Condicions

Les següents Condicions apliquen a totes les reserves fetes en aquest lloc web. Si us plau, dediqui un moment a llegir-les abans de fer una reserva.

Aquestes Condicions es regeixen per les següents definicions:

1. DEFINICIONS

"Empresa", "nosaltres", "nostre", "nostra" es refereix a ST Services Iberia S.L., una societat limitada que opera en el marc de la legislació espanyola vigent i que està registrada al Registre Mercantil de Girona amb el NIF ES-B64767627.

"Client" significa la persona que paga la reserva.

"Passatgers" significa tots els passatgers nombrats o no nombrats a la reserva.

"Titular de la reserva" significa el primer passatger nombrat a la reserva.

"Vostè", "el seu", "li" es refereix al client, incloent tots els passatgers (o qualsevol d'ells, segons el cas) que apareguin a la reserva.

"L'operador de transport" significa el proveïdor de serveis professionals de transport que realitzarà el trasllat.

"Reserva" significa la reserva de serveis de transport realitzada amb nosaltres.

"Servei de transport" significa qualsevol servei prestat per nosaltres per al trasllat de passatgers per carretera, incloent qualsevol altre servei prestat per nosaltres en relació amb o derivat d'aquell trasllat.

"Comprovant de reserva", "Comprovant de trasllat", "Comprovant" significa la confirmació de la reserva per escrit que li enviarem per correu electrònic.

"Contracte" es refereix a la reserva, a aquestes Condicions i a qualssevol altres condicions aplicables a la reserva.

"Condicions" es refereix a aquestes Condicions generals.

"Lloc web", "llocs web" es refereix a www.suntransfers.com i a qualsevol altre lloc web de la nostra propietat o operat per nosaltres.

2. QUI SOM

Prestem serveis de gestió de transport tant per a particulars com per a grups. Operem sota la marca "Suntransfers.com", que és de la nostra propietat exclusiva. La nostra raó social és a la Ctra de l'Estartit, 143-145, 17257, Torroella de Montgrí, Girona, Espanya.

Per a fins comercials disposem del número de telèfon (+34) 931816896, i operem a través de la pàgina web www.suntransfers.com i del correu electrònic info@suntransfers.com. Consulti la secció "CONTACTE 24H" de la nostra web per veure altres números de telèfon locals. Per a la prestació dels nostres serveis treballem amb operadors de transport que ofereixen serveis professionals de transport per al trasllat de passatgers, o que actuen com a agència amb capacitat legal per oferir serveis de transport i que estan en possessió de totes les llicències i permisos necessaris per a la realització d'aquesta activitat segons la legislació aplicable a cada un d'ells.

El servei de transport no es considerarà en cap cas com a paquet turístic en els termes establerts per la Directiva del Consell 90/314/EEC, de 13 de juny de 1990, ni en els termes del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que aprova el text revisat de la Llei General per a la Protecció de Consumidors i Usuaris, així com altres lleis complementàries, i per tant l'empresa no opera en cap cas com a agència de viatges.

A través dels seus llocs web, ST Services Iberia S.L. ofereix serveis de gestió de transport tant per a persones individuals com per a grups.

Abans de sol·licitar un servei ofert al nostre lloc web, asseguri's d'haver llegit i entès aquestes Condicions, ja que regiran qualsevol contracte posterior. En realitzar una reserva, vostè confirma que ha llegit aquestes Condicions i que disposi de la capacitat legal per acceptar-les en el seu propi nom i en el de tots els passatgers. Si té dubtes sobre alguna de les condicions contractuals, posi's en contacte amb el nostre servei d'Atenció al Client abans de seguir amb el procés de reserva. Si vostè no desitja està subjecte a les obligacions derivades d'aquestes Condicions, lamentablement no pot fer una reserva amb nosaltres.

3. PROCEDIMENT DE RESERVA ONLINE

La persona que efectua la reserva ha de tenir almenys 18 anys i és responsable de seguir tots els passos del sistema de reserva online, assegurar-se que totes les dades aportades són correctes i completes i realitzar el pagament en la seva totalitat.

Un cop formalitzat el contracte amb ST Services Iberia S.L., l'empresa realitzarà tots els tràmits necessaris per organitzar els serveis sol·licitats.

El contracte serà vinculant per a les parts només un cop vostè hagi rebut el seu comprovant de trasllat per correu electrònic. En el cas que l'operador de transport no pugui prestar els serveis sol·licitats, el client serà informat i l'import total es reemborsarà utilitzant el mateix sistema usat per al pagament, quedant l'empresa alliberada de qualsevol altra obligació cap al client.

El client haurà de confirmar la recepció de totes les nostres notificacions. En el cas de no rebre confirmació de la recepció del correu electrònic, els registres emmagatzemats al nostre servidor de correu es consideraran prova suficient de la recepció.

El nostre missatge de confirmació de cobraments i de pagaments realitzats pel client no es considerarà com a prova d'existència d'un contracte vinculant.

Vostè haurà d'imprimir i tenir a punt els comprovants de reserva per presentar-los a l'operador de transport de manera que el conductor els pugui examinar. Si el titular de la reserva no presenta el comprovant, és possible que l'operador de transport no presti el servei. Li recomanem que imprimeixi i porti a sobre totes les comunicacions mantingudes amb l'empresa a més del comprovant de trasllat.

Queda expressament prohibit a les persones menors d'edat sol·licitar serveis a l'empresa, i els seus pares, tutors o responsables legals han de contactar-nos immediatament en el cas que un menor hagi reservat un servei amb nosaltres per tal de procedir a la seva cancel·lació. Els menors sempre hauran de viatjar en companyia d'un passatger adult.

4. PAGAMENT

Acceptem els mitjans de pagament més extesos, com ara targetes de crèdit (Visa, MasterCard/Diners International, American Express), targetes de dèbit (Visa/Delta, Visa/Electron), transferència bancària i PayPal. L'ús de PayPal només és possible per a reserves amb un import mínim i el client assumeix les corresponents despeses d'administració.

El càrrec es realitzarà en Euros i les eines de consulta del tipus de canvi s'ofereixen únicament a títol informatiu.

