Aby korzystać z tej witryny, aktywuj skrypt java w swojej przeglądarce.

Warunki ogólne

Poniższe Warunki ogólne dotyczą wszystkich rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem tej witryny. Zapoznaj się z ich treścią przed dokonaniem rezerwacji.

W niniejszych Warunkach ogólnych obowiązują następujące definicje:

1. DEFINICJE

Wyrazy takie jak „spółka”, „firma”, „my”, „nas”, „nasze” dotyczą ST Services Iberia S.L., spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej na mocy prawa hiszpańskiego i zarejestrowanej w Rejestrze Spółek Handlowych w Gironie pod numerem identyfikacyjnym ES-B64767627.

„Klient” to osoba, która opłaca rezerwację.

„Pasażerowie” to wszyscy pasażerowie wymienieni i niewymienieni w rezerwacji.

„Pasażer główny” to pierwszy pasażer wymieniony w rezerwacji.

„Ty” i „Twoje” to każdy klient, w tym również wszyscy pasażerowie (lub każdy z nich z osobna) wymienieni w rezerwacji.

„Przewoźnik” to profesjonalny dostawca usług transportowych, który będzie realizował transfer.

„Rezerwacja” oznacza rezerwację usług transferu w naszej firmie.

„Usługa transferu” to wszystkie usługi świadczone przez nas w ramach drogowego przewozu pasażerów, obejmujące wszelkie inne usługi świadczone w odniesieniu do tego przewozu lub usługi uboczne.

„Kupon na transfer”, „kupon z potwierdzeniem rezerwacji”, „kupon” oznacza pisemne potwierdzenie rezerwacji, które klient otrzyma za pośrednictwem wiadomości e-mail.

„Umowa” to rezerwacja wraz z regulaminem oraz innymi warunkami dotyczącymi rezerwacji.

„Warunki ogólne” to niniejsze warunki ogólne.

„Witryna”, „witryny” to www.suntransfers.com lub inne witryny należące do nas lub obsługiwane przez nas.

2. O NAS

Świadczymy usługi z zakresu zarządzania transportem dla klientów indywidualnych oraz dla grup. Na rynku jesteśmy również obecni jako „Suntransfers.com” i jesteśmy wyłącznym właścicielem tego podmiotu. Nasza siedziba mieści się pod adresem: Ctra de l’Estartit, 143–145, 17257, Torroella de Montgrí, Girona, Hiszpania.

Do celów handlowych korzystamy z numeru telefonu (+34) 931816896, działamy za pośrednictwem witryny internetowej www.suntransfers.com i adresu e-mail info@suntransfers.com. Inne, lokalne numery telefonu do kontaktu można znaleźć w części „CAŁODOBOWY KONTAKT” naszej witryny. Dla celów związanych ze świadczeniem usług współpracujemy z przewoźnikami, którzy świadczą profesjonalne usługi transportu w zakresie przewozu ludzi, lub działamy jako agencja oferująca usługi transportowe. Posiadamy stosowne licencje i zezwolenia wymagane na mocy obowiązujących przepisów krajowych w ramach prowadzonej przez nas działalności.

W żadnym wypadku nie należy uznawać naszych usług transportowych jako podróży zorganizowanych w rozumieniu dyrektywy Rady 90/314/EWG z 13 czerwca 1990 roku lub w rozumieniu hiszpańskiego królewskiego dekretu z mocą ustawy 1/2007 z 16 listopada, zatwierdzającego zmieniony tekst ogólnej ustawy w sprawie ochrony konsumentów i użytkowników oraz innych przepisów uzupełniających, w związku z czym spółki nie należy w żadnym zakresie traktować jako biura podróży.

Spółka ST Services Iberia S.L. oferuje za pośrednictwem swoich witryn usługi zarządzania transportem dla turystów indywidualnych lub grup.

Przed wysłaniem zapytania dotyczącego usług oferowanych w naszej witrynie należy pamiętać o zapoznaniu się z niniejszymi Warunkami ogólnymi i zrozumieniu ich treści, ponieważ będzie im podlegała zawarta później Umowa. Dokonując rezerwacji, klient potwierdza zapoznanie się z niniejszymi Warunkami ogólnymi oraz zdolność prawną do ich akceptacji w imieniu swoim oraz wszystkich pasażerów. Jeśli klient ma wątpliwości odnośnie warunków Umowy, powinien skontaktować się z działem obsługi klienta przed dokonaniem rezerwacji. W przypadku braku akceptacji niniejszych Warunków ogólnych nie można dokonać rezerwacji w naszym serwisie.

3. PROCES DOKONYWANIA REZERWACJI PRZEZ INTERNET

Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć skończone 18 lat oraz musi postępować zgodnie z procesem dokonywania rezerwacji przez Internet, upewniając się, że wszystkie podane dane są prawdziwe i pełne, a także musi dokonać pełnej płatności.

Po zawarciu umowy z ST Services Iberia S.L. spółka przeprowadzi niezbędne formalności związane ze zorganizowaniem zamówionych usług.

