Warunki ogólne | Suntransfers.com

Warunki ogólne

Poniższe Warunki ogólne dotyczą wszystkich rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem tej witryny. Zapoznaj się z ich treścią przed dokonaniem rezerwacji.

W niniejszych Warunkach ogólnych obowiązują następujące definicje:

1. DEFINICJE

Wyrazy takie jak „spółka”, „firma”, „my”, „nas”, „nasze” dotyczą ST Services Iberia S.L., spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej na mocy prawa hiszpańskiego i zarejestrowanej w Rejestrze Spółek Handlowych w Gironie pod numerem identyfikacyjnym ES-B64767627.

„Klient” to osoba, która opłaca rezerwację.

„Pasażerowie” to wszyscy pasażerowie wymienieni i niewymienieni w rezerwacji.

„Pasażer główny” to pierwszy pasażer wymieniony w rezerwacji.

„Ty” i „Twoje” to każdy klient, w tym również wszyscy pasażerowie (lub każdy z nich z osobna) wymienieni w rezerwacji.

„Przewoźnik” to profesjonalny dostawca usług transportowych, który będzie realizował transfer.

„Rezerwacja” oznacza rezerwację usług transferu w naszej firmie.

„Usługa transferu” to wszystkie usługi świadczone przez nas w ramach drogowego przewozu pasażerów, obejmujące wszelkie inne usługi świadczone w odniesieniu do tego przewozu lub usługi uboczne.

„Kupon na transfer”, „kupon z potwierdzeniem rezerwacji”, „kupon” oznacza pisemne potwierdzenie rezerwacji, które klient otrzyma za pośrednictwem wiadomości e-mail.

„Umowa” to rezerwacja wraz z regulaminem oraz innymi warunkami dotyczącymi rezerwacji.

„Warunki ogólne” to niniejsze warunki ogólne.

„Witryna”, „witryny” to www.suntransfers.com lub inne witryny należące do nas lub obsługiwane przez nas.

2. Ogłoszenie o legalności

Nazwa firmy: ST Services IBERIA, S.L.

Siedziba: Ctra de l’Estartit, 143-145, 17257, Torroella de Montgrí, Girona, Hiszpania

Zarejestrowane w: Girona

Numer identyfikacji podatkowej VAT: ES-B64767627

Dyrektor Zarządzający: Nathan Timmins

Strona internetowa: https://www.suntransfers.com/

Telefon: (+34) 931816896

Email: info@suntransfers.com

3. PROCES DOKONYWANIA REZERWACJI PRZEZ INTERNET

Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć skończone 18 lat oraz musi postępować zgodnie z procesem dokonywania rezerwacji przez Internet, upewniając się, że wszystkie podane dane są prawdziwe i pełne, a także musi dokonać pełnej płatności.

Po zawarciu umowy z ST Services Iberia S.L. spółka przeprowadzi niezbędne formalności związane ze zorganizowaniem zamówionych usług.

Umowa staje się prawnie wiążąca dopiero z chwilą otrzymania przez klienta kuponu na transfer za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeśli przewoźnik nie będzie mógł zrealizować zamówionej usługi, klient otrzyma stosowną informację oraz pełny zwrot kosztów przy użyciu tej samej metody płatności, która była użyta do opłacenia rezerwacji, bez ponoszenia przez nas żadnej odpowiedzialności.

Klient jest zobowiązany potwierdzać otrzymanie wszelkich przesyłanych mu powiadomień. W razie gdyby klient nie potwierdził otrzymania danej wiadomości e-mail, kopie wiadomości na naszym serwerze pocztowym będą stanowiły dowód dostarczenia wiadomości.

Przesłanie potwierdzenia opłat i zrealizowanych przez klienta płatności nie stanowi zawarcia wiążącej umowy.

Kupony na transfery, które należy przedłożyć przewoźnikowi, należy wydrukować tak, aby kierowca miał możliwość sprawdzenia każdego kuponu. W przypadku gdy pasażer główny nie będzie w stanie okazać kuponu, usługa transferu może nie zostać zrealizowana. Zaleca się, aby klienci wydrukowali i zabrali ze sobą w podróż nie tylko kupony na transfer, ale również całą korespondencję wymienioną pomiędzy stronami.

Osoby niepełnoletnie nie mogą rezerwować żadnych usług oferowanych przez nas, a ich prawni opiekunowie lub inne osoby za nie odpowiedzialne powinny natychmiast skontaktować się z nami, jeśli osoba nieletnia zleciła nam usługę, w celu anulowania rejestracji. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z naszych usług bez asysty osoby dorosłej.

4. PŁATNOŚĆ

Akceptujemy wszystkie powszechne metody płatności, w tym płatności kartami kredytowymi (American Express, MasterCard/Diners International, Visa), debetowymi (Visa/Delta, Visa/Electron), przelewem oraz za pośrednictwem serwisu PayPal. Płatności za pośrednictwem serwisu PayPal są możliwe wyłącznie w przypadku rezerwacji przekraczających określoną wartość, ponadto w takim przypadku klient zostanie obciążony opłatą administracyjną.

Płatności pobierane są w euro, a wszelkie przeliczenia walut mają jedynie wartość orientacyjną.

5. ZMIANY

Na kuponie na transfer uwzględniono informacje dotyczące wnioskowanego miejsca docelowego / miejsca odbioru oraz adresu zakwaterowania. Wszelkie zmiany dotyczące tych i innych informacji należy przesyłać e-mailem na adres info@suntransfers.com lub wprowadzać w części „Moja rezerwacja” witryny przed datą podróży. Zmiany zostaną wprowadzone po konsultacji z przewoźnikiem i wysłaniu potwierdzenia do klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Klient ponosi odpowiedzialność za wyższe koszty usługi wynikające ze zmiany rezerwacji. Pierwsza zmiana jest bezpłatna, natomiast dodatkowe zmiany mogą być obciążone opłatą administracyjną w wysokości 15 EUR. Złoty pakiet ubezpieczenia można dodać do istniejącej rezerwacji na odcinku z odbiorem z lotniska najpóźniej na 48 godzin przed datą pierwszej usługi transferu. W przypadku zmian wprowadzanych z mniej niż 48-godzinnym wyprzedzeniem nie przysługuje zwrot kosztu.

Po zawarciu umowy klient powinien najpóźniej do 48 godzin przed planowanym transferem poinformować dział obsługi klienta o ewentualnych błędach w umowie. Przekazanie powiadomienia w ciągu 48 godzin poprzedzających transfer upoważnia nas do rozwiązania umowy bez ponoszenia żadnych kar ani opłat.

6. ANULOWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Anulowanie Umowy wymaga formy pisemnej dostarczonej faksem lub na adres e-mail do centrum obsługi klienta. Klient może anulować poszczególne usługi transferu oddzielnie lub anulować całą rezerwację.

Jeśli otrzymamy wniosek o anulowanie rezerwacji ponad 48 godzin przed planowanym terminem odbioru w ramach usługi transferu, która ma być anulowana, klient otrzyma pełny zwrot opłaty za transfer. W przypadku anulowania w czasie krótszym niż 48 godzin przed planowanym terminem odbioru w ramach usługi transferu żadna kwota nie zostanie zwrócona. W takim przypadku klient otrzyma drogą e-mailową powiadomienie o anulowaniu, które będzie mógł następnie wykorzystać do ubiegania się o zwrot kosztów od biura podróży, linii lotniczych lub ubezpieczyciela.

7. REZERWACJE W OSTATNIEJ CHWILI

W zależności od tras i sezonu termin swobodnej sprzedaży waha się od 0 do 48 godzin i dłużej, w wyjątkowych przypadkach, przed terminem realizacji usługi transferu. W przypadku gdy w witrynie pojawi się takie polecenie, należy skontaktować się z działem obsługi klienta, tak abyśmy mogli sprawdzić, czy dysponujemy pojazdem odpowiadającym zapytaniu o możliwość zrealizowania przewozu. Prosimy pamiętać, że zasady dotyczące anulowania rezerwacji mają zastosowanie niezależnie od daty i godziny rezerwacji.

8. ZMIANY I ANULOWANIE REZERWACJI PRZEZ NAS

W przypadku gdy przewoźnik będzie musiał wprowadzić znaczące zmiany warunków świadczenia usługi lub anulować usługę, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie klienta.

Dołożymy wszelkich starań, aby uwzględnić preferencje dotyczące pojazdu, jednak może okazać się, że ze względów operacyjnych lub bezpieczeństwa konieczne będzie podstawienie innego pojazdu. W przypadku konieczności zmiany rezerwacji na pojazd niższej klasy lub mniejszy pojazd, dla którego dostępna jest niższa stawka, zwrócimy klientowi kwotę różnicy stawek.

W rzadkich przypadkach konieczne będzie anulowanie rezerwacji przez nas. Wówczas klient otrzyma pełny zwrot kosztów, bez ponoszenia przez nas żadnej dodatkowej odpowiedzialności w związku z anulowaniem rezerwacji. Jednak w przypadku anulowania rezerwacji z przyczyn leżących po naszej stronie dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić klientowi stosowne rozwiązania alternatywne.

9. FOTELIKI DZIECIĘCE

Przepisy lokalne i krajowe dotyczące korzystania z fotelików dla dzieci i niemowląt różnią się w zależności od kraju. Jednak wszyscy przewoźnicy są zobowiązani przestrzegać najnowszych przepisów. Ze względów bezpieczeństwa, w przypadku rezerwacji transferu prywatnego zalecamy stosowanie podstawki lub fotelików dziecięcych dla dzieci w wieku do 12 lat lub do 135 cm wzrostu. W trakcie procesu rezerwacji w większości miejsc docelowych klient ma możliwość zarezerwowania fotelika dziecięcego lub niemowlęcego.

Pasażer główny ponosi wyłączną odpowiedzialność za to, aby dziecięce urządzenie przytrzymujące było odpowiednie dla danego pojazdu oraz prawidłowo użytkowane i zamontowane. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tym, że urządzenie przytrzymujące nie zostanie użyte, zamontowane lub skontrolowane ani odpowiedzialności wynikającej z nieprawidłowego użytkowania takiego urządzenia.

W przypadku gdy klient chce skorzystać z własnej podkładki lub fotelika dziecięcego w ramach prywatnego transferu, należy poinformować nas o tym fakcie przed podróżą. Ma to na celu upewnienie się, że w pojeździe udostępnionym przez przewoźnika można zamontować dany fotelik. Usługi grupowe zwykle realizowane są za pomocą minibusów lub autokarów, a w tego typu pojazdach nie ma możliwości zamontowania fotelika dziecięcego ze względu na brak kompatybilnych siedzeń.

Postaramy się, aby przewoźnicy zapewniali foteliki dziecięce w przypadku dokonania ich rezerwacji przez klienta. Może jednak zdarzyć się, że nie uda nam się zapewnić takich fotelików. W takim przypadku klient otrzyma pełny zwrot kosztu za zarezerwowaną lecz niezrealizowaną usługę zapewnienia fotelika dla dziecka. Jeśli fotelik dla dziecka jest niedostępny, dzieci od trzeciego roku życia mogą podróżować pod warunkiem zapięcia pasa bezpieczeństwa dla dorosłych. Dzieci do trzeciego roku życia można przewozić bez urządzeń przytrzymujących, pod warunkiem że podróżują z tyłu pojazdu.

10. CENY DLA DZIECI

Dzieci i niemowlęta, niezależnie od wieku, mają znaczenie dla pojemności pojazdu, dlatego też należy uwzględnić je przy podawaniu całkowitej liczby pasażerów przy dokonywaniu rezerwacji.

11. WÓZKI INWALIDZKIE I REZERWACJE DLA PASAŻERÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O usługi transferu dla pasażerów niepełnosprawnych należy wnioskować przez bezpośredni kontakt z działem obsługi klienta. Zrobimy co w naszej mocy, aby spełnić wymagania naszych klientów, jednak nie jesteśmy specjalistami w zakresie przewozu pasażerów niepełnosprawnych. Pasażerowie niepełnosprawni korzystający z naszych usług muszą być w stanie wsiąść do pojazdu i wysiąść z niego samodzielnie lub przy pomocy towarzyszących im osób. Przewozimy jedynie składane wózki inwalidzkie. Niestety obecnie nie możemy zagwarantować rodzaju pojazdu, za pomocą którego transfer zostanie zrealizowany.

12. DODATKOWY PRZYSTANEK PO WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI

W procesie rezerwacji klient ma możliwość zarezerwowania dodatkowych przystanków, na przykład w przypadku konieczności odebrania i zwrotu kluczy lub w sytuacji, gdy grupa zostanie zakwaterowana w więcej niż jednym miejscu. Adres dodatkowego przystanku musi znajdować się w tej samej miejscowości co główny adres transferu. Postój przy dodatkowym przystanku jest ograniczony do 5 minut.

13. UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY

Zalecamy wykupienie ubezpieczenia podróżnego stosownie do swoich potrzeb. Należy zapoznać się z wszystkimi szczegółami umowy oraz wydrukować dokumentację, tak aby można ją było zabrać ze sobą w podróż. Kompleksowe ubezpieczenie podróżne daje ochronę na wypadek sytuacji pozostających poza naszą kontrolą.

14. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jeśli naruszymy postanowienia niniejszych Warunków, wówczas nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do strat i szkód poniesionych przez klienta, będących możliwym do przewidzenia skutkiem naruszenia Warunków ogólnych lub naszych zaniedbań i wyłącznie do wartości opłaty poniesionej przez klienta. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, których nie można przewidzieć ani za straty i szkody wynikowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenia, za które nie ponosimy bezpośredniej winy, lub za naruszenia powstałe w wyniku wypadku, działania siły wyższej oraz ze względu na wymogi prawne czy administracyjne.

Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki, które wystąpią w trakcie świadczenia usługi, a w szczególności za choroby, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, chyba że będą one wynikały z naszego zaniedbania.

To oznacza, że z uwzględnieniem postanowień niniejszych Warunków ogólnych możemy przyjąć na siebie odpowiedzialność, jeśli przykładowo klient poniesie śmierć lub dozna obrażeń, bądź jeśli usługa transferu nie zostanie zrealizowana zgodnie z obietnicą lub będzie obarczona niedociągnięciami w wyniku niezastosowania przez nas, naszych pracowników lub przewoźników stosownych umiejętności i niedołożenia należytej staranności w świadczeniu usług transportowych objętych umową. Prosimy pamiętać, że w przypadku chęci złożenia reklamacji, to klient musi wykazać, że nie zastosowaliśmy stosownych umiejętności i nie dołożyliśmy należytej staranności.

Ponadto ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za czyny i zaniechania naszych pracowników i przewoźników pod warunkiem, że w chwili ich popełnienia byli związani z nami stosunkiem pracy (w przypadku pracowników) lub wykonywali pracę zleconą przez nas (w przypadku przewoźników).

Żadne z postanowień niniejszych Warunków ogólnych nie wyłącza ani nie ogranicza: a. naszej odpowiedzialności w przypadku poniesienia śmierci lub odniesienia obrażeń przez klienta w wyniku naszych zaniedbań; b. wszelkich innych praw przysługujących klientowi jako konsumentowi, których nie można wyłączyć ani ograniczyć.

Jesteśmy zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku, gdy klient zawrze umowę o świadczenie usług bezpośrednio z przewoźnikiem.

Nie gwarantujemy dokładności ani rzetelności zawartości niniejszej witryny. Powyższe wykluczenie uwzględnia również ewentualną obecność wirusów. Podejmiemy jednak wszelkie starania w celu usunięcia wszystkich błędów, o których zostaniemy poinformowani, w maksymalnie krótkim czasie. Jeśli w wyniku zamieszczenia na stronie błędnych informacji zostaną dokonane rezerwacje, zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia takiej umowy bez zapewnienia klientowi rekompensaty.

15. SIŁA WYŻSZA

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie jesteśmy zobowiązani do żadnej rekompensaty w przypadku, gdy realizacja zobowiązań naszych lub przewoźnika będzie niemożliwa lub bezpośrednio bądź pośrednio utrudniona przez lub w wyniku działania siły wyższej, lub okoliczności pozostających poza nasza kontrolą, w tym ekstremalnych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych i innych katastrof naturalnych, działań terrorystycznych, wypadków z udziałem osób trzecich na trasie transferu, kontroli policyjnych, nienaturalnie dużego natężenia ruchu lub akcji protestacyjnych.

16. KONTAKT

W sprawie zmiany informacji zawartych w rezerwacji należy kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub części witryny zatytułowanej „Moja rezerwacja”.

W przypadku dokonania niezbędnych zmian w umowie poinformujemy o tym klienta, pisząc na podany przez niego podczas rezerwacji adres e-mail, a samo przesłanie takiej wiadomości uznaje się za dowód jej odebrania przez klienta. To samo dotyczy wszelkich innych wiadomości e-mail z informacjami, które wysyłamy do klientów. W związku z powyższym klient powinien bezwzględnie sprawdzić poprawność podawanego nam adresu e-mail oraz sprawdzać zawartość skrzynki pocztowej przypisanej do tego adresu aż do momentu wyjazdu.

W przypadku wystąpienia opóźnienia lub przekierowania transportu na inne lotnisko, stację lub do innego portu, przewoźnik zmieni termin transferu i odbierze klienta w nowym terminie zależnie pod warunkiem dostępności usługi. W przypadku braku dostępności dokonamy pełnego zwrotu kosztu. Do celów niniejszych Warunków ogólnych stosujemy definicję opóźnienia lotu opracowaną przez IATA.

Jeśli z jakiegokolwiek innego powodu klient nie stawi się w punkcie odbioru w stosownym czasie od zaplanowanego czasu odbioru podanego na kuponie, przewoźnik lub pracownik naszego działu obsługi klienta podejmie próbę nawiązania kontaktu z klientem pod podanym przez niego numerem telefonu komórkowego.

W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z klientem z powodu podania nieaktywnego numeru telefonu komórkowego podczas dokonywania rezerwacji, braku lub słabego połączenia, braku sygnału, włączenia się poczty głosowej lub nieodebrania połączenia, usługa nie zostanie zrealizowana, przewoźnik zostanie natychmiast zwolniony ze swoich zobowiązań, a klientowi nie będzie przysługiwał zwrot pieniędzy.

17. USŁUGI TRANSPORTOWE

Oferujemy szeroki wachlarz usług, na które nasi przewoźnicy wyrazili zgodę. Są to prywatne usługi transferowe oraz wspólne i wahadłowe usługi transferowe.

Spółka nie może zagwarantować przejazdu wybraną trasą do/z wybranej miejscowości, a trasa sporządzona za pomocą map Google wyświetlona na naszej stronie służy jedynie do celów informacyjnych. Dołożymy wszelkich starań, aby dotrzymać uzgodnionego czasu odbioru pasażerów, jednak nie możemy tego zagwarantować.

