A weboldal használatához, kérjük, engedélyezze a javascriptet a böngészőjében.

Feltételeink és kikötéseink

A következő feltételek és kikötések érvényesek a jelen weboldalon keresztül végzett összes foglalásra. Kérjük, hogy foglalás előtt szánjon időt az elolvasásukra.

A jelen feltételek és kikötések vonatkozásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A „Vállalat”, „mi”, „bennünket”, „miénk” kifejezések alatt az ST Services Iberia S.L. korlátolt felelősségű társaság értendő, amely a hatályos spanyol jogszabályok szerint működik, és Girona cégbíróságán került bejegyzésre az ES-B64767627 adóazonosító-szám alatt.

Az „ügyfél” a foglalásért fizető személyt jelenti.

Az „utasok” alatt a foglalásban megnevezett és meg nem nevezett összes utas értendő.

A „fő utas” alatt a foglalásban elsőként megnevezett személy értendő.

Az „Ön” és „Öné” alatt bármely ügyfél értendő, beleértve a foglalásban megnevezett valamennyi utast vagy (értelem szerűen) az utasok egyikét is.

A „szállító” a transzfert végző professzionális szállítási szolgáltató.

A „foglalás” az oldalunkon végzett, transzferszolgáltatásra szóló foglalást jelenti.

A „transzferszolgáltatás” alatt az általunk közúton végzett utasszállítási szolgáltatás értendő, beleértve az általunk nyújtott bármely egyéb szolgáltatásokat is, amelyek a szállításhoz kapcsolódnak vagy azt egészítik ki.

A „transzferbizonylat”, „foglalási bizonylat”, „bizonylat” az általunk Önnek e-mailben elküldött írásos visszaigazolás a foglalásról.

A „szerződés” a foglalást és a jelen feltételeket, valamint a foglalásra vonatkozó összes feltüntetett feltételt és kikötést jelenti.

A „feltételek” alatt a jelen feltételek és kikötések értendők.

A „weboldal”, „weboldalak” alatt a www.suntransfers.com, illetve az általunk birtokolt és működtetett egyéb weboldalak értendők.

2. RÓLUNK

Szállításmenedzsment szolgáltatásokat nyújtunk magánszemélyeknek és csoportoknak. Ezenkívül a „Suntransfers.com" név alatt is tevékenykedünk, amely kizárólagos tulajdonunkban van. Székhelyünk címe: Ctra de l’Estartit, 143-145, 17257, Torroella de Montgrí, Girona, Spanyolország.

Kereskedelmi célú telefonszámunk: (+34) 931816896, tevékenységünket a www.suntransfers.com oldalon keresztül végezzük, e-mail címünk: info@suntransfers.com. A helyi telefonszámok weboldalunk „24 ÓRÁS KAPCSOLAT” részében találhatók. A szolgáltatásnyújtáshoz szállítási szolgáltatókkal működünk együtt, akik professzionális transzferszolgáltatást nyújtanak személyszállításban, vagy ügynökségként szállítási szolgáltatásokat kínálnak, és a nemzeti törvényeknek megfelelő licencekkel és engedélyekkel rendelkeznek ehhez a tevékenységhez.

A szállítási szolgáltatások semmiképpen sem tekinthetők szervezett utazásnak az 1990. június 13-án kelt 90/314/EGK tanácsi irányelv, illetve a november 16-án kelt 1/2007 sz. spanyol királyi törvényrendelet értelmében, amely jóváhagyja az általános fogyasztóvédelmi törvény átdolgozott szövegét és az egyéb kiegészítő törvényeket, ezért a vállalat semmiképpen sem tekinthető utazási ügynökségnek.

Az ST Services Iberia S.L. weboldalain keresztül kínál szállításszervezési szolgáltatásokat magánszemélyeknek és csoportoknak.

Mielőtt igénybe venne egy, a weboldalunkon kínált szolgáltatást, el kell olvasnia és meg kell értenie a jelen feltételeket, mivel azok a további Szerződésekre irányadók. Egy foglalás lebonyolításával Ön kijelenti, hogy elolvasta a jelen feltételeket, és jogképességénél fogva képes azokat elfogadni saját magára és az összes utasra nézve. Ha nem érti a szerződési feltételek valamelyikét, akkor javasoljuk, hogy foglalás előtt forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Ha nem fogadja el a jelen feltételeket, akkor sajnos nem foglalhat az oldalunkon.

3. ONLINE FOGLALÁS FOLYAMATA

A foglalást végző személynek be kell töltenie a 18. életévét, felelősséget kell vállalnia az online foglalási folyamat követéséért, és gondoskodnia kell a megadott adatok helyességéről és hiánytalanságáról, valamint a teljes összeg megfizetéséről.