Umowa staje się prawnie wiążąca dopiero z chwilą otrzymania przez klienta kuponu na transfer za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeśli przewoźnik nie będzie mógł zrealizować zamówionej usługi, klient otrzyma stosowną informację oraz pełny zwrot kosztów przy użyciu tej samej metody płatności, która była użyta do opłacenia rezerwacji, bez ponoszenia przez nas żadnej odpowiedzialności.

Klient jest zobowiązany potwierdzać otrzymanie wszelkich przesyłanych mu powiadomień. W razie gdyby klient nie potwierdził otrzymania danej wiadomości e-mail, kopie wiadomości na naszym serwerze pocztowym będą stanowiły dowód dostarczenia wiadomości.

Przesłanie potwierdzenia opłat i zrealizowanych przez klienta płatności nie stanowi zawarcia wiążącej umowy.

Kupony na transfery, które należy przedłożyć przewoźnikowi, należy wydrukować tak, aby kierowca miał możliwość sprawdzenia każdego kuponu. W przypadku gdy pasażer główny nie będzie w stanie okazać kuponu, usługa transferu może nie zostać zrealizowana. Zaleca się, aby klienci wydrukowali i zabrali ze sobą w podróż nie tylko kupony na transfer, ale również całą korespondencję wymienioną pomiędzy stronami.

Osoby niepełnoletnie nie mogą rezerwować żadnych usług oferowanych przez nas, a ich prawni opiekunowie lub inne osoby za nie odpowiedzialne powinny natychmiast skontaktować się z nami, jeśli osoba nieletnia zleciła nam usługę, w celu anulowania rejestracji. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z naszych usług bez asysty osoby dorosłej.

4. PŁATNOŚĆ

Akceptujemy wszystkie powszechne metody płatności, w tym płatności kartami kredytowymi (American Express, MasterCard/Diners International, Visa), debetowymi (Visa/Delta, Visa/Electron), przelewem oraz za pośrednictwem serwisu PayPal. Płatności za pośrednictwem serwisu PayPal są możliwe wyłącznie w przypadku rezerwacji przekraczających określoną wartość, ponadto w takim przypadku klient zostanie obciążony opłatą administracyjną.

Płatności pobierane są w euro, a wszelkie przeliczenia walut mają jedynie wartość orientacyjną.

5. ZMIANY

Na kuponie na transfer uwzględniono informacje dotyczące wnioskowanego miejsca docelowego / miejsca odbioru oraz adresu zakwaterowania. Wszelkie zmiany dotyczące tych i innych informacji należy przesyłać e-mailem na adres info@suntransfers.com lub wprowadzać w części „Moja rezerwacja” witryny przed datą podróży. Zmiany zostaną wprowadzone po konsultacji z przewoźnikiem i wysłaniu potwierdzenia do klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Klient ponosi odpowiedzialność za wyższe koszty usługi wynikające ze zmiany rezerwacji. Pierwsza zmiana jest bezpłatna, natomiast dodatkowe zmiany mogą być obciążone opłatą administracyjną w wysokości 15 EUR. Złoty pakiet ubezpieczenia można dodać do istniejącej rezerwacji na odcinku z odbiorem z lotniska najpóźniej na 48 godzin przed datą pierwszej usługi transferu. W przypadku zmian wprowadzanych z mniej niż 48-godzinnym wyprzedzeniem nie przysługuje zwrot kosztu.

Po zawarciu umowy klient powinien najpóźniej do 48 godzin przed planowanym transferem poinformować dział obsługi klienta o ewentualnych błędach w umowie. Przekazanie powiadomienia w ciągu 48 godzin poprzedzających transfer upoważnia nas do rozwiązania umowy bez ponoszenia żadnych kar ani opłat.

6. ANULOWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Anulowanie Umowy wymaga formy pisemnej dostarczonej faksem lub na adres e-mail do centrum obsługi klienta. Klient może anulować poszczególne usługi transferu oddzielnie lub anulować całą rezerwację.

Jeśli otrzymamy wniosek o anulowanie rezerwacji ponad 48 godzin przed planowanym terminem odbioru w ramach usługi transferu, która ma być anulowana, klient otrzyma pełny zwrot opłaty za transfer. W przypadku anulowania w czasie krótszym niż 48 godzin przed planowanym terminem odbioru w ramach usługi transferu żadna kwota nie zostanie zwrócona. W takim przypadku klient otrzyma drogą e-mailową powiadomienie o anulowaniu, które będzie mógł następnie wykorzystać do ubiegania się o zwrot kosztów od biura podróży, linii lotniczych lub ubezpieczyciela.

