Handelsbetingelser | Suntransfers.com

Handelsbetingelser

De følgende handelsbetingelser gør sig gældende for alle bookinger foretaget på denne hjemmeside. Tag dig venligst tid til at læse dem igennem, før du foretager en booking.

I disse handelsbetingelser gør følgende definitioner sig gældende:

1. DEFINITIONER

“Virksomhed”, “vi”, “os”, “vores” refererer til ST Services Iberia S.L., som er et aktieselskab, der opererer under gældende spansk lovgivning og er registreret ved handelskammeret i Girona, under skattenummeret ES-B64767627.

“Kunde" refererer til den person, der betaler for bookingen.

“Passagerer" refererer til alle passagerer, navngivet eller ej, i bookingen.

“Hovedrejsende” refererer til den første passager, der er navngivet i bookingen.

“Du" og "dine" refererer til enhver kunde, deriblandt alle passagerer (eller nogle af dem hvis relevant), der er navngivet i en booking.

“Transportoperatøren” refererer til den professionelle leverandør, der udfører transportydelsen.

“Booking” refererer til den booking af transportydelser, der er foretaget hos os.

“Transportydelse" refererer til en hvilken som helst ydelse, der er leveret af os, omhandlende transport af passagerer via vej og inkluderer enhver anden ydelse, der er leveret af os, som har med den transport at gøre, planlagt eller tilfældig.

“Transportkvittering”, “Bookingkvittering/Bookingbevis”, “Kvittering” refererer til den skriftlige bekræftelse af bookingen, som vi sender til dig på e-mail.

“Kontrakt” refererer til bookingen og disse handelsbetingelser og enhver anden handelsbetingelse, der angives at gælde for bookingen.

“Handelsbetingelser” refererer til disse handelsbetingelser.

“Hjemmeside”, “Hjemmesider” refererer til www.suntransfers.com eller enhver anden hjemmeside, der er ejet eller drevet af os.

2. Imprint

Virksomhedsnavn: ST Services IBERIA, S.L.

Registreret kontor: Ctra de l’Estartit, 143-145, 17257, Torroella de Montgrí, Girona, Spanien

Registreret i: Girona

Momsidentifikationsnummer: ES-B64767627

Administrerende direktør: Nathan Timmins

Hjemmeside: https://www.suntransfers.com/

Telefon: (+34) 931816896

Email: info@suntransfers.com

3. ONLINE BOOKINGPROCEDURE

Den person, der foretager bookingen, skal være mindst 18 år og har ansvaret for at følge vores onlinebookingprocedure, sikre at alle angivne informationer er korrekte og fuldstændige og foretage endelig betaling.

Når der indgås kontrakt med ST Services Iberia S.L., vil Virksomheden foretage de nødvendige formaliteter for at kunne organisere de anmodede ydelser.

Kontrakten bliver først juridisk bindende, når du har modtaget din transportkvittering via e-mail. I det tilfælde at transportoperatøren ikke er i stand til at levere de ønskede ydelser, vil du blive informeret og få det fulde beløb tilbage igen via samme betalingsmetode, som der blev betalt med, og derefter har vi ikke længere noget ansvar over for dig.

Du pålægges at bekræfte alle notifikationer, vi sender dig. Men i tilfælde af, at du ikke bekræfter modtagelsen af en e-mail, vil fortegnelserne, der findes på vores e-mail-server være at betragte som bevis på modtagelse.

Når vi sender dig bekræftelse på takster og dine betalinger, skal det ikke betragtes som, at du binder dig til en kontrakt.

Transportkvitteringerne, som skal vises til transportoperatøren, skal udskrives, så hver enkelt kvittering er klar til at blive inspiceret af chaufføren. Hvis ikke den hovedrejsende kan fremvise kvitteringen, kan det resultere i, at transportydelsen ikke kan leveres. Vi anbefaler, at du udskriver og medbringer al kommunikation parterne imellem sammen med transportkvitteringen.

Det er strengt forbudt for mindreårige at købe ydelser igennem os, og deres forældre, juridiske værger eller andre personer med ansvar for dem bør omgående kontakte os, hvis en mindreårig foretager en booking hos Virksomheden med henblik på køb af en ydelse, så vi straks kan annullere registreringen. Det er ikke tilladt for mindreårige at rejse med os uden at være ledsaget af en voksen passager.

4. BETALING

Vi accepterer alle almindeligt brugte betalingsmetoder, deriblandt kreditkort (American Express, MasterCard/Diners International, Visa), betalingskort (Visa/Delta, Visa/Electron), bankoverførsel og PayPal. Brugen af PayPal er kun mulig for bookinger over et vist beløb, og kunden vil blive pålagt et administrationsgebyr.

Priser oplyses i euro, og enhver facilitet til valutakonvertering er kun et værktøj til skøn.

5. ÆNDRINGER

Transportkvitteringen inkluderer din anmodede destination/afhentning og din adresse på feriestedet. Hvis der er ændringer til disse eller andre informationer, skal de sendes skriftligt via e-mail til info@suntransfers.com eller anmodes om via "Min booking"-sektionen på vores hjemmeside før datoen for din rejse, og ændringerne vil ikke træde i kraft, før de er tjekket af transportoperatøren og bekræftet via e-mail til dig.

Prisstigninger, som følge af de ønskede ændringer, påfalder dig. Den første gang, du foretager ændringer, er det gratis, men yderligere ændringer kan pådrage et administrationsgebyr på 15 euro. Guldpakken kan føjes til ankomstdelen af enhver booking op til 48 timer inden datoen for den første transport. Ingen tilbagebetaling skal ændres inden for 48 timer.

Når først kontrakten er blevet juridisk bindende, skal Kunden underrette kundeservice, hvis der er fejl deri mere end 48 timer før den tilsvarende transportydelse. Underrettelse inden for 48 timer før den tilsvarende transportydelse giver os retten til at afslutte kontrakten uden straf eller bod.

