått din transfervoucher via e-post. Om transportleverantören inte kan tillhandahålla den begärda tjänsten kommer du att informeras, och hela beloppet återbetalas med samma metod som betalningen gjordes. Därefter har vi inga ytterligare skyldigheter gentemot dig.

Du måste bekräfta alla meddelanden vi skickar till dig. Men i händelse av att du inte bekräftar mottagandet av ett e-postmeddelande skall de sändningsbekräftelser som finns på vår e-postserver betraktas som bevis på mottagandet.

Det faktum att vi skickar dig bekräftelse på avgifter och betalningar som du gjort ska inte betraktas som att du är bunden till något kontrakt.

Den transfervoucher som måste visas upp för transportören ska skrivas ut, så att varje voucher finns tillgänglig för föraren att inspektera. Om huvudpassageraren inte kan visa upp vouchern kan detta resultera i att transfertjänsten inte kan tillhandahållas. Förutom transfervouchern rekommenderar vi även att du själv skriver ut och tar med dig all kommunikation mellan parterna.

Minderåriga är strikt förbjudna att boka tjänster från ST Services Iberia S.L. och deras vårdnadshavare – eller andra personer som ansvarar för dem – bör kontakta oss omedelbart om en minderårig beställt någon tjänst hos oss, så att vi har möjlighet att häva beställningen omedelbart. Minderåriga får inte resa med oss utan en vuxen passagerare i sällskapet.

4. Betalning

Vi accepterar alla allmänt använda betalningsmetoder, inklusive kreditkort (American Express, Mastercard/Diners International, Visa), betalkort (Visa/Delta, Visa/Electron), banköverföring och PayPal. Betalning via PayPal är endast möjligt för bokningar som överstiger ett visst belopp, och kunden kommer debiteras en administrationsavgift.

Priserna anges och debiteras i euro och eventuell valutakonvertering är endast en uppskattning.

5. Ändringar

Transfervouchern innehåller din begärda destination/upphämtningsplats och din boendeadress. Eventuella ändringar av denna eller annan information skall skickas skriftligen via e-post till info@suntransfers.com, eller begäras via "Min bokning" på webbplatsen, innan avresedagen. Eventuella ändringar kommer inte att träda i kraft förrän vi har kontrollerat dessa med transportören och bekräftat ändringarna till dig via e-post.

Du är själv ansvarig för eventuella högre priser som tillkommer till följd av den begärda ändringen. Den första ändringen kommer att ske utan avgift, medan ytterligare ändringar kan medföra en administrationsavgift på 15 €. Gold Protection avbeställningsskydd kan läggas till för ankomstresan i en befintlig bokning upp till 48 timmar innan den första transfern. Vi återbetalar inte ändringar som görs inom mindre än 48 timmar.

När avtalet blivit rättsligt bindande ska kunden meddela eventuella fel till vår kundtjänst senast 48 timmar innan den bokade transfern. Om eventuella fel meddelas till oss mindre än 48 timmar innan den bokade transfern ger det oss rätt att säga upp avtalet utan påföljd eller avgift.

6. Om du avbokar

Om du vill avbryta avtalet måste detta ske skriftligen via fax eller e-post adresserat till vår kundtjänst. Du kan avboka dina transfers separat eller avboka hela bokningen.

Om vi får din begäran om avbokning tidigare än 48 timmar innan den planerade upphämtningstiden för den transfer du vill avboka, kommer det belopp som betalats för transfern att återbetalas i sin helhet. Inga pengar kommer att återbetalas för avbokningar som görs senare än 48 timmar innan den schemalagda tiden för den transfer du vill avboka. I dessa fall kommer vi att skicka dig en avbokningsbekräftelse som eventuellt kan användas för att begära pengarna tillbaka från din researrangör, ditt flygbolag eller ditt reseförsäkringsbolag.

7. Sista minuten-bokning

Beroende på rutt och säsong varierar vår freesale deadline från 0 till 48 timmar – och i undantagsfall ännu mer – innan transferservicen påbörjas. Om webbplatsen uppmanar dig att kontakta kundtjänst, KONTAKTA OSS DYGNET RUNT så att vi kan kontrollera om vi har ett lämpligt fordon tillgängligt för din transferförfrågan. Observera att våra avbokningsregler gäller oavsett bokningsdatum och -tid.

8. Om vi avbokar eller ändrar

Om transportleverantören måste göra en väsentlig förändring av villkoren för tjänsten, eller måste avboka den, kommer vi att informera dig så snart som möjligt.

Vi kommer göra vad vi kan för att tillgodose dina önskemål gällande transport, men ibland kan det bokade fordonet ersättas av ett med större utrymme eller flera separata fordon beroende på tillgång. Om vi behöver ändra din bokning till en lägre kategori eller ett mindre fordon för vilken/vilket det finns ett lägre pris, kommer vi att återbetala dig prisskillnaden.

I sällsynta fall kan vi behöva avboka din bokning. Under dessa omständigheter kommer du att få full återbetalning, men vi kommer inte bära något ytterligare ansvar gentemot dig till följd av sådan uppsägning. Vi kommer dock att med alla rimliga medel försöka hitta lämpliga alternativ för alla bekräftade bokningar som i efterhand annulleras av oss.

9. Bilbarnstolar

Både lokala och nationella lagar för användning av barnstolar för spädbarn och barn varierar från land till land. Alla transferleverantörer följer dock den gällande lagstiftningen. Om du bokar en privat transfer rekommenderar vi av säkerhetsskäl att du använder en bälteskudde eller barnstol för barn under 12 år, eller under 135 cm. Under bokningsprocessen för de flesta destinationer har du möjlighet att reservera barn- eller babystolar för bil.

Huvudpassageraren måste kontrollera, och detta är helt och hållet hans/hennes ansvar, att bilbarnstolarna är lämpliga för fordonet samt att de används och installeras på rätt sätt. Företaget tar inget ansvar till följd av underlåtenhet att använda, installera eller kontrollera bilbarnstolar, eller till följd av en felaktig användning.

Om du vill ta med din egen bilbarnstol eller bälteskudde och ska åka med privat transfer måste vi meddelas denna information innan du reser. Detta för att säkerställa att det fordon som tillhandahålls av transferleverantören rymmer sätet. Grupper åker oftast minibuss eller turistbuss, och i dessa fordon är det inte möjligt att använda en bilbarnstol eftersom fordonen inte har kompatibla säten.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att se till att bilbarnstolar tillhandahålls av våra transportörer där så har bokats. Det kan finnas tillfällen när sådana stolar inte kan tillhandahållas. I dessa fall har du rätt till full återbetalning för de stolar som bokats men inte levererats. Om ingen bilbarnstol är tillgänglig får barn från tre års ålder ändå åka med så länge de använder bilbälte för vuxna. Barn under tre år får transporteras utan säkerhetsanordning så länge de åker i den bakre delen av fordonet.