5. CANVIS

La informació continguda al comprovant de trasllat inclou la destinació reservada, el punt de recollida i l'adreça de l'allotjament. Qualsevol canvi que afecti a aquestes o a altres dades s'haurà de comunicar per correu electrònic a l'adreça info@suntransfers.com o sol·licitar-se a través de la secció "La Meva Reserva" del lloc web amb anterioritat a la data de la prestació del servei, i només es considerarà efectiu un cop comprovat amb l'operador de transport i confirmat al client per correu electrònic.

El client assumeix qualsevol increment en el cost del servei degut a un canvi en la reserva. El primer canvi no suposarà despeses d'administració addicionals. Més enllà d'aquest primer canvi, l'empresa podrà carregar 15€ de despeses d'administració per cada canvi addicional. Pot afegir a la seva reserva l'opció Gold de protecció en cas de cancel·lació del vol fins 48 hores abans de la data del primer servei de transport. No es reembossarà cap import per als canvis realitzats en menys de 48 hores.

Un cop el contracte s'hagi formalitzat, el client haurà de notificar al nostre servei d'Atenció al Client qualsevol error detectat amb un mínim de 48 hores d'antelació respecte del servei de trasllat corresponent. Les notificacions rebudes amb menys de 48 hores d'antelació respecte del servei de trasllat donaran dret a l'empresa a cancel·lar el contracte sense cap penalització.

6. CANCEL·LACIONS PER PART DEL CLIENT

Qualsevol cancel·lació del contracte s'haurà de realitzar per escrit per fax o correu electrònic dirigit al nostre departament d'Atenció al Client. Poden cancel·lar-se tant serveis de trasllat per separat com una reserva completa que inclogui més d'un servei.

En cas de rebre la seva sol·licitud de cancel·lació amb més de 48 hores d'antelació respecte de l'hora de recollida del servei de trasllat que desitja cancel·lar, se li reemborsarà l'import íntegre corresponent a aquest trasllat. No es reemborsarà cap import en cas que la cancel·lació es produeixi amb menys de 48 hores d'antelació respecte de l'hora prevista per al servei de trasllat que desitja cancel·lar. En aquest cas li enviarem un correu electrònic amb la confirmació de la cancel·lació per tal que pugui utilitzar-la per reclamar l'import al seu operador turístic, línia aèria o companyia d'assegurances.

7. RESERVES D'ÚLTIMA HORA

En funció de la ruta i de l'època de l'any, el nostre període de venda lliure oscil·la entre les 0 i les 48 hores (o més, en algun cas particular) anteriors a l'inici del servei de trasllat. Si el lloc web així li ho indica, PARLA AMB NOSALTRES 24/7 per a que puguem comprovar si hi ha disponibilitat per al tipus de trasllat que ens sol·licita. Si us plau, tingui en compte que la nostra política de cancel·lacions s'aplicarà amb independència de la data i l'hora en què s'hagi realitzat la reserva.

8. CANVIS I CANCEL·LACIONS PER PART NOSTRA

Si l'operador de transport es veu obligat a realitzar algun canvi significatiu en les condicions del servei, o a cancel·lar el servei, l'informarem a la major brevetat possible.

Farem tot el possible per respectar les seves preferències sobre el vehicle escollit; no obstant pot ser que el vehicle sigui substituït per un de major capacitat o múltiples vehicles depenent de la disponibilitat. Si en canvi suposa una rebaixa en la categoria o en la mida del vehicle per als quals disposem d'una tarifa més econòmica, la diferència de preu li serà reemborsada.

En casos extraordinaris podem veure'ns en la necessitat de cancel·lar la seva reserva. Se li reemborsarà l'import íntegre de la reserva i aquest reemborsament cobrirà totes les obligacions cap al client derivades de la cancel·lació. En tot cas, farem els esforços necessaris per trobar alternatives viables a qualsevol reserva confirmada que haguem de cancel·lar.

9. SEIENTS PER A NENS

La legislació d'àmbit local i nacional pot variar en funció del país en el qual es realitza el trasllat. De totes maneres, tots els nostres operadors de transport compleixen amb la legislació vigent. Si vostè reserva un trasllat privat li recomanem, per raons de seguretat, que utilitzi un elevador o una cadireta per nadó per als passatgers menors de 12 anys o amb una altura inferior als 135 cm. Durant el procés de reserva tindrà l'oportunitat de reservar cadires de nadó o seients elevadors a la majoria de destinacions.

És responsabilitat del titular de la reserva comprovar que el sistema de retenció és compatible amb el vehicle i que s'instal·la de manera correcta. L'empresa no serà responsable de cap incident derivat d'un mal ús o d'una instal·lació incorrecta del sistema de retenció.

Si desitja viatjar amb la seva pròpia cadireta per nadó o seient elevador i ha reservat un trasllat privat, haurà de comunicar-nos aquesta circumstància abans de començar el viatge. Hem d'assegurar que el vehicle utilitzat per l'operador és compatible amb la cadireta o l'elevador. En la majoria de casos, per als serveis de grups s'utilitzen minibusos o autocars, i en aquests vehicles no és possible utilitzar cadiretes.

Farem tots els possibles per assegurar que l'operador de transport ofereix la cadireta o elevador quan s'hagin reservat. Hi poden haver ocasions en què la cadireta o l'elevador reservats no estiguin disponibles. En aquests casos, vostè tindrà dret a la devolució de l'import abonat per la reserva de la cadireta o elevador. Si no hi ha cadiretes disponibles, els nens majors de tres anys hauran d'utilitzar un cinturó de seguretat. Els nens menors de tres anys podran viatjar sense sistema de retenció però obligatòriament als seients de darrere del vehícle.

10. TARIFES PER A NENS

Tots els nens i nadons, independentment de la seva edat, es tindran en compte per determinar la capacitat del vehicle a utilitzar, i per tant han de ser inclosos en el número total de passatgers al moment de realitzar la reserva.

