Allmänna villkor

Följande villkor gäller för alla bokningar som görs på denna webbplats. Läs igenom dem innan du gör en bokning.

I dessa villkor gäller följande definitioner:

1. DEFINITIONER

"Företaget", "vi", "oss", "vår" och "våra" betyder ST Services Iberia S.L., ett aktiebolag som verkar enligt gällande spansk lagstiftning och är registrerat i Gironas handelsregister under skattenummer ES-B64767627.

"Kund" betyder den person som betalar för bokningen.

"Passagerare" betyder alla passagerare som omfattas av bokningen, med eller utan angivet namn.

"Huvudpassagerare" betyder den första passageraren som namnges i bokningen.

"Du", "din", "ditt" och "er" betyder alla kunder, inklusive alla passagerare (eller någon/några av dem i vissa fall) som namnges i en bokning.

"Transportföretaget" betyder den professionella transportserviceleverantör som kommer att utföra transfern.

"Bokning" betyder den bokning av transfer som gjorts med oss.

"Transferservice” betyder alla tjänster som vi erbjuder för att transportera passagerare på vägnätet, och omfattar alla andra tjänster som tillhandahålls av oss i relation till den transporten.

"Transfervoucher", "bokningsvoucher" och "voucher" betyder den skriftliga bekräftelsen på bokningen som skickas till dig via e-post.

"Kontrakt" betyder bokningen och dessa villkor, och alla andra villkor som anges som gällande för bokningen.

"Villkor" betyder dessa allmänna villkor.

"Webbplats", "webbsida" och "hemsida" betyder www.suntransfers.com eller andra webbplatser som ägs eller drivs av oss.

2. OM OSS

Vi tillhandahåller transporttjänster för individer och grupper Vi driver även handel som "Suntransfers.com" där vi är ensam ägare. Företagets huvudkontor ligger på Ctra de l’Estartit, 143-145, 17257 Torroella de Montgrí, Girona, Spanien.

För affärsändamål har vi telefonnummer (+34) 931 816 896, och vi driver verksamheten genom webbplatsen www.suntransfers.com, med e-postadressen info@suntransfers.com. Övriga lokala telefonnummer anges under "KONTAKT DYGNET RUNT” på vår webbplats. I syfte att tillhandahålla våra tjänster arbetar vi med transportföretag som levererar professionella transfertjänster för att transportera människor, eller fungerar som en agent med möjlighet att erbjuda transporttjänster, och innehar de relevanta licenser och tillstånd som krävs enligt nationell lagstiftning för denna verksamhet.

Under inga omständigheter skall transporttjänsterna betraktas som paketresor under villkoren i Council Directive 90/314/EEG, daterat 13 juni 1990, eller under villkoren i det spanska kungliga lagdekretet 1/2007, daterat 16 november 2007, vilka godkänner den reviderade texten i den allmänna lagen om skydd för konsumenter och användare och andra kompletterande lagar, och därför skall bolaget inte på något sätt betraktas som en resebyrå.

Genom sina webbplatser erbjuder ST Services Iberia S.L. transporthanteringstjänster för individer eller grupper.

Innan du beställer en tjänst som erbjuds på vår webbplats bör du se till att du har läst och förstått dessa villkor, eftersom de kommer att styra alla efterföljande kontrakt. Genom att göra en bokning bekräftar du att du har läst dessa villkor och har juridisk befogenhet att acceptera dem för din egen och alla passagerares räkning. Om det finns något i avtalsvillkoren som du inte förstår rekommenderar vi starkt att du kontaktar kundtjänst innan du fortsätter med någon bokning. Om du inte vill vara bunden av dessa villkor kan du tyvärr inte göra en bokning hos oss.

3. BOKNING ONLINE

Den person som gör bokningen måste vara minst 18 år, och har ansvaret för att följa bokningsprocessen, se till att alla de uppgifter som anges är korrekta och fullständiga, samt erlägga full betalning.

När avtal ingås med ST Services Iberia S.L. kommer bolaget att genomföra nödvändiga formaliteter för att organisera de begärda tjänsterna.

Avtalet blir rättsligt bindande först när du har fått din transfervoucher via e-post. Om transportleverantören inte kan tillhandahålla den begärda tjänsten kommer du att informeras, och hela beloppet återbetalas med samma metod som betalningen gjordes. Därefter har vi inga ytterligare skyldigheter gentemot dig.

Du måste bekräfta alla meddelanden vi skickar till dig. Men i händelse av att du inte bekräftar mottagandet av ett e-postmeddelande skall de sändningsbekräftelser som finns på vår e-postserver betraktas som bevis på mottagandet.

Det faktum att vi skickar dig bekräftelse på avgifter och betalningar som du gjort ska inte betraktas som att du är bunden till något kontrakt.

Den transfervoucher som måste visas upp för transportören ska skrivas ut, så att varje voucher finns tillgänglig för föraren att inspektera. Om huvudpassageraren inte kan visa upp vouchern kan detta resultera i att transfertjänsten inte kan tillhandahållas. Förutom transfervouchern rekommenderar vi även att du själv skriver ut och tar med dig all kommunikation mellan parterna.

Minderåriga är strikt förbjudna att boka tjänster från ST Services Iberia S.L. och deras vårdnadshavare – eller andra personer som ansvarar för dem – bör kontakta oss omedelbart om en minderårig beställt någon tjänst hos oss, så att vi har möjlighet att häva beställningen omedelbart. Minderåriga får inte resa med oss utan en vuxen passagerare i sällskapet.