10. Barnpriser

Alla barn och spädbarn räknas med i fordonets platstillgång oavsett ålder, och därför ska de inkluderas i det totala antalet passagerare vid bokningstillfället.

11. Rullstolar och bokning för funktionshindrade

Transfer för funktionshindrade passagerare måste bokas via vår kundtjänst. Vi kommer göra vårt allra bästa för att uppfylla dina krav, men vi inte är specialister på transfer för funktionshindrade passagerare. Funktionshindrade passagerare måste kunna komma ombord på fordonet på egen hand eller med hjälp av någon i sällskapet. Vi tar bara hopfällbara rullstolar. Vi beklagar att vi för närvarande inte kan garantera den typ av fordon som ska användas för din transfer.

12. Förbokat extrastopp

Under bokningsprocessen kan du förboka extrastopp om du behöver hämta och lämna nycklar eller om din grupp ska bo på mer än en adress. Adressen för extrastoppet måste ligga i samma stad som den huvudsakliga boendeadressen. Extrastoppet har en tidsgräns på 5 minuter.

13. Reseförsäkring

Vi rekommenderar starkt att du ser till att ha en reseförsäkring som är tillräcklig för dina behov. Läs alla detaljer i kontraktet och skriv ut dokumentet så att du kan ta det med dig när du reser. En heltäckande reseförsäkring skyddar dig mot många händelser som ligger utanför vår kontroll.

14. Vårt ansvar

Om vi misslyckas med att uppfylla dessa villkor är vi bara ansvariga för den förlust eller skada som du drabbas av som ett förutsebart resultat av vårt brott mot dessa villkor, eller vår vårdslöshet, och endast upp till ett värde av det biljettpris som du betalat. Vi tar inget ansvar för förlust eller skada som inte kan förutses eller som sker som en konsekvens. Vi är inte ansvariga för avtalsbrott som inte kan hänföras direkt till oss, eller som beror på olycka, force majeure eller uppstår på grund av juridiska eller administrativa krav.

Vi kan inte hållas ansvariga för olyckor som kan uppstå under tillhandahållandet av tjänsten, närmare bestämt sjukdomar, personskador eller dödsfall, om de inte orsakats genom vår försumlighet.

Detta innebär att vi, med förbehåll för dessa villkor, kan acceptera ansvaret om du till exempel råkar ut för ett dödsfall eller en personskada, eller om din transferservice inte tillhandahålls såsom utlovats, eller visar sig vara bristfällig på grund av att vi, våra anställda, eller våra transferleverantörer inte använt rimlig kunskap och omsorg i vårt sätt att göra, utföra eller tillhandahålla (såsom tillämpligt) din avtalade transporttjänst. Observera att det är ditt ansvar att visa att rimlig kunskap och omsorg inte har använts om du vill göra en reklamation mot oss.

Dessutom kommer vi bara att vara ansvariga för vad våra anställda och transferleverantörer gör eller inte gör om de vid tidpunkten agerade inom ramen för sin anställning (för anställda) eller utförde arbete som vi hade bett dem att göra (för transferleverantörer).

Inget i dessa villkor utesluter eller begränsar: a. vårt ansvar gentemot dig för dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet. b. någon av dina andra lagstadgade konsumenträttigheter som inte kan uteslutas eller begränsas.

Vi är befriade från allt ansvar i de fall där kunden ingår avtal för en annan tjänst direkt med transportleverantören.

Vi kan inte garantera korrektheten och tillförlitligheten i innehållet på denna webbplats. Detta inkluderar även händelser såsom virus och liknande. Dock kommer vi att vidta alla åtgärder för att på kortast möjliga tid rätta till eventuella fel som vi har gjorts uppmärksamma på. Om sådana fel leder till att bokningar görs med felaktig prissättning och kampanjinformation, förbehåller vi oss rätten att säga upp avtalet utan att erbjuda kompensation till kunden.

15. Force majeure

Vi tar inget ansvar och kommer inte att betala någon ersättning om våra eller transportleverantörens skyldigheter förhindras eller påverkas direkt eller indirekt av, eller till följd av, force majeure eller andra omständigheter som ligger utanför vår kontroll. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, extremt ogynnsamma väderförhållanden, naturkatastrofer, andra oförutsägbara fenomen, terrordåd, olyckor som drabbat tredje part utmed transferrutten, poliskontroller, ovanligt mycket trafik eller stridsåtgärder.

16. Kontakt

All kontakt i samband med ändring av bokningsinformationen måste begäras via e-post eller genom "Min bokning" på vår webbplats.

Vid oundvikliga förändringar i avtalet kommer vi att informera dig via e-post, till den adress som du angav när du bokade. Leveransen av detta mejl anses vara bevis för att du mottagit meddelandet. Samma system gäller för alla andra rådgivande och viktiga e-postmeddelanden som vi kan komma att skicka till dig. Det är därför mycket viktigt att du kontrollerar att den e-postadress som du angivit är korrekt, samt säkerställer att du läser alla inkommande mejl fram till tidpunkten för din transfer.

Om din ankomsttransport blir försenad eller flyttas till en annan flygplats, station eller hamn kommer transportleverantören ändra transfertjänsten så att du hämtas upp vid den nya ankomsttiden i mån av tillgång. Om det inte går att boka om på grund av platsbrist återbetalar vi hela beloppet till fullo. Vi använder oss av IATA:s definition av flygförseningar i tillämpningen av dessa villkor.

Om du av någon annan anledning inte är på upphämtningsplatsen inom en rimlig tid efter den planerade uppsamlingstid som anges på din voucher, kommer transferleverantören eller vår kundtjänst att försöka kontakta dig på det mobilnummer som du har angett.

Om det inte går att få tag på dig på grund av att du inte har lämnat ett fungerande mobiltelefonnummer vid bokningstillfället, att mottagningen saknas eller är för dålig, ingen signal går fram, röstbrevlådan aktiveras, eller samtalet inte besvaras, kommer tjänsten inte att kunna levereras. Din leverantör blir då omedelbart befriad från sina skyldigheter, och någon återbetalning kommer inte att ske.

17. Transporttjänster

Vi erbjuder en rad tjänster som transportörerna har gett sitt godkännande. Dessa är privata transfertjänster och delade tjänster eller tjänster med transferbuss.

Den väg som valts till eller från destinationen kan inte garanteras, och den ruttkarta från Google som visas på vår hemsida är endast där i informationssyfte. Även om rimliga ansträngningar görs för att säkerställa att upphämtningstiderna respekteras, kan de inte garanteras.