W przypadku gdy klient nie może odnaleźć kierowcy realizującego prywatny transfer lub przedstawiciela przewoźnika wahadłowego, należy skontaktować się z naszą całodobową infolinią, której numer podano na kuponie na transfer. W przypadku braku kontaktu pod podanymi numerami i niedokonania alternatywnych uzgodnień dotyczących podróży nie będziemy w stanie zrealizować usługi, przewoźnik zostanie zwolniony ze swoich zobowiązań, a klientowi nie będzie przysługiwał zwrot pieniędzy. W przypadku gdy kierowca realizujący prywatny transfer lub przewoźnik nie może odnaleźć klienta, przedstawiciel działu obsługi klienta zadzwoni pod numer telefonu komórkowego podany podczas dokonywania rezerwacji. Prosimy pamiętać, aby zabrać ze sobą telefon o podanym numerze i włączyć go podczas oczekiwania na bagaż lub kontrolę celną. W przypadku gdy nie będziemy mogli odnaleźć klienta ani skontaktować się z nim pod podanym numerem, realizacja usługi nie będzie możliwa oraz nie będzie przysługiwał za nią zwrot pieniędzy. W przypadku odbiorów z miejsc innych niż lotniska klient jest zobowiązany zadzwonić do nas w ciągu 10 minut od planowanego terminu odbioru. Zapis połączeń z całodobową infolinią jest przechowywany przez niezależnego dostawcę usług komunikacyjnych i będzie stanowić dowód w razie ewentualnych sporów w kontekście rozstrzygnięcia, czy klient próbował skontaktować się z nami pod podanym numerem. Opłaty za niewykorzystane transfery nie podlegają zwrotowi, a ponadto nie zwracamy kosztów alternatywnego transportu, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z naszym personelem. W przypadku uzyskania zgody na skorzystanie z alternatywnego środka transportu należy pamiętać o zabraniu rachunku i przedłożeniu go personelowi działu obsługi klienta. W przypadku braku ważnych rachunków nie zwracamy kosztów podróży.

Klient odpowiada za sprawdzenie uzgodnionej godziny odbioru oraz za upewnienie się, że wybrana godzina przyjazdu na lotnisko, stację lub do portu jest wystarczająco wczesna, aby odprawić się lub dokonać innych przygotowań do podróży.

Przewoźnik odbierze i wysadzi klienta jak najbliżej podanego adresu. W razie gdy dostęp standardową trasą nie jest możliwy ze względu na warunki pogodowe, wypadki drogowe itp., przewoźnik na wyraźne żądanie klienta wybierze dłuższą drogę, aby dojechać do wybranego miejsca docelowego, jednak w takiej sytuacji klient będzie musiał pokryć wszelkie dodatkowe koszty związane z taką zmianą trasy.

Wszelkie zawarte w umowie usługi transferu są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lub jego podwykonawcy.

Mimo że staramy się przesyłać wiadomości SMS z potwierdzeniem na wniosek klienta, ta usługa jest zależna od działania sieci komórkowych, które są poza naszą kontrolą. W przypadku gdy wiadomość SMS zaginie lub będzie opóźniona, klient powinien polegać na informacjach przesłanych w wiadomości e-mail lub zawartych w części „Moja rezerwacja” naszej witryny.

18. DOZWOLONY BAGAŻ

W przypadku transferów wahadłowych każdy pasażer może zabrać 1 torbę lub walizkę o wymiarach wynoszących maksymalnie 158 cm łącznie (długość + szerokość + wysokość) oraz bagaż podręczny, np. torebkę lub niewielką torbę. Bagaż powinien być dobrze oznaczony imieniem i nazwiskiem pasażera oraz adresem miejsca, dokąd pasażer jedzie. Nie ponosimy odpowiedzialności za znalezienie zagubionego bagażu, który nie został stosownie oznaczony.

W pojazdach wykorzystywanych do prywatnych transferów mieści się przynajmniej 1 torba lub walizka przypadająca na każde miejsce dla pasażera, o wymiarach maksymalnie 158 cm (długość + szerokość + wysokość). Każda sztuka bagażu powinna zostać dodana podczas procesu rezerwacji. Mniejsze bagaże, takie jak etui na aparat, torebka lub mała torba na ramię, które zmieszczą się w przestrzeni na nogi pasażera, nie muszą być zgłaszane. Pasażer ponosi koszty naliczone w związku z koniecznością użycia dodatkowego pojazdu do transportu bagażu niezadeklarowanego podczas procesu rezerwacji.

Akceptację przez klienta zaproponowanej treści Umowy oraz powiązanych z nią Warunków ogólnych uważa się za jednoczesną akceptację przez klienta faktu, że w żadnych okolicznościach nie będzie przewoził w bagażu lub nie będzie miał przy sobie przedmiotów (np. broni palnej) zakazanych przez prawo obowiązujące w kraju, w którym odbywa się transfer, przedmiotów, które mogłyby wyrządzić krzywdę innej osobie, ani zwierząt (zwykle zakaz nie obejmuje psów-przewodników), chyba że za wcześniejszą zgodą oraz pod warunkiem, że przedmiot/zwierzę będzie transportowane w specjalnym pojemniku. Klient zgadza się również nie przewozić przedmiotów większych, cięższych, bardziej kruchych lub szybciej psujących się, niż uzgodniono.

Transport bagażu oraz innych przedmiotów należących do klienta odbywa się na wyłącznie ryzyko klienta i w żadnych okolicznościach nie ponosimy odpowiedzialności za ich uszkodzenie lub utratę. Klient powinien samodzielnie ubezpieczyć się na wypadek wystąpienia takiej szkody lub straty przed wyjazdem.

19. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

Zawierając niniejszą umowę, klient w sposób dorozumiany oświadcza, że: Jest pełnoletni i w pełni władz umysłowych, co oznacza, że może ponieść wszelkie zobowiązania związane z wykonaniem niniejszej umowy. Jest świadomy zakresu usług objętych treścią niniejszej umowy, wyżej wymienionych informacji dotyczących naszej spółki oraz treści Warunków ogólnych. Karty kredytowe lub debetowe użyte do opłacenia transakcji należą do niego i że są na nich wystarczające środki do pokrycia kosztu usługi. Rozumie swój obowiązek niezwłocznego poinformowania nas w pierwszym możliwym terminie o wszelkich zmianach, jakie nastąpią w podanych nam danych.