11. CADIRES DE RODES I RESERVES PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Els serveis de trasllat per a persones amb mobilitat reduïda han de ser sol·licitats a través del nostre servei d'Atenció al Client. Farem tots els possibles per atendre la seva sol·licitud, tot i que no som especialistes en trasport de passatgers amb mobilitat reduïda. Els passatgers amb mobilitat reduïda han de poder accedir al vehicle de manera autònoma o amb l'assistència d'algun dels seus acompanyants. Només podem acceptar cadires de rodes plegables. Lamentem no poder garantir-li el tipus de vehicle que s'utilitzarà en el seu trasllat.

12. RESERVA DE PARADA ADDICIONAL

Durant el procés de reserva, tindrà la possibilitat de reservar una parada addicional per si ha de recollir o tornar unes claus o si el seu grup està repartit entre més d'un allotjament. L'adreça de la parada addicional ha d'estar ubicada a la mateixa destinació que la parada principal. La durada màxima d'aquesta parada addicional serà de 5 minuts.

13. ASSEGURANÇA DE VIATGE

Recomanem encaridament que contracti una assegurança de viatge adequada a les seves necessitats. Si us plau, llegeixi amb atenció el contracte i imprimeixi la documentació per poder portar-la amb vostè quan viatgi. Una assegurança de viatge adequada el protegirà front a una sèrie de riscos que queden fora del nostre control.

14. LA NOSTRA RESPONSABILITAT

En el cas d'incumplir aquestes condicions, serem responsables només per aquells danys o perjudicis que siguin conseqüència atribuïble al nostre incompliment o a la nostra negligència, i com a màxim per l'import total pagat per vostè. No som responsables de danys i perjudicis que no ens siguin directament atribuïbles o d'aquells produïts per accident, força major o que tinguin la seva causa en exigències legals o administratives.

No ens responsabilitzem d'incidents que tinguin lloc durant la prestació del servei, en concret malalties, danys personals o mort, a no ser que siguin consequència directa de la nostra negligència.

Això significa que, d'acord amb aquestes condicions, podem acceptar responsabilitat si, per exemple, el passatger mor o pateix danys personals o si el servei de trasllat no es presta tal com es va contractar o es presta de manera deficient com a resultat de la nostra incapacitat o de la incapacitat dels nostres empleats o de la incapacitat dels nostres operadors de transport per prestar el servei de transport que vostè va contractar utilitzant els coneixements i la professionalitat raonables. Tingui en compte que és responsabilitat seva demostrar aquesta falta de coneixements i professionalitat si desitja presentar una reclamació contra l'empresa.

A més, només serem responsables del que els nostres empleats i operadors de transport facin o deixin de fer mentre actuen en el marc del seu acompliment professional (per als empleats) o realitzant els treballs que els hem sol·licitat (per als operadors de transport).

Cap apartat d'aquestes Condicions limita o exclou: a. la nostra responsabilitat front a vostè en cas de mort o danys personals derivats de la nostra actuació negligent. b. qualsevol altre dret del que vostè sigui titular com a consumidor i usuari i que per llei no pugui ser exclòs o limitat.

Quedem completament exempts de qualsevol responsabilitat en el cas que el client contracti directament un servei amb l'operador de transport.

No podem garantir al cent per cent l'exactitud dels continguts d'aquest lloc web. L'eventualitat que la pàgina estigui afectada per un virus informàtic no es pot descartar. De totes maneres, farem els possibles per rectificar qualsevol error que ens sigui comunicat en el menor temps possible. Si degut a un d'aquests errors es realitza una reserva amb un preu erroni o amb una promoció equivocada, ens reservem el dret de rescindir el contracte sense necessitat de compensar el client.

15. FORÇA MAJOR

No se'ns podrà considerar responsables en el cas que el compliment de les nostres obligacions o les de l'operador del transport es vegi impedit o afectat directa o indirectament per o com a resultat d'un esdeveniment de força major o de qualsevol circumstància més enllà del nostre control, incloent, entre altres, fenòmens meteorològics extrems, desastres naturals, terrorisme, accidents de tercers durant el recorregut del trasllat, controls policials, congestions extraordinàries de trànsit o vagues.

16. CONTACTE

Qualsevol contacte relacionat amb possibles canvis en les dades de la reserva s'haurà de fer a través de correu electrònic o a través de la secció "La Meva Reserva" del nostre lloc web.

En cas de modificacions inevitables del contracte, l'informarem a través d'un correu electrònic remès a l'adreça que se'ns hagi facilitat en el moment de realitzar la reserva. El fet d'enviar aquest correu es considerarà com a prova de la seva recepció per part del client. El mateix és vàlid per a qualsevol altre correu informatiu que li fem arribar. Per aquest motiu, és de summa importància que s'asseguri que l'adreça de correu electrònic facilitada és correcta i que revisi la seva carpeta d'entrada del correu electrònic fins al moment d'inici del servei de trasllat.

En cas de retard o desviament del transport a un aeroport, estació o port diferent, l'Operador de Transport reprogramarà el Servei de Trasllat i seràs recollit a la nova hora d'arribada subjecte a disponibilitat. En el cas que no hi hagi disponibilitat, se li reembossarà l'import íntegre. Pel que afecta a aquestes condicions generals, utilitzem la definició que IATA usa per a l'expressió "retard del vol".

Si, per qualsevol motiu, vostè no es presenta al punt de recollida en un termini de temps raonable a partir de l'hora prevista al comprovant de trasllat, l'operador de transport o el nostre servei d'Atenció al Client intentaran posar-se en contacte amb vostè a través del número de telèfon mòbil que ens hagi proporcionat.

Si aquesta comunicació no fos possible perquè vostè no ens ha proporcionat un número vàlid en el moment de reservar, per no tenir cobertura, per tenir activada la bústia de veu o per no respondre a la trucada, el servei no es prestarà, l'operador de transport quedarà alliberat de la seva obligació de prestar el servei i no es reemborsarà cap import.

17. SERVEIS DE TRANSPORT

Oferim una gamma de serveis acordats amb els operadors de transport. Es tracta de serveis de transport privat i serveis de transport compartit (shuttle).