I händelse av att du inte kan hitta föraren av din privata transfer eller representanten för transferleverantören, är det ditt ansvar att kontakta oss på våra dygnet runt-öppna telefonnummer som står angivna på din transfervoucher. Om du inte ringer dessa nummer och istället organiserar alternativa researrangemang kan vi inte tillhandahålla tjänsten. Transferleverantören befrias då från sina skyldigheter och återbetalning kommer inte att ske. Om föraren av din privata transfer eller representanten för transferleverantören inte kan hitta dig, kommer någon från vår kundtjänst att ringa det mobiltelefonnummer som angivits i bokningen. Se därför till att du tar med just detta mobiltelefonnummer på resan och att mobilen är påslagen medan du väntar på ditt bagage eller går igenom tullen. Om vi inte kan hitta dig eller nå dig på det nummer som angivits, kommer vi inte att kunna tillhandahålla tjänsten och någon återbetalning kommer inte att ske. Vid upphämtning från andra ställen än en flygplats måste vi ta emot ditt samtal inom 10 minuter från den planerade upphämtningstiden. Ett elektroniskt register över alla mottagna samtal till våra dygnet-runt-öppna nummer hanteras av en tredjeparts telefonleverantör, och kommer att användas som bevis i händelse av att en tvist uppstår gällande huruvida telefonnumren har ringts eller inte. Oanvända transfers återbetalas inte och alternativa transportkostnader kommer inte att ersättas om inte detta godkänts i förväg av någon från vårt team. Om tillstånd ges att ta alternativa transporter, se då till att du får ett kvitto och skicka det till vår kundtjänst för granskning. Ingen betalning kommer att utbetalas för resefordringar som skickas in till oss utan giltiga kvitton.

Du är själv ansvarig för att kontrollera den avtalade upphämtningstiden och för att säkerställa att du anländer till flygplatsen, stationen eller hamnen i god tid för att checka in eller göra andra viktiga förberedelser inför resan.

Transferleverantören hämtar upp och släpper av dig så nära de angivna adresserna som möjligt. I händelse av att framkomlighet via konventionella rutter inte är möjlig på grund av väderförhållanden, trafikolyckor m.m. kommer transferleverantören, på din uttryckliga begäran, att ta en längre rutt för att nå den överenskomna destinationen. I dessa fall kan du bli ansvarig för eventuella merkostnader.

Alla kontrakterade transfertjänster omfattas av paragrafen om offentligt ansvar i transportföretagets, eller deras underleverantörs, försäkring.

Även om vi strävar efter att skicka sms-bekräftelser när detta efterfrågas, är denna tjänst beroende av telefonnät som ligger utanför vår kontroll. Om ett textmeddelande försvinner eller försenas ska kunden förlita sig på den information som tillhandahållits via e-post eller i "Min bokning" på vår webbplats.

18. Bagage och kapacitet

För transfer med delad transferbuss har varje passagerare rätt att medföra 1 x resväska/bagage med en maximal kombinerad storlek om 158 cm (längd + bredd + höjd) samt ett handbagage, till exempel en handväska/mindre väska. Allt bagage måste vara ordentligt märkt med ägarens namn och destinationsadress. Vi ansvarar inte för att lokalisera försvunnet bagage som inte är korrekt märkt.

Privata transferfordon har en bagagekapacitet på minst 1 x resväska eller bagage per passagerarsäte, med en maximal kombinerad storlek om 158 cm (längd + bredd + höjd) per väska. Allt bagage måste anges vid bokningstillfället. Mindre objekt som får plats i passagerarens fotutrymme, till exempel en kameraväska, handväska eller liten axelväska, behöver inte anges. Passageraren är ansvarig för alla extra kostnader om ytterligare fordon krävs för att transportera icke-deklarerat extrabagage.

Ditt godkännande av det föreslagna avtalet och dess villkor anses utgöra en tyst överenskommelse att du under inga omständigheter kommer att medföra något föremål, varken i bagaget eller på dig själv, som strider mot lagstiftningen i det land där transfern utförs (skjutvapen m.m.), eller föremål som kan vara skadliga för tredje part, eller några skrymmande, tunga eller ömtåliga föremål. Inga djur är tillåtna förutom ledarhundar och assistanshundar.

Transport av bagage och andra tillhörigheter sker helt på egen risk och vi kan under inga omständigheter hållas ansvariga för förlust eller skada. Sådan risk för förlust eller skada bör täckas av privata försäkringar som tecknas av dig före avresa.

19. Ditt ansvar

Genom att ingå detta avtal tillkännager du underförstått att: Du är myndig och vid dina sinnens fulla bruk så att du kan uppfylla alla rättsliga skyldigheter rörande denna överenskommelse. Du är medveten om omfattningen av de tjänster som är föremål för detta avtal, om ovan nämnda information gällande oss, samt om innehållet i de allmänna villkoren. De kredit- eller betalkort som du använder tillhör dig själv, och att det finns tillräckliga medel för att täcka kostnaderna för tjänsten. Du förstår att du måste meddela oss så snart som möjligt om några av de uppgifter som du har tillhandahållit skulle ändras.

De tjänster som skall levereras är i enlighet med de uppgifter som angivits i e-postbekräftelsen (transfervouchern). Det är ditt ansvar att vid bokningstillfället ange fullständiga och korrekta adresser för upphämtning och avlämning. Därför är det ditt ansvar att skriva ut transfervouchern och kontrollera att den är korrekt. Om uppgifterna i transfervouchern är felaktiga måste du kontakta vår kundtjänst omgående för att korrigera detta. Särskild noggrannhet bör iakttas när du fyller i bokningen så att alla obligatoriska fält som markeras med en asterisk (*) har fyllts i korrekt. Vi är inte ansvariga för eventuella bokningar som är omöjliga att genomföra och du kommer inte att ersättas för sådana bokningar.

Du är ensam ansvarig för att ha med dig den dokumentation som behövs för att korsa gränser mellan länder. Vi fråntar oss härmed allt ansvar och vägrar att drabbas av ytterligare utgifter som orsakats av din underlåtenhet att medföra dessa handlingar, eller för underlåtenhet att följa regler som gäller för tull, polis, skattemyndigheter eller andra administrativa regler som gäller i de länder du behöver resa till. Transfervouchern är inte en giltig dokumentation för att få visum.

I de fall där vi kan komma att behöva betala en deposition eller böter till myndigheter i andra länder till följd av din underlåtenhet att följa de lagar, regler m.m., eller andra resekrav som råder i de länder som du har för avsikt att resa in i, lämna eller passera igenom, kommer du att hållas ensam ansvarig för att ersätta oss, och vi förbehåller oss rätten att innehålla pengar som redan betalats in till oss tills du kan styrka att ersättning erlagts för sådana böter, avgifter m.m.

Vi förbehåller oss rätten, och du ger oss härmed rätt att, debitera ditt kredit- eller betalkort för eventuella skador som uppstått i transferfordonet (inklusive, utan begränsning, specialistrengöring), eller för eventuella föremål som saknas när du lämnat fordonet.

Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera framtida bokningar av en kund i händelse av allvarliga eller upprepade incidenter.

20. Rätt att boka/Uppförandekod

I och med att detta avtal ingås godkänner du att vi och transferleverantören har rätt att vägra att transportera alla passagerare som av föraren uppfattas vara påverkade av alkohol eller droger, och de vars beteende kan anses vara en fara för föraren av fordonet, andra passagerare eller för dem själva.