Świadczone usługi są zgodne z informacjami zawartymi w kuponie na transfer przesłanym w wiadomości e-mail. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie w momencie rezerwacji pełnego i poprawnego adresu miejsca odbioru pasażerów oraz miejsca docelowego. W związku z powyższym na kliencie spoczywa odpowiedzialność za wydrukowanie i sprawdzenie kuponu na transfer pod kątem poprawności danych. Jeśli dane na kuponie na transfer są nieprawidłowe, należy niezwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta, aby je poprawić. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe wypełnienie wszystkich pól obowiązkowych w rezerwacji (oznaczonych gwiazdką *). Nie ponosimy odpowiedzialności za rezerwacje usług, których nie można zrealizować, i nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu kosztów takich usług.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za posiadanie dokumentów niezbędnych do przekroczenia granicy. Niniejszym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za dodatkowe koszty poniesione w wyniku nieposiadania takich dokumentów przez klienta lub niezastosowania się przez niego do przepisów celnych, prawnych, podatkowych lub administracyjnych w krajach, do których wjeżdża. Kupon na transfer nie jest wystarczającym dokumentem, aby uzyskać wizę wjazdową.

W przypadku gdy będziemy musieli zapłacić depozyt lub grzywnę władzom innego kraju w wyniku nieprzestrzegania przez klienta przepisów prawa, rozporządzeń itp. lub innych wymagań związanych z podróżą w kraju, do którego się udaje, z którego wyjeżdża lub przez który przejeżdża, klient zostanie obciążony wyłączną odpowiedzialnością za zwrócenie nam całej kwoty, przy czym zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania wszelkich wpłaconych uprzednio przez klienta środków do czasu przedstawienia przez klienta dowodu zwrotu kwoty takiego depozytu lub grzywny.

Zastrzegamy sobie prawo, a klient niniejszym upoważnia nas do obciążenia karty debetowej lub kredytowej klienta kosztami wszelkich uszkodzeń pojazdu, za pomocą którego realizowany jest transfer, (w tym między innymi kosztami specjalistycznego sprzątania) oraz za wszelkie elementy, których brak stwierdzono po opuszczeniu pojazdu przez klienta.

W przypadku poważnych lub powtarzających się incydentów z udziałem klienta zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjmowania kolejnych rezerwacji od takiego klienta.

20. PRAWO WSTĘPU / ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKA

Podpisując niniejszą umowę, klient tym samym akceptuje fakt, że zarówno my, jak i przewoźnik, mamy prawo odmówić przewozu pasażera będącego, według uznania kierowcy, pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz którego zachowanie może zostać uznane za niebezpieczne dla kierowcy pojazdu, innych pasażerów lub dla niego samego.

Obowiązuje zakaz przewozu napojów alkoholowych przeznaczonych do konsumpcji podczas jazdy w pojazdach przewoźnika. Zakaz ten obowiązuje również narkotyki.

W pojazdach i ich bezpośrednim sąsiedztwie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

Jedzenie w pojeździe jest niedozwolone.

21. SKARGI

Jeśli usługi świadczone przez przewoźnika nie spełniają oczekiwań klienta, wówczas należy natychmiast poinformować o tym dział obsługi klienta – w miarę możliwości z chwilą wystąpienia problemu. Skargi otrzymane po zrealizowanym transferze, o których nie powiadomiono nas podczas transferu, mogą nie zostać uwzględnione ze względu na brak możliwości interwencji lub udzielenia pomocy w inny sposób. Dane umożliwiające kontakt z nami są podane na kuponie na transfer.

Skargi w formie pisemnej należy przesyłać nie później niż do 28 dni od daty powrotu na adres info@suntransfers.com.

W przypadku chęci zgłoszenia problemów z dokonywaniem rezerwacji przez Internet lub z działem obsługi klienta prosimy napisać na adres manager@suntransfers.com.

22. JĘZYKI

Nasze witryny są dostępne w wielu wersjach językowych, a w przyszłości będziemy się starali wprowadzać kolejne języki. Infolinia działu obsługi klienta oraz pomoc e-mailowa są dostępne bez ograniczeń w języku angielskim i hiszpańskim, ponadto w miarę możliwości staramy się oferować naszym klientom pomoc w języku, w którym dokonano rezerwacji. Przykładamy dużą wagę do jakości tłumaczeń naszych witryn oraz regulaminu, jednak w przypadku wszelkich rozbieżności wersja hiszpańska jest wersją nadrzędną.

23. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawa autorskie, znaki handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej powiązane z naszą witryną zostały przyznane Spółce i są chronione krajowym i międzynarodowym prawem o własności intelektualnej.

Wykorzystywanie zawartości naszej witryny przez stronę trzecią do celu innego już rezerwacja transferu jest zabronione. Dotyczy to również modyfikacji, kolejnej publikacji oraz odtwarzania czy przedstawiania części lub całości zawartości tej witryny bez naszej wyraźnej zgody.

Każde bezprawne wykorzystanie naszej witryny do dowolnego celu poza wskazanym przez właściciela jest zabronione we wszystkich okolicznościach.

Cała treść niniejszej witryny internetowej chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej i stanowi wyłączną własność Suntransfers.com. Wyraźnie zabrania się korzystania z niniejszej witryny internetowej oraz jej zawartości, a także baz danych i oprogramowania niezbędnego do jej wyświetlania lub użytkowania, w jakichkolwiek celach komercyjnych, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskana została pisemna zgoda Suntransfers.com.

Cele komercyjne obejmują między innymi:

Odsprzedaż lub ponowne rozpowszechnianie witryny, jej zawartości lub oferowanych na niej usług za pośrednictwem innej strony internetowej. Obejmuje to w szczególności metody pobierania danych mające na celu uzyskanie dostępu do treści witryny.

Stosowanie hiperłączy typu „deep link” mogących zmylić użytkownika, na przykład metodą „framingu” lub metodami zakładającymi bezprawne lub nielegalne wykorzystywanie treści witryny Suntransfers.com.

24. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze Warunki ogólne podlegają przepisom prawa obowiązującego w Hiszpanii.

Umowa zawarta pomiędzy Spółką a klientem podlega prawu Hiszpanii.

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy klientem a nami będą rozstrzygane przed sądami w Barcelonie podlegającymi pod hiszpańską jurysdykcję.

Nieważność lub brak możliwości realizacji któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków ogólnych nie wpływa na ważność i możliwość realizacji pozostałych postanowień Warunków ogólnych, które nadal zachowują pełną moc.

25. PROMOCJE

Oferta dostępna przez ograniczony okres | do 25% taniej

Obniżone ceny dla wybranych tras i pojazdów zarezerwowanych między 09.03.2020 a 05.04.2020, gdzie podróż ma się odbyć między 09.03.2020 a 05.04.2020, obejmują wszystkie obowiązujące podatki i dopłaty paliwowe, których kwoty są poprawne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie.