Amikor szerződést köt az ST Services Iberia S.L. vállalattal, a vállalat megteszi a szükséges intézkedéseket a kért szolgáltatás megszervezése érdekében.

A szerződés csak akkor válik jogilag kötelező érvényűvé, amikor Ön e-mailben megkapja a transzferbizonylatot. Ha a szállítási szolgáltató nem képes az igényelt szolgáltatások biztosítására, akkor mi értesítjük Önt erről, és a fizetési móddal azonos módon visszatérítjük Önnek a teljes összeget, és mentesülünk minden további kötelezettség alól Önnel szemben.

Önnek el kell fogadnia az általunk küldött összes értesítést. Ha azonban Ön nem igazolja vissza egy e-mail beérkezését, akkor a vállalatunk e-mail szerverén lévő nyilvántartások a beérkezés bizonyítékának tekintendők.

Nem tekinthető Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségnek az, hogy elküldjük Önnek a díjak és az Ön által végzett fizetés visszaigazolását.

A szállítási szolgáltatónak bemutatandó transzferbizonylatokat ki kell nyomtatni, hogy a sofőr azonnal megtekinthesse az összes bizonylatot. Ha a fő utas nem mutatja be a bizonylatot, akkor fennáll a lehetősége annak, hogy nem nyújtunk transzferszolgáltatást. Javasoljuk, hogy a transzfer bizonylatán kívül nyomtassa ki és vigye magával a felek közötti összes üzenetváltást is.

Kiskorúak nem igényelhetnek szolgáltatást Vállalatunktól, és ha egy kiskorú személy foglalást végzett Vállalatunknál egy szolgáltatás igénybevétele céljából, akkor a szüleiknek, törvényes képviselőjüknek vagy az értük felelősséget vállaló más személyeknek azonnal fel kell venniük a kapcsolatot velünk, hogy törölhessük a regisztrációt. Kiskorúak csak felnőtt kíséretében utazhatnak velünk.

4. FIZETÉS

Az összes széles körben használt fizetési módot elfogadjuk, többek között a hitelkártyát (American Express, MasterCard/Diners International, Visa), a betéti kártyát (Visa/Delta, Visa/Electron), a banki átutalást és a PayPalt is. PayPal használata csak a bizonyos összeget meghaladó foglalások esetén lehetséges, és az ügyfélnek ilyen esetben adminisztrációs díjat kell fizetnie.

Az árak euróban vannak feltüntetve. Az esetlegesen biztosított árfolyamváltó eszköz csak körülbelüli összeget mutat.

5. MÓDOSÍTÁSOK

A transzferbizonylat tartalmazza az igényelt célállomást/felvételi pontot és a szállás címét. Az ezen és egyéb adatok módosítása iránti igényeket írásban kell elküldeni az info@suntransfers.com címre, vagy a weboldal „Foglalásom” részében kell jelezni az utazás napja előtt. A módosítások csak a szállítási szolgáltatóval történő egyeztetés és a módosítás e-mailes visszaigazolása után lépnek érvénybe.

Ön felel a kért módosításból eredő szolgáltatási többletköltségekért. Az első módosítás ingyenes. Minden további módosítás esetén 15 euró adminisztrációs díj fizetendő. A járattörléssel kapcsolatos Arany védelem az első transzferszolgáltatás dátuma előtt legkésőbb 48 órával adható hozzá a meglévő foglalás odaúti részéhez. 48 órán belüli módosítás esetén nem jár visszatérítés.

A szerződés kötelező erejűvé válását követően az ügyfélnek értesítenie kell az ügyfélszolgálatunkat az abban szereplő hibákról az adott transzferszolgáltatás előtt legkésőbb 48 órával. Ha az értesítés az adott transzferszolgáltatás előtt kevesebb mint 48 órával történik meg, akkor fenntartjuk a jogot a szerződés felmondására anélkül, hogy büntetést vagy díjat kellene fizetnünk.

6. ÖN ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT LEMONDÁS

A szerződés felmondása írásban, ügyfélszolgálatunknak küldött faxon vagy e-mailben történhet. A lefoglalt transzferszolgáltatások egyesével és együtt is lemondhatók.

Ha a lemondási kérést legalább 48 órával a lemondani kívánt transzferszolgáltatás tervezett felvételi ideje előtt megkapjuk, akkor a transzferért fizetett teljes összeget visszatérítjük. Nem jár visszatérítés abban az esetben, ha a lemondási kérést kevesebb mint 48 órával a lemondani kívánt transzferszolgáltatás tervezett felvételi ideje előtt kapjuk meg. Ebben az esetben egy lemondási értesítést küldünk Önnek, amellyel visszaigényelheti a költséget az utazásszervezőtől, a légitársaságtól vagy az utasbiztosító vállalattól.