No podem garantir l'itinerari exacte fins a la destinació escollida, i la ruta de Google maps mostrada al nostre lloc web únicament té valor informatiu. Posem el nostre màxim esforç per assegurar que les hores de recollida es respectin escrupulosament, però no podem garantir-les.

Si no es localitza al conductor del trasllat privat o al representant de l'operador de transport compartit shuttle, és responsabilitat del(s) passatger(s) contactar-nos als telèfons d'atenció 24 hores que figuren al comprovant de reserva. Si vostè no truca als nostres telèfons de contacte i organitza un transport alternatiu, el servei no es prestarà, l'operador de transport quedarà alliberat de la seva obligació de prestar el servei i no es reemborsarà cap import. Si el conductor del seu trasllat privat o el representant de l'operador de transport shuttle no pot localitzar el(s) passatger(s), un membre del nostre equip d'Atenció al Client trucarà al telèfon proporcionat a la reserva. Asseguri's de viatjar amb aquest telèfon mòbil a mà i que estigui encès mentre espera el seu equipatge o al control de duanes. Si no podem contactar amb vostè al telèfon proporcionat, no podrem proporcionar el servei i no correspondrà cap devolució. Per a recollides que no són en aeroports, hem de rebre la seva trucada en els deu minuts que segueixen a la seva hora de recollida programada. Un proveïdor extern de serveis de telefonia registra i emmagatzema un llistat de totes les trucades rebudes als nostres números d'Atenció al Client; aquest llistat s'utilitzarà com a prova en cas de discrepància sobre si es van realitzar trucades als nostres telèfons de contacte o no. Els trasllats no utilitzats no són reemborsables i els costs d'un transport alternatiu només seran reemborsats en cas que hagi sigut pre-autoritzat per un membre del nostre equip. Si se l'autoritza a usar un transport alternatiu, asseguri's d'obtenir i enviar-nos un rebut per a que el nostre Departament de Qualitat pugui revisar-lo. No es reemborsaran despeses de transport relacionades amb reclamacions que no adjuntin rebuts vàlids.

Ets responsable de comprovar l'hora de recollida i d' assegurar que arribes a l'aeroport, estació o port amb prou temps per a fer el check in o qualsevol altra preparació per al teu viatge.

L'operador de transport el recollirà i el deixarà tan a prop com sigui possible de les adreces proporcionades. Si l'accés a través d'un itinerari habitual és tancat degut a causes meteorològiques, accidents de trànsit, etc., l'operador de transport prendrà, d'acord amb la seva sol·licitud expressa, un itinerari alternatiu per arribar a la destinació acordada; en aquests casos es poden generar costs addicionals per a vostè.

Tots els serveis de transport contractats estan coberts per la pòlissa de responsabilitat civil de l'operador de transport o de l'empresa subcontractada per ell.

Tot i que ens esforcem per oferir serveis de confirmació a través de missatges SMS quan el client així ho sol·licita, aquest servei depèn de proveïdors de telefonia que escapen al nostre control. Si un missatge de text no arriba o arriba amb retard, el client haurà de basar-se en la informació facilitada per correu electrònic o la que figura a la secció "La Meva Reserva" del nostre lloc web.

18. EQUIPATGE PERMÈS / CAPACITAT

Per als trasllats shuttle, cada passatger té dret a transportar una peça d'equipatge amb unes mesures màximes combinades de 158 cm (llarg + ample + alt) i l'equipatge de mà corresponent (per exemple, una bossa de mà). Tot l'equipatge ha d'estar correctament identificat amb el nom del propietari i l'adreça de la destinació. No ens podem comprometre a localitzar equipatge extraviat que no estigui correctament identificat.

Els vehicles utilitzats per a trasllats privats disposen de capacitat per com a mínim una peça d'equipatge per plaça de passatger, amb unes mesures màximes combinades de 158 cm (llarg + ample + alt) per peça. Ens ha d'informar de tot l'equipatge a transportar en el moment de realitzar la reserva. No és necessari declarar les peces més petites que puguin ser ubicades al reposapeus del passatger, com ara càmeres fotogràfiques, bosses de mà o motxilles petites. El passatger es farà responsable de qualsevol cost en què s'incorri en cas de necessitar vehicles addicionals per al transport d'equipatge no declarat.

La teva acceptació del Contracte proposat i dels Termes i condicions es considera un acord tàcit en el que sota cap circumstància inclouràs en el teu equipatge ni en els objectes personals objectes que contravinguin la legislació del país en el qual es presta el servei (armes de foc , etc.), ni que puguin ser perjudicials per a tercers, ni objectes de mida, pes, caducitat o fragilitat excessius. Llevat que viatgis amb un gos guia, els animals no estan permesos.

El transport de l'equipatge i altres objectes personals corre pel seu compte i risc i en cap cas serem responsables de possibles danys o pèrdues. Aquest risc de dany o pèrdua hauria de ser cobert mitjançant la contractació d'una assegurança per part del client abans de l'inici del viatge.

19. LA SEVA RESPONSABILITAT

Formalitzant aquest contracte vostè implícitament declara que: És major d'edat i està en ple ús de les seves facultats mentals, i que per tant està capacitat per assumir les responsabilitats legals que es deriven del present acord. És conscient de l'abast dels serveis que són objecte d'aquest contracte, de la informació referent a l'empresa i del contingut d'aquestes Condicions. Així mateix, declara que les targetes de crèdit o dèbit que utilitza són de la seva titularitat i que disposen de fons suficients per a cobrir l'import del servei. Entén que ha de notificar-nos a la major brevetat possible de qualsevol modificació de les dades que ens ha proporcionat.

Els serveis es prestaran d'acord a les informacions especificades al comprovant de trasllat enviat per correu electrònic. És la seva responsabilitat proporcionar adreces completes i correctes per als punts de recollida i destinació en el moment de realitzar la reserva. Igualment, forma part de les seves responsabilitats imprimir i revisar l'exactitud del comprovant de trasllat. Si les dades contingudes al comprovant són incorrectes, haurà de posar-se en contacte amb el nostre equip d'Atenció al Client de manera immediata per a la seva rectificació. Durant el procés de reserva, posi especial atenció en assegurar-se que tots els camps obligatoris, assenyalats amb un asterisc (*), han estat completats correctament. No ens fem responsables de reserves que sigui impossible dur a terme i no es realitzaran reemborsaments per aquestes reserves.