4. BETALNING

Vi accepterar alla allmänt använda betalningsmetoder, inklusive kreditkort (American Express, Mastercard/Diners International, Visa), betalkort (Visa/Delta, Visa/Electron), banköverföring och PayPal. Betalning via PayPal är endast möjligt för bokningar som överstiger ett visst belopp, och kunden kommer debiteras en administrationsavgift.

Priserna anges och debiteras i euro och eventuell valutakonvertering är endast en uppskattning.

5. ÄNDRINGAR

Transfervouchern innehåller din begärda destination/upphämtningsplats och din boendeadress. Eventuella ändringar av denna eller annan information skall skickas skriftligen via e-post till info@suntransfers.com, eller begäras via "Min bokning" på webbplatsen, innan avresedagen. Eventuella ändringar kommer inte att träda i kraft förrän vi har kontrollerat dessa med transportören och bekräftat ändringarna till dig via e-post.

Du är själv ansvarig för eventuella högre priser som tillkommer till följd av den begärda ändringen. Den första ändringen kommer att ske utan avgift, medan ytterligare ändringar kan medföra en administrationsavgift på 15 €. Gold Protection avbeställningsskydd kan läggas till för ankomstresan i en befintlig bokning upp till 48 timmar innan den första transfern. Vi återbetalar inte ändringar som görs inom mindre än 48 timmar.

När avtalet blivit rättsligt bindande ska kunden meddela eventuella fel till vår kundtjänst senast 48 timmar innan den bokade transfern. Om eventuella fel meddelas till oss mindre än 48 timmar innan den bokade transfern ger det oss rätt att säga upp avtalet utan påföljd eller avgift.

6. OM DU AVBOKAR

Om du vill avbryta avtalet måste detta ske skriftligen via fax eller e-post adresserat till vår kundtjänst. Du kan avboka dina transfers separat eller avboka hela bokningen.

Om vi får din begäran om avbokning tidigare än 48 timmar innan den planerade upphämtningstiden för den transfer du vill avboka, kommer det belopp som betalats för transfern att återbetalas i sin helhet. Inga pengar kommer att återbetalas för avbokningar som görs senare än 48 timmar innan den schemalagda tiden för den transfer du vill avboka. I dessa fall kommer vi att skicka dig en avbokningsbekräftelse som eventuellt kan användas för att begära pengarna tillbaka från din researrangör, ditt flygbolag eller ditt reseförsäkringsbolag.

7. SISTA MINUTEN-BOKNING

Beroende på rutt och säsong varierar vår freesale deadline från 0 till 48 timmar – och i undantagsfall ännu mer – innan transferservicen påbörjas. Om webbplatsen uppmanar dig att kontakta kundtjänst, KONTAKTA OSS DYGNET RUNT så att vi kan kontrollera om vi har ett lämpligt fordon tillgängligt för din transferförfrågan. Observera att våra avbokningsregler gäller oavsett bokningsdatum och -tid.

8. OM VI AVBOKAR ELLER ÄNDRAR

Om transportleverantören måste göra en väsentlig förändring av villkoren för tjänsten, eller måste avboka den, kommer vi att informera dig så snart som möjligt.

Vi kommer göra vad vi kan för att tillgodose dina önskemål gällande transport, men ibland kan det bokade fordonet ersättas av ett med större utrymme eller flera separata fordon beroende på tillgång. Om vi behöver ändra din bokning till en lägre kategori eller ett mindre fordon för vilken/vilket det finns ett lägre pris, kommer vi att återbetala dig prisskillnaden.

I sällsynta fall kan vi behöva avboka din bokning. Under dessa omständigheter kommer du att få full återbetalning, men vi kommer inte bära något ytterligare ansvar gentemot dig till följd av sådan uppsägning. Vi kommer dock att med alla rimliga medel försöka hitta lämpliga alternativ för alla bekräftade bokningar som i efterhand annulleras av oss.

9. BILBARNSTOLAR

Både lokala och nationella lagar för användning av barnstolar för spädbarn och barn varierar från land till land. Alla transferleverantörer följer dock den gällande lagstiftningen. Om du bokar en privat transfer rekommenderar vi av säkerhetsskäl att du använder en bälteskudde eller barnstol för barn under 12 år, eller under 135 cm. Under bokningsprocessen för de flesta destinationer har du möjlighet att reservera barn- eller babystolar för bil.

Huvudpassageraren måste kontrollera, och detta är helt och hållet hans/hennes ansvar, att bilbarnstolarna är lämpliga för fordonet samt att de används och installeras på rätt sätt. Företaget tar inget ansvar till följd av underlåtenhet att använda, installera eller kontrollera bilbarnstolar, eller till följd av en felaktig användning.

Om du vill ta med din egen bilbarnstol eller bälteskudde och ska åka med privat transfer måste vi meddelas denna information innan du reser. Detta för att säkerställa att det fordon som tillhandahålls av transferleverantören rymmer sätet. Grupper åker oftast minibuss eller turistbuss, och i dessa fordon är det inte möjligt att använda en bilbarnstol eftersom fordonen inte har kompatibla säten.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att se till att bilbarnstolar tillhandahålls av våra transportörer där så har bokats. Det kan finnas tillfällen när sådana stolar inte kan tillhandahållas. I dessa fall har du rätt till full återbetalning för de stolar som bokats men inte levererats. Om ingen bilbarnstol är tillgänglig får barn från tre års ålder ändå åka med så länge de använder bilbälte för vuxna. Barn under tre år får transporteras utan säkerhetsanordning så länge de åker i den bakre delen av fordonet.

10. BARNPRISER

Alla barn och spädbarn räknas med i fordonets platstillgång oavsett ålder, och därför ska de inkluderas i det totala antalet passagerare vid bokningstillfället.