7. LAST MINUTE FOGLALÁSOK

Az útvonaltól és az évszaktól függően a last minute foglalási határidő 0 és 48 óra között változik, kivételes esetekben pedig a transzferszolgáltatás megkezdéséig foglalható transzfer. Ha a Weboldalunkon erre kérik, LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA bármikor, hogy ellenőrizhessük, van-e megfelelő jármű a transzferigényléséhez. Tájékoztatjuk, hogy a foglalás dátumától és idejétől függetlenül a lemondási szabályzatunk ezekre a foglalásokra is érvényes.

8. VÁLLALATUNK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT MÓDOSÍTÁSOK ÉS LEMONDÁSOK

Ha a szállítási szolgáltatónak jelentősen módosítania kell a szolgáltatás feltételeit, vagy törölnie kell a szolgáltatást, a lehető leghamarabb értesítjük Önt.

Minden ésszerű intézkedést megteszünk az Ön járművel kapcsolatos igényeinek kielégítése érdekében, a kapacitás függvényében azonban előfordulhat, hogy a kiválasztott jármű helyett nagyobb kapacitású járművet vagy több járművet biztosítunk az Ön számára. Ha alacsonyabb kategóriájú vagy kisebb, olcsóbb járműre kell módosítanunk a foglalását, akkor visszatérítjük Önnek az árkülönbözetet.

Ritka esetben előfordulhat, hogy törölnünk kell a foglalását. Ebben az esetben teljes visszatérítés jár, de további kötelezettségünk nincs a lemondásból eredően. Azonban minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy megfelelő alternatívát találjunk az általunk visszaigazolt, majd lemondott foglalásra.

9. GYERMEKÜLÉSEK

A csecsemők és a gyermekek számára biztosítandó gyermekülésekkel kapcsolatos helyi és nemzeti törvények országonként eltérőek. Azonban minden szállítási szolgáltató betartja a hatályos törvényeket. Ha privát transzfert foglal, biztonsági okokból kifolyólag javasoljuk a gyermekülések használatát a 12 éven aluli vagy 135 cm-nél alacsonyabb gyermekek esetén. A foglalás során a legtöbb célállomás esetében foglalhat gyermek- vagy csecsemőülést.

A fő utas kizárólagos felelőssége ellenőrizni, hogy az ilyen gyermekrögzítő eszközök megfelelőek-e a járműhöz, valamint hogy megfelelően vannak-e használva és beszerelve. A vállalat nem vállal felelősséget a rögzítőeszköz használatának, beszerelésének vagy ellenőrzésének elmaradása esetén, sem annak helytelen használatáért.

Ha saját gyermekülését szeretné hozni és privát transzfert igényelt, akkor utazás előtt tájékoztasson erről minket. Erre azért van szükség, hogy az ülés biztosan elférjen a szállítási szolgáltató által biztosított járműben. A csoportos szolgáltatást rendszerint minibusszal vagy busszal biztosítjuk, ezekben a járművekben azonban nem használható gyermekülés, mivel a járművek ülése ahhoz nem megfelelő.

Igyekszünk gondoskodni róla, hogy a szállítási szolgáltató biztosítsa a lefoglalt gyermeküléseket. Előfordulhat, hogy ezen ülések nem biztosíthatók. Ilyen esetben Ön teljes visszatérítésre jogosult a lefoglalt, de nem biztosított ülések után. Ha gyermekülés nem áll rendelkezésre, a legalább három éves gyermekek felnőtt biztonsági öv használatával utazhatnak. A három éven aluli gyermekek rögzítőeszköz használata nélkül utazhatnak a jármű hátsó részében.

10. GYERMEKEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS

Foglaláskor minden gyermeket és csecsemőt életkortól függetlenül bele kell számítani a jármű által szállítható utasok számába.

11. KEREKESSZÉKEK ÉS FOGLALÁSOK MOZGÁSKORLÁTOZOTT UTASOK RÉSZÉRE

Mozgáskorlátozott személyek ügyfélszolgálatunk felhívásával igényelhetnek transzferszolgáltatást. Mindent megteszünk az igények kielégítése érdekében, azonban nem vagyunk szakértők a mozgáskorlátozottak szállításában. A szolgáltatásunkat igénybe vevő mozgáskorlátozott utasoknak be kell tudniuk szállni a járműbe önállóan vagy kísérőjük segítségével. Csak összecsukható kerekesszékeket szállítunk. Sajnáljuk, de jelenleg nem garantálhatjuk a mozgáskorlátozott személyek transzferéhez használandó járműtípust.

12. ELŐRE LEFOGLALT EXTRA MEGÁLLÓ

A foglalási folyamat során lehetősége van előre lefoglalni extra megállókat, ha kulcsokat kell átvennie vagy leadnia, vagy ha a csoportja több szálláshelyen száll meg. Az extra megállóhely címének a fő szállás címével azonos célállomáson kell lennie. Az extra megállás maximális ideje 5 perc lehet.