7. REZERWACJE W OSTATNIEJ CHWILI

W zależności od tras i sezonu termin swobodnej sprzedaży waha się od 0 do 48 godzin i dłużej, w wyjątkowych przypadkach, przed terminem realizacji usługi transferu. W przypadku gdy w witrynie pojawi się takie polecenie, należy skontaktować się z działem obsługi klienta, tak abyśmy mogli sprawdzić, czy dysponujemy pojazdem odpowiadającym zapytaniu o możliwość zrealizowania przewozu. Prosimy pamiętać, że zasady dotyczące anulowania rezerwacji mają zastosowanie niezależnie od daty i godziny rezerwacji.

8. ZMIANY I ANULOWANIE REZERWACJI PRZEZ NAS

W przypadku gdy przewoźnik będzie musiał wprowadzić znaczące zmiany warunków świadczenia usługi lub anulować usługę, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie klienta.

Dołożymy wszelkich starań, aby uwzględnić preferencje dotyczące pojazdu, jednak może okazać się, że ze względów operacyjnych lub bezpieczeństwa konieczne będzie podstawienie innego pojazdu. W przypadku konieczności zmiany rezerwacji na pojazd niższej klasy lub mniejszy pojazd, dla którego dostępna jest niższa stawka, zwrócimy klientowi kwotę różnicy stawek.

W rzadkich przypadkach konieczne będzie anulowanie rezerwacji przez nas. Wówczas klient otrzyma pełny zwrot kosztów, bez ponoszenia przez nas żadnej dodatkowej odpowiedzialności w związku z anulowaniem rezerwacji. Jednak w przypadku anulowania rezerwacji z przyczyn leżących po naszej stronie dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić klientowi stosowne rozwiązania alternatywne.

9. FOTELIKI DZIECIĘCE

Przepisy lokalne i krajowe dotyczące korzystania z fotelików dla dzieci i niemowląt różnią się w zależności od kraju. Jednak wszyscy przewoźnicy są zobowiązani przestrzegać najnowszych przepisów. Ze względów bezpieczeństwa, w przypadku rezerwacji transferu prywatnego zalecamy stosowanie podstawki lub fotelików dziecięcych dla dzieci w wieku do 12 lat lub do 135 cm wzrostu. W trakcie procesu rezerwacji w większości miejsc docelowych klient ma możliwość zarezerwowania fotelika dziecięcego lub niemowlęcego.

Pasażer główny ponosi wyłączną odpowiedzialność za to, aby dziecięce urządzenie przytrzymujące było odpowiednie dla danego pojazdu oraz prawidłowo użytkowane i zamontowane. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tym, że urządzenie przytrzymujące nie zostanie użyte, zamontowane lub skontrolowane ani odpowiedzialności wynikającej z nieprawidłowego użytkowania takiego urządzenia.

W przypadku gdy klient chce skorzystać z własnej podkładki lub fotelika dziecięcego w ramach prywatnego transferu, należy poinformować nas o tym fakcie przed podróżą. Ma to na celu upewnienie się, że w pojeździe udostępnionym przez przewoźnika można zamontować dany fotelik. Usługi grupowe zwykle realizowane są za pomocą minibusów lub autokarów, a w tego typu pojazdach nie ma możliwości zamontowania fotelika dziecięcego ze względu na brak kompatybilnych siedzeń.

Postaramy się, aby przewoźnicy zapewniali foteliki dziecięce w przypadku dokonania ich rezerwacji przez klienta. Może jednak zdarzyć się, że nie uda nam się zapewnić takich fotelików. W takim przypadku klient otrzyma pełny zwrot kosztu za zarezerwowaną lecz niezrealizowaną usługę zapewnienia fotelika dla dziecka. Jeśli fotelik dla dziecka jest niedostępny, dzieci od trzeciego roku życia mogą podróżować pod warunkiem zapięcia pasa bezpieczeństwa dla dorosłych. Dzieci do trzeciego roku życia można przewozić bez urządzeń przytrzymujących, pod warunkiem że podróżują z tyłu pojazdu.

10. CENY DLA DZIECI

Dzieci i niemowlęta, niezależnie od wieku, mają znaczenie dla pojemności pojazdu, dlatego też należy uwzględnić je przy podawaniu całkowitej liczby pasażerów przy dokonywaniu rezerwacji.

11. WÓZKI INWALIDZKIE I REZERWACJE DLA PASAŻERÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O usługi transferu dla pasażerów niepełnosprawnych należy wnioskować przez bezpośredni kontakt z działem obsługi klienta. Zrobimy co w naszej mocy, aby spełnić wymagania naszych klientów, jednak nie jesteśmy specjalistami w zakresie przewozu pasażerów niepełnosprawnych. Pasażerowie niepełnosprawni korzystający z naszych usług muszą być w stanie wsiąść do pojazdu i wysiąść z niego samodzielnie lub przy pomocy towarzyszących im osób. Przewozimy jedynie składane wózki inwalidzkie. Niestety obecnie nie możemy zagwarantować rodzaju pojazdu, za pomocą którego transfer zostanie zrealizowany.