11. RULLSTOLAR OCH BOKNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE

Transfer för funktionshindrade passagerare måste bokas via vår kundtjänst. Vi kommer göra vårt allra bästa för att uppfylla dina krav, men vi inte är specialister på transfer för funktionshindrade passagerare. Funktionshindrade passagerare måste kunna komma ombord på fordonet på egen hand eller med hjälp av någon i sällskapet. Vi tar bara hopfällbara rullstolar. Vi beklagar att vi för närvarande inte kan garantera den typ av fordon som ska användas för din transfer.

12. FÖRBOKAT EXTRASTOPP

Under bokningsprocessen kan du förboka extrastopp om du behöver hämta och lämna nycklar eller om din grupp ska bo på mer än en adress. Adressen för extrastoppet måste ligga i samma stad som den huvudsakliga boendeadressen. Extrastoppet har en tidsgräns på 5 minuter.

13. RESEFÖRSÄKRING

Vi rekommenderar starkt att du ser till att ha en reseförsäkring som är tillräcklig för dina behov. Läs alla detaljer i kontraktet och skriv ut dokumentet så att du kan ta det med dig när du reser. En heltäckande reseförsäkring skyddar dig mot många händelser som ligger utanför vår kontroll.

14. VÅRT ANSVAR

Om vi misslyckas med att uppfylla dessa villkor är vi bara ansvariga för den förlust eller skada som du drabbas av som ett förutsebart resultat av vårt brott mot dessa villkor, eller vår vårdslöshet, och endast upp till ett värde av det biljettpris som du betalat. Vi tar inget ansvar för förlust eller skada som inte kan förutses eller som sker som en konsekvens. Vi är inte ansvariga för avtalsbrott som inte kan hänföras direkt till oss, eller som beror på olycka, force majeure eller uppstår på grund av juridiska eller administrativa krav.

Vi kan inte hållas ansvariga för olyckor som kan uppstå under tillhandahållandet av tjänsten, närmare bestämt sjukdomar, personskador eller dödsfall, om de inte orsakats genom vår försumlighet.

Detta innebär att vi, med förbehåll för dessa villkor, kan acceptera ansvaret om du till exempel råkar ut för ett dödsfall eller en personskada, eller om din transferservice inte tillhandahålls såsom utlovats, eller visar sig vara bristfällig på grund av att vi, våra anställda, eller våra transferleverantörer inte använt rimlig kunskap och omsorg i vårt sätt att göra, utföra eller tillhandahålla (såsom tillämpligt) din avtalade transporttjänst. Observera att det är ditt ansvar att visa att rimlig kunskap och omsorg inte har använts om du vill göra en reklamation mot oss.

Dessutom kommer vi bara att vara ansvariga för vad våra anställda och transferleverantörer gör eller inte gör om de vid tidpunkten agerade inom ramen för sin anställning (för anställda) eller utförde arbete som vi hade bett dem att göra (för transferleverantörer).

Inget i dessa villkor utesluter eller begränsar: a. vårt ansvar gentemot dig för dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet. b. någon av dina andra lagstadgade konsumenträttigheter som inte kan uteslutas eller begränsas.

Vi är befriade från allt ansvar i de fall där kunden ingår avtal för en annan tjänst direkt med transportleverantören.

Vi kan inte garantera korrektheten och tillförlitligheten i innehållet på denna webbplats. Detta inkluderar även händelser såsom virus och liknande. Dock kommer vi att vidta alla åtgärder för att på kortast möjliga tid rätta till eventuella fel som vi har gjorts uppmärksamma på. Om sådana fel leder till att bokningar görs med felaktig prissättning och kampanjinformation, förbehåller vi oss rätten att säga upp avtalet utan att erbjuda kompensation till kunden.

15. FORCE MAJEURE

Vi tar inget ansvar och kommer inte att betala någon ersättning om våra eller transportleverantörens skyldigheter förhindras eller påverkas direkt eller indirekt av, eller till följd av, force majeure eller andra omständigheter som ligger utanför vår kontroll. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, extremt ogynnsamma väderförhållanden, naturkatastrofer, andra oförutsägbara fenomen, terrordåd, olyckor som drabbat tredje part utmed transferrutten, poliskontroller, ovanligt mycket trafik eller stridsåtgärder.

16. KONTAKT

All kontakt i samband med ändring av bokningsinformationen måste begäras via e-post eller genom "Min bokning" på vår webbplats.

Vid oundvikliga förändringar i avtalet kommer vi att informera dig via e-post, till den adress som du angav när du bokade. Leveransen av detta mejl anses vara bevis för att du mottagit meddelandet. Samma system gäller för alla andra rådgivande och viktiga e-postmeddelanden som vi kan komma att skicka till dig. Det är därför mycket viktigt att du kontrollerar att den e-postadress som du angivit är korrekt, samt säkerställer att du läser alla inkommande mejl fram till tidpunkten för din transfer.

Om din ankomsttransport blir försenad eller flyttas till en annan flygplats, station eller hamn kommer transportleverantören ändra transfertjänsten så att du hämtas upp vid den nya ankomsttiden i mån av tillgång. Om det inte går att boka om på grund av platsbrist återbetalar vi hela beloppet till fullo. Vi använder oss av IATA:s definition av flygförseningar i tillämpningen av dessa villkor.

Om du av någon annan anledning inte är på upphämtningsplatsen inom en rimlig tid efter den planerade uppsamlingstid som anges på din voucher, kommer transferleverantören eller vår kundtjänst att försöka kontakta dig på det mobilnummer som du har angett.