6. AFLYSNINGER FORETAGET AF DIG

Enhver aflysning af kontrakten skal ske skriftligt enten via fax eller e-mail til vores kundeservice. Du kan aflyse bookede transportydelser separat, eller du kan aflyse hele bookingen.

Hvis vi modtager din anmodning om aflysning mere end 48 timer før det planlagte afhentningstidspunkt for den transportydelse, du ønsker at aflyse, vil du få hele det beløb, du har betalt for denne transport, tilbage. Ingen penge vil blive refunderet for aflysninger, der modtages mindre end 48 timer før det planlagte tidspunkt for den transportydelse, du ønsker at aflyse. I disse tilfælde vil vi sende dig en e-mail med en aflysningsnote, som evt. kan bruges til at kræve udgiften igen fra dit rejsebureau, flyselskab eller rejseforsikringsudbyder.

7. SIDSTE ØJEBLIKS-BOOKINGER

Afhængigt af ruterne og tid på året varierer vores deadline for booking fra 0 til 48 timer, og mere i ekstraordinære situationer, før en transportydelse begynder. Hvis vores hjemmeside beder om det, så KONTAKT OS DØGNET RUNDT, så vi kan tjekke, om vi har et passende køretøj til rådighed for din transportanmodning. Bemærk venligst, at vores aflysningspolitik vil gøre sig gældende uanset dato og tidspunkt for booking.

8. ÆNDRINGER OG AFLYSNINGER FORETAGET AF OS

Hvis transportoperatøren bliver nødt til at foretage væsentlige ændringer til betingelserne for ydelsen, eller hvis denne bliver nødt til at aflyse ydelsen, vil vi informere dig herom så hurtigt som muligt.

Vi vil gøre, hvad vi kan, inden for rimelighedens grænser for at leve op til din præference for køretøj, men vi kan blive nødt til at arrangere et alternativt køretøj med større kapacitet eller flere køretøjer afhængigt af tilgængeligheden. Hvis vi bliver nødt til at ændre din booking til et køretøj i en lavere kategori eller til et mindre køretøj, for hvilken en lavere pris er tilgængelig, refunderer vi dig prisdifferencen.

I sjældne tilfælde kan vi blive nødt til at aflyse din booking. I sådanne situationer vil du få det fulde beløb tilbage, men vi vil derudover ikke have yderligere ansvar over for dig efter en sådan aflysning. Vi vil dog gøre, hvad vi kan, inden for rimelighedens grænser for at finde passende alternativer for enhver bekræftet booking, der efterfølgende er blevet aflyst af os.

9. BØRNESÆDER

Både lokale og nationale love om brugen af børnesæder til spædbørn og børn varierer fra land til land. Men alle transportoperatører vil følge den seneste lovgivning. Hvis du booker privat transport, anbefaler vi af sikkerhedsmæssige årsager brugen af børnesæder eller børnestole for børn under 12 år eller op til 135 cm. I løbet af bookingproceduren for de fleste destinationer vil du have mulighed for at reservere børne- eller babysæder.

Den hovedrejsende skal tjekke, og det er hans/hendes eneansvar, at sådanne børnesæder er passende til køretøjet og er korrekt brugt og installeret i det. Virksomheden påtager sig intet ansvar som følge af passagerer, der ikke har brugt, installeret eller tjekket børnesædet, eller som følge af ukorrekt brug.

Hvis du ønsker at medbringe dit eget børne- eller babysæde og benytter en privat transport, skal vi oplyses om dette, inden du rejser. Dette er for at sikre, at køretøjet, der leveres af transportoperatøren, har plads til sædet. Gruppeydelser vil normalt foregå med minibus eller bus, og i disse køretøjer er det ikke muligt at bruge børnesæder, da køretøjerne ikke har passende siddeplads.

Vi vil bestræbe os på at sikre, at børnesæder leveres af vores transportoperatører, når de er blevet booket. Der kan være tilfælde, hvor sådanne sæder ikke kan leveres. I sådanne tilfælde har du ret til at få alle pengene tilbage for de sæder, der ikke blev leveret. Hvis der ikke er et børnesæde til rådighed, må børn på tre år og derover rejse med, hvis de har en sikkerhedssele til voksne på. Børn under tre år må transporteres uden sikkerhedsforanstaltning, hvis de rejser bagerst i køretøjet.

10. PRIS FOR BØRN

Alle børn og babyer tæller med i maksimumtallet for køretøjet, uanset alder, og de skal derfor inkluderes i det samlede antal af passagerer, når der bookes.

11. KØRESTOLE OG BOOKINGER FOR HANDICAPPEDE PASSAGERER

Transportydelser for handicappede passagerer skal der anmodes om ved at kontakte vores kundeservice. Vi vil gøre vores bedste for at opfylde dine behov, men vi er dog ikke specialister i transport af handicappede passagerer. Handicappede passagerer, der benytter sig af vores ydelser, skal være i stand til selv at sætte sig ind i vognen eller assisteres af nogen fra gruppen. Vi medtager kun sammenfoldelige kørestole. Vi beklager, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan garantere hvilken type køretøj, der vil blive brugt til din transport.

12. EKSTRA STOP DER ER BOOKET FORUD

I løbet af bookingproceduren vil du få muligheden for at booke ekstra stop forud, hvis du har behov for at hente og aflevere nøgler, eller hvis din gruppe er fordelt på mere end én adresse på feriestedet. Ekstrastoppet skal befinde sig på samme destination som hovedadressen. Maksimum varighed for ekstra stop er 5 minutter.

13. REJSEFORSIKRING

Vi anbefaler på det kraftigste, at du tegner en rejseforsikring, der er passende for dine behov. Læs venligst alle kontraktinformationer og print dokumentation, så du kan tage det med dig, når du rejser. Omfattende rejseforsikring vil dække dig i mange tilfælde, der er ude af vores kontrol.