12. DODATKOWY PRZYSTANEK PO WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI

W procesie rezerwacji klient ma możliwość zarezerwowania dodatkowych przystanków, na przykład w przypadku konieczności odebrania i zwrotu kluczy lub w sytuacji, gdy grupa zostanie zakwaterowana w więcej niż jednym miejscu. Adres dodatkowego przystanku musi znajdować się w tej samej miejscowości co główny adres transferu. Postój przy dodatkowym przystanku jest ograniczony do 5 minut.

13. UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY

Zalecamy wykupienie ubezpieczenia podróżnego stosownie do swoich potrzeb. Należy zapoznać się z wszystkimi szczegółami umowy oraz wydrukować dokumentację, tak aby można ją było zabrać ze sobą w podróż. Kompleksowe ubezpieczenie podróżne daje ochronę na wypadek sytuacji pozostających poza naszą kontrolą.

14. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jeśli naruszymy postanowienia niniejszych Warunków, wówczas nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do strat i szkód poniesionych przez klienta, będących możliwym do przewidzenia skutkiem naruszenia Warunków ogólnych lub naszych zaniedbań i wyłącznie do wartości opłaty poniesionej przez klienta. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, których nie można przewidzieć ani za straty i szkody wynikowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenia, za które nie ponosimy bezpośredniej winy, lub za naruszenia powstałe w wyniku wypadku, działania siły wyższej oraz ze względu na wymogi prawne czy administracyjne.

Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki, które wystąpią w trakcie świadczenia usługi, a w szczególności za choroby, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, chyba że będą one wynikały z naszego zaniedbania.

To oznacza, że z uwzględnieniem postanowień niniejszych Warunków ogólnych możemy przyjąć na siebie odpowiedzialność, jeśli przykładowo klient poniesie śmierć lub dozna obrażeń, bądź jeśli usługa transferu nie zostanie zrealizowana zgodnie z obietnicą lub będzie obarczona niedociągnięciami w wyniku niezastosowania przez nas, naszych pracowników lub przewoźników stosownych umiejętności i niedołożenia należytej staranności w świadczeniu usług transportowych objętych umową. Prosimy pamiętać, że w przypadku chęci złożenia reklamacji, to klient musi wykazać, że nie zastosowaliśmy stosownych umiejętności i nie dołożyliśmy należytej staranności.

Ponadto ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za czyny i zaniechania naszych pracowników i przewoźników pod warunkiem, że w chwili ich popełnienia byli związani z nami stosunkiem pracy (w przypadku pracowników) lub wykonywali pracę zleconą przez nas (w przypadku przewoźników).

Żadne z postanowień niniejszych Warunków ogólnych nie wyłącza ani nie ogranicza: a. naszej odpowiedzialności w przypadku poniesienia śmierci lub odniesienia obrażeń przez klienta w wyniku naszych zaniedbań; b. wszelkich innych praw przysługujących klientowi jako konsumentowi, których nie można wyłączyć ani ograniczyć.

Jesteśmy zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku, gdy klient zawrze umowę o świadczenie usług bezpośrednio z przewoźnikiem.

Nie gwarantujemy dokładności ani rzetelności zawartości niniejszej witryny. Powyższe wykluczenie uwzględnia również ewentualną obecność wirusów. Podejmiemy jednak wszelkie starania w celu usunięcia wszystkich błędów, o których zostaniemy poinformowani, w maksymalnie krótkim czasie. Jeśli w wyniku zamieszczenia na stronie błędnych informacji zostaną dokonane rezerwacje, zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia takiej umowy bez zapewnienia klientowi rekompensaty.

15. SIŁA WYŻSZA

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie jesteśmy zobowiązani do żadnej rekompensaty w przypadku, gdy realizacja zobowiązań naszych lub przewoźnika będzie niemożliwa lub bezpośrednio bądź pośrednio utrudniona przez lub w wyniku działania siły wyższej, lub okoliczności pozostających poza nasza kontrolą, w tym ekstremalnych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych i innych katastrof naturalnych, działań terrorystycznych, wypadków z udziałem osób trzecich na trasie transferu, kontroli policyjnych, nienaturalnie dużego natężenia ruchu lub akcji protestacyjnych.

16. KONTAKT

W sprawie zmiany informacji zawartych w rezerwacji należy kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub części witryny zatytułowanej „Moja rezerwacja”.

W przypadku dokonania niezbędnych zmian w umowie poinformujemy o tym klienta, pisząc na podany przez niego podczas rezerwacji adres e-mail, a samo przesłanie takiej wiadomości uznaje się za dowód jej odebrania przez klienta. To samo dotyczy wszelkich innych wiadomości e-mail z informacjami, które wysyłamy do klientów. W związku z powyższym klient powinien bezwzględnie sprawdzić poprawność podawanego nam adresu e-mail oraz sprawdzać zawartość skrzynki pocztowej przypisanej do tego adresu aż do momentu wyjazdu.

W przypadku wystąpienia opóźnienia lub przekierowania transportu na inne lotnisko, stację lub do innego portu, przewoźnik zmieni termin transferu i odbierze klienta w nowym terminie zależnie pod warunkiem dostępności usługi. W przypadku braku dostępności dokonamy pełnego zwrotu kosztu. Do celów niniejszych Warunków ogólnych stosujemy definicję opóźnienia lotu opracowaną przez IATA.