Inga alkoholhaltiga drycker i syfte att konsumeras ombord får transporteras i transferleverantörens fordon. Detta förbud omfattar även narkotika.

Rökning är förbjuden i samtliga fordon eller i dess omedelbara närhet.

Det är inte tillåtet att äta mat i fordonet.

21. Reklamationer

Om tjänsten du fått från transportören inte uppfyller dina förväntningar ska detta omedelbart rapporteras till vår kundtjänst och, om möjligt, vid den tidpunkt då problemet uppstått. Klagomål som mottas efter att transfern har slutförts, och som inte kommit till vår kännedom vid tidpunkten för transfern, kan komma att nekas eftersom vi inte fått möjlighet att ingripa eller på annat sätt ge assistans. Våra kontaktuppgifter finns på din transfervoucher.

Skriftliga klagomål bör vara oss tillhanda senast 28 dagar efter hemkomstdatum och skickas via e-post till info@suntransfers.com.

I händelse av att du vill rapportera ett problem med vår bokningsprocess eller vår kundtjänst ber vi dig skicka ditt klagomål till manager@suntransfers.com.

22. Språk

Våra webbplatser är tillgängliga på flera språk, och vi arbetar kontinuerligt med att utöka med fler språk i framtiden. Vår kundtjänst och e-posthjälp på engelska och spanska är alltid tillgänglig, men vi kommer försöka att erbjuda dig hjälp på det språk du använde när du gjorde din bokning när så är möjligt. Även om vi är mycket noggranna gällande kvaliteten på översättningen av våra webbplatser och allmänna villkor skall, i händelse av avvikelse, den spanska versionen ha företräde.

23. Immateriella rättigheter

Upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter rörande webbplatserna har beviljats på licens för bolaget och skyddas av nationella och internationella bestämmelser som reglerar immateriella rättigheter.

Användning av vårt webbplatsinnehåll av tredje part för något ändamål annat än bokning av transfer är förbjudet. Detta inkluderar ändringar, efterpublicering och hel eller delvis reproduktion eller representation av detsamma utan vårt uttryckliga medgivande.

All olaglig användning av webbplatsen, oavsett syfte, är strikt förbjuden under alla omständigheter.

Allt innehåll på denna webbsida skyddas av både industriella och immateriella rättigheter och ägs uteslutande av Suntransfers.com. Det är uttryckligen förbjudet att använda webbsidan och dess innehåll, samt databaser och den mjukvara som krävs för att den ska synas och fungera, för några kommersiella syften utan skriftligt medgivande från Suntransfers.com.

Den förbjudna kommersiella användningen inkluderar, men är inte begränsad till:

Återförsäljning eller distribuering av webbsidan, dess innehåll och/eller dess tjänster via en annan webbplats. I synnerhet "webbskrapnings"-metoder för att komma åt webbsidans innehåll.

Användning av "djuplänknings"-metoder som kan förvirra användaren, t.ex. "framing", och/eller andra metoder som exploaterar innehållet på Suntransfers.com på ett felaktig eller olagligt sätt.

24. Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa allmänna villkor styrs av aktuell spansk lag.

Det överenskomna avtalet mellan oss och dig regleras i enlighet med spansk lagstiftning.

Uppgörelse rörande eventuella tvister som kan komma att uppstå mellan dig och oss kommer att omfattas av spansk jurisdiktion i domstolarna i Barcelona.

Ogiltighet eller ogenomförbarhet av någon bestämmelse i dessa villkor ska inte påverka giltigheten eller genomförbarheten av någon annan bestämmelse i dessa villkor, utan dessa förblir giltiga i full kraft och validitet.

25. Erbjudaden

Endast under begränsad tid | upp till 15% rabatt

Rabatterade priser för utvalda rutter och fordon bokade mellan 09/03/2020 och 05/04/2020, där resedatumen ligger mellan 09/03/2020 och 05/04/2020, inkluderar alla tillämpliga skatter och bränsletillägg vilka är korrekta vid tidpunkten för publiceringen och kan komma att ändras.

Annonserade priser inkluderar rabatter online. Om du betalar via e-post i ett senare skede kan priserna ändras, inklusive avgifter för bokade tillägg.

Vi förbehåller oss rätten att exkludera specifika datum från detta erbjudande. Priser inkluderar rabatter. Alla erbjudanden gäller för nya bokningar och är beroende av tillgänglighet baserat på Suntransfers.coms standardvillkor.

Denna kampanj kan inte kombineras med andra specialerbjudanden, kampanjer eller rabatter.

Erbjudandet gäller bokningar som görs på Suntransfers.coms webbplats och via Suntransfer Agency-systemet. För definition, gå till suntransfers.com.

September Försäljning | upp till 15% rabatt

Rabatterade priser för utvalda rutter och fordon bokade mellan 02/09/2020 och 04/10/2020, där resedatumen ligger mellan 02/10/2020 och 04/10/2021, inkluderar alla tillämpliga skatter och bränsletillägg vilka är korrekta vid tidpunkten för publiceringen och kan komma att ändras.

Annonserade priser inkluderar rabatter online. Om du betalar via e-post i ett senare skede kan priserna ändras, inklusive avgifter för bokade tillägg.

Vi förbehåller oss rätten att exkludera specifika datum från detta erbjudande. Priser inkluderar rabatter. Alla erbjudanden gäller för nya bokningar och är beroende av tillgänglighet baserat på Suntransfers.coms standardvillkor.

Denna kampanj kan inte kombineras med andra specialerbjudanden, kampanjer eller rabatter.

Erbjudandet gäller bokningar som görs på Suntransfers.coms webbplats och via Suntransfer Agency-systemet. För definition, gå till suntransfers.com.

Black Friday | Cyber Monday

Rabatterade priser för utvalda rutter inkluderar alla tillämpliga skatter och bränsletillägg som är korrekta vid tidpunkten för publicering och kan vara förändringar.

Annonserade priser inkluderar rabatter online. Om du betalar via e-post i ett senare skede kan priserna ändras, inklusive avgifter för bokade tillägg.

Nyårsafton och juldag är undantagna från detta erbjudande. Priserna inkluderar rabatter. Alla erbjudanden gäller för nya bokningar och är beroende av tillgänglighet baserat på Suntransfers.coms standardvillkor.

Denna kampanj kan inte kombineras med andra specialerbjudanden, kampanjer eller rabatter.

Erbjudandet gäller bokningar som görs på Suntransfers.coms webbplats och via Suntransfer Agency-systemet. För definition, gå till suntransfers.com.

Vårrea

Rabatterade priser för utvalda rutter inkluderar alla tillämpliga skatter och bränsletillägg som är korrekta vid tidpunkten för publicering och kan vara förändringar.

Annonserade priser inkluderar rabatter online. Om du betalar via e-post i ett senare skede kan priserna ändras, inklusive avgifter för bokade tillägg.

Priserna inkluderar rabatter. Alla erbjudanden gäller för nya bokningar och är beroende av tillgänglighet baserat på Suntransfers.coms standardvillkor.