14. VORES ANSVAR

Hvis vi ikke lever op til disse handelsbetingelser, er vi kun ansvarlige for tab eller skader, der er påregnelige resultater af vores brud på disse handelsbetingelser eller vores uagtsomhed, og kun op til værdien af den pris, du har betalt. Vi kan ikke holdes ansvarlige for tab eller skader, der ikke er påregnelige, ej heller betydningsfulde. Vi er ikke ansvarlige for brud på handelsbetingelserne, der ikke direkte kan tilskrives os, eller som sker pga. ulykker, force majeure eller pga. juridiske eller administrative krav.

Vi kan ikke holdes ansvarlige for hændelser, der må være opstået i forbindelse med leveringen af ydelsen, mere specifikt sygdom, personskader eller død, medmindre det skyldes vores forsømmelighed.

Dette betyder, at ifølge disse handelsbetingelser, kan vi påtage os ansvaret, hvis du for eksempel lider død eller personskade, eller hvis din transportydelse ikke bliver leveret som aftalt eller viser sig at være utilstrækkelig, fordi vores ansatte eller transportoperatører ikke har udvist rimelig færdighed eller forsigtighed i henholdsvis at producere, udføre eller levere din transportydelse i henhold til kontrakten. Bemærk venligst, at det er dit ansvar at bevise, at rimelig færdighed eller forsigtighed ikke er blevet udvist, hvis du ønsker at rejse erstatningskrav mod os.

Derudover er vi kun ansvarlige for, hvad vores ansatte og transportoperatører gør eller ikke gør, hvis de på det tidspunkt handlede inden for deres arbejdsmæssige rammer (for ansatte), eller mens de udførte arbejde, vi havde bedt dem om at udføre (for transportoperatører).

Intet i disse handelsbetingelser ekskluderer eller begrænser: a. vores ansvar over for dig for død eller personskade, der måtte opstå pga. vores forsømmelighed. b. nogle af dine lovbestemte rettigheder som forbruger, der ikke kan ekskluderes eller begrænses.

Vi fritages for ethvert ansvar, hvis kunden indgår en kontrakt om en anden ydelse direkte med transportoperatøren.

Vi kan ikke garantere for nøjagtigheden eller pålideligheden af denne hjemmeside. Dette inkluderer eventualiteter såsom virus. Men vi vil bestræbe os på hurtigst muligt at rette eventuelle fejl, som vores opmærksomhed er blevet henledt på. Skulle sådanne fejl føre til bookinger baseret på fejlagtig prissætning eller reklameoplysninger, forbeholder vi os retten til at ophæve kontrakten uden at tilbyde kompensation til kunden.

15. FORCE MAJEURE

Vi påtager os intet ansvar og vil ikke udbetale nogen kompensation, hvis udførelsen af vores eller transportoperatørens forpligtelser forhindres, eller direkte eller indirekte påvirkes af, eller er et resultat af force majeure eller ethvert forhold, der er uden for vores rimelige kontrol, heriblandt, men ikke begrænset til, ekstremt ugunstige vejrforhold, naturkatastrofer, andre force majeure-hændelser, terrorisme, uheld for tredjepart på transportruten, politi-kontrolposter, usædvanlige trafikmængder eller strejke.

16. KONTAKT

Al kontakt, der drejer sig om ændringer af bookinginformation skal anmodes om via e-mail eller via "Min booking"-delen på vores hjemmeside.

I tilfælde af uundgåelige ændringer af kontrakten, vil vi informere dig herom ved at sende en e-mail til den adresse, du oplyste ved bookingen. Selve handlingen, at sende den e-mail, vil være at betragte som bevis på, at den er modtaget af dig. Det samme system gør sig gældende for alle andre vejledende e-mails, vi måtte sende til dig. Det er derfor altafgørende, at du kontrollerer, at den e-mailadresse, som du har oplyst, er korrekt, og at du læser alle indkommende e-mails op til tidspunktet for din transportydelse.

I tilfælde af, at dit ankomstfly er forsinket eller sendes videre til en anden lufthavn, station eller havn, vil transportoperatøren rykke transportydelsen, og du vil blive afhentet på det nye ankomsttidspunkt afhængigt af tilgængeligheden. I tilfælde af, at der ikke er nogen tilgængelighed, vil du blive refunderet fuldt ud. Vi bruger IATAs definition på flyforsinkelser i disse handelsbetingelser.

Hvis du af enhver anden grund ikke er til stede ved afhentningsstedet inden for et rimeligt tidsrum efter den planlagte afhentningstid, som er anført på din bookingkvittering, vil transportoperatøren eller vores kundeservice-team forsøge at kontakte dig på det mobiltelefonnummer, du har opgivet.

Hvis det ikke er muligt at komme til at tale med dig, fordi du ikke har opgivet et operativt mobiltelefonnummer på bookingtidspunktet, hvis der ikke er forbindelse eller dårlig forbindelse, intet signal, opkaldet går til telefonsvarer eller ikke besvares, vil ydelsen ikke blive leveret, og transportoperatøren vil øjeblikkeligt fritages for sine forpligtelser, og du har ikke ret til at få pengene tilbage.

17. TRANSPORTYDELSER

Vi tilbyder en række ydelser, som transportoperatørerne har indgået aftale om. Disse er private transportydelser og delte ydelser eller rutefartsydelser.

Ruten til og fra den valgte destination kan ikke garanteres, og de Google-genererede rutekort, der er vist på vores hjemmeside, er kun til informationsbrug. Selvom rimelige anstrengelser gøres for at sikre, at afhentningstidspunkter respekteres, kan de ikke garanteres.