Om det inte går att få tag på dig på grund av att du inte har lämnat ett fungerande mobiltelefonnummer vid bokningstillfället, att mottagningen saknas eller är för dålig, ingen signal går fram, röstbrevlådan aktiveras, eller samtalet inte besvaras, kommer tjänsten inte att kunna levereras. Din leverantör blir då omedelbart befriad från sina skyldigheter, och någon återbetalning kommer inte att ske.

17. TRANSPORTTJÄNSTER

Vi erbjuder en rad tjänster som transportörerna har gett sitt godkännande. Dessa är privata transfertjänster och delade tjänster eller tjänster med transferbuss.

Den väg som valts till eller från destinationen kan inte garanteras, och den ruttkarta från Google som visas på vår hemsida är endast där i informationssyfte. Även om rimliga ansträngningar görs för att säkerställa att upphämtningstiderna respekteras, kan de inte garanteras.

I händelse av att du inte kan hitta föraren av din privata transfer eller representanten för transferleverantören, är det ditt ansvar att kontakta oss på våra dygnet runt-öppna telefonnummer som står angivna på din transfervoucher. Om du inte ringer dessa nummer och istället organiserar alternativa researrangemang kan vi inte tillhandahålla tjänsten. Transferleverantören befrias då från sina skyldigheter och återbetalning kommer inte att ske. Om föraren av din privata transfer eller representanten för transferleverantören inte kan hitta dig, kommer någon från vår kundtjänst att ringa det mobiltelefonnummer som angivits i bokningen. Se därför till att du tar med just detta mobiltelefonnummer på resan och att mobilen är påslagen medan du väntar på ditt bagage eller går igenom tullen. Om vi inte kan hitta dig eller nå dig på det nummer som angivits, kommer vi inte att kunna tillhandahålla tjänsten och någon återbetalning kommer inte att ske. Vid upphämtning från andra ställen än en flygplats måste vi ta emot ditt samtal inom 10 minuter från den planerade upphämtningstiden. Ett elektroniskt register över alla mottagna samtal till våra dygnet-runt-öppna nummer hanteras av en tredjeparts telefonleverantör, och kommer att användas som bevis i händelse av att en tvist uppstår gällande huruvida telefonnumren har ringts eller inte. Oanvända transfers återbetalas inte och alternativa transportkostnader kommer inte att ersättas om inte detta godkänts i förväg av någon från vårt team. Om tillstånd ges att ta alternativa transporter, se då till att du får ett kvitto och skicka det till vår kundtjänst för granskning. Ingen betalning kommer att utbetalas för resefordringar som skickas in till oss utan giltiga kvitton.

Du är själv ansvarig för att kontrollera den avtalade upphämtningstiden och för att säkerställa att du anländer till flygplatsen, stationen eller hamnen i god tid för att checka in eller göra andra viktiga förberedelser inför resan.

Transferleverantören hämtar upp och släpper av dig så nära de angivna adresserna som möjligt. I händelse av att framkomlighet via konventionella rutter inte är möjlig på grund av väderförhållanden, trafikolyckor m.m. kommer transferleverantören, på din uttryckliga begäran, att ta en längre rutt för att nå den överenskomna destinationen. I dessa fall kan du bli ansvarig för eventuella merkostnader.

Alla kontrakterade transfertjänster omfattas av paragrafen om offentligt ansvar i transportföretagets, eller deras underleverantörs, försäkring.

Även om vi strävar efter att skicka sms-bekräftelser när detta efterfrågas, är denna tjänst beroende av telefonnät som ligger utanför vår kontroll. Om ett textmeddelande försvinner eller försenas ska kunden förlita sig på den information som tillhandahållits via e-post eller i "Min bokning" på vår webbplats.

18. BAGAGE OCH KAPACITET

För transfer med delad transferbuss har varje passagerare rätt att medföra 1 x resväska/bagage med en maximal kombinerad storlek om 158 cm (längd + bredd + höjd) samt ett handbagage, till exempel en handväska/mindre väska. Allt bagage måste vara ordentligt märkt med ägarens namn och destinationsadress. Vi ansvarar inte för att lokalisera försvunnet bagage som inte är korrekt märkt.

Privata transferfordon har en bagagekapacitet på minst 1 x resväska eller bagage per passagerarsäte, med en maximal kombinerad storlek om 158 cm (längd + bredd + höjd) per väska. Allt bagage måste anges vid bokningstillfället. Mindre objekt som får plats i passagerarens fotutrymme, till exempel en kameraväska, handväska eller liten axelväska, behöver inte anges. Passageraren är ansvarig för alla extra kostnader om ytterligare fordon krävs för att transportera icke-deklarerat extrabagage.

Ditt godkännande av det föreslagna avtalet och dess villkor anses utgöra en tyst överenskommelse att du under inga omständigheter kommer att medföra något föremål, varken i bagaget eller på dig själv, som strider mot lagstiftningen i det land där transfern utförs (skjutvapen m.m.), eller föremål som kan vara skadliga för tredje part, eller några skrymmande, tunga eller ömtåliga föremål. Inga djur är tillåtna förutom ledarhundar och assistanshundar.

Transport av bagage och andra tillhörigheter sker helt på egen risk och vi kan under inga omständigheter hållas ansvariga för förlust eller skada. Sådan risk för förlust eller skada bör täckas av privata försäkringar som tecknas av dig före avresa.

19. DITT ANSVAR

Genom att ingå detta avtal tillkännager du underförstått att: Du är myndig och vid dina sinnens fulla bruk så att du kan uppfylla alla rättsliga skyldigheter rörande denna överenskommelse. Du är medveten om omfattningen av de tjänster som är föremål för detta avtal, om ovan nämnda information gällande oss, samt om innehållet i de allmänna villkoren. De kredit- eller betalkort som du använder tillhör dig själv, och att det finns tillräckliga medel för att täcka kostnaderna för tjänsten. Du förstår att du måste meddela oss så snart som möjligt om några av de uppgifter som du har tillhandahållit skulle ändras.