Denna kampanj kan inte kombineras med andra specialerbjudanden, kampanjer eller rabatter.

Erbjudandet gäller bokningar som görs på Suntransfers.coms webbplats och via Suntransfer Agency-systemet. För definition, gå till suntransfers.com.

15-årsjubileumskampanj

Rabatterade priser för utvalda rutter inkluderar alla tillämpliga skatter och bränsletillägg som är korrekta vid tidpunkten för publicering och kan vara förändringar.

Annonserade priser inkluderar rabatter online. Om du betalar via e-post i ett senare skede kan priserna ändras, inklusive avgifter för bokade tillägg.

Priserna inkluderar rabatter. Alla erbjudanden gäller för nya bokningar och är beroende av tillgänglighet baserat på Suntransfers.coms standardvillkor.

Denna kampanj kan inte kombineras med andra specialerbjudanden, kampanjer eller rabatter.

Erbjudandet gäller bokningar som görs på Suntransfers.coms webbplats och via Suntransfer Agency-systemet. För definition, gå till suntransfers.com.

15 Anniversary Social Media Giveaway

Terms and conditions described here

World Tourism Day Sale

Korting op uitgezocht transport geboekt tussen 27/09/2023 en 04/10/2023, zijn inclusief alle belastingen en brandstoftoeslagen die van toepassing zijn tijdens de publicatie van de aanbieding en kunnen aan verandering onderhevig zijn.

Annonserade priser inkluderar rabatter online. Om du betalar via e-post i ett senare skede kan priserna ändras, inklusive avgifter för bokade tillägg.

Priserna inkluderar rabatter. Alla erbjudanden gäller för nya bokningar och är beroende av tillgänglighet baserat på Suntransfers.coms standardvillkor.

Denna kampanj kan inte kombineras med andra specialerbjudanden, kampanjer eller rabatter.

Erbjudandet gäller bokningar som görs på Suntransfers.coms webbplats och via Suntransfer Agency-systemet. För definition, gå till suntransfers.com.

Black Friday & Cyber Week 2023

Rabatterade priser för utvalda rutter och fordon bokade mellan 24/11/2023 och 04/12/2023, inkluderar alla tillämpliga skatter och bränsletillägg vilka är korrekta vid tidpunkten för publiceringen och kan komma att ändras.

Annonserade priser inkluderar rabatter online. Om du betalar via e-post i ett senare skede kan priserna ändras, inklusive avgifter för bokade tillägg.

Priserna inkluderar rabatter. Alla erbjudanden gäller för nya bokningar och är beroende av tillgänglighet baserat på Suntransfers.coms standardvillkor.

Denna kampanj kan inte kombineras med andra specialerbjudanden, kampanjer eller rabatter.

Erbjudandet gäller bokningar som görs på Suntransfers.coms webbplats och via Suntransfer Agency-systemet. För definition, gå till suntransfers.com.

January Sale 2024

Rabatterade priser för utvalda rutter och fordon bokade mellan 29/01/2024 och 02/02/2024, inkluderar alla tillämpliga skatter och bränsletillägg vilka är korrekta vid tidpunkten för publiceringen och kan komma att ändras.

Annonserade priser inkluderar rabatter online. Om du betalar via e-post i ett senare skede kan priserna ändras, inklusive avgifter för bokade tillägg.

Priserna inkluderar rabatter. Alla erbjudanden gäller för nya bokningar och är beroende av tillgänglighet baserat på Suntransfers.coms standardvillkor.

Denna kampanj kan inte kombineras med andra specialerbjudanden, kampanjer eller rabatter.

Erbjudandet gäller bokningar som görs på Suntransfers.coms webbplats och via Suntransfer Agency-systemet. För definition, gå till suntransfers.com.

March Sale 2024

Rabatterade priser för utvalda rutter och fordon bokade mellan 18/03/2024 och 22/03/2024, inkluderar alla tillämpliga skatter och bränsletillägg vilka är korrekta vid tidpunkten för publiceringen och kan komma att ändras.

Annonserade priser inkluderar rabatter online. Om du betalar via e-post i ett senare skede kan priserna ändras, inklusive avgifter för bokade tillägg.

Priserna inkluderar rabatter. Alla erbjudanden gäller för nya bokningar och är beroende av tillgänglighet baserat på Suntransfers.coms standardvillkor.

Denna kampanj kan inte kombineras med andra specialerbjudanden, kampanjer eller rabatter.

Erbjudandet gäller bokningar som görs på Suntransfers.coms webbplats och via Suntransfer Agency-systemet. För definition, gå till suntransfers.com.

Spring Sale 2024

Rabatterade priser för utvalda rutter och fordon bokade mellan 28/04/2024 och 07/05/2024, inkluderar alla tillämpliga skatter och bränsletillägg vilka är korrekta vid tidpunkten för publiceringen och kan komma att ändras.

Annonserade priser inkluderar rabatter online. Om du betalar via e-post i ett senare skede kan priserna ändras, inklusive avgifter för bokade tillägg.

Priserna inkluderar rabatter. Alla erbjudanden gäller för nya bokningar och är beroende av tillgänglighet baserat på Suntransfers.coms standardvillkor.

Denna kampanj kan inte kombineras med andra specialerbjudanden, kampanjer eller rabatter.

Erbjudandet gäller bokningar som görs på Suntransfers.coms webbplats och via Suntransfer Agency-systemet. För definition, gå till suntransfers.com.

Summer Holiday Sale

Rabatterade priser för utvalda rutter och fordon bokade mellan 23/06/2024 och 03/07/2024, inkluderar alla tillämpliga skatter och bränsletillägg vilka är korrekta vid tidpunkten för publiceringen och kan komma att ändras.

Annonserade priser inkluderar rabatter online. Om du betalar via e-post i ett senare skede kan priserna ändras, inklusive avgifter för bokade tillägg.

Priserna inkluderar rabatter. Alla erbjudanden gäller för nya bokningar och är beroende av tillgänglighet baserat på Suntransfers.coms standardvillkor.

Denna kampanj kan inte kombineras med andra specialerbjudanden, kampanjer eller rabatter.

Erbjudandet gäller bokningar som görs på Suntransfers.coms webbplats och via Suntransfer Agency-systemet. För definition, gå till suntransfers.com.

Privacy Policy

This privacy policy is established in accordance with Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 for the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data" (hereinafter, the "Regulation" or "GDPR") and is addressed to visitors of the Suntransfers website (hereinafter, the "Site") and to anyone who has provided their contact details for an inquiry or to receive any newsletters. The data provided will be processed lawfully and in accordance with the principles set out in Article 5 of the Regulation.

With the help of this Privacy Policy, Suntransfers hopes to openly and honestly notify you about all the processing we do with your data, the reasons we do so, the user rights you have over your personal data, and how long we will keep it on file.