Jeśli z jakiegokolwiek innego powodu klient nie stawi się w punkcie odbioru w stosownym czasie od zaplanowanego czasu odbioru podanego na kuponie, przewoźnik lub pracownik naszego działu obsługi klienta podejmie próbę nawiązania kontaktu z klientem pod podanym przez niego numerem telefonu komórkowego.

W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z klientem z powodu podania nieaktywnego numeru telefonu komórkowego podczas dokonywania rezerwacji, braku lub słabego połączenia, braku sygnału, włączenia się poczty głosowej lub nieodebrania połączenia, usługa nie zostanie zrealizowana, przewoźnik zostanie natychmiast zwolniony ze swoich zobowiązań, a klientowi nie będzie przysługiwał zwrot pieniędzy.

17. USŁUGI TRANSPORTOWE

Oferujemy szeroki wachlarz usług, na które nasi przewoźnicy wyrazili zgodę. Są to prywatne usługi transferowe oraz wspólne i wahadłowe usługi transferowe.

Spółka nie może zagwarantować przejazdu wybraną trasą do/z wybranej miejscowości, a trasa sporządzona za pomocą map Google wyświetlona na naszej stronie służy jedynie do celów informacyjnych. Dołożymy wszelkich starań, aby dotrzymać uzgodnionego czasu odbioru pasażerów, jednak nie możemy tego zagwarantować.

W przypadku gdy klient nie może odnaleźć kierowcy realizującego prywatny transfer lub przedstawiciela przewoźnika wahadłowego, należy skontaktować się z naszą całodobową infolinią, której numer podano na kuponie na transfer. W przypadku braku kontaktu pod podanymi numerami i niedokonania alternatywnych uzgodnień dotyczących podróży nie będziemy w stanie zrealizować usługi, przewoźnik zostanie zwolniony ze swoich zobowiązań, a klientowi nie będzie przysługiwał zwrot pieniędzy. W przypadku gdy kierowca realizujący prywatny transfer lub przewoźnik nie może odnaleźć klienta, przedstawiciel działu obsługi klienta zadzwoni pod numer telefonu komórkowego podany podczas dokonywania rezerwacji. Prosimy pamiętać, aby zabrać ze sobą telefon o podanym numerze i włączyć go podczas oczekiwania na bagaż lub kontrolę celną. W przypadku gdy nie będziemy mogli odnaleźć klienta ani skontaktować się z nim pod podanym numerem, realizacja usługi nie będzie możliwa oraz nie będzie przysługiwał za nią zwrot pieniędzy. W przypadku odbiorów z miejsc innych niż lotniska klient jest zobowiązany zadzwonić do nas w ciągu 10 minut od planowanego terminu odbioru. Zapis połączeń z całodobową infolinią jest przechowywany przez niezależnego dostawcę usług komunikacyjnych i będzie stanowić dowód w razie ewentualnych sporów w kontekście rozstrzygnięcia, czy klient próbował skontaktować się z nami pod podanym numerem. Opłaty za niewykorzystane transfery nie podlegają zwrotowi, a ponadto nie zwracamy kosztów alternatywnego transportu, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z naszym personelem. W przypadku uzyskania zgody na skorzystanie z alternatywnego środka transportu należy pamiętać o zabraniu rachunku i przedłożeniu go personelowi działu obsługi klienta. W przypadku braku ważnych rachunków nie zwracamy kosztów podróży.

Klient odpowiada za sprawdzenie uzgodnionej godziny odbioru oraz za upewnienie się, że wybrana godzina przyjazdu na lotnisko, stację lub do portu jest wystarczająco wczesna, aby odprawić się lub dokonać innych przygotowań do podróży.

Przewoźnik odbierze i wysadzi klienta jak najbliżej podanego adresu. W razie gdy dostęp standardową trasą nie jest możliwy ze względu na warunki pogodowe, wypadki drogowe itp., przewoźnik na wyraźne żądanie klienta wybierze dłuższą drogę, aby dojechać do wybranego miejsca docelowego, jednak w takiej sytuacji klient będzie musiał pokryć wszelkie dodatkowe koszty związane z taką zmianą trasy.

Wszelkie zawarte w umowie usługi transferu są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lub jego podwykonawcy.

Mimo że staramy się przesyłać wiadomości SMS z potwierdzeniem na wniosek klienta, ta usługa jest zależna od działania sieci komórkowych, które są poza naszą kontrolą. W przypadku gdy wiadomość SMS zaginie lub będzie opóźniona, klient powinien polegać na informacjach przesłanych w wiadomości e-mail lub zawartych w części „Moja rezerwacja” naszej witryny.