Podane ceny obejmują zniżki online. W przypadku płatności drogą e-mailową lub telefoniczną w późniejszym terminie ceny mogą ulec zmianie, w tym opłaty za wszelkie zarezerwowane usługi dodatkowe.

Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia z tej oferty niektórych dat. Cena obejmuje kwotę zniżki. Wszystkie oferty dotyczą nowych rezerwacji i zależą od dostępności na podstawie standardowego regulaminu Suntransfers.com.

Promocji nie można łączyć z żadną inną ofertą specjalną, promocją ani zniżką.

Oferta ważna dla rezerwacji dokonanych na stronie Suntransfers.com i w systemie Suntransfers dla biur podróży. Definicje można znaleźć na stronie suntransfers.com.

Wyprzedaż we wrześniu | do 25% taniej

Obniżone ceny dla wybranych tras i pojazdów zarezerwowanych między 02.09.2020 a 04.10.2020, gdzie podróż ma się odbyć między 02.09.2020 a 04.10.2021, obejmują wszystkie obowiązujące podatki i dopłaty paliwowe, których kwoty są poprawne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie.

Podane ceny obejmują zniżki online. W przypadku płatności drogą e-mailową lub telefoniczną w późniejszym terminie ceny mogą ulec zmianie, w tym opłaty za wszelkie zarezerwowane usługi dodatkowe.

Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia z tej oferty niektórych dat. Cena obejmuje kwotę zniżki. Wszystkie oferty dotyczą nowych rezerwacji i zależą od dostępności na podstawie standardowego regulaminu Suntransfers.com.

Promocji nie można łączyć z żadną inną ofertą specjalną, promocją ani zniżką.

Oferta ważna dla rezerwacji dokonanych na stronie Suntransfers.com i w systemie Suntransfers dla biur podróży. Definicje można znaleźć na stronie suntransfers.com.

Black Friday | Cyber Monday

Obniżone ceny dla wybranych tras i pojazdów zawierają wszystkie wymagane podatki i opłaty paliwowe, których kwoty obowiązują w momencie publikacji i mogą ulec zmianie.

Podane ceny obejmują zniżki online. W przypadku płatności drogą e-mailową lub telefoniczną w późniejszym terminie ceny mogą ulec zmianie, w tym opłaty za wszelkie zarezerwowane usługi dodatkowe.

Oferta nie obejmuje Sylwestra i Bożego Narodzenia. Cena obejmuje kwotę zniżki. Wszystkie oferty dotyczą nowych rezerwacji i zależą od dostępności na podstawie standardowego regulaminu Suntransfers.com.

Promocji nie można łączyć z żadną inną ofertą specjalną, promocją ani zniżką.

Oferta ważna dla rezerwacji dokonanych na stronie Suntransfers.com i w systemie Suntransfers dla biur podróży. Definicje można znaleźć na stronie suntransfers.com.

Wiosenna wyprzedaż

Obniżone ceny dla wybranych tras i pojazdów zawierają wszystkie wymagane podatki i opłaty paliwowe, których kwoty obowiązują w momencie publikacji i mogą ulec zmianie.

Podane ceny obejmują zniżki online. W przypadku płatności drogą e-mailową lub telefoniczną w późniejszym terminie ceny mogą ulec zmianie, w tym opłaty za wszelkie zarezerwowane usługi dodatkowe.

Cena obejmuje kwotę zniżki. Wszystkie oferty dotyczą nowych rezerwacji i zależą od dostępności na podstawie standardowego regulaminu Suntransfers.com.

Promocji nie można łączyć z żadną inną ofertą specjalną, promocją ani zniżką.

Oferta ważna dla rezerwacji dokonanych na stronie Suntransfers.com i w systemie Suntransfers dla biur podróży. Definicje można znaleźć na stronie suntransfers.com.

Promocja z okazji 15. rocznicy

Obniżone ceny dla wybranych tras i pojazdów zawierają wszystkie wymagane podatki i opłaty paliwowe, których kwoty obowiązują w momencie publikacji i mogą ulec zmianie.

Podane ceny obejmują zniżki online. W przypadku płatności drogą e-mailową lub telefoniczną w późniejszym terminie ceny mogą ulec zmianie, w tym opłaty za wszelkie zarezerwowane usługi dodatkowe.

Cena obejmuje kwotę zniżki. Wszystkie oferty dotyczą nowych rezerwacji i zależą od dostępności na podstawie standardowego regulaminu Suntransfers.com.

Promocji nie można łączyć z żadną inną ofertą specjalną, promocją ani zniżką.

Oferta ważna dla rezerwacji dokonanych na stronie Suntransfers.com i w systemie Suntransfers dla biur podróży. Definicje można znaleźć na stronie suntransfers.com.

15 Anniversary Social Media Giveaway

Terms and conditions described here

World Tourism Day Sale

Obniżone ceny dla wybranych tras i pojazdów zarezerwowanych między 27.09.2023 a 08.10.2023, obejmują wszystkie obowiązujące podatki i dopłaty paliwowe, których kwoty są poprawne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie.

Podane ceny obejmują zniżki online. W przypadku płatności drogą e-mailową lub telefoniczną w późniejszym terminie ceny mogą ulec zmianie, w tym opłaty za wszelkie zarezerwowane usługi dodatkowe.

Cena obejmuje kwotę zniżki. Wszystkie oferty dotyczą nowych rezerwacji i zależą od dostępności na podstawie standardowego regulaminu Suntransfers.com.

Promocji nie można łączyć z żadną inną ofertą specjalną, promocją ani zniżką.

Oferta ważna dla rezerwacji dokonanych na stronie Suntransfers.com i w systemie Suntransfers dla biur podróży. Definicje można znaleźć na stronie suntransfers.com.

Black Friday & Cyber Week 2023

Obniżone ceny dla wybranych tras i pojazdów zarezerwowanych między 24.11.2023 a 04.12.2023, obejmują wszystkie obowiązujące podatki i dopłaty paliwowe, których kwoty są poprawne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie.

Podane ceny obejmują zniżki online. W przypadku płatności drogą e-mailową lub telefoniczną w późniejszym terminie ceny mogą ulec zmianie, w tym opłaty za wszelkie zarezerwowane usługi dodatkowe.

Cena obejmuje kwotę zniżki. Wszystkie oferty dotyczą nowych rezerwacji i zależą od dostępności na podstawie standardowego regulaminu Suntransfers.com.

Promocji nie można łączyć z żadną inną ofertą specjalną, promocją ani zniżką.