13. UTASBIZTOSÍTÁS

Javasoljuk, hogy kössön az Ön igényeinek megfelelő utasbiztosítást. Olvassa el a szerződés részleteit, nyomtassa ki a dokumentumokat, és vigye magával az utazáskor. A teljes körű utasbiztosítás sok olyan eseményre nyújt fedezetet, amely a hatáskörünkön kívül esik.

14. FELELŐSSÉGÜNK

Ha a jelen feltételeket megszegjük, akkor csak azokért az Ön által elszenvedett veszteségekért vagy károkért vagyunk felelősek, amelyek előrelátható következményei annak, hogy a jelen feltételeket megszegtük, illetve amelyek hanyagságunk miatt következtek be, és felelősségünk legfeljebb az Ön által fizetett viteldíj összegéig áll fenn. Nem vállalunk felelősséget az előre nem látható vagy ilyen eseményből származó veszteségekért vagy károkért. Nem vállalunk felelősséget azokért a szerződésszegésekért, amelyek nem közvetlenül nekünk tulajdoníthatók, vagy amelyeket baleset, vis major esemény, illetve jogi vagy adminisztratív követelmények idéznek elő.

Nem vagyunk felelősségre vonhatók olyan esetekért, amelyek a szolgáltatás nyújtása során következnek be, nevezetesen betegségért, személyi sérülésért vagy halálesetért, kivéve ha azt a mi hanyagságuk okozza.

Ez azt jelenti, hogy a jelen feltételek értelmében felelősséget vállalhatunk pl. az Ön halála vagy személyi sérülése esetén, vagy ha a transzferszolgáltatást nem az ígéretünknek megfelelően biztosítottuk, illetve ha a szolgáltatás elégtelennek bizonyul a mi vagy munkatársaink hibájából, vagy azért, mert a szállítási szolgáltatók szakszerűtlenül vagy gondatlanul jártak el a szerződés szerinti szállítási szolgáltatás elvégzése vagy nyújtása során. Tájékoztatjuk, hogy ha kárigényt kíván támasztani velünk szemben, akkor Önnek kell bizonyítania a szakszerűtlenséget és a gondatlanságot.

Ezenkívül csak azért vagyunk felelősek, amit alkalmazottaink és szállítási szolgáltatóink tesznek vagy nem tesznek, ha az adott időpontban (alkalmazottak esetén) az alkalmazásunkban állnak vagy (szállítási szolgáltatók esetén) olyan munkát végeznek, amivel mi bíztuk meg őket.

A jelen feltételekben semmi sem zárja ki vagy korlátozza a következőket: a. vállalatunk Önnel szemben fennálló felelőssége az Ön gondatlanságunk miatt bekövetkező haláláért vagy személyi sérüléséért; b. az Ön, mint fogyasztó számára a törvény által biztosított jogok, amelyek nem zárhatók ki vagy nem korlátozhatók;

Mentesülünk az összes felelősség alól, ha az ügyfél a szállítási szolgáltatóval más szolgáltatásról szerződik.

Ezen weboldal tartalmának pontosságát és megbízhatóságát nem garantáljuk. Ennek oka többek között a lehetséges vírustámadások. Mindent megteszünk azonban annak érdekében, hogy minél hamarabb kijavítsuk azokat a hibákat, amelyekre figyelmünket felhívták. Ha ezek a hibák téves árral vagy promóciós adatokkal való foglalást eredményeznek, fenntartjuk a jogot a szerződés felmondására anélkül, hogy kompenzációt nyújtanánk az ügyfélnek.

15. VIS MAJOR

Nem vállalunk felelősséget, és nem fizetünk kártérítést, ha vállalatunk vagy a szállítási szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését közvetlenül vagy közvetetten megakadályozzák vagy befolyásolják vis major vagy az ésszerű hatáskörünkön kívül eső egyéb körülmények, így többek között például szélsőségesen kedvezőtlen időjárási viszonyok, természeti katasztrófák, egyéb természeti csapások, terrorcselekmények, a transzfer útvonalán harmadik felek által elszenvedett balesetek, rendőri ellenőrzések, szokatlan forgalom vagy sztrájk.

16. KAPCSOLATTARTÁS

A foglalási adatok módosítását e-mailben vagy a weboldalunk „Foglalásom” részében lehet kérvényezni.

Ha elkerülhetetlenül módosítani kell a szerződést, akkor erről e-mailt küldünk Önnek az Ön által foglaláskor megadott e-mail címre; az e-mail elküldése bizonyítéknak tekintendő az Ön általi kézhezvétel tekintetében. Ugyanez vonatkozik az összes többi tájékoztató e-mailre, amelyet Önnek küldünk. Ezért lényeges, hogy ellenőrizze az Ön által megadott e-mail cím helyességét, valamint hogy minden beérkező e-mailt elolvasson a transzferszolgáltatás időpontjáig.