De tjänster som skall levereras är i enlighet med de uppgifter som angivits i e-postbekräftelsen (transfervouchern). Det är ditt ansvar att vid bokningstillfället ange fullständiga och korrekta adresser för upphämtning och avlämning. Därför är det ditt ansvar att skriva ut transfervouchern och kontrollera att den är korrekt. Om uppgifterna i transfervouchern är felaktiga måste du kontakta vår kundtjänst omgående för att korrigera detta. Särskild noggrannhet bör iakttas när du fyller i bokningen så att alla obligatoriska fält som markeras med en asterisk (*) har fyllts i korrekt. Vi är inte ansvariga för eventuella bokningar som är omöjliga att genomföra och du kommer inte att ersättas för sådana bokningar.

Du är ensam ansvarig för att ha med dig den dokumentation som behövs för att korsa gränser mellan länder. Vi fråntar oss härmed allt ansvar och vägrar att drabbas av ytterligare utgifter som orsakats av din underlåtenhet att medföra dessa handlingar, eller för underlåtenhet att följa regler som gäller för tull, polis, skattemyndigheter eller andra administrativa regler som gäller i de länder du behöver resa till. Transfervouchern är inte en giltig dokumentation för att få visum.

I de fall där vi kan komma att behöva betala en deposition eller böter till myndigheter i andra länder till följd av din underlåtenhet att följa de lagar, regler m.m., eller andra resekrav som råder i de länder som du har för avsikt att resa in i, lämna eller passera igenom, kommer du att hållas ensam ansvarig för att ersätta oss, och vi förbehåller oss rätten att innehålla pengar som redan betalats in till oss tills du kan styrka att ersättning erlagts för sådana böter, avgifter m.m.

Vi förbehåller oss rätten, och du ger oss härmed rätt att, debitera ditt kredit- eller betalkort för eventuella skador som uppstått i transferfordonet (inklusive, utan begränsning, specialistrengöring), eller för eventuella föremål som saknas när du lämnat fordonet.

Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera framtida bokningar av en kund i händelse av allvarliga eller upprepade incidenter.

20. RÄTT ATT BOKA/UPPFÖRANDEKOD

I och med att detta avtal ingås godkänner du att vi och transferleverantören har rätt att vägra att transportera alla passagerare som av föraren uppfattas vara påverkade av alkohol eller droger, och de vars beteende kan anses vara en fara för föraren av fordonet, andra passagerare eller för dem själva.

Inga alkoholhaltiga drycker i syfte att konsumeras ombord får transporteras i transferleverantörens fordon. Detta förbud omfattar även narkotika.

Rökning är förbjuden i samtliga fordon eller i dess omedelbara närhet.

Det är inte tillåtet att äta mat i fordonet.

21. REKLAMATIONER

Om tjänsten du fått från transportören inte uppfyller dina förväntningar ska detta omedelbart rapporteras till vår kundtjänst och, om möjligt, vid den tidpunkt då problemet uppstått. Klagomål som mottas efter att transfern har slutförts, och som inte kommit till vår kännedom vid tidpunkten för transfern, kan komma att nekas eftersom vi inte fått möjlighet att ingripa eller på annat sätt ge assistans. Våra kontaktuppgifter finns på din transfervoucher.

Skriftliga klagomål bör vara oss tillhanda senast 28 dagar efter hemkomstdatum och skickas via e-post till info@suntransfers.com.

I händelse av att du vill rapportera ett problem med vår bokningsprocess eller vår kundtjänst ber vi dig skicka ditt klagomål till manager@suntransfers.com.

22. SPRÅK

Våra webbplatser är tillgängliga på flera språk, och vi arbetar kontinuerligt med att utöka med fler språk i framtiden. Vår kundtjänst och e-posthjälp på engelska och spanska är alltid tillgänglig, men vi kommer försöka att erbjuda dig hjälp på det språk du använde när du gjorde din bokning när så är möjligt. Även om vi är mycket noggranna gällande kvaliteten på översättningen av våra webbplatser och allmänna villkor skall, i händelse av avvikelse, den spanska versionen ha företräde.

23. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter rörande webbplatserna har beviljats på licens för bolaget och skyddas av nationella och internationella bestämmelser som reglerar immateriella rättigheter.

Användning av vårt webbplatsinnehåll av tredje part för något ändamål annat än bokning av transfer är förbjudet. Detta inkluderar ändringar, efterpublicering och hel eller delvis reproduktion eller representation av detsamma utan vårt uttryckliga medgivande.

All olaglig användning av webbplatsen, oavsett syfte, är strikt förbjuden under alla omständigheter.

Allt innehåll på denna webbsida skyddas av både industriella och immateriella rättigheter och ägs uteslutande av Suntransfers.com. Det är uttryckligen förbjudet att använda webbsidan och dess innehåll, samt databaser och den mjukvara som krävs för att den ska synas och fungera, för några kommersiella syften utan skriftligt medgivande från Suntransfers.com.

Den förbjudna kommersiella användningen inkluderar, men är inte begränsad till:

Återförsäljning eller distribuering av webbsidan, dess innehåll och/eller dess tjänster via en annan webbplats. I synnerhet "webbskrapnings"-metoder för att komma åt webbsidans innehåll.

Användning av "djuplänknings"-metoder som kan förvirra användaren, t.ex. "framing", och/eller andra metoder som exploaterar innehållet på Suntransfers.com på ett felaktig eller olagligt sätt.

24. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Dessa allmänna villkor styrs av aktuell spansk lag.