Només vostè és responsable d'aportar la documentació necessària per al creuament de fronteres. No assumim cap responsabilitat i ens neguem a incórrer en costs suplementaris causats per la no aportació dels mencionats documents o per l'incompliment de les normatives duaneres. policials, fiscals o administratives dels països als quals es pretengui accedir. El comprovant de trasllat no és un document vàlid per a obtenir un visat d'entrada.

En cas que l'empresa es vegi obligada a abonar un dipòsit o una multa a les autoritats d'altres països com a conseqüència de que el client incompleixi les lleis, normatives o altres requisits dels països als quals pretengui entrar, sortir o creuar, el client assumirà tota la responsabilitat de reemborsar a l'empresa. Ens reservem el dret de retenir qualsevol quantitat que se'ns hagi abonat fins que el client demostri que ha reemborsat l'import corresponent a les mencionades multes, càrrecs, etc.

Ens reservem el dret i vostè acceptant aquestes condicions ens autoritza a realitzar càrrecs a la seva targeta de crèdit o dèbit per danys produïts al vehicle (incloent, per exemple, una neteja a fons) o per objectes que hagin desaparegut del vehicle.

Ens reservem el dret de no acceptar més reserves d'un client que hagi provocat un incident important o incidents de manera repetida.

20. DRET D'ADMISSIÓ / CONDUCTA DE L'USUARI

Pel fet de formalitzar aquest contracte, vostè de manera tàcita concedeix a l'empresa i a l'operador de transport el dret de denegar el servei a qualsevol passatger que, segons el criteri del conductor, es trobi sota la influència de l'alcohol o estupefaents i a aquells la conducta dels quals es pugui considerar perillosa per al conductor del vehicle, per a tercers o per a ells mateixos.

No es permet portar begudes alcohòliques per al consum durant el viatge als vehicles de l'operador. Aquesta prohibició també s'aplica als narcòtics.

Està prohibit fumar a l'interior del vehicle i en la seva proximitat immediata.

No es permet menjar a l'interior del vehicle.

21. QUEIXES

Si el servei que vostè rep de l'operador de transport no compleix amb les seves expectatives, ha de comunicar-ho immediatament al servei d'Atenció al Client i, sempre que sigui possible, en el moment en què es produeix l'incident. Les queixes rebudes un cop ha concluït el servei de transport i que no se'ns van notificar durant el transcurs del trasllat poden no ser acceptades, ja que no se'ns ha donat l'oportunitat d'ajudar o d'intervenir de cap manera. Trobarà les nostres dades de contacte detallades al comprovant de trasllat.

Les queixes per escrit s'han d'enviar per correu electrònic a info@suntransfers.com i arribar a les nostres mans com a molt tard 28 dies després de la seva data de tornada.

Si vol comunicar-nos alguna qüestió relacionada amb el nostre procés de reserva online o amb el nostre servei d'Atenció al Client, si us plau dirigeixi la seva queixa a la direcció: manager@suntransfers.com.

22. IDIOMES

Les nostres pàgines web estan disponibles en diversos idiomes, i seguim dedicant esforços per afegir-ne més en el futur. El nostre servei d'Atenció al Client i l'assistència a través de correu electrònic estan disponibles en castellà i en anglès en tot moment. Sempre que sigui possible intentem ajudar-lo en l'idioma en el que va realitzar la reserva. Posem especial atenció en la qualitat de la traducció dels nostres llocs web i d'aquestes Condicions, però en cas de discrepància la versió espanyola és la que es considera vàlida.

23. DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets d'autor, de la marca i altres drets de propietat intel·lectual relacionats amb els continguts publicats al nostre lloc web estan registrats a nom de l'empresa i estan protegits per la legislació nacional i internacional que regula la propietat intel·lectual.

L'ús del contingut del nostre lloc web per part d'un tercer per qualsevol propòsit que no sigui l'eventual reserva d'un servei de transport està prohibit. Aquesta prohibició inclou la modificació, posterior publicació així com la reproducció o representació totals o parcials del mencionat contingut sense el consentiment previ i expressat per part de l'empresa.

Queda totalment prohibit qualsevol ús il·legal del nostre lloc web amb qualsevol propòsit.

La totalitat dels continguts d’aquest lloc web estan protegits pels drets de la propietat intelectual i industrial i són de titularitat exclusiva de Suntransfers.com. Queda expressament prohibit utilitzar el lloc web i els continguts d’aquest, així com les bases de dades i el software necessari per a la visualització o el funcionament del mateix, per a fins comercials, excepte quan Suntransfers.com doni el seu consentiment per escrit.

Entre els usos comercials prohibits estan inclosos (i no exclouen altres usos):

La reventa o redistribució d'aquest lloc web, dels seus continguts i/o del seu servei a través d’un altre lloc web. En particular, tècniques de "web scraping" per accedir als continguts del lloc Web.

L’utilització de tècniques de "deep linking" que generin confusió en l’usuari, com per exemple el "framing", i/o suposin un aprofitament indegut i il·lícit dels continguts de Suntransfers.com.

24. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions es regiran per la legislació espanyola vigent.

El contracte pactat entre vostè i l'empresa es regularà d'acord amb la legislació espanyola.

Per a qualsevol controvèrsia o reclamació, l'empresa i el client, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es someten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Si alguna de les estipulacions contingudes en aquestes Condicions és declarada il·legal, nul·la o declarada inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en ple vigor i efecte.

25. PROMOCIONS

Oferta limitada | Fins el 25% de descompte

Els preus amb descompte en rutes i vehicles seleccionats reservats entre el 09/03/2020 i el 05/04/2020, on les dates de viatge són entre el 09/03/2020 i el 05/04/2020, inclouen tots els impostos i recàrrecs per combustible aplicables que són correctes en el moment de publicació i poden estar subjectes a canvis.