Az érkező járat késése, illetve másik repülőtérre, vasútállomásra vagy kikötőbe való átirányítása esetén a szállítási szolgáltató átütemezi a transzferszolgáltatást az új érkezési időpont szerint, a kapacitás függvényében. Kapacitáshiány esetén a teljes összeget visszatérítjük Önnek. A jelen feltételekben a járatkésésekre az IATA fogalommeghatározása alkalmazandó.

Ha bármilyen más okból kifolyólag Ön nem jelenik meg a felvételi helyen a bizonylaton feltüntetett, tervezett felvételi időpont után ésszerű időn belül, akkor a szállítási szolgáltató vagy az ügyfélszolgálatunk megpróbál Önnel kapcsolatba lépni az Ön által megadott mobiltelefonszámon.

Ha nem tudjuk Önt elérni amiatt, mert foglaláskor nem adott meg működőképes telefonszámot, nincs vagy rossz a vonal, nincs térerő, be van kapcsolva a hangposta, vagy mert nem veszi fel a telefont, akkor a szolgáltatás nyújtására nem kerül sor, és az Ön szállítási szolgáltatója azonnal mentesül a kötelezettségei alól, és nem jár visszatérítés.

17. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Különféle szolgáltatásokat nyújtunk, amelyekbe a szállítási szolgáltatók beleegyezésüket adták. Ezek privát és megosztott transzferszolgáltatások.

A választott célállomásra vezető út, illetve a visszaút nem garantálható, és a weboldalunkon látható, Google által készített útvonaltérkép csupán tájékoztatási célt szolgál. Miközben mindent megteszünk a felvételi időpontok betartása érdekében, azokat nem garantáljuk.

Ha Ön nem találja a privát transzfer sofőrjét vagy a szállítási szolgáltató képviselőjét, akkor az Ön felelőssége, hogy felvegye velünk a kapcsolatot a transzferbizonylaton szereplő, 24/7 elérhetőségű telefonszámokon. Ha nem hívja fel ezeket a számokat, és alternatív módon utazik, akkor a szolgáltatást nem tudjuk biztosítani Önnek, és a szállítási szolgáltató mentesül a kötelezettségei alól, visszatérítés pedig nem jár Önnek. Ha a privát transzfer sofőrje vagy a szállítási szolgáltató képviselője nem találja meg Önt, akkor Ügyfélszolgálatunk munkatársa fel fogja hívni a foglaláskor megadott mobiltelefonszámot. Gondoskodjon arról, hogy utazáskor Önnél legyen ez a mobiltelefon, és hogy be legyen kapcsolva, miközben a csomagra vagy a vámkezelésre vár. Ha nem találjuk meg Önt, vagy nem tudjuk Önt elérni a megadott számon, akkor a szolgáltatást nem tudjuk biztosítani Önnek, visszatérítés pedig nem jár. Nem repülőtéri felvétel esetén a tervezett felvételi időpont után 10 percen belül telefonálnia kell nekünk. A 24/7 elérhetőségű számokra beérkező hívások elektronikus nyilvántartását egy harmadik fél (távközlési szolgáltató) vezeti, amely bizonyítékként szolgál akkor, ha vita van arról, hogy a számokat hívták-e vagy sem. Az igénybe nem vett transzferek díja nem visszatéríthető, és az alternatív szállítás költségeit nem térítjük meg, kivéve ha azt az egyik munkatársunk előre jóváhagyta. Ha jóváhagyták az alternatív szállítás igénybevételét, akkor mindenképpen kérjen elismervényt a szállításról, és küldje el azt az ügyfélszolgálatunknak ellenőrzésre. Érvényes elismervény hiányában nem térítjük meg az utazás költségeit.

Ön felelős a transzfer leegyeztetett felvételi időpontjának ellenőrzéséért, valamint annak biztosításáért, hogy a repülőtérre, az állomásra vagy a kikötőbe történő megérkezés után még maradjon ideje a becsekkolásra és az összes egyéb utazási előkészületre.

A szállítási szolgáltató a lehető legközelebb veszi fel és rakja le Önt a megadott címekhez. Ha a megszokott útvonalon való haladás időjárási viszonyok, közúti balesetek stb. miatt nem lehetséges, akkor a szállítási szolgáltató az Ön kifejezett kérésére hosszabb útvonalon szállítja Önt a megállapodás szerinti célállomásra, de ebben az esetben Önt terhelik az esetleges további költségek.

Minden szerződéses transzferszolgáltatás a szállítási szolgáltató vagy alvállalkozója biztosítási kötvényének felelősségbiztosítása körébe tartozik.