18. DOZWOLONY BAGAŻ

W przypadku transferów wahadłowych każdy pasażer może zabrać 1 torbę lub walizkę o wymiarach wynoszących maksymalnie 158 cm łącznie (długość + szerokość + wysokość) oraz bagaż podręczny, np. torebkę lub niewielką torbę. Bagaż powinien być dobrze oznaczony imieniem i nazwiskiem pasażera oraz adresem miejsca, dokąd pasażer jedzie. Nie ponosimy odpowiedzialności za znalezienie zagubionego bagażu, który nie został stosownie oznaczony.

W pojazdach wykorzystywanych do prywatnych transferów mieści się przynajmniej 1 torba lub walizka przypadająca na każde miejsce dla pasażera, o wymiarach maksymalnie 158 cm (długość + szerokość + wysokość). Każda sztuka bagażu powinna zostać dodana podczas procesu rezerwacji. Mniejsze bagaże, takie jak etui na aparat, torebka lub mała torba na ramię, które zmieszczą się w przestrzeni na nogi pasażera, nie muszą być zgłaszane. Pasażer ponosi koszty naliczone w związku z koniecznością użycia dodatkowego pojazdu do transportu bagażu niezadeklarowanego podczas procesu rezerwacji.

Akceptację przez klienta zaproponowanej treści Umowy oraz powiązanych z nią Warunków ogólnych uważa się za jednoczesną akceptację przez klienta faktu, że w żadnych okolicznościach nie będzie przewoził w bagażu lub nie będzie miał przy sobie przedmiotów (np. broni palnej) zakazanych przez prawo obowiązujące w kraju, w którym odbywa się transfer, przedmiotów, które mogłyby wyrządzić krzywdę innej osobie, ani zwierząt (zwykle zakaz nie obejmuje psów-przewodników), chyba że za wcześniejszą zgodą oraz pod warunkiem, że przedmiot/zwierzę będzie transportowane w specjalnym pojemniku. Klient zgadza się również nie przewozić przedmiotów większych, cięższych, bardziej kruchych lub szybciej psujących się, niż uzgodniono.

Transport bagażu oraz innych przedmiotów należących do klienta odbywa się na wyłącznie ryzyko klienta i w żadnych okolicznościach nie ponosimy odpowiedzialności za ich uszkodzenie lub utratę. Klient powinien samodzielnie ubezpieczyć się na wypadek wystąpienia takiej szkody lub straty przed wyjazdem.

19. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

Zawierając niniejszą umowę, klient w sposób dorozumiany oświadcza, że: Jest pełnoletni i w pełni władz umysłowych, co oznacza, że może ponieść wszelkie zobowiązania związane z wykonaniem niniejszej umowy. Jest świadomy zakresu usług objętych treścią niniejszej umowy, wyżej wymienionych informacji dotyczących naszej spółki oraz treści Warunków ogólnych. Karty kredytowe lub debetowe użyte do opłacenia transakcji należą do niego i że są na nich wystarczające środki do pokrycia kosztu usługi. Rozumie swój obowiązek niezwłocznego poinformowania nas w pierwszym możliwym terminie o wszelkich zmianach, jakie nastąpią w podanych nam danych.

Świadczone usługi są zgodne z informacjami zawartymi w kuponie na transfer przesłanym w wiadomości e-mail. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie w momencie rezerwacji pełnego i poprawnego adresu miejsca odbioru pasażerów oraz miejsca docelowego. W związku z powyższym na kliencie spoczywa odpowiedzialność za wydrukowanie i sprawdzenie kuponu na transfer pod kątem poprawności danych. Jeśli dane na kuponie na transfer są nieprawidłowe, należy niezwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta, aby je poprawić. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe wypełnienie wszystkich pól obowiązkowych w rezerwacji (oznaczonych gwiazdką *). Nie ponosimy odpowiedzialności za rezerwacje usług, których nie można zrealizować, i nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu kosztów takich usług.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za posiadanie dokumentów niezbędnych do przekroczenia granicy. Niniejszym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za dodatkowe koszty poniesione w wyniku nieposiadania takich dokumentów przez klienta lub niezastosowania się przez niego do przepisów celnych, prawnych, podatkowych lub administracyjnych w krajach, do których wjeżdża. Kupon na transfer nie jest wystarczającym dokumentem, aby uzyskać wizę wjazdową.

W przypadku gdy będziemy musieli zapłacić depozyt lub grzywnę władzom innego kraju w wyniku nieprzestrzegania przez klienta przepisów prawa, rozporządzeń itp. lub innych wymagań związanych z podróżą w kraju, do którego się udaje, z którego wyjeżdża lub przez który przejeżdża, klient zostanie obciążony wyłączną odpowiedzialnością za zwrócenie nam całej kwoty, przy czym zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania wszelkich wpłaconych uprzednio przez klienta środków do czasu przedstawienia przez klienta dowodu zwrotu kwoty takiego depozytu lub grzywny.