Els preus anunciats inclouen descomptes en línia. Si paga per correu electrònic o per telèfon en una etapa posterior, els preus poden estar subjectes a canvis, incloent els càrrecs a qualsevol extra reservat.

Queda reservat el dret d'excloure dies eapecifics a aquesta oferta.. El preu inclou reduccions de tarifa. Totes les ofertes són per a noves reserves i estan subjectes a disponibilitat segons els termes i condicions estàndard de Suntransfers.com.

Aquesta promoció no es pot utilitzar conjuntament amb cap altra oferta especial, promoció o descompte.

Oferta vàlida per a reserves generades al portal web Suntransfers.com i al sistema d'Agències de Suntransfers. Per a més informació, visiti Suntransfers.com.

Venda de setembre | Fins el 25% de descompte

Els preus amb descompte en rutes i vehicles seleccionats reservats entre el 02/09/2020 i el 04/10/2020, on les dates de viatge són entre el 02/09/2020 i el 04/10/2021, inclouen tots els impostos i recàrrecs per combustible aplicables que són correctes en el moment de publicació i poden estar subjectes a canvis.

Els preus anunciats inclouen descomptes en línia. Si paga per correu electrònic o per telèfon en una etapa posterior, els preus poden estar subjectes a canvis, incloent els càrrecs a qualsevol extra reservat.

Queda reservat el dret d'excloure dies eapecifics a aquesta oferta.. El preu inclou reduccions de tarifa. Totes les ofertes són per a noves reserves i estan subjectes a disponibilitat segons els termes i condicions estàndard de Suntransfers.com.

Aquesta promoció no es pot utilitzar conjuntament amb cap altra oferta especial, promoció o descompte.

Oferta vàlida per a reserves generades al portal web Suntransfers.com i al sistema d'Agències de Suntransfers. Per a més informació, visiti Suntransfers.com.

Black Friday | Cyber Monday

Els preus amb descompte en rutes i vehicles seleccionats, inclouen tots els impostos i recàrrecs per combustible aplicables que són correctes en el moment de publicació i poden estar subjectes a canvis.

Els preus anunciats inclouen descomptes en línia. Si paga per correu electrònic o per telèfon en una etapa posterior, els preus poden estar subjectes a canvis, incloent els càrrecs a qualsevol extra reservat.

Els dies 25 i 31 de desembre estan exclosos d'aquesta oferta. El preu inclou reduccions de tarifa. Totes les ofertes són per a noves reserves i estan subjectes a disponibilitat segons els termes i condicions estàndard de Suntransfers.com.

Aquesta promoció no es pot utilitzar conjuntament amb cap altra oferta especial, promoció o descompte.

Oferta vàlida per a reserves generades al portal web Suntransfers.com i al sistema d'Agències de Suntransfers. Per a més informació, visiti Suntransfers.com.

Rebaixes de Primavera

Els preus amb descompte en rutes i vehicles seleccionats, inclouen tots els impostos i recàrrecs per combustible aplicables que són correctes en el moment de publicació i poden estar subjectes a canvis.

Els preus anunciats inclouen descomptes en línia. Si paga per correu electrònic o per telèfon en una etapa posterior, els preus poden estar subjectes a canvis, incloent els càrrecs a qualsevol extra reservat.

El preu inclou reduccions de tarifa. Totes les ofertes són per a noves reserves i estan subjectes a disponibilitat segons els termes i condicions estàndard de Suntransfers.com.

Aquesta promoció no es pot utilitzar conjuntament amb cap altra oferta especial, promoció o descompte.

Oferta vàlida per a reserves generades al portal web Suntransfers.com i al sistema d'Agències de Suntransfers. Per a més informació, visiti Suntransfers.com.

Promoció 15 Aniversari

Els preus amb descompte en rutes i vehicles seleccionats, inclouen tots els impostos i recàrrecs per combustible aplicables que són correctes en el moment de publicació i poden estar subjectes a canvis.

Els preus anunciats inclouen descomptes en línia. Si paga per correu electrònic o per telèfon en una etapa posterior, els preus poden estar subjectes a canvis, incloent els càrrecs a qualsevol extra reservat.

El preu inclou reduccions de tarifa. Totes les ofertes són per a noves reserves i estan subjectes a disponibilitat segons els termes i condicions estàndard de Suntransfers.com.

Aquesta promoció no es pot utilitzar conjuntament amb cap altra oferta especial, promoció o descompte.

Oferta vàlida per a reserves generades al portal web Suntransfers.com i al sistema d'Agències de Suntransfers. Per a més informació, visiti Suntransfers.com.

15 Anniversary Social Media Giveaway

Terms and conditions described here

Oferta Dia Mundial del Turisme

Els preus amb descompte en rutes i vehicles seleccionats reservats entre el 27/09/2023 i el 08/10/2023, inclouen tots els impostos i recàrrecs per combustible aplicables que són correctes en el moment de publicació i poden estar subjectes a canvis.

Els preus anunciats inclouen descomptes en línia. Si paga per correu electrònic o per telèfon en una etapa posterior, els preus poden estar subjectes a canvis, incloent els càrrecs a qualsevol extra reservat.

El preu inclou reduccions de tarifa. Totes les ofertes són per a noves reserves i estan subjectes a disponibilitat segons els termes i condicions estàndard de Suntransfers.com.

Aquesta promoció no es pot utilitzar conjuntament amb cap altra oferta especial, promoció o descompte.

Oferta vàlida per a reserves generades al portal web Suntransfers.com i al sistema d'Agències de Suntransfers. Per a més informació, visiti Suntransfers.com.

Black Friday & Cyber Week 2023

Els preus amb descompte en rutes i vehicles seleccionats reservats entre el 24/11/2023 i el 04/12/2023, inclouen tots els impostos i recàrrecs per combustible aplicables que són correctes en el moment de publicació i poden estar subjectes a canvis.

Els preus anunciats inclouen descomptes en línia. Si paga per correu electrònic o per telèfon en una etapa posterior, els preus poden estar subjectes a canvis, incloent els càrrecs a qualsevol extra reservat.

El preu inclou reduccions de tarifa. Totes les ofertes són per a noves reserves i estan subjectes a disponibilitat segons els termes i condicions estàndard de Suntransfers.com.