Oferta ważna dla rezerwacji dokonanych na stronie Suntransfers.com i w systemie Suntransfers dla biur podróży. Definicje można znaleźć na stronie suntransfers.com.

January Sale 2024

Obniżone ceny dla wybranych tras i pojazdów zarezerwowanych między 29.01.2023 a 02.02.2024, obejmują wszystkie obowiązujące podatki i dopłaty paliwowe, których kwoty są poprawne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie.

Podane ceny obejmują zniżki online. W przypadku płatności drogą e-mailową lub telefoniczną w późniejszym terminie ceny mogą ulec zmianie, w tym opłaty za wszelkie zarezerwowane usługi dodatkowe.

Cena obejmuje kwotę zniżki. Wszystkie oferty dotyczą nowych rezerwacji i zależą od dostępności na podstawie standardowego regulaminu Suntransfers.com.

Promocji nie można łączyć z żadną inną ofertą specjalną, promocją ani zniżką.

Oferta ważna dla rezerwacji dokonanych na stronie Suntransfers.com i w systemie Suntransfers dla biur podróży. Definicje można znaleźć na stronie suntransfers.com.

March Sale 2024

Obniżone ceny dla wybranych tras i pojazdów zarezerwowanych między 18.03.2024 a 22.03.2024, obejmują wszystkie obowiązujące podatki i dopłaty paliwowe, których kwoty są poprawne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie.

Podane ceny obejmują zniżki online. W przypadku płatności drogą e-mailową lub telefoniczną w późniejszym terminie ceny mogą ulec zmianie, w tym opłaty za wszelkie zarezerwowane usługi dodatkowe.

Cena obejmuje kwotę zniżki. Wszystkie oferty dotyczą nowych rezerwacji i zależą od dostępności na podstawie standardowego regulaminu Suntransfers.com.

Promocji nie można łączyć z żadną inną ofertą specjalną, promocją ani zniżką.

Oferta ważna dla rezerwacji dokonanych na stronie Suntransfers.com i w systemie Suntransfers dla biur podróży. Definicje można znaleźć na stronie suntransfers.com.

Privacy Policy

The internet user accessing the Suntransfers.com website does so anonymously and is not registered by us for any online service. The user remains anonymous throughout his search through all information on the Website, and at no point are his personal details registered for any online service.

We do, however, use user identifiers (cookies) on our websites to collect information on the website use, such as the server to which the user’s computer is connected, the browser type (e.g. Firefox or Internet Explorer) and how the potential customer became aware of ST Services Iberia S.L. We use such information solely to assist us in improving our marketing policies, and the personal details of the Internet user are not included in the data capture.

To learn more about the cookies we use, please check our Cookie Policy.

At Suntransfers.com we collect some personal information such as the name, email address, or mobile number of the person making the booking and the people using our transfer services.

By entering into a contract with us and accepting our Terms & Conditions and Privacy Policy you tacitly authorise ST Services Iberia S.L. to use your personal information to carry out the requested service and to ensure accurate billing for the service.

The details that we collect are necessary for us to be able to perform our contract with you. We may need to contact you regarding your transfer, send your booking confirmation via SMS (if you requested it) and send you a payment confirmation email and booking voucher.

We may also need to request more information about your travel plans in order to ensure a smooth service, send you updates with instructions about where to meet your driver, inform you about any necessary changes (particularly in the event of modifications to the service you booked with us), or share helpful information with you during your trip.

Your flight, train or ship number and accommodation address are are also necessary details we need from you in order to be able to carry out your transfer service. We also need to know the exact address for your pickup and dropoff.

In regards to payments, your card details are entered into a highly secure payments page and we never see or store them.

If you have booked via a Suntransfers.com affiliate site, then the affiliate has the right to request and receive your booking data, but not your payment data.

In order to process and perform your booking we may share your information with the transport operators or other involved third party. We will provide only the necessary information to ensure the successful fulfilment of your transfer service.

Depending on the country you’re travelling to, by using Suntransfers.com, you may consent to the transfer of your personal information outside of the European Economic Area (where the service you book requires a non-EEA transport operator to provide it).

In response to a potential request for a transfer quote, we may ask the you to provide personal details, including email address. We may also use such details to contact you with offers which may be of interest.

Once the interlocutor of our website becomes a customer, we may use the details provided during the booking process to offer appropriate future promotions and offers.

The details provided aid us in targeting further services of possible interest to you. Such offers would be sent to your email address and may be based on the information provided to us in the initial operation, in surveys, from information that may specify purchase preferences and lifestyle as well as information available from authorised external sources such as Transport Operators and marketing companies.

You will be asked for your consent before we use your personal details for marketing purposes, for example to send you information and/or offers for products, services, discounts or promotions that we think may be of interest to you.

These email offers come directly from us and are sent in a format which is compatible to the information recovered from the customer’s email address (HTML, enriched graphics etc.).

Your personal information may also be used for the general purpose of measuring consumer response to and satisfaction with the services offered, therefore we sometimes send satisfaction surveys in order to obtain feedback about our website and services. We don’t share your comments or any personal data entered in the surveys with anyone, if we don’t have specific authorisation from you.

We keep a record of your booking history in order to provide you with better customer support.

The personal details captured are stored in automated files safeguarded by us. These records are declared to the Spanish Data Protection Office (Agencia Española de Protección de Datos).

All information will be stored in our database but at any point you can request to unsubscribe from our emails by contacting us at privacy@suntransfers.com. Unsubscription would exclude any communications related to transfer services should be necessary for the delivery of the transfer service.

You may at any time exercise the rights of access, opposition, rectification or cancellation recognized in the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council of the 27th of April of 2016, relating to the protection of people in regards to the processing of personal data and its free circulation.

If you believe that the information held by us is in any way incorrect or incomplete, or you want us to delete your personal data, you should send a request by email to privacy@suntransfers.com. We will comply with any request in accordance with current legislation (GDPR).

Cookie Policy

ST SERVICES IBERIA, S.L. reports the use of cookies on its website: www.suntransfers.com

What are cookies?

Cookies are files that may be downloaded to your device through web pages. They are essential tools to provide various information society services. This includes allowing a website to store and recover information on a user's or device’s browsing habits and, depending on the information obtained, using this information to recognise the user and improve the service offered.

Type of cookies

There are two types of cookies depending on which entity manages the domain from which the cookies are sent and handles the data:

First-party cookies: these are sent to the user’s terminal equipment from a machine or domain managed by the publisher who is providing the service requested by the user.