I tilfælde af at du ikke kan lokalisere chaufføren for din private transport eller repræsentanten for rutefartsoperatøren, er det dit ansvar at kontakte os på de døgnåbne telefonnumre, der er trykt på transportkvitteringen. Hvis du ikke ringer til disse numre og sørger for alternative rejsearrangementer, vil vi ikke kunne levere ydelsen, transportoperatøren vil fritages for sine forpligtelser, og du kan ikke få pengene tilbage. Hvis chaufføren af din private transport eller repræsentanten for rutefartsoperatøren ikke kan lokalisere dig, vil et medlem af vores kundeservice-team ringe til det mobiltelefonnummer, som du opgav ved bookingen. Sørg venligst for, at du rejser med denne mobiltelefon, og at den er tændt, mens du venter på bagage og går igennem tolden. Hvis vi ikke kan lokalisere dig eller komme i kontakt med dig på det telefonnummer, du har opgivet, er vi ikke i stand til at levere ydelsen, og der vil ikke være mulighed for at få pengene tilbage. Ved afhentninger, der ikke foregår i en lufthavn, skal vi modtage dit telefonopkald inden for 10 minutter af dit aftalte afhentningstidspunkt. Der opbevares en elektronisk fortegnelse over alle opkald til de døgnåbne numre af en tredjeparts-telekommunikationsudbyder, og disse vil i tilfælde af en tvist blive anvendt som bevis på, hvorvidt der blev ringet til numrene eller ej. Ubrugt transport kan ikke refunderes, og alternative transportomkostninger vil ikke blive godtgjort, medmindre det er autoriseret på forhånd af et medlem af vores team. Hvis det autoriseres at bruge alternativ transport, så sørg venligst for, at du får en kvittering, og indsend den til vores kundeservice-team til vurdering. Der vil ikke blive udbetalt nogle penge for rejseomkostningskrav, der er indsendt uden gyldige kvitteringer.

Du har ansvaret for at kontrollere det aftalte afhentningstidspunkt og for at sørge for, at du ankommer til lufthavnen, stationen eller havnen med nok til til at checke ind eller på anden måde blive klar til rejsen.

Transportoperatøren vil hente dig og sætte dig af så tæt som muligt på de angivne adresser. I tilfælde af at adgang via en sædvanlig rute er lukket pga. vejrforhold, ulykker osv., vil transportoperatøren, såfremt du udtrykkeligt beder om det, køre en længere rute for at nå frem til det aftalte bestemmelsessted, men i sådanne tilfælde kan du være ansvarlig for ekstra omkostninger.

Alle transportydelser, der er indgået kontrakt om, falder under anvendelsesområdet for det offentlige ansvar i transportoperatørens eller deres underleverandørs forsikringspolice.

Selvom vi bestræber os på at levere SMS-bekræftelser, når de anmodes om, er denne ydelse afhængig af telefonnetværk, som er uden for vores kontrol. Hvis en SMS ikke dukker op eller er forsinket, skal kunden bruge den information, der er leveret via e-mail eller i "Min booking"-delen på vores hjemmeside.

18. TILLADT BAGAGE/KAPACITET

For rutefartstransport har hver passager ret til 1 x taske eller kuffert pr. person med en maksimumstørrelse på 158 cm (længde + bredde + højde) og håndbagage, såsom håndtasker og små tasker. Al bagage skal være forsvarligt mærket med ejerens navn og destinationsadresse. Vi kan ikke holdes ansvarlige for at lokalisere bortkommet bagage, der ikke var korrekt mærket.

Private transportkøretøjer har bagagekapacitet til mindst 1 x taske eller kuffert pr. passagersæde med en maksimumstørrelse på 158 cm (længde + bredde + højde) pr. enhed. Al bagage skal opgives på bookingtidspunktet. Mindre bagage, der kan være i passagerens fodrum, såsom kameratasker, håndtasker eller små skuldertasker behøver ikke at opgives. Passageren er ansvarlig for alle udgifter opstået som følge af, at ekstra køretøjer måtte inddrages pga. ekstra bagage, der ikke er opgivet.

Din accept af den foreslåede kontrakt og dens handelsbetingelser er at betragte som din stiltiende indvilgelse i, at du under ingen omstændigheder vil medbringe objekter i din bagage eller bære objekter på din person, der strider mod lovene i det land, hvor transporten tilbydes (skydevåben osv.), ej heller ting der nemt kan forårsage skade på tredjepart, ej heller ting af overdreven størrelse, vægt eller skrøbelighed, ej heller dyr, medmindre du rejser med en førerhund.

Transport af bagage og andre ejendele sker udelukkende på dit eget ansvar, og vi kan på ingen måde holdes ansvarlig for noget tab eller skader. Sådanne tab eller skader bør være dækket af din private forsikring, tegnet inden afgangen.

19. DIT ANSVAR

Ved at indgå denne kontrakt erklærer du underforstået, at: Du er myndig og med fuld kontrol over din mentale tilstand, og at du dermed er i stand til at opfylde alle dine juridiske forpligtelser i forbindelse med denne aftale. Du er klar over omfanget af formålet med denne kontrakt og de tidligere nævnte oplysninger angående os, samt indholdet af handelsbetingelserne. De anvendte kredit- eller betalingskort tilhører dig, og der er tilstrækkelige midler til at dække omkostningerne ved ydelsen. Du forstår, at du må underrette os, så snart det er muligt inden for rimelighedens grænser, om enhver ændring af de oplysninger, du har opgivet.

Ydelserne leveres i overensstemmelse med de detaljer, der er udspecificeret i transportkvitteringen. Det er dit ansvar, på reservationstidspunktet, at opgive den fulde og nøjagtige adresse på både afhentningsstedet og destinationen. Det er derfor dit ansvar at udskrive og kontrollere transportkvitteringens nøjagtighed. Hvis informationerne på transportkvitteringen ikke er korrekte, skal du straks kontakte vores kundeservice for at rette dem. Særlig omhu bør udvises, når reservationen udfyldes, for at sikre at alle obligatoriske felter, der er markeret med en stjerne (*), er blevet udfyldt korrekt. Vi er ikke ansvarlige for reservationer, som det er umuligt at gennemføre, og du vil ikke få pengene tilbage for sådanne reservationer.

Du er eneansvarlig for at medbringe al rejsedokumentation til krydsning af grænser. Vi fraskriver os hermed ethvert ansvar og nægter at påtage os eventuelle ekstra udgifter, der er opstået som følge af ikke at medbringe disse dokumenter eller ikke at overholde told-, politi-, skatte- eller administrative regler i de lande, hvortil adgang er påkrævet. Transportkvitteringen er ikke et gyldigt dokument til at opnå adgangsvisum med.