Det överenskomna avtalet mellan oss och dig regleras i enlighet med spansk lagstiftning.

Uppgörelse rörande eventuella tvister som kan komma att uppstå mellan dig och oss kommer att omfattas av spansk jurisdiktion i domstolarna i Barcelona.

Ogiltighet eller ogenomförbarhet av någon bestämmelse i dessa villkor ska inte påverka giltigheten eller genomförbarheten av någon annan bestämmelse i dessa villkor, utan dessa förblir giltiga i full kraft och validitet.

25. ERBJUDADEN

Endast under begränsad tid | upp till 15% rabatt

Rabatterade priser för utvalda rutter och fordon bokade mellan 09/03/2020 och 05/04/2020, där resedatumen ligger mellan 09/03/2020 och 05/04/2020, inkluderar alla tillämpliga skatter och bränsletillägg vilka är korrekta vid tidpunkten för publiceringen och kan komma att ändras.

Geadverteerde prijzen zijn inclusief online kortingen. Als u in een later stadium per e-mail of telefonisch betaalt, kunnen de prijzen worden gewijzigd, inclusief de kosten voor geboekte extra's.

Vi förbehåller oss rätten att exkludera specifika datum från detta erbjudande. Priser inkluderar rabatter. Alla erbjudanden gäller för nya bokningar och är beroende av tillgänglighet baserat på Suntransfers.coms standardvillkor.

Deze aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere speciale aanbiedingen, acties of kortingen.

De aanbieding is geldig voor boekingen gedaan op de website van Suntransfers.com en het Suntransfers Agency-systeem. Ga voor meer informatie naar suntransfers.com.

September Försäljning | upp till 15% rabatt

Rabatterade priser för utvalda rutter och fordon bokade mellan 02/09/2020 och 04/10/2020, där resedatumen ligger mellan 02/10/2020 och 04/10/2021, inkluderar alla tillämpliga skatter och bränsletillägg vilka är korrekta vid tidpunkten för publiceringen och kan komma att ändras.

Geadverteerde prijzen zijn inclusief online kortingen. Als u in een later stadium per e-mail of telefonisch betaalt, kunnen de prijzen worden gewijzigd, inclusief de kosten voor geboekte extra's.

Vi förbehåller oss rätten att exkludera specifika datum från detta erbjudande. Priser inkluderar rabatter. Alla erbjudanden gäller för nya bokningar och är beroende av tillgänglighet baserat på Suntransfers.coms standardvillkor.

Deze aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere speciale aanbiedingen, acties of kortingen.

De aanbieding is geldig voor boekingen gedaan op de website van Suntransfers.com en het Suntransfers Agency-systeem. Ga voor meer informatie naar suntransfers.com.

Black Friday | Cyber Monday

Rabatterade priser för utvalda rutter inkluderar alla tillämpliga skatter och bränsletillägg som är korrekta vid tidpunkten för publicering och kan vara förändringar.

Geadverteerde prijzen zijn inclusief online kortingen. Als u in een later stadium per e-mail of telefonisch betaalt, kunnen de prijzen worden gewijzigd, inclusief de kosten voor geboekte extra's.

Nyårsafton och juldag är undantagna från detta erbjudande. Priserna inkluderar rabatter. Alla erbjudanden gäller för nya bokningar och är beroende av tillgänglighet baserat på Suntransfers.coms standardvillkor.

Deze aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere speciale aanbiedingen, acties of kortingen.

De aanbieding is geldig voor boekingen gedaan op de website van Suntransfers.com en het Suntransfers Agency-systeem. Ga voor meer informatie naar suntransfers.com.

Vårrea

Rabatterade priser för utvalda rutter inkluderar alla tillämpliga skatter och bränsletillägg som är korrekta vid tidpunkten för publicering och kan vara förändringar.

Geadverteerde prijzen zijn inclusief online kortingen. Als u in een later stadium per e-mail of telefonisch betaalt, kunnen de prijzen worden gewijzigd, inclusief de kosten voor geboekte extra's.

Alle aanbiedingen zijn voor nieuwe boekingen en zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid op basis van de standaardvoorwaarden van Suntransfers.com.

Deze aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere speciale aanbiedingen, acties of kortingen.

De aanbieding is geldig voor boekingen gedaan op de website van Suntransfers.com en het Suntransfers Agency-systeem. Ga voor meer informatie naar suntransfers.com.

15-årsjubileumskampanj

Rabatterade priser för utvalda rutter inkluderar alla tillämpliga skatter och bränsletillägg som är korrekta vid tidpunkten för publicering och kan vara förändringar.

Geadverteerde prijzen zijn inclusief online kortingen. Als u in een later stadium per e-mail of telefonisch betaalt, kunnen de prijzen worden gewijzigd, inclusief de kosten voor geboekte extra's.

Alle aanbiedingen zijn voor nieuwe boekingen en zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid op basis van de standaardvoorwaarden van Suntransfers.com.

Deze aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere speciale aanbiedingen, acties of kortingen.

De aanbieding is geldig voor boekingen gedaan op de website van Suntransfers.com en het Suntransfers Agency-systeem. Ga voor meer informatie naar suntransfers.com.

15 Anniversary Social Media Giveaway

Terms and conditions described here

World Tourism Day Sale

Korting op uitgezocht transport geboekt tussen 27/09/2023 en 04/10/2023, zijn inclusief alle belastingen en brandstoftoeslagen die van toepassing zijn tijdens de publicatie van de aanbieding en kunnen aan verandering onderhevig zijn.

Geadverteerde prijzen zijn inclusief online kortingen. Als u in een later stadium per e-mail of telefonisch betaalt, kunnen de prijzen worden gewijzigd, inclusief de kosten voor geboekte extra's.