Third-party cookies: these are sent to the user’s terminal equipment from a machine or domain that is not managed by the publisher themselves, but rather by an entity that processes data obtained through cookies.

If cookies are installed from a machine or domain managed by the publisher themselves but the information collected through these is managed by a third party, they cannot be considered first-party cookies.

There is also a second classification depending on the period of time for which the cookies are stored in the client’s browser, either:

Session cookies: designed to collect and store data while the user is accessing the website. They tend to be used to store information that is only of interest to maintain the service requested by the user on a single occasion (e.g. a list of products purchased).

Persistent cookies: data is stored on the terminal and can be accessed and processed for a specific period defined by the party responsible for the cookie, ranging from a few minutes to several years.

Lastly, there is another classification with five types of cookies depending on the purpose for which the data obtained is processed:

Technical cookies: these allow the user to browse a web page, platform or application and use different options or services on those such as to control traffic and communication of data, identify the session, access restricted sections, record parts of an order, process purchase of an order, process registration or participation forms for an event, use security devices during browsing, store content to broadcast videos or audio, or share content through social media

Customisation cookies: these allow the user to access a service with certain general predefined characteristics depending on a series of criteria in the user terminal such as language, type of browser used to access the service, configuration for the region from which the service is accessed, etc.

Analysis cookies: these allow the party responsible for the cookies to track and analyse the behaviour of website users when enabled. The information collected through this type of cookies is used to measure activity on websites, applications or platforms and to prepare browsing profiles for the users of those sites, applications and platforms in order to develop improvements based on analysis of usage data from service users.

Advertising cookies: these are used to ensure the most efficient management of advertising spaces.

Advertising behavioural cookies: these store user behaviour information that is obtained by continuously observing their browsing habits. This helps develop a specific profile to display relevant advertising.

External social media cookies: these are used so that visitors can interact with the content via social media (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.) and are generated solely for users of this social media. The conditions for use of these cookies and the information gathered is covered in the privacy policy of the respective platform.

Deactivating and deleting cookies

You can choose to allow, block or delete cookies installed on your device by changing your browser settings. When deactivating cookies, some services available may no longer work. The method to deactivate cookies is different for each browser, but can normally be done in the Settings or Options menu. The Help menu of your browser will also contain instructions. Users may choose which cookies they want to work on this website at any time.

You can allow, block or delete cookies installed on your device by changing the settings in the browser installed on your device:

Microsoft Internet Explorer | Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_GB

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

You can also manage storage of cookies in your browser using tools such as:

Ghostery: www.ghostery.com/

Your online choices: www.youronlinechoices.com/

Cookies used on www.suntransfers.com

Below we identify the most relevant cookies used on this portal, as well as their classification and purpose. We may use other cookies, to see the full list you can go to: www.cookiebot.com

_ga

Duration: 2 years

Description: Used to distinguish between users. Generated by Google Analytics. Google stores information collected by cookies on services located in the United States of America. Google complies with European data protection legislation and promises not to share it with third parties, except when required by the law or when necessary for the functioning of the system. Google does not associate your IP address with any other information it holds. If you wish to read more about the cookies used by Google Analytics, please see: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1

Type: Third party

Purpose: Analytical

_gid

Duration: 1 year

Description: Generated by Google Analytics. Google stores information collected by cookies on services located in the United States of America. Google complies with European data protection legislation and promises not to share it with third parties, except when required by the law or when necessary for the functioning of the system. Google does not associate your IP address with any other information it holds. If you wish to read more about the cookies used by Google Analytics, please see: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

__cfduid

Duration: 5 years

Description: 'cfduid' cookies are provided by CloudFlare to monitor trusted website traffic. The application does not match any user ID or store any identifiable personal data. https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfdu

Type: Third party

Purpose: Technical

__zlcmid

Duration: Persistent

Description: Stores a user ID to enable chat sessions.

Type: Third party

Purpose: Technical

APISID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

Type: Third party

Purpose: Analytical

CJ_DATA

Duration: 1 month

Description: Conversant works with advertisers and advertising agencies to help brands communicate with the people through online display advertising campaigns. They execute sophisticated, flexible online display strategies on a global scale. They’ve been at the cutting edge of online marketing since 1998 and they are a world leader in online marketing.

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

eid

Duration: 6 months

Description: Criteo.com. Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads.

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

IDE

Duration: 1 year

Description: Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

HSID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

Type: Third party

Purpose: Analytical

mp_hj_mixpanel

Duration: 1 year

Description: Hotjar is a all-in-one analysis and feedback tool that reveals the online behaviour and feedback of website visitors. Hotjar enables us to improve the website user experience and the website's overall performance

Type: Third party

Purpose: Analytical

NID

Duration: 6 months

Description: The purpose of this cookie is to store information on your preferences.

Type: Third party

Purpose: Customisation

SAPISID

Duration: 2 years

Description: On some pages of our website we have videos embedded in YouTube. This is a Google service. Its use requires this cookie to be sent, in addition to the cookies that Google requires if you maintain the session active with your account, in order to view embedded videos, estimate bandwidth and display the view count.

Type: Third party

Purpose: Analytical

sc.ASP.NET_SESSIONID

Duration: session

Description: SessionCam is a product that has been developed by SessionCam LTD. SessionCam may record mouse clicks, mouse movements, page scrolling and any text keyed into website forms. The information collected does not include bank details or any sensitive personal data. Data collected by SessionCam from Suntransfers.com website is for St Services iberia SL’s internal use only. The information collected is used to improve our website usability and is stored and used for aggregated and statistical reporting. If you wish to disable this cookie, please go to: https://sessioncam.com/choose-for-form-data-not-to-be-recorded/

Type: Third party

Purpose: Analytical

SID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience. https://sessioncam.com/choose-for-form-data-not-to-be-recorded/

Type: Third party

Purpose: Analytical

SSID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

Type: Third party

Purpose: Analytical

MUID

Duration: 1 year

Description: This cookie allows us to synchronise user ID tracking across many Microsoft domains.

Type: Third party

Purpose: Analytical

Acceptance of the Cookie Policy

www.suntransfers.com assumes that you accept the use of cookies. However, information on our Cookie Policy is displayed in the bottom or top part of our website portal each time you log-in so that you are aware of it.

You can take the following actions with regard to this information:

Accept cookies: You will not see this notice again when you access any page on our site during this session.

Close: The notice is hidden on this page.

Change your settings: Please see section: “Deactivating and deleting cookies”.

- LAST REVIEW DATE: 23/05/2018 -