The usage of Suntransfers' website is governed by this privacy statement. In accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 General Data Protection Regulation (hereinafter, “RGPD”), all personal data that the User provides through the website www.suntransfers.com (hereinafter, the "Website") will be incorporated and processed in the files and processing systems owned by the company Suntransfers for the sole purpose of being able to handle your requests sent through our Website, provide our services, and keep you informed electronically about our services.

The term User/s is used here to refer to all persons over 18 years of age who access the Website. As a User, you declare that you have the necessary legal capacity to understand and accept in its entirety the Privacy Policy.

1. The data processing controller

The controller of the processing of personal data is ST Services Iberia S.L. (Suntransfers), with the registered office at Ctra de l'Estartit, 143-145, 17257, Torroella de Montgrí, Girona, Spain, and NIF B64767627, and can be contacted via our email address info@suntransfers.com (hereinafter, the "Data Controller").

2. What is personal data and data processing?

These are data that identify or allow the identification of a person. For example, data that can directly identify a person includes their name and surname, while the ID number can indirectly identify them. Personal data includes information such as mobile phone number, email address, date of birth, and gender, among others.It could also include numerical identifiers such as your computer's IP address, as well as information obtained through cookies.

A processing of personal data is any operation or set of operations that we carry out on your personal data, such as collection, recording, storage, use, and communication of your data.

3. What type of information do we collect?

If the user only accesses the website without interacting with Suntransfers in any of the contacts or hiring forms enabled, no data will be collected from the said user beyond what the user consents to share using cookies. That is, we use user identifiers (cookies) on our Website to collect information about the use of the website, such as the server to which the user's computer is connected, the type of browser (for example, Firefox or Internet Explorer), and how the potential customer became aware of Suntransfers. We use this information solely to help us improve our marketing policies, and the internet user's personal data is not included in the data capture. For more information about the cookies we use, please see our Cookie Policy.

Additionally, when the user provides data in the data collection forms, for the purpose of being able to provide the services that Suntransfers offers, we may collect the following information depending on the actions performed on the Website:

Name

Surname

Phone number

Email

Bank details to proceed with the payment of your services.

This data is necessary for the correct provision and execution of the service.

As a user, you guarantee that the personal data provided to Suntransfers are truthful, accurate, complete, and up to date, being responsible for any direct or indirect damage or harm that may arise as a result of non-compliance with this obligation. If you provide Suntransfers with data of third parties, the User must have the consent of such third parties and undertake to transmit to them the information contained in this clause, exempting Suntransfers from any liability in this regard. However, Suntransfers may carry out verifications to verify this fact, adopting the due diligence measures that correspond, in accordance with data protection regulations.

4. Through what channels do we collect your personal data?

We only capture and process information that you provide to us through the following channels:

1. Through the service hiring form.

2. Through the emails that you may send to the contact addresses published on the Website.

5. What processing do we perform with your personal data and for what purposes?

We want to be open and honest with you, providing you with information about the actions we take with your data and the reasons for our processing of it.

Below, we outline all the processing or operations that we carry out with your personal data:

1. Contracting and provision of the services offered by Suntransfers.

The purpose of this data processing is to enable Suntransfers to deliver the transportation service.

2. Management aimed at finalizing the contracting of services.

That is, when a user expresses interest in using Suntransfers' services but doesn't finish the contracting procedure. In particular:

Abandoned reservation: if you’ve begun but not finished a hiring process, we’ll send you an email reminder. This way, you can complete it if you’re still interested. Keep in mind that prices might fluctuate based on service availability. Rest assured, we will send just one reminder and the original quoted price will remain locked for 30 days.

Payment error: In the event of a payment error, we will promptly send you an email notification. This will allow you to address the issue and proceed with the payment process to finalise the service contract.

Abandoned payment: We will send you an email as a gentle reminder that you’ve initiated but not completed a hiring process. If you’re still interested in proceeding, please be aware that prices might fluctuate based on service availability. Rest assured, you’ll receive only one reminder, and the initially quoted price will remain valid for 30 days.

3. Commercial communications.

We will handle your data to provide you with updates about Suntransfers’ services and relevant promotions. This will happen only if you have given your consent, or you have previously used Suntransfers' services.

4. Cookies.

Our website utilises technology to install small files known as cookies on your device. These cookies serve various purposes, including enhancing your browsing experience, analyzing user navigation, and providing personalized content. If desired, you can block or disable cookies through your browser’s settings. For additional details, please refer to our Cookie Policy.

6. What is the legitimacy for the processing of your data?

Compliance with data protection regulations necessitates a valid legal basis for processing your data. Consequently, we rely on different legal grounds depending on the specific purpose of data processing. In this context, we process your data based on the following:

  1. Execution of a Contract: When you engage Suntransfers’ services, we process your data as part of the contractual agreement.
  2. Pre-contractual measures are taken at your request. These measures serve the purposes outlined in point 2 of the previous section. Specifically, they involve sending you transactional communications to finalise the service contract in cases where there has been a payment issue or when you have initiated the purchase process but not completed it.
  3. User consent. To facilitate the processing of your data for purpose 3, which involves sending you commercial communications about Suntransfers services, we will seek your clear and direct consent. Please note that this consent can be withdrawn at any point.
  4. Legitimate interest of Suntransfers. This involves sending you commercial communications related to your previous contract as an existing customer. If you wish to object to the processing of your date, you can do so directly through the commercial communications.

7. How long do we keep your data?

Suntransfers retains your personal data for the duration required to fulfil the purpose for which it was collected. Additionally, this retention period serves to demonstrate the lawful processing of data and the proper delivery of services. Here are the data retention periods based on their purposes.

  1. Contracting and provision of the services offered by Suntransfers. Your data will be retained for up to six years following the conclusion of service provision. This duration allows Suntransfers to safeguard itself against any potential claims arising from the service execution.
  2. Management efforts on completing service contracts. Your data will be retained solely until we despatch the transactional communications outlined in section 5. Subsequently, if you finalise the transaction process, this will be preserved as provided as indicated in the previous subsection.
  3. Commercial communications. Regarding commercial communications, your data will be retained until you choose to withdraw the consent you’ve given to receive such communications. In any case, data retention will not exceed a period of 2 years.

Additionally, when your date is processed based on Suntransfers legitimate interest arising from a previous contract. it will be kept until you express an objection to receiving commercial communications.

8. Do we collect data from minors?

Individuals below the legal age of majority are not permitted to use the services offered through the Website without prior authorization from their parents, guardians, or legal representatives. These authorised parties will assume sole responsibility for any actions taken by minors under their care on the Website, including the submission of forms containing personal data and the selection of relevant options on the checkboxes.