I tilfælde af at vi må betale et depositum eller en bøde til myndighederne i andre lande, som følge af, at du ikke har overholdt love, regler osv. eller andre rejsekrav i de lande, som du har intentioner om at tage til, forlade eller rejse igennem, vil du blive holdt eneansvarlig for at refundere disse til os, og vi forbeholder os retten til at tilbageholde enhver sum, der allerede er betalt til os, indtil du kan levere bevis for refunderingen af bøder, afgifter osv.

Vi forbeholder os retten til, og du bemyndiger os hermed til, at trække penge fra dit kredit- eller betalingskort for eventuelle skader, der pådrages transportkøretøjet (heriblandt specialistrengøring uden begrænsning), eller for eventuelle ting, der måtte mangle, når du forlader køretøjet.

Vi forbeholder os retten til ikke at acceptere fremtidige bookinger, hvis der har været tale om seriøse gentagne hændelser omhandlende en kunde.

20. RET TIL ADGANG/BRUGEROPFØRSEL

Ved at indgå denne kontrakt giver du stiltiende tilsagn om, at vi og transportoperatøren har ret til at nægte transport til enhver passager der, ifølge chaufførens skønsmæssige vurdering, kan være under indflydelse af alkohol eller narkotika og folk, hvis adfærd kan betragtes som farlig for chaufføren, andre passagerer eller dem selv.

Ingen alkoholiske drikke må medtages i transportoperatørens køretøj med det formål at drikke dem under køreturen. Dette forbud gælder også narkotika.

Det er forbudt at ryge i køretøjerne og i den umiddelbare nærhed af dem.

Det er ikke tilladt at spise i køretøjet.

21. KLAGER

Hvis den ydelse, du modtog fra transportoperatøren, ikke har levet op til dine forventninger, skal det straks rapporteres til vores kundeservice, og hvis muligt i det øjeblik, hvor problemet opstår. Klager, der er modtaget efter transportydelsen er afsluttet, og som vi ikke blev gjort opmærksom på i løbet af din transport, vil ikke nødvendigvis blive taget til følge, da vi ikke fik muligheden for at gribe ind eller på anden måde yde assistance. Vores kontaktinformation kan findes på din transportkvittering.

Skriftlige klager skal modtages senest 28 dage efter din returdato og skal sendes via e-mail til info@suntransfers.com.

Hvis du ønsker at rapportere et problem med vores online bookingprocedure eller vores kundeservice, skal du adressere din klage til manager@suntransfers.com.

22. SPROG

Vores hjemmeside er tilgængelig på flere sprog, og vi arbejder på at tilføje andre sprog i fremtiden. Vores kundeservices helpdesk og e-mailassistance på engelsk og spansk er tilgængelige på alle tidspunkter, men vi vil forsøge at tilbyde dig assistance på det sprog, du brugte til at foretage din booking med, når det er muligt. Selvom vi gør meget ud af, at kvaliteten af oversættelsen af vores hjemmeside og handelsbetingelser er af høj kvalitet, er det ved uoverensstemmelser den spanske version, der gælder.

23. IP-RETTIGHEDER

Copyrights, varemærker og andre IP-rettigheder på hjemmesiderne er givet i licens til Virksomheden og er beskyttet under nationale og internationale regulativer angående intellektuel ejendom.

Brug af hjemmesidens indhold af tredjeparter til andre formål end at booke transport er forbudt. Dette omfatter ændring, efterfølgende offentliggørelse, hel eller delvis gengivelse eller fremvisning af samme uden vores udtrykte tilsagn.

Enhver ulovlig brug af vores hjemmeside til noget som helst formål er strengt forbudt under enhver omstændighed.

Det samlede indhold på denne hjemmeside er beskyttet af både industriel og intellektuel ejendomsret, og Suntransfers.com har den fulde ejendomsret. Det er udtrykkeligt forbudt at anvende hjemmesiden og dens indhold samt databaser og den software, der kræves til visning eller drift af hjemmesiden, til kommercielle formål, undtagen hvis Suntransfers.com har givet sit skriftlige samtykke.

Den forbudte kommercielle brug omfatter, men er ikke begrænset til:

Videresalg eller redistribution af hjemmesiden, dens indhold og/eller tjenester via andre hjemmesider. Særligt "web-harvesting"-teknikker, der anvendes til at tilgå hjemmesidens indhold.

Brugen af teknikker, der omfatter "dybe links", som kan forvirre brugeren, for eksempel "framing" og/eller teknikker, som på ulovlig vis udnytter indholdet på Suntransfers.com.

24. GÆLDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKTION

Disse Generelle Betingelser er underlagt gældende spansk lovgivning.

Den indgåede kontrakt imellem Virksomheden og dig er underlagt spansk lovgivning.

Løsning af enhver tvist, der måtte opstå mellem dig og os, falder ind under spansk jurisdiktion ved domstolene i Barcelona.

Ugyldighed eller mangel på eksigibilitet af nogle bestemmelser i disse handelsbetingelser påvirker ikke gyldigheden eller eksigibiliteten af andre bestemmelser i disse handelsbetingelser, som forbliver fuldt gyldige og gældende.

25. KAMPAGNER

Kun i en begrænset periode | op til 25 % rabat

Tilbudspriser for udvalgte ruter og køretøjer booket mellem 09/03/2020 og 05/04/2020 med rejsedatoer mellem 09/03/2020 og 05/04/2020 inkluderer alle gældende brændstofafgifter og tillæg, som er korrekte på tidspunktet for offentliggørelsen, og er med forbehold for ændringer.

Annoncerede priser omfatter onlinerabatter. Hvis du betaler via e-mail eller over telefonen på et senere tidspunkt, kan priserne være ændret, herunder gebyrer for tillægstjenester.

Vi forbeholder os retten til at udelukke specifikke datoer fra dette tilbud. Prisen inkluderer besparelser. Alle tilbud gælder nye bookinger og afhænger af tilgængelig i henhold til Suntransfers.coms almindelige vilkår og betingelser.

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud, kampagner eller rabatter.