Aquesta promoció no es pot utilitzar conjuntament amb cap altra oferta especial, promoció o descompte.

Oferta vàlida per a reserves generades al portal web Suntransfers.com i al sistema d'Agències de Suntransfers. Per a més informació, visiti Suntransfers.com.

January Sale 2024

Els preus amb descompte en rutes i vehicles seleccionats reservats entre el 29/01/2024 i el 02/02/2024, inclouen tots els impostos i recàrrecs per combustible aplicables que són correctes en el moment de publicació i poden estar subjectes a canvis.

Els preus anunciats inclouen descomptes en línia. Si paga per correu electrònic o per telèfon en una etapa posterior, els preus poden estar subjectes a canvis, incloent els càrrecs a qualsevol extra reservat.

El preu inclou reduccions de tarifa. Totes les ofertes són per a noves reserves i estan subjectes a disponibilitat segons els termes i condicions estàndard de Suntransfers.com.

Aquesta promoció no es pot utilitzar conjuntament amb cap altra oferta especial, promoció o descompte.

Oferta vàlida per a reserves generades al portal web Suntransfers.com i al sistema d'Agències de Suntransfers. Per a més informació, visiti Suntransfers.com.

Privacy Policy

The internet user accessing the Suntransfers.com website does so anonymously and is not registered by us for any online service. The user remains anonymous throughout his search through all information on the Website, and at no point are his personal details registered for any online service.

We do, however, use user identifiers (cookies) on our websites to collect information on the website use, such as the server to which the user’s computer is connected, the browser type (e.g. Firefox or Internet Explorer) and how the potential customer became aware of ST Services Iberia S.L. We use such information solely to assist us in improving our marketing policies, and the personal details of the Internet user are not included in the data capture.

To learn more about the cookies we use, please check our Cookie Policy.

At Suntransfers.com we collect some personal information such as the name, email address, or mobile number of the person making the booking and the people using our transfer services.

By entering into a contract with us and accepting our Terms & Conditions and Privacy Policy you tacitly authorise ST Services Iberia S.L. to use your personal information to carry out the requested service and to ensure accurate billing for the service.

The details that we collect are necessary for us to be able to perform our contract with you. We may need to contact you regarding your transfer, send your booking confirmation via SMS (if you requested it) and send you a payment confirmation email and booking voucher.

We may also need to request more information about your travel plans in order to ensure a smooth service, send you updates with instructions about where to meet your driver, inform you about any necessary changes (particularly in the event of modifications to the service you booked with us), or share helpful information with you during your trip.

Your flight, train or ship number and accommodation address are are also necessary details we need from you in order to be able to carry out your transfer service. We also need to know the exact address for your pickup and dropoff.

In regards to payments, your card details are entered into a highly secure payments page and we never see or store them.

If you have booked via a Suntransfers.com affiliate site, then the affiliate has the right to request and receive your booking data, but not your payment data.

In order to process and perform your booking we may share your information with the transport operators or other involved third party. We will provide only the necessary information to ensure the successful fulfilment of your transfer service.

Depending on the country you’re travelling to, by using Suntransfers.com, you may consent to the transfer of your personal information outside of the European Economic Area (where the service you book requires a non-EEA transport operator to provide it).

In response to a potential request for a transfer quote, we may ask the you to provide personal details, including email address. We may also use such details to contact you with offers which may be of interest.

Once the interlocutor of our website becomes a customer, we may use the details provided during the booking process to offer appropriate future promotions and offers.

The details provided aid us in targeting further services of possible interest to you. Such offers would be sent to your email address and may be based on the information provided to us in the initial operation, in surveys, from information that may specify purchase preferences and lifestyle as well as information available from authorised external sources such as Transport Operators and marketing companies.

You will be asked for your consent before we use your personal details for marketing purposes, for example to send you information and/or offers for products, services, discounts or promotions that we think may be of interest to you.

These email offers come directly from us and are sent in a format which is compatible to the information recovered from the customer’s email address (HTML, enriched graphics etc.).

Your personal information may also be used for the general purpose of measuring consumer response to and satisfaction with the services offered, therefore we sometimes send satisfaction surveys in order to obtain feedback about our website and services. We don’t share your comments or any personal data entered in the surveys with anyone, if we don’t have specific authorisation from you.

We keep a record of your booking history in order to provide you with better customer support.

The personal details captured are stored in automated files safeguarded by us. These records are declared to the Spanish Data Protection Office (Agencia Española de Protección de Datos).

All information will be stored in our database but at any point you can request to unsubscribe from our emails by contacting us at privacy@suntransfers.com. Unsubscription would exclude any communications related to transfer services should be necessary for the delivery of the transfer service.

You may at any time exercise the rights of access, opposition, rectification or cancellation recognized in the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council of the 27th of April of 2016, relating to the protection of people in regards to the processing of personal data and its free circulation.

If you believe that the information held by us is in any way incorrect or incomplete, or you want us to delete your personal data, you should send a request by email to privacy@suntransfers.com. We will comply with any request in accordance with current legislation (GDPR).

Cookie Policy

ST SERVICES IBERIA, S.L. reports the use of cookies on its website: www.suntransfers.com

What are cookies?

Cookies are files that may be downloaded to your device through web pages. They are essential tools to provide various information society services. This includes allowing a website to store and recover information on a user's or device’s browsing habits and, depending on the information obtained, using this information to recognise the user and improve the service offered.

Type of cookies

There are two types of cookies depending on which entity manages the domain from which the cookies are sent and handles the data:

First-party cookies: these are sent to the user’s terminal equipment from a machine or domain managed by the publisher who is providing the service requested by the user.

Third-party cookies: these are sent to the user’s terminal equipment from a machine or domain that is not managed by the publisher themselves, but rather by an entity that processes data obtained through cookies.

If cookies are installed from a machine or domain managed by the publisher themselves but the information collected through these is managed by a third party, they cannot be considered first-party cookies.