9. What are your rights when you provide us with your data?

Below, we detail the rights that you, as a user of the website, can exercise:

RightsWhat does it mean?
Right of access You are entitled to request Suntransfers to verify whether it processes your personal data. If it does, you also have the right to know what specific data it processes.
Right of rectification You can request modifications to any inaccurate or incomplete data by specifying which specific information you’d like to be changed in your rectification request.
Right to object You retain the right to object to the processing of your personal data by an organisation at any time. This means you can prevent or halt the organisation from utilizing your data. However, this right only applies in specific circumstances and the organisation may continue processing your data if they can provide strong and legitimate reasons for doing so.
Right to erasure You have the right to request the deletion of your personal data. While the data will be blocked to prevent further processing, it may still be accessible to public authorities, courts, and tribunals for potential liability purposes during the limitation period.
Right to data portability You possess the right to duplicate and transfer data from our database to another data controller. This entitlement can be exercised solely when the processing is grounded in contract execution or your consent, and the processing occurs through automated means. Additionally, you have the right to request the suspension of data processing under specific circumstances.
Right to restriction of processing

This provision enables you to ask for the temporary suspension of data processing under the following circumstances:

When you challenge the accuracy of the data, whilst Suntransfers verifies its correctness.

When you have exercised your right to object to data processing, pending verification of whether Suntransfers’ legitimate reasons outweigh your rights as the data subject.

Likewise, this right allows you to request Suntransfers to retain your personal data when:

When you challenge the accuracy of the data and, as the data subject, object to its deletion. Instead, you request a restriction on its use.

When Suntransfers no longer requires your personal data for processing purposes, but you need it for establishing, exercising, or defending legal claims.

How to exercise these rights?

You can exercise your rights by either emailing your request to privacy@suntransfers.com or sending a written and signed request via postal mail. Ensure that your request includes sufficient identifying information to verify your identity. Address the mail to the following location: Ctra de l’Estartit, 143-145, 17257, Torroella de Montgrí, Girona, Spain, with the reference ‘Data Protection.’

Additionally, if Suntransfers fails to adequately address your rights, you have the option to lodge a complaint with the Spanish Data Protection Agency (AEPD). For further details on this right and how to exercise it, please visit the AEPD website:

http://www.agpd.es

10. To whom do we disclose your personal data?

Suntransfers refrains from disclosing the personal information you provide unless it is essential for delivering contracted services or complying with legal obligations. In the context of availing Suntransfers’ services, your data may be shared with the following entities.

Banking entities for processing card payments and other payment methods available on the Website.

Institutions that provide fraud investigation, detection, and prevention services, as well as the minimization of the risk of its commission, based on the legitimate interest recognized by current regulations.

Consumer and user offices in case of any claims.

Companies providing passenger transportation services that are responsible for fulfilling the transportation services you’ve contracted.

In cases legally established, including Security Forces and Bodies as well as Judicial Authorities when appropriate.

Public administrations to which we must provide information for the fulfilment of our legal obligations.

In all circumstances, any data accessed by third parties with whom we collaborate to deliver our services will be handled in strict accordance with the provisions outlined in the GDPR, LOPDGDD, and other relevant regulations.

11. Security measures

Suntransfers adheres to the security levels required by the GDPR appropriate to the nature of the data being always processed. However, whilst technical security measures are in place, the internet always remains vulnerable to malicious actions by third parties. Suntransfers makes every effort to prevent such actions.

12. Do we perform international data transfers?

The personal data that we retain from the User will be processed exclusively in EU member states or the European Economic Area, respectively. However, in cases where processing occurs by a provider located in a country lacking the corresponding data protection laws, the processing will be protected by international contracts in accordance with European requirements.

13. Can i revoke my consent?

If you have previously granted consent for the processing of your data, you retain the right to revoke this consent at any point in the future. To do so, you can send your revocation notice to privacy@suntransfers.com.

It’s important to be aware that even if you choose to oppose or revoke your consent, there might be legal obligations that require us to retain your data. However, you still have the right to object to and withdraw your consent specifically for the processing of your personal data related to advertising purposes. For detailed contact information, please refer to Section 1.

14. Social media

We have configured social media icons on our website. With a simple click, users can access the following social media platforms: Facebook and X.

When browsing our website, no personal data is shared with other providers. You can recognize the platform provider by its logo. We offer you the opportunity to go directly to Suntransfers' posts on each social network through the icon. We have no influence on the data collected and the data processing procedures on these social networks, nor are we aware of the full extent of data collection, the purposes of processing, and the retention periods. Furthermore, we do not possess information regarding data collection.

If followers of Suntransfers’ profiles contact the company through social networks or publish images or information containing personal data, it will be the exclusive responsibility of the User and/or follower, with Suntransfers being exempt from any liability regarding the content that the User and the follower incorporate into our public profiles. Since Suntransfers' profile on social networks is public, the company is not responsible for any direct or indirect actions taken by third parties resulting from the User's publication of their personal data on our profiles. Therefore, we strongly urge you not to share personal or sensitive information and to carefully read the Privacy Policies and Terms and Conditions of such social platforms to configure your profile with the desired level of privacy. If anyone no longer wishes to follow Suntransfers on the social networks where it is present, they can unfollow the profile according to the provisions of the corresponding social platform´s Terms and Conditions.

Below are the addresses of the social media platforms where you will find information about data protection:

Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php.

“X” (Twitter International Unlimited Company. One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND.); https://twitter.com/es/privacy#x-privacy-10.

15. Confidentiality and professional secrecy

All private communications between Suntransfers and Users are handled with utmost confidentiality. Suntransfers is committed to maintaining the secrecy of personal data and takes necessary precautions to prevent any unauthorised processing, alteration, loss or access in accordance with relevant data protection regulations.

Any information shared between the parties, agreed to have such nature, or simply related to the content of such information, will be treated as confidential. Accessing data over the Internet will not automatically grant access to it unless express consent is provided by the owner on each occasion.

16. Links to other websites

Our website also uses features from other service providers. To utilise them, you will be redirected to the actual service provider’s website, and you will be informed before redirection. You can view the respective privacy statements on their websites.

The Suntransfers website includes links to other websites that are not managed by Suntransfers. As a result, Suntransfers does not have control over these external sites, nor does it assume responsibility for the information they contain. We recommend that you visit these websites directly to learn about their Privacy Policy, which covers data protection, security, data collection, and data transmission provisions. Suntransfers will not be held accountable for any actions taken or the content found on these websites.

Unless authorized in writing by Suntransfers, no link, hyperlink, framing, or similar link may be inserted on the Website.

17. Changes in this privacy policy

This Privacy Policy is subject to potential changes based on changing criteria set by the relevant data protection authority at any given time. Suntransfers reserves the right to modify this Privacy Policy to align with such criteria, as well as any jurisprudential or legislative novelties. La presente Política de Privacidad podrá variar con el tiempo debido a los posibles cambios de criterio seguidos por la autoridad de control competente en materia de protección de datos en cada momento. Suntransfers se reserva por tanto el derecho a modificar la presente Política de Privacidad para poder adaptarla a dichos criterios, así como a novedades jurisprudenciales o legislativas.

18. Cookies

Suntransfers will utilise data storage and retrieval devices ("Cookies") in accordance with the User’s consent which is obtained during the user’s initial visit to the Website as indicated in the browser pop-up window. Additionally, users are expected to familiarise themselves with the terms and conditions outlined in the Cookies Policy.