Tilbuddet gælder bookinger foretaget via Suntransfers.coms websted og Suntransfers Agency-systemet. Se suntransfers.com for definition.

Salg i september | op til 25 % rabat

Tilbudspriser for udvalgte ruter og køretøjer booket mellem 02/09/2020 og 04/10/2020 med rejsedatoer mellem 02/09/2020 og 04/10/2021 inkluderer alle gældende brændstofafgifter og tillæg, som er korrekte på tidspunktet for offentliggørelsen, og er med forbehold for ændringer.

Annoncerede priser omfatter onlinerabatter. Hvis du betaler via e-mail eller over telefonen på et senere tidspunkt, kan priserne være ændret, herunder gebyrer for tillægstjenester.

Vi forbeholder os retten til at udelukke specifikke datoer fra dette tilbud. Prisen inkluderer besparelser. Alle tilbud gælder nye bookinger og afhænger af tilgængelig i henhold til Suntransfers.coms almindelige vilkår og betingelser.

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud, kampagner eller rabatter.

Tilbuddet gælder bookinger foretaget via Suntransfers.coms websted og Suntransfers Agency-systemet. Se suntransfers.com for definition.

Black Friday | Cyber Monday

Tilbudspriser for udvalgte ruter og køretøjer inkluderer alle gældende brændstofafgifter og tillæg, som er korrekte på tidspunktet for offentliggørelsen, og er med forbehold for ændringer.

Annoncerede priser omfatter onlinerabatter. Hvis du betaler via e-mail eller over telefonen på et senere tidspunkt, kan priserne være ændret, herunder gebyrer for tillægstjenester.

Dette tilbud gælder ikke nytårsaften og juledag. Prisen inkluderer besparelser. Alle tilbud gælder nye bookinger og afhænger af tilgængelig i henhold til Suntransfers.coms almindelige vilkår og betingelser.

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud, kampagner eller rabatter.

Tilbuddet gælder bookinger foretaget via Suntransfers.coms websted og Suntransfers Agency-systemet. Se suntransfers.com for definition.

Forårsudsalg

Tilbudspriser for udvalgte ruter og køretøjer inkluderer alle gældende brændstofafgifter og tillæg, som er korrekte på tidspunktet for offentliggørelsen, og er med forbehold for ændringer.

Annoncerede priser omfatter onlinerabatter. Hvis du betaler via e-mail eller over telefonen på et senere tidspunkt, kan priserne være ændret, herunder gebyrer for tillægstjenester.

Prisen inkluderer besparelser. Alle tilbud gælder nye bookinger og afhænger af tilgængelig i henhold til Suntransfers.coms almindelige vilkår og betingelser.

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud, kampagner eller rabatter.

Tilbuddet gælder bookinger foretaget via Suntransfers.coms websted og Suntransfers Agency-systemet. Se suntransfers.com for definition.

15 års jubilæumskampagne

Tilbudspriser for udvalgte ruter og køretøjer inkluderer alle gældende brændstofafgifter og tillæg, som er korrekte på tidspunktet for offentliggørelsen, og er med forbehold for ændringer.

Annoncerede priser omfatter onlinerabatter. Hvis du betaler via e-mail eller over telefonen på et senere tidspunkt, kan priserne være ændret, herunder gebyrer for tillægstjenester.

Prisen inkluderer besparelser. Alle tilbud gælder nye bookinger og afhænger af tilgængelig i henhold til Suntransfers.coms almindelige vilkår og betingelser.

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud, kampagner eller rabatter.

Tilbuddet gælder bookinger foretaget via Suntransfers.coms websted og Suntransfers Agency-systemet. Se suntransfers.com for definition.

15 Anniversary Social Media Giveaway

Terms and conditions described here

World Tourism Day Sale

Tilbudspriser for udvalgte ruter og køretøjer booket mellem 27/09/2023 og 08/10/2023, inkluderer alle gældende brændstofafgifter og tillæg, som er korrekte på tidspunktet for offentliggørelsen, og er med forbehold for ændringer.

Annoncerede priser omfatter onlinerabatter. Hvis du betaler via e-mail eller over telefonen på et senere tidspunkt, kan priserne være ændret, herunder gebyrer for tillægstjenester.

Prisen inkluderer besparelser. Alle tilbud gælder nye bookinger og afhænger af tilgængelig i henhold til Suntransfers.coms almindelige vilkår og betingelser.

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud, kampagner eller rabatter.

Tilbuddet gælder bookinger foretaget via Suntransfers.coms websted og Suntransfers Agency-systemet. Se suntransfers.com for definition.

Black Friday & Cyber Week 2023

Tilbudspriser for udvalgte ruter og køretøjer booket mellem 24/11/2023 og 04/12/2023, inkluderer alle gældende brændstofafgifter og tillæg, som er korrekte på tidspunktet for offentliggørelsen, og er med forbehold for ændringer.

Annoncerede priser omfatter onlinerabatter. Hvis du betaler via e-mail eller over telefonen på et senere tidspunkt, kan priserne være ændret, herunder gebyrer for tillægstjenester.

Prisen inkluderer besparelser. Alle tilbud gælder nye bookinger og afhænger af tilgængelig i henhold til Suntransfers.coms almindelige vilkår og betingelser.

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud, kampagner eller rabatter.

Tilbuddet gælder bookinger foretaget via Suntransfers.coms websted og Suntransfers Agency-systemet. Se suntransfers.com for definition.

January Sale 2024

Tilbudspriser for udvalgte ruter og køretøjer booket mellem 29/01/2024 og 02/02/2024, inkluderer alle gældende brændstofafgifter og tillæg, som er korrekte på tidspunktet for offentliggørelsen, og er med forbehold for ændringer.

Annoncerede priser omfatter onlinerabatter. Hvis du betaler via e-mail eller over telefonen på et senere tidspunkt, kan priserne være ændret, herunder gebyrer for tillægstjenester.

Prisen inkluderer besparelser. Alle tilbud gælder nye bookinger og afhænger af tilgængelig i henhold til Suntransfers.coms almindelige vilkår og betingelser.