Bár törekszünk arra, hogy kérés esetén SMS-ben visszaigazolást küldjünk, ez a szolgáltatás a telefonhálózattól függ, amely a hatáskörünkön kívül esik. Ha egy szöveges üzenet nem érkezik meg, vagy késve érkezik, akkor az ügyfélnek az e-mailben vagy a weboldal Foglalásom részében szereplő információkat kell figyelembe vennie.

18. MEGENGEDETT CSOMAGMENNYISÉG/BEFOGADÓKÉPESSÉG

Buszos transzferek esetén minden utas személyenként 1 táskát vagy bőröndöt – a maximális kombinált méret 158 cm (hossz+szélesség+magasság) lehet – és egy kézipoggyászt – pl. kézitáskát vagy kistáskát – vihet magával. Minden csomagot biztonságosan fel kell címkézni, amelyen szerepelnie kell a tulajdonos nevének és a célállomás címének. Nem vállalunk felelősséget az elveszett, és nem megfelelően felcímkézett csomagok megkereséséért.

A privát transzferekhez használt járművekben utasülésenként 1 darab táska vagy bőrönd szállítható, amely maximális kombinált mérete 158 cm (hossz+szélesség+magasság) lehet. A foglaláskor minden csomagot fel kell tüntetni. Az utasok előtti lábrétben is elhelyezhető, kisebb csomagokat, például a fényképezőgép-táskát, a kézitáskát vagy a kis válltáskát nem kell bejelenteni a foglaláskor. Az utasnak kell állnia minden költségét annak, ha a további járművek szükségesek a be nem jelentett extra csomagok szállításához.

Azzal, hogy Ön elfogadja a javasolt szerződést és annak feltételeit és kikötéseit, hallgatólagos beleegyezését adja abba, hogy semmilyen körülmények között nem helyez a csomagjába, és nem is hord magán olyan tárgyat, amely a transzfer által érintett ország jogszabályaiba ütközik (pl. lőfegyverek stb.), sem olyat, amely sérülést okozhat harmadik feleknek, továbbá nem szállít túlméretes, túlsúlyos, törékeny vagy romlandó terméket. A vakvezető és segítőkutyák kivételével állatok sem szállíthatók.

A csomagok és az egyéb tárgyak szállítása kizárólag az Ön felelősségére történik, és semmilyen körülmények között sem vagyunk felelősségre vonhatók az elvesztésükért vagy a károsodásukért. Az ilyen jellegű veszteség vagy kár ellen Önnek az indulás előtt biztosítást kell kötnie.

19. AZ ÖN FELELŐSSÉGE

A jelen szerződés megkötésével Ön kifejezetten nyilatkozik a következőkről: Ön nagykorú, szellemi képességeinek teljes birtokában van, ezért képes eleget tenni a jelen megállapodásból eredő összes jogi kötelezettségének. Ön tudatában van a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatásoknak, a bennünket érintő, az előzőekben említett információknak, valamint a jelen feltételekben és kikötésekben szereplő tartalomnak. Az Ön által használt hitel- vagy bankkártya az Ön tulajdonában van, valamint elegendő összeggel rendelkeznek a szolgáltatás megfizetéséhez. Tudomásul veszi, hogy a lehető leghamarabb értesítenie kell bennünket a megadott adatokban bekövetkezett változásról.

A biztosítandó szolgáltatások megfelelnek az e-mailben küldött transzferbizonylatban szereplő adatoknak. Ön felelős azért, hogy a foglaláskor teljes körűen és pontosan adja meg a felvételi hely és a célállomás címét. Ezért az Ön kötelessége kinyomtatni a transzferbizonylatot és ellenőrizni annak pontosságát. Ha a transzferbizonylat adatai helytelenek, akkor a javításuk céljából azonnal forduljon az Ügyfélszolgálatunkhoz. A foglaláskor különös figyelmet kell fordítania arra, hogy minden, csillaggal (*) jelölt mezőt pontosan töltsön ki. Nem vállalunk felelősséget az olyan foglalásokért, amelyek teljesítése lehetetlen, és Önnek nem jár visszatérítés az ilyen jellegű foglalásokért.

Ön kizárólagosan felel a határátlépéshez szükséges összes dokumentum meglétéért. Ezúton kizárunk minden kötelezettséget és visszautasítunk minden olyan extra kiadást, amelyet ezen dokumentumok hiánya vagy az adott ország érvényes vám-, rendőrségi, adózási és adminisztratív jogszabályainak be nem tartása eredményez. A transzferbizonylat nem használható a beutazó vízumok megszerzéséhez.