19. Contacto

If you need further clarification regarding the management of your personal data, please feel free to contact us via email at privacy@suntransfers.com.

Last review date: April 2024.

Cookie Policy

ST SERVICES IBERIA, S.L. reports the use of cookies on its website: www.suntransfers.com

What are cookies?

Cookies are files that may be downloaded to your device through web pages. They are essential tools to provide various information society services. This includes allowing a website to store and recover information on a user's or device’s browsing habits and, depending on the information obtained, using this information to recognise the user and improve the service offered.

Type of cookies

There are two types of cookies depending on which entity manages the domain from which the cookies are sent and handles the data:

First-party cookies: these are sent to the user’s terminal equipment from a machine or domain managed by the publisher who is providing the service requested by the user.

Third-party cookies: these are sent to the user’s terminal equipment from a machine or domain that is not managed by the publisher themselves, but rather by an entity that processes data obtained through cookies.

If cookies are installed from a machine or domain managed by the publisher themselves but the information collected through these is managed by a third party, they cannot be considered first-party cookies.

There is also a second classification depending on the period of time for which the cookies are stored in the client’s browser, either:

Session cookies: designed to collect and store data while the user is accessing the website. They tend to be used to store information that is only of interest to maintain the service requested by the user on a single occasion (e.g. a list of products purchased).

Persistent cookies: data is stored on the terminal and can be accessed and processed for a specific period defined by the party responsible for the cookie, ranging from a few minutes to several years.

Lastly, there is another classification with five types of cookies depending on the purpose for which the data obtained is processed:

Technical cookies: these allow the user to browse a web page, platform or application and use different options or services on those such as to control traffic and communication of data, identify the session, access restricted sections, record parts of an order, process purchase of an order, process registration or participation forms for an event, use security devices during browsing, store content to broadcast videos or audio, or share content through social media

Customisation cookies: these allow the user to access a service with certain general predefined characteristics depending on a series of criteria in the user terminal such as language, type of browser used to access the service, configuration for the region from which the service is accessed, etc.

Analysis cookies: these allow the party responsible for the cookies to track and analyse the behaviour of website users when enabled. The information collected through this type of cookies is used to measure activity on websites, applications or platforms and to prepare browsing profiles for the users of those sites, applications and platforms in order to develop improvements based on analysis of usage data from service users.

Advertising cookies: these are used to ensure the most efficient management of advertising spaces.

Advertising behavioural cookies: these store user behaviour information that is obtained by continuously observing their browsing habits. This helps develop a specific profile to display relevant advertising.

External social media cookies: these are used so that visitors can interact with the content via social media (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.) and are generated solely for users of this social media. The conditions for use of these cookies and the information gathered is covered in the privacy policy of the respective platform.

Deactivating and deleting cookies

You can choose to allow, block or delete cookies installed on your device by changing your browser settings. When deactivating cookies, some services available may no longer work. The method to deactivate cookies is different for each browser, but can normally be done in the Settings or Options menu. The Help menu of your browser will also contain instructions. Users may choose which cookies they want to work on this website at any time.

You can allow, block or delete cookies installed on your device by changing the settings in the browser installed on your device:

Microsoft Internet Explorer | Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_GB

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

You can also manage storage of cookies in your browser using tools such as:

Ghostery: www.ghostery.com/

Your online choices: www.youronlinechoices.com/

Cookies used on www.suntransfers.com

Below we identify the most relevant cookies used on this portal, as well as their classification and purpose. We may use other cookies, to see the full list you can go to: www.cookiebot.com

_ga

Duration: 2 years

Description: Used to distinguish between users. Generated by Google Analytics. Google stores information collected by cookies on services located in the United States of America. Google complies with European data protection legislation and promises not to share it with third parties, except when required by the law or when necessary for the functioning of the system. Google does not associate your IP address with any other information it holds. If you wish to read more about the cookies used by Google Analytics, please see: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1

Type: Third party

Purpose: Analytical

_gid

Duration: 1 year

Description: Generated by Google Analytics. Google stores information collected by cookies on services located in the United States of America. Google complies with European data protection legislation and promises not to share it with third parties, except when required by the law or when necessary for the functioning of the system. Google does not associate your IP address with any other information it holds. If you wish to read more about the cookies used by Google Analytics, please see: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

__cfduid

Duration: 5 years

Description: 'cfduid' cookies are provided by CloudFlare to monitor trusted website traffic. The application does not match any user ID or store any identifiable personal data. https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfdu

Type: Third party

Purpose: Technical

__zlcmid

Duration: Persistent

Description: Stores a user ID to enable chat sessions.

Type: Third party

Purpose: Technical

APISID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

Type: Third party

Purpose: Analytical

CJ_DATA

Duration: 1 month

Description: Conversant works with advertisers and advertising agencies to help brands communicate with the people through online display advertising campaigns. They execute sophisticated, flexible online display strategies on a global scale. They’ve been at the cutting edge of online marketing since 1998 and they are a world leader in online marketing.

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

eid

Duration: 6 months

Description: Criteo.com. Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads.

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

IDE

Duration: 1 year

Description: Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

HSID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

Type: Third party

Purpose: Analytical

NID

Duration: 6 months

Description: The purpose of this cookie is to store information on your preferences.

Type: Third party

Purpose: Customisation

SAPISID

Duration: 2 years

Description: On some pages of our website we have videos embedded in YouTube. This is a Google service. Its use requires this cookie to be sent, in addition to the cookies that Google requires if you maintain the session active with your account, in order to view embedded videos, estimate bandwidth and display the view count.

Type: Third party

Purpose: Analytical

sc.ASP.NET_SESSIONID

Duration: session

Description: Description: SessionCam is a product that has been developed by SessionCam LTD. SessionCam may record mouse clicks, mouse movements, page scrolling and any text keyed into website forms. The information collected does not include bank details or any sensitive personal data. Data collected by SessionCam from Suntransfers.com website is for St Services iberia SL’s internal use only. The information collected is used to improve our website usability and is stored and used for aggregated and statistical reporting. If you wish to disable this cookie, please go to: https://sessioncam.com/choose-for-form-data-not-to-be-recorded/

Type: Third party

Purpose: Analytical

SID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience. https://sessioncam.com/choose-for-form-data-not-to-be-recorded/

Type: Third party

Purpose: Analytical

SSID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

Type: Third party

Purpose: Analytical

MUID

Duration: 1 year

Description: This cookie allows us to synchronise user ID tracking across many Microsoft domains.

Type: Third party

Purpose: Analytical

Acceptance of the Cookie Policy

www.suntransfers.com assumes that you accept the use of cookies. However, information on our Cookie Policy is displayed in the bottom or top part of our website portal each time you log-in so that you are aware of it.

You can take the following actions with regard to this information:

Accept cookies: You will not see this notice again when you access any page on our site during this session.

Close: The notice is hidden on this page.

Change your settings: Please see section: “Deactivating and deleting cookies”.

- Senast uppdaterad: 23/05/2018 -