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud, kampagner eller rabatter.

Tilbuddet gælder bookinger foretaget via Suntransfers.coms websted og Suntransfers Agency-systemet. Se suntransfers.com for definition.

March Sale 2024

Tilbudspriser for udvalgte ruter og køretøjer booket mellem 18/03/2024 og 22/03/2024, inkluderer alle gældende brændstofafgifter og tillæg, som er korrekte på tidspunktet for offentliggørelsen, og er med forbehold for ændringer.

Annoncerede priser omfatter onlinerabatter. Hvis du betaler via e-mail eller over telefonen på et senere tidspunkt, kan priserne være ændret, herunder gebyrer for tillægstjenester.

Prisen inkluderer besparelser. Alle tilbud gælder nye bookinger og afhænger af tilgængelig i henhold til Suntransfers.coms almindelige vilkår og betingelser.

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud, kampagner eller rabatter.

Tilbuddet gælder bookinger foretaget via Suntransfers.coms websted og Suntransfers Agency-systemet. Se suntransfers.com for definition.

Privacy Policy

The internet user accessing the Suntransfers.com website does so anonymously and is not registered by us for any online service. The user remains anonymous throughout his search through all information on the Website, and at no point are his personal details registered for any online service.

We do, however, use user identifiers (cookies) on our websites to collect information on the website use, such as the server to which the user’s computer is connected, the browser type (e.g. Firefox or Internet Explorer) and how the potential customer became aware of ST Services Iberia S.L. We use such information solely to assist us in improving our marketing policies, and the personal details of the Internet user are not included in the data capture.

To learn more about the cookies we use, please check our Cookie Policy.

At Suntransfers.com we collect some personal information such as the name, email address, or mobile number of the person making the booking and the people using our transfer services.

By entering into a contract with us and accepting our Terms & Conditions and Privacy Policy you tacitly authorise ST Services Iberia S.L. to use your personal information to carry out the requested service and to ensure accurate billing for the service.

The details that we collect are necessary for us to be able to perform our contract with you. We may need to contact you regarding your transfer, send your booking confirmation via SMS (if you requested it) and send you a payment confirmation email and booking voucher.

We may also need to request more information about your travel plans in order to ensure a smooth service, send you updates with instructions about where to meet your driver, inform you about any necessary changes (particularly in the event of modifications to the service you booked with us), or share helpful information with you during your trip.

Your flight, train or ship number and accommodation address are are also necessary details we need from you in order to be able to carry out your transfer service. We also need to know the exact address for your pickup and dropoff.

In regards to payments, your card details are entered into a highly secure payments page and we never see or store them.

If you have booked via a Suntransfers.com affiliate site, then the affiliate has the right to request and receive your booking data, but not your payment data.

In order to process and perform your booking we may share your information with the transport operators or other involved third party. We will provide only the necessary information to ensure the successful fulfilment of your transfer service.

Depending on the country you’re travelling to, by using Suntransfers.com, you may consent to the transfer of your personal information outside of the European Economic Area (where the service you book requires a non-EEA transport operator to provide it).

In response to a potential request for a transfer quote, we may ask the you to provide personal details, including email address. We may also use such details to contact you with offers which may be of interest.

Once the interlocutor of our website becomes a customer, we may use the details provided during the booking process to offer appropriate future promotions and offers.

The details provided aid us in targeting further services of possible interest to you. Such offers would be sent to your email address and may be based on the information provided to us in the initial operation, in surveys, from information that may specify purchase preferences and lifestyle as well as information available from authorised external sources such as Transport Operators and marketing companies.

You will be asked for your consent before we use your personal details for marketing purposes, for example to send you information and/or offers for products, services, discounts or promotions that we think may be of interest to you.

These email offers come directly from us and are sent in a format which is compatible to the information recovered from the customer’s email address (HTML, enriched graphics etc.).

Your personal information may also be used for the general purpose of measuring consumer response to and satisfaction with the services offered, therefore we sometimes send satisfaction surveys in order to obtain feedback about our website and services. We don’t share your comments or any personal data entered in the surveys with anyone, if we don’t have specific authorisation from you.

We keep a record of your booking history in order to provide you with better customer support.

The personal details captured are stored in automated files safeguarded by us. These records are declared to the Spanish Data Protection Office (Agencia Española de Protección de Datos).

All information will be stored in our database but at any point you can request to unsubscribe from our emails by contacting us at privacy@suntransfers.com. Unsubscription would exclude any communications related to transfer services should be necessary for the delivery of the transfer service.

You may at any time exercise the rights of access, opposition, rectification or cancellation recognized in the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council of the 27th of April of 2016, relating to the protection of people in regards to the processing of personal data and its free circulation.

If you believe that the information held by us is in any way incorrect or incomplete, or you want us to delete your personal data, you should send a request by email to privacy@suntransfers.com. We will comply with any request in accordance with current legislation (GDPR).

Cookie Policy

ST SERVICES IBERIA, S.L. reports the use of cookies on its website: www.suntransfers.com

What are cookies?

Cookies are files that may be downloaded to your device through web pages. They are essential tools to provide various information society services. This includes allowing a website to store and recover information on a user's or device’s browsing habits and, depending on the information obtained, using this information to recognise the user and improve the service offered.

Type of cookies

There are two types of cookies depending on which entity manages the domain from which the cookies are sent and handles the data:

First-party cookies: these are sent to the user’s terminal equipment from a machine or domain managed by the publisher who is providing the service requested by the user.

Third-party cookies: these are sent to the user’s terminal equipment from a machine or domain that is not managed by the publisher themselves, but rather by an entity that processes data obtained through cookies.

If cookies are installed from a machine or domain managed by the publisher themselves but the information collected through these is managed by a third party, they cannot be considered first-party cookies.

There is also a second classification depending on the period of time for which the cookies are stored in the client’s browser, either:

Session cookies: designed to collect and store data while the user is accessing the website. They tend to be used to store information that is only of interest to maintain the service requested by the user on a single occasion (e.g. a list of products purchased).