Alle aanbiedingen zijn voor nieuwe boekingen en zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid op basis van de standaardvoorwaarden van Suntransfers.com.

Deze aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere speciale aanbiedingen, acties of kortingen.

De aanbieding is geldig voor boekingen gedaan op de website van Suntransfers.com en het Suntransfers Agency-systeem. Ga voor meer informatie naar suntransfers.com.

Privacy Policy

The internet user accessing the Suntransfers.com website does so anonymously and is not registered by us for any online service. The user remains anonymous throughout his search through all information on the Website, and at no point are his personal details registered for any online service.

We do, however, use user identifiers (cookies) on our websites to collect information on the website use, such as the server to which the user’s computer is connected, the browser type (e.g. Firefox or Internet Explorer) and how the potential customer became aware of ST Services Iberia S.L. We use such information solely to assist us in improving our marketing policies, and the personal details of the Internet user are not included in the data capture.

To learn more about the cookies we use, please check our Cookie Policy.

At Suntransfers.com we collect some personal information such as the name, email address, or mobile number of the person making the booking and the people using our transfer services.

By entering into a contract with us and accepting our Terms & Conditions and Privacy Policy you tacitly authorise ST Services Iberia S.L. to use your personal information to carry out the requested service and to ensure accurate billing for the service.

The details that we collect are necessary for us to be able to perform our contract with you. We may need to contact you regarding your transfer, send your booking confirmation via SMS (if you requested it) and send you a payment confirmation email and booking voucher.

We may also need to request more information about your travel plans in order to ensure a smooth service, send you updates with instructions about where to meet your driver, inform you about any necessary changes (particularly in the event of modifications to the service you booked with us), or share helpful information with you during your trip.

Your flight, train or ship number and accommodation address are are also necessary details we need from you in order to be able to carry out your transfer service. We also need to know the exact address for your pickup and dropoff.

In regards to payments, your card details are entered into a highly secure payments page and we never see or store them.

If you have booked via a Suntransfers.com affiliate site, then the affiliate has the right to request and receive your booking data, but not your payment data.

In order to process and perform your booking we may share your information with the transport operators or other involved third party. We will provide only the necessary information to ensure the successful fulfilment of your transfer service.

Depending on the country you’re travelling to, by using Suntransfers.com, you may consent to the transfer of your personal information outside of the European Economic Area (where the service you book requires a non-EEA transport operator to provide it).

In response to a potential request for a transfer quote, we may ask the you to provide personal details, including email address. We may also use such details to contact you with offers which may be of interest.

Once the interlocutor of our website becomes a customer, we may use the details provided during the booking process to offer appropriate future promotions and offers.

The details provided aid us in targeting further services of possible interest to you. Such offers would be sent to your email address and may be based on the information provided to us in the initial operation, in surveys, from information that may specify purchase preferences and lifestyle as well as information available from authorised external sources such as Transport Operators and marketing companies.

You will be asked for your consent before we use your personal details for marketing purposes, for example to send you information and/or offers for products, services, discounts or promotions that we think may be of interest to you.

These email offers come directly from us and are sent in a format which is compatible to the information recovered from the customer’s email address (HTML, enriched graphics etc.).

Your personal information may also be used for the general purpose of measuring consumer response to and satisfaction with the services offered, therefore we sometimes send satisfaction surveys in order to obtain feedback about our website and services. We don’t share your comments or any personal data entered in the surveys with anyone, if we don’t have specific authorisation from you.

We keep a record of your booking history in order to provide you with better customer support.

The personal details captured are stored in automated files safeguarded by us. These records are declared to the Spanish Data Protection Office (Agencia Española de Protección de Datos).

All information will be stored in our database but at any point you can request to unsubscribe from our emails by contacting us at privacy@suntransfers.com. Unsubscription would exclude any communications related to transfer services should be necessary for the delivery of the transfer service.

You may at any time exercise the rights of access, opposition, rectification or cancellation recognized in the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council of the 27th of April of 2016, relating to the protection of people in regards to the processing of personal data and its free circulation.

If you believe that the information held by us is in any way incorrect or incomplete, or you want us to delete your personal data, you should send a request by email to privacy@suntransfers.com. We will comply with any request in accordance with current legislation (GDPR).

Cookie Policy

ST SERVICES IBERIA, S.L. reports the use of cookies on its website: www.suntransfers.com

What are cookies?

Cookies are files that may be downloaded to your device through web pages. They are essential tools to provide various information society services. This includes allowing a website to store and recover information on a user's or device’s browsing habits and, depending on the information obtained, using this information to recognise the user and improve the service offered.

Type of cookies

There are two types of cookies depending on which entity manages the domain from which the cookies are sent and handles the data:

First-party cookies: these are sent to the user’s terminal equipment from a machine or domain managed by the publisher who is providing the service requested by the user.

Third-party cookies: these are sent to the user’s terminal equipment from a machine or domain that is not managed by the publisher themselves, but rather by an entity that processes data obtained through cookies.

If cookies are installed from a machine or domain managed by the publisher themselves but the information collected through these is managed by a third party, they cannot be considered first-party cookies.

There is also a second classification depending on the period of time for which the cookies are stored in the client’s browser, either:

Session cookies: designed to collect and store data while the user is accessing the website. They tend to be used to store information that is only of interest to maintain the service requested by the user on a single occasion (e.g. a list of products purchased).

Persistent cookies: data is stored on the terminal and can be accessed and processed for a specific period defined by the party responsible for the cookie, ranging from a few minutes to several years.