There is also a second classification depending on the period of time for which the cookies are stored in the client’s browser, either:

Session cookies: designed to collect and store data while the user is accessing the website. They tend to be used to store information that is only of interest to maintain the service requested by the user on a single occasion (e.g. a list of products purchased).

Persistent cookies: data is stored on the terminal and can be accessed and processed for a specific period defined by the party responsible for the cookie, ranging from a few minutes to several years.

Lastly, there is another classification with five types of cookies depending on the purpose for which the data obtained is processed:

Technical cookies: these allow the user to browse a web page, platform or application and use different options or services on those such as to control traffic and communication of data, identify the session, access restricted sections, record parts of an order, process purchase of an order, process registration or participation forms for an event, use security devices during browsing, store content to broadcast videos or audio, or share content through social media

Customisation cookies: these allow the user to access a service with certain general predefined characteristics depending on a series of criteria in the user terminal such as language, type of browser used to access the service, configuration for the region from which the service is accessed, etc.

Analysis cookies: these allow the party responsible for the cookies to track and analyse the behaviour of website users when enabled. The information collected through this type of cookies is used to measure activity on websites, applications or platforms and to prepare browsing profiles for the users of those sites, applications and platforms in order to develop improvements based on analysis of usage data from service users.

Advertising cookies: these are used to ensure the most efficient management of advertising spaces.

Advertising behavioural cookies: these store user behaviour information that is obtained by continuously observing their browsing habits. This helps develop a specific profile to display relevant advertising.

External social media cookies: these are used so that visitors can interact with the content via social media (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.) and are generated solely for users of this social media. The conditions for use of these cookies and the information gathered is covered in the privacy policy of the respective platform.

Deactivating and deleting cookies

You can choose to allow, block or delete cookies installed on your device by changing your browser settings. When deactivating cookies, some services available may no longer work. The method to deactivate cookies is different for each browser, but can normally be done in the Settings or Options menu. The Help menu of your browser will also contain instructions. Users may choose which cookies they want to work on this website at any time.

You can allow, block or delete cookies installed on your device by changing the settings in the browser installed on your device:

Microsoft Internet Explorer | Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_GB

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

You can also manage storage of cookies in your browser using tools such as:

Ghostery: www.ghostery.com/

Your online choices: www.youronlinechoices.com/

Cookies used on www.suntransfers.com

Below we identify the most relevant cookies used on this portal, as well as their classification and purpose. We may use other cookies, to see the full list you can go to: www.cookiebot.com

_ga

Duration: 2 years

Description: Used to distinguish between users. Generated by Google Analytics. Google stores information collected by cookies on services located in the United States of America. Google complies with European data protection legislation and promises not to share it with third parties, except when required by the law or when necessary for the functioning of the system. Google does not associate your IP address with any other information it holds. If you wish to read more about the cookies used by Google Analytics, please see: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1

Type: Third party

Purpose: Analytical

_gid

Duration: 1 year

Description: Generated by Google Analytics. Google stores information collected by cookies on services located in the United States of America. Google complies with European data protection legislation and promises not to share it with third parties, except when required by the law or when necessary for the functioning of the system. Google does not associate your IP address with any other information it holds. If you wish to read more about the cookies used by Google Analytics, please see: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

__cfduid

Duration: 5 years

Description: 'cfduid' cookies are provided by CloudFlare to monitor trusted website traffic. The application does not match any user ID or store any identifiable personal data. https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfdu

Type: Third party

Purpose: Technical

__zlcmid

Duration: Persistent

Description: Stores a user ID to enable chat sessions.

Type: Third party

Purpose: Technical

APISID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

Type: Third party

Purpose: Analytical

CJ_DATA

Duration: 1 month

Description: Conversant works with advertisers and advertising agencies to help brands communicate with the people through online display advertising campaigns. They execute sophisticated, flexible online display strategies on a global scale. They’ve been at the cutting edge of online marketing since 1998 and they are a world leader in online marketing.

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

eid

Duration: 6 months

Description: Criteo.com. Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads.

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

IDE

Duration: 1 year

Description: Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

HSID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

Type: Third party

Purpose: Analytical

mp_hj_mixpanel

Duration: 1 year

Description: Hotjar is a all-in-one analysis and feedback tool that reveals the online behaviour and feedback of website visitors. Hotjar enables us to improve the website user experience and the website's overall performance

Type: Third party

Purpose: Analytical

NID

Duration: 6 months

Description: The purpose of this cookie is to store information on your preferences.

Type: Third party

Purpose: Customisation

SAPISID

Duration: 2 years

Description: On some pages of our website we have videos embedded in YouTube. This is a Google service. Its use requires this cookie to be sent, in addition to the cookies that Google requires if you maintain the session active with your account, in order to view embedded videos, estimate bandwidth and display the view count.

Type: Third party

Purpose: Analytical

sc.ASP.NET_SESSIONID

Duration: session

Description: SessionCam is a product that has been developed by SessionCam LTD. SessionCam may record mouse clicks, mouse movements, page scrolling and any text keyed into website forms. The information collected does not include bank details or any sensitive personal data. Data collected by SessionCam from Suntransfers.com website is for St Services iberia SL’s internal use only. The information collected is used to improve our website usability and is stored and used for aggregated and statistical reporting. If you wish to disable this cookie, please go to: https://sessioncam.com/choose-for-form-data-not-to-be-recorded/

Type: Third party

Purpose: Analytical

SID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience. https://sessioncam.com/choose-for-form-data-not-to-be-recorded/

Type: Third party

Purpose: Analytical

SSID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

Type: Third party

Purpose: Analytical

MUID

Duration: 1 year

Description: This cookie allows us to synchronise user ID tracking across many Microsoft domains.

Type: Third party

Purpose: Analytical

Acceptance of the Cookie Policy

www.suntransfers.com assumes that you accept the use of cookies. However, information on our Cookie Policy is displayed in the bottom or top part of our website portal each time you log-in so that you are aware of it.

You can take the following actions with regard to this information:

Accept cookies: You will not see this notice again when you access any page on our site during this session.

Close: The notice is hidden on this page.

Change your settings: Please see section: “Deactivating and deleting cookies”.

- LAST REVIEW DATE: 23/05/2018 -