Persistent cookies: data is stored on the terminal and can be accessed and processed for a specific period defined by the party responsible for the cookie, ranging from a few minutes to several years.

Lastly, there is another classification with five types of cookies depending on the purpose for which the data obtained is processed:

Technical cookies: these allow the user to browse a web page, platform or application and use different options or services on those such as to control traffic and communication of data, identify the session, access restricted sections, record parts of an order, process purchase of an order, process registration or participation forms for an event, use security devices during browsing, store content to broadcast videos or audio, or share content through social media

Customisation cookies: these allow the user to access a service with certain general predefined characteristics depending on a series of criteria in the user terminal such as language, type of browser used to access the service, configuration for the region from which the service is accessed, etc.

Analysis cookies: these allow the party responsible for the cookies to track and analyse the behaviour of website users when enabled. The information collected through this type of cookies is used to measure activity on websites, applications or platforms and to prepare browsing profiles for the users of those sites, applications and platforms in order to develop improvements based on analysis of usage data from service users.

Advertising cookies: these are used to ensure the most efficient management of advertising spaces.

Advertising behavioural cookies: these store user behaviour information that is obtained by continuously observing their browsing habits. This helps develop a specific profile to display relevant advertising.

External social media cookies: these are used so that visitors can interact with the content via social media (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.) and are generated solely for users of this social media. The conditions for use of these cookies and the information gathered is covered in the privacy policy of the respective platform.

Deactivating and deleting cookies

You can choose to allow, block or delete cookies installed on your device by changing your browser settings. When deactivating cookies, some services available may no longer work. The method to deactivate cookies is different for each browser, but can normally be done in the Settings or Options menu. The Help menu of your browser will also contain instructions. Users may choose which cookies they want to work on this website at any time.

You can allow, block or delete cookies installed on your device by changing the settings in the browser installed on your device:

Microsoft Internet Explorer | Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_GB

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

You can also manage storage of cookies in your browser using tools such as:

Ghostery: www.ghostery.com/

Your online choices: www.youronlinechoices.com/

Cookies used on www.suntransfers.com

Below we identify the most relevant cookies used on this portal, as well as their classification and purpose. We may use other cookies, to see the full list you can go to: www.cookiebot.com

_ga

Duration: 2 years

Description: Used to distinguish between users. Generated by Google Analytics. Google stores information collected by cookies on services located in the United States of America. Google complies with European data protection legislation and promises not to share it with third parties, except when required by the law or when necessary for the functioning of the system. Google does not associate your IP address with any other information it holds. If you wish to read more about the cookies used by Google Analytics, please see: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1

Type: Third party

Purpose: Analytical

_gid

Duration: 1 year

Description: Generated by Google Analytics. Google stores information collected by cookies on services located in the United States of America. Google complies with European data protection legislation and promises not to share it with third parties, except when required by the law or when necessary for the functioning of the system. Google does not associate your IP address with any other information it holds. If you wish to read more about the cookies used by Google Analytics, please see: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

__cfduid

Duration: 5 years

Description: 'cfduid' cookies are provided by CloudFlare to monitor trusted website traffic. The application does not match any user ID or store any identifiable personal data. https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfdu

Type: Third party

Purpose: Technical

__zlcmid

Duration: Persistent

Description: Stores a user ID to enable chat sessions.

Type: Third party

Purpose: Technical

APISID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

Type: Third party

Purpose: Analytical

CJ_DATA

Duration: 1 month

Description: Conversant works with advertisers and advertising agencies to help brands communicate with the people through online display advertising campaigns. They execute sophisticated, flexible online display strategies on a global scale. They’ve been at the cutting edge of online marketing since 1998 and they are a world leader in online marketing.

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

eid

Duration: 6 months

Description: Criteo.com. Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads.

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

IDE

Duration: 1 year

Description: Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

HSID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

Type: Third party

Purpose: Analytical

mp_hj_mixpanel

Duration: 1 year

Description: Hotjar is a all-in-one analysis and feedback tool that reveals the online behaviour and feedback of website visitors. Hotjar enables us to improve the website user experience and the website's overall performance

Type: Third party

Purpose: Analytical

NID

Duration: 6 months

Description: The purpose of this cookie is to store information on your preferences.

Type: Third party

Purpose: Customisation

SAPISID

Duration: 2 years

Description: On some pages of our website we have videos embedded in YouTube. This is a Google service. Its use requires this cookie to be sent, in addition to the cookies that Google requires if you maintain the session active with your account, in order to view embedded videos, estimate bandwidth and display the view count.

Type: Third party

Purpose: Analytical

sc.ASP.NET_SESSIONID

Duration: session

Description: SessionCam is a product that has been developed by SessionCam LTD. SessionCam may record mouse clicks, mouse movements, page scrolling and any text keyed into website forms. The information collected does not include bank details or any sensitive personal data. Data collected by SessionCam from Suntransfers.com website is for St Services iberia SL’s internal use only. The information collected is used to improve our website usability and is stored and used for aggregated and statistical reporting. If you wish to disable this cookie, please go to: https://sessioncam.com/choose-for-form-data-not-to-be-recorded/

Type: Third party

Purpose: Analytical

SID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience. https://sessioncam.com/choose-for-form-data-not-to-be-recorded/

Type: Third party

Purpose: Analytical

SSID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

Type: Third party

Purpose: Analytical

MUID

Duration: 1 year

Description: This cookie allows us to synchronise user ID tracking across many Microsoft domains.

Type: Third party

Purpose: Analytical

Acceptance of the Cookie Policy

www.suntransfers.com assumes that you accept the use of cookies. However, information on our Cookie Policy is displayed in the bottom or top part of our website portal each time you log-in so that you are aware of it.

You can take the following actions with regard to this information:

Accept cookies: You will not see this notice again when you access any page on our site during this session.

Close: The notice is hidden on this page.

Change your settings: Please see section: “Deactivating and deleting cookies”.

- LAST REVIEW DATE: 23/05/2018 -