Lastly, there is another classification with five types of cookies depending on the purpose for which the data obtained is processed:

Technical cookies: these allow the user to browse a web page, platform or application and use different options or services on those such as to control traffic and communication of data, identify the session, access restricted sections, record parts of an order, process purchase of an order, process registration or participation forms for an event, use security devices during browsing, store content to broadcast videos or audio, or share content through social media

Customisation cookies: these allow the user to access a service with certain general predefined characteristics depending on a series of criteria in the user terminal such as language, type of browser used to access the service, configuration for the region from which the service is accessed, etc.

Analysis cookies: these allow the party responsible for the cookies to track and analyse the behaviour of website users when enabled. The information collected through this type of cookies is used to measure activity on websites, applications or platforms and to prepare browsing profiles for the users of those sites, applications and platforms in order to develop improvements based on analysis of usage data from service users.

Advertising cookies: these are used to ensure the most efficient management of advertising spaces.

Advertising behavioural cookies: these store user behaviour information that is obtained by continuously observing their browsing habits. This helps develop a specific profile to display relevant advertising.

External social media cookies: these are used so that visitors can interact with the content via social media (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.) and are generated solely for users of this social media. The conditions for use of these cookies and the information gathered is covered in the privacy policy of the respective platform.

Deactivating and deleting cookies

You can choose to allow, block or delete cookies installed on your device by changing your browser settings. When deactivating cookies, some services available may no longer work. The method to deactivate cookies is different for each browser, but can normally be done in the Settings or Options menu. The Help menu of your browser will also contain instructions. Users may choose which cookies they want to work on this website at any time.

You can allow, block or delete cookies installed on your device by changing the settings in the browser installed on your device:

Microsoft Internet Explorer | Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_GB

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

You can also manage storage of cookies in your browser using tools such as:

Ghostery: www.ghostery.com/

Your online choices: www.youronlinechoices.com/

Cookies used on www.suntransfers.com

Below we identify the most relevant cookies used on this portal, as well as their classification and purpose. We may use other cookies, to see the full list you can go to: www.cookiebot.com

_ga

Duration: 2 years

Description: Used to distinguish between users. Generated by Google Analytics. Google stores information collected by cookies on services located in the United States of America. Google complies with European data protection legislation and promises not to share it with third parties, except when required by the law or when necessary for the functioning of the system. Google does not associate your IP address with any other information it holds. If you wish to read more about the cookies used by Google Analytics, please see: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1

Type: Third party

Purpose: Analytical

_gid

Duration: 1 year

Description: Generated by Google Analytics. Google stores information collected by cookies on services located in the United States of America. Google complies with European data protection legislation and promises not to share it with third parties, except when required by the law or when necessary for the functioning of the system. Google does not associate your IP address with any other information it holds. If you wish to read more about the cookies used by Google Analytics, please see: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

__cfduid

Duration: 5 years

Description: 'cfduid' cookies are provided by CloudFlare to monitor trusted website traffic. The application does not match any user ID or store any identifiable personal data. https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfdu

Type: Third party

Purpose: Technical

__zlcmid

Duration: Persistent

Description: Stores a user ID to enable chat sessions.

Type: Third party

Purpose: Technical

APISID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

Type: Third party

Purpose: Analytical

CJ_DATA

Duration: 1 month

Description: Conversant works with advertisers and advertising agencies to help brands communicate with the people through online display advertising campaigns. They execute sophisticated, flexible online display strategies on a global scale. They’ve been at the cutting edge of online marketing since 1998 and they are a world leader in online marketing.

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

eid

Duration: 6 months

Description: Criteo.com. Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads.

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

IDE

Duration: 1 year

Description: Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

HSID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

Type: Third party

Purpose: Analytical

mp_hj_mixpanel

Duration: 1 year

Description: Hotjar is a all-in-one analysis and feedback tool that reveals the online behaviour and feedback of website visitors. Hotjar enables us to improve the website user experience and the website's overall performance

Type: Third party

Purpose: Analytical

NID

Duration: 6 months

Description: The purpose of this cookie is to store information on your preferences.

Type: Third party

Purpose: Customisation

SAPISID

Duration: 2 years

Description: On some pages of our website we have videos embedded in YouTube. This is a Google service. Its use requires this cookie to be sent, in addition to the cookies that Google requires if you maintain the session active with your account, in order to view embedded videos, estimate bandwidth and display the view count.

Type: Third party

Purpose: Analytical

sc.ASP.NET_SESSIONID

Duration: session

Description: SessionCam is a product that has been developed by SessionCam LTD. SessionCam may record mouse clicks, mouse movements, page scrolling and any text keyed into website forms. The information collected does not include bank details or any sensitive personal data. Data collected by SessionCam from Suntransfers.com website is for St Services iberia SL’s internal use only. The information collected is used to improve our website usability and is stored and used for aggregated and statistical reporting. If you wish to disable this cookie, please go to: https://sessioncam.com/choose-for-form-data-not-to-be-recorded/

Type: Third party

Purpose: Analytical

SID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience. https://sessioncam.com/choose-for-form-data-not-to-be-recorded/

Type: Third party

Purpose: Analytical

SSID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

Type: Third party

Purpose: Analytical

MUID

Duration: 1 year

Description: This cookie allows us to synchronise user ID tracking across many Microsoft domains.

Type: Third party

Purpose: Analytical

Acceptance of the Cookie Policy

www.suntransfers.com assumes that you accept the use of cookies. However, information on our Cookie Policy is displayed in the bottom or top part of our website portal each time you log-in so that you are aware of it.

You can take the following actions with regard to this information:

Accept cookies: You will not see this notice again when you access any page on our site during this session.

Close: The notice is hidden on this page.

Change your settings: Please see section: “Deactivating and deleting cookies”.

- LAST REVIEW DATE: 23/05/2018 -