Ha a vállalatunknak letétet vagy büntetést kell fizetnie más országok hatóságainak amiatt, mert Ön nem tartotta be a törvényeket, a jogszabályokat stb., illetve ha nem teljesíti azon országok utazásra vonatkozó követelményeit, amelyekbe be kíván lépni, amelyeket el kíván hagyni vagy amelyeken át szeretne utazni, akkor Ön kizárólagosan felelős ezen költségek vállalatunk számára való megtérítéséért, és mi fenntartjuk a jogot az Ön által számunkra megfizetett összeg visszatartására mindaddig, amíg Ön bizonyítékot nem szolgáltat az ilyen büntetések, díjak stb. megtérítéséről.

Fenntartjuk a jogot, és Ön ezúton felhatalmaz bennünket arra, hogy megterheljük a hitel- vagy bankkártyáját az Ön távozása után hiányzó tárgyak miatti, illetve a transzferjárműben keletkezett károkért (többek között a szakszerű takarításért).

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jövőben nem fogadunk el foglalást olyan ügyfelektől, akik súlyos vagy ismételt incidensekben vettek részt.

20. HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁG / A FELHASZNÁLÓ MAGATARTÁSA

A jelen megállapodás megkötésével Ön hallgatólagosan beleegyezik abba, hogy vállalatunknak és a szállítási szolgáltatónak joga van arra, hogy visszautasítsa bármely utas szállítását, ha a sofőr a saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy az utas alkohol vagy kábítószer befolyása alatt állhat, illetve hogy a viselkedése veszélyes lehet a jármű sofőrjére, a többi utasra vagy saját magára nézve.

Alkoholos ital nem szállítható a szállítási szolgáltató járműveiben annak járműben való elfogyasztása céljából. Ez a tilalom a kábítószerekre is vonatkozik.

A dohányzás tilos a járművekben vagy annak közvetlen közelében.

A járműben tilos étkezni.

21. PANASZOK

Ha a szállítási szolgáltatótól kapott szolgáltatás nem felel meg az Ön elvárásainak, azt azonnal jelentenie kell ügyfélszolgálatunknak, lehetőleg akkor, amikor a probléma bekövetkezik. Érvénytelennek tartjuk azon panaszokat, amelyeket a transzferszolgáltatás befejezése után jelentenek be, és amelyeket a transzfer ideje alatt nem hoznak a tudomásunkra, mivel ezekben az esetekben nincs lehetőségünk beavatkozni vagy egyéb segítséget nyújtani. Az elérhetőségeink a transzferbizonylaton szerepelnek.

Az írásos panaszt a visszatérés dátuma után legfeljebb 28 nappal kell megkapnunk az info@suntransfers.com címre küldött e-mailben.

Ha szeretne problémát bejelenteni az online foglalási folyamattal vagy Ügyfélszolgálatunkkal kapcsolatban, akkor írjon a manager@suntransfers.com címre.

22. NYELVEK

Weboldalaink több nyelven olvashatók, és terveink szerint a jövőben újabb nyelveken is elérhetők lesznek. Angol és spanyol nyelvű Ügyfélszolgálatunk és e-mailes támogatásunk mindig elérhető, de amikor csak lehetséges, próbálunk azon a nyelven támogatást nyújtani, amelyen foglalni szokott. Bár nagy figyelmet fordítunk a weboldalaink és a feltételek kiváló minőségű lefordítására, bármilyen ellentmondás esetén a spanyol változat az irányadó.

23. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

A weboldalakkal kapcsolatos szerzői jogok, a védjegyek és az egyéb szellemi tulajdonjogok biztosítása a vállalatnak nyújtott engedéllyel történik, amely jogokat a szellemi tulajdonra vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabályok védik.

Weboldalunk tartalmának harmadik fél általi felhasználása a transzferfoglaláson kívüli célokra tilos, beleértve annak – a kifejezett beleegyezésünk nélküli – módosítását, ismételt közzétételét, valamint teljes vagy részleges reprodukcióját vagy újbóli megjelenítését.

Weboldalunk bármilyen törvénytelen használata minden körülmény között szigorúan tilos.

A jelen Weboldal teljes tartalmát ipari és szellemi tulajdonjogok védik, és azok kizárólagos tulajdonosa a Suntransfers.com. A Weboldal és annak tartalmának, az adatbázisok, valamint a megjelenítéshez és az üzemeltetéshez szükséges szoftver bármilyen kereskedelmi célú felhasználása kifejezetten tilos, kivéve ha a Suntransfers.com írásos beleegyezését adja ebbe.

Tiltott kereskedelmi célú felhasználás többek között:

A Weboldal, annak tartalmának és/vagy szolgáltatásainak más weboldalon történő értékesítése vagy terjesztése. Különösen a Weboldal tartalmához való hozzáférés érdekében alkalmazott „webes adatgyűjtési” (web scraping) technikák.