Zastrzegamy sobie prawo, a klient niniejszym upoważnia nas do obciążenia karty debetowej lub kredytowej klienta kosztami wszelkich uszkodzeń pojazdu, za pomocą którego realizowany jest transfer, (w tym między innymi kosztami specjalistycznego sprzątania) oraz za wszelkie elementy, których brak stwierdzono po opuszczeniu pojazdu przez klienta.

W przypadku poważnych lub powtarzających się incydentów z udziałem klienta zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjmowania kolejnych rezerwacji od takiego klienta.

20. PRAWO WSTĘPU / ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKA

Podpisując niniejszą umowę, klient tym samym akceptuje fakt, że zarówno my, jak i przewoźnik, mamy prawo odmówić przewozu pasażera będącego, według uznania kierowcy, pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz którego zachowanie może zostać uznane za niebezpieczne dla kierowcy pojazdu, innych pasażerów lub dla niego samego.

Obowiązuje zakaz przewozu napojów alkoholowych przeznaczonych do konsumpcji podczas jazdy w pojazdach przewoźnika. Zakaz ten obowiązuje również narkotyki.

W pojazdach i ich bezpośrednim sąsiedztwie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

Jedzenie w pojeździe jest niedozwolone.

21. SKARGI

Jeśli usługi świadczone przez przewoźnika nie spełniają oczekiwań klienta, wówczas należy natychmiast poinformować o tym dział obsługi klienta – w miarę możliwości z chwilą wystąpienia problemu. Skargi otrzymane po zrealizowanym transferze, o których nie powiadomiono nas podczas transferu, mogą nie zostać uwzględnione ze względu na brak możliwości interwencji lub udzielenia pomocy w inny sposób. Dane umożliwiające kontakt z nami są podane na kuponie na transfer.

Skargi w formie pisemnej należy przesyłać nie później niż do 28 dni od daty powrotu na adres info@suntransfers.com.

W przypadku chęci zgłoszenia problemów z dokonywaniem rezerwacji przez Internet lub z działem obsługi klienta prosimy napisać na adres manager@suntransfers.com.

22. JĘZYKI

Nasze witryny są dostępne w wielu wersjach językowych, a w przyszłości będziemy się starali wprowadzać kolejne języki. Infolinia działu obsługi klienta oraz pomoc e-mailowa są dostępne bez ograniczeń w języku angielskim i hiszpańskim, ponadto w miarę możliwości staramy się oferować naszym klientom pomoc w języku, w którym dokonano rezerwacji. Przykładamy dużą wagę do jakości tłumaczeń naszych witryn oraz regulaminu, jednak w przypadku wszelkich rozbieżności wersja hiszpańska jest wersją nadrzędną.

23. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawa autorskie, znaki handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej powiązane z naszą witryną zostały przyznane Spółce i są chronione krajowym i międzynarodowym prawem o własności intelektualnej.

Wykorzystywanie zawartości naszej witryny przez stronę trzecią do celu innego już rezerwacja transferu jest zabronione. Dotyczy to również modyfikacji, kolejnej publikacji oraz odtwarzania czy przedstawiania części lub całości zawartości tej witryny bez naszej wyraźnej zgody.

Każde bezprawne wykorzystanie naszej witryny do dowolnego celu poza wskazanym przez właściciela jest zabronione we wszystkich okolicznościach.

Cała treść niniejszej witryny internetowej chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej i stanowi wyłączną własność Suntransfers.com. Wyraźnie zabrania się korzystania z niniejszej witryny internetowej oraz jej zawartości, a także baz danych i oprogramowania niezbędnego do jej wyświetlania lub użytkowania, w jakichkolwiek celach komercyjnych, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskana została pisemna zgoda Suntransfers.com.

Cele komercyjne obejmują między innymi:

Odsprzedaż lub ponowne rozpowszechnianie witryny, jej zawartości lub oferowanych na niej usług za pośrednictwem innej strony internetowej. Obejmuje to w szczególności metody pobierania danych mające na celu uzyskanie dostępu do treści witryny.

Stosowanie hiperłączy typu „deep link” mogących zmylić użytkownika, na przykład metodą „framingu” lub metodami zakładającymi bezprawne lub nielegalne wykorzystywanie treści witryny Suntransfers.com.

24. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze Warunki ogólne podlegają przepisom prawa obowiązującego w Hiszpanii.

Umowa zawarta pomiędzy Spółką a klientem podlega prawu Hiszpanii.

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy klientem a nami będą rozstrzygane przed sądami w Barcelonie podlegającymi pod hiszpańską jurysdykcję.

Nieważność lub brak możliwości realizacji któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków ogólnych nie wpływa na ważność i możliwość realizacji pozostałych postanowień Warunków ogólnych, które nadal zachowują pełną moc.

25. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Użytkownik Internetu korzystający z witryny Suntransfers.com zachowuje anonimowość, a my nie rejestrujemy jego danych w celu świadczenia usług internetowych. Użytkownik pozostaje anonimowy podczas wyszukiwania informacji w witrynie firmy, a firma w żadnym momencie nie dokonuje rejestracji jego danych osobowych w celu świadczenia usług internetowych.

Korzystamy jednak z plików cookie w swojej witrynie w celu zbierania informacji na temat korzystania ze strony, takich jak identyfikacja serwera, do którego użytkownik jest podłączony, rodzaj przeglądarki (np. Firefox lub Internet Explorer) oraz sposób, w jaki potencjalny klient dowiedział się o usługach ST Services Iberia S.L. Tego typu informacje wykorzystujemy wyłącznie do wsparcia procesu doskonalenia polityki marketingowej Spółki, a dane osobowe użytkownika Internetu nie są gromadzone.

W odpowiedzi na zapytanie ze strony potencjalnego klienta dotyczące wyceny transferu możemy poprosić klienta o podanie swoich danych osobowych, np. adresu e-mail oraz danych karty kredytowej, do takich celów jak korespondencja, rejestracja na stronie internetowej oraz ewentualne uregulowanie ustalonych opłat. Możemy również korzystać z takich danych w celu przekazania klientowi ofert, które mogą go interesować. Kiedy użytkownik naszej witryny zostanie naszym klientem, możemy używać jego danych przekazanych podczas procesu rejestracji do informowania o promocjach i ofertach specjalnych.

Podpisując z nami umowę, klient tym samym upoważnia spółkę ST Services Iberia S.L. do używania jego danych osobowych w celu zrealizowania zleconej usługi, wystawienia dokładnego rachunku za usługę oraz do kierowania do niego kolejnych ofert, które mogą być dla niego interesujące. Takie oferty są przesyłane na podany przez klienta adres e-mail i mogą bazować na informacjach przekazanych nam podczas pierwszej transakcji, w ankietach, zapytaniach dotyczących preferencji i stylu życia oraz dostępnych z autoryzowanych źródeł zewnętrznych, takich jak przewoźnicy oraz firmy marketingowe. Takie oferty elektroniczne przesyłane są bezpośrednio przez nas w formacie kompatybilnym z adresem e-mail klienta (HTML, wzbogacona grafika itp.). Gromadzone przez nas dane osobowe są zapisywane w zautomatyzowanym systemie plików zabezpieczonym przez nas. Rekordy danych są deklarowane w hiszpańskim urzędzie ds. ochrony danych (Agencia Española de Protección de Datos). Możemy wykorzystywać takie dane również do celów ogólnych związanych z pomiarem reakcji konsumenta na przedstawiane oferty oraz poziomu zadowolenia z takich ofert.

Pomimo że nie ujawniamy adresu e-mail klienta przewoźnikom, możemy występować w charakterze pośrednika, przesyłając oferty innych podmiotów poprzez e-mail. Jeśli dana osoba zostanie klientem takiego podmiotu, wówczas taki przewoźnik może zacząć wysyłać klientowi szczegóły swoich promocji i inne informacje. Jeśli taka osoba nie będzie życzyła sobie otrzymywać kolejnych tego typu wiadomości e-mail, musi zwrócić się bezpośrednio do danego podmiotu. Naszym celem jest ułatwienie otrzymywania informacji o promocjach oferowanych przez danego przewoźnika potencjalnie interesujących dla klienta. Kontakt taki podlega maksymalnie ścisłej kontroli w zakresie bezpieczeństwa oraz poufności danych osobowych klienta. Jeśli klient nie życzy sobie otrzymywać takich ofert, powinien poinformować o tym Spółkę za pośrednictwem wiadomości e-mail. Klient może również przeprowadzić procedurę opisaną w naszej witrynie oraz we wszystkich ofertach przesyłanych na jego adres e-mail.

Zgodnie z obowiązującym prawem zobowiązujemy się do poinformowania klienta o szczegółach wszelkich danych osobowych przechowywanych przez nas na każde żądanie. Jeśli klient uważa, że informacje przechowywane przez nas są w dowolny sposób nieprawidłowe lub niekompletne, powinien pisemnie poinformować o tym fakcie Spółkę na adres: ST Services Iberia S.L., Customer Care, Ctra de l’Estartit 143–145, 17257, Torroella de Montgrí, Girona, Hiszpania. Takie błędy zostaną niezwłocznie poprawione przez Spółkę. Klient może również przesłać pisemny wniosek o anulowanie lub zgłosić sprzeciw.

Uwaga: klient powinien mieć świadomość, że inne strony internetowe dostępne za pośrednictwem naszej witryny mogą stosować inne zasady ochrony poufności niż Spółka. Niniejszym zrzekamy się odpowiedzialności odnośnie zawartości lub warunków obowiązujących w innych witrynach powiązanych z witryną Spółki lub których łącza znajdują się w witrynie Spółki.

W przypadku wprowadzenia zmian w naszych zasadach zachowania poufności danych klienta korzystającego z Internetu zmiany te zostaną odzwierciedlone w niniejszych Warunkach ogólnych, co umożliwi poinformowanie o nich klienta i podjęcie przez niego odpowiednich działań.

- DATA OSTATNIEJ ZMIANY: 07/08/2015 -