A felhasználó összezavarására alkalmas „mélyhivatkozási” technikák, például a „framing”, és/vagy azok, amelyek esetében a Suntransfers.com tartalmának jogellenes vagy tiltott felhasználása feltételezhető.

24. IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

Jelen Általános feltételekre a hatályos spanyol törvények vonatkoznak.

A vállalat és Ön között létrejött szerződésre a spanyol jogszabályok irányadók.

Az Ön és a vállalatunk közötti jogvita rendezése a spanyol joghatóságok és a barcelonai bíróságok illetékességi körébe tartozik.

A jelen Feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy kikényszeríthetetlensége nem befolyásolja a jelen Feltételek többi rendelkezésének érvényességét és kikényszeríthetőségét, így azok teljes mértékben hatályosak és érvényesek maradnak.

25. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Suntransfers.com weboldalra látogató internet-felhasználó ezt anonim módon teszi, és vállalatunk nem regisztrálja semmilyen internetes szolgáltatásra. A felhasználó anonim marad a weboldalon történő információkeresés során, és soha nem regisztráljuk személyes adatait online szolgáltatásra.

Vállalatunk azonban azonosítókat (cookie-kat) használ weboldalain, hogy információkat gyűjtsön a weboldalunk használatáról, mint pl. a kiszolgálóról, amelyre a felhasználó számítógépe csatlakozik, a böngésző típusáról (pl. Firefox vagy Internet Explorer), valamint arról, hogy a potenciális ügyfél hogyan talált rá az ST Services Iberia S.L. vállalatra. Ezeket az információkat kizárólag arra használjuk fel, hogy tökéletesítsük marketingpolitikánkat, és az internet-felhasználó személyes adatait nem rögzítjük.

A potenciális ügyfél transzferre vonatkozó árajánlatkérésére válaszolva felkérhetjük az ügyfelet arra, hogy megadja személyes adatait, beleértve az e-mail címét és hitelkártyájának adatait olyan célokra, mint pl. a levelezés, a weboldalon történő regisztráció és a megállapodás szerinti díjak esetleges rendezése. Ezenkívül felhasználhatjuk ezeket az adatokat arra is, hogy tájékoztassuk az ügyfelet az őt esetlegesen érdeklő ajánlatokról. Amint weboldalunk látogatója ügyféllé válik, felhasználhatjuk a foglalási folyamatban megadott adatokat arra, hogy megfelelő jövőbeli promóciókat és ajánlatokat kínáljunk.

Azáltal, hogy szerződést köt velünk, hallgatólagosan feljogosítja az ST Services Iberia S.L. vállalatot arra, hogy az Ön személyes adatait felhasználja az igényelt szolgáltatás biztosítása, a szolgáltatás pontos számlázása, valamint annak céljából, hogy a megadott adatok felhasználásával további, Önt esetlegesen érdeklő szolgáltatásokra hívjuk fel a figyelmét. Az ilyen jellegű ajánlatokat az Ön e-mail címére küldjük el, és azok olyan információkon alapulhatnak, amelyeket Ön a kezdeti lépésekben, felmérésekben adott meg nekünk, valamint olyan információkon, amelyek vásárlási preferenciákról és életstílusról szólnak, továbbá az engedélyezett külső forrásokból, például a szállítási szolgáltatóktól és marketingvállalatoktól kapott információkon is. Ezek az e-mailes ajánlatok közvetlenül tőlünk származnak, és olyan formátumban vannak elküldve, amely megfelel az ügyfél e-mail címeiből kinyert információknak (HTML, grafikák stb.). A megszerzett személyes adatokat automatizált nyilvántartásokban tároljuk, amelynek védelméért vállalatunk felel. Ezeket a nyilvántartásokat bejelentettük a spanyol adatvédelmi irodának (Agencia Española de Protección de Datos). Ezenkívül általános célokra is felhasználhatjuk az ilyen jellegű információkat, hogy felmérjük az ügyfeleknek az ajánlott szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségét és válaszát.

Bár nem adjuk meg az ügyfél e-mail címét a szállítási szolgáltatóknak, közvetítőként járhatunk el abban, hogy továbbítjuk az ilyen harmadik felek e-mailes ajánlatait. Ha egy személy egy ilyen harmadik fél ügyfele lesz, akkor az a harmadik fél szállítási szolgáltató tőlünk függetlenül küldheti el az ügyfélnek a promócióinak részleteit stb. Ha a személy szeretne leiratkozni ezekről az e-mailekről, akkor ezzel kapcsolatban közvetlenül a harmadik féllel kell felvennie a kapcsolatot. Célunk, hogy elősegítsük a harmadik fél szállítási szolgáltató – ügyfelet érdeklő – promóciós információinak elküldését, és az ilyen jellegű kapcsolatfelvétel esetén az ügyfél személyes adatainak biztonságára és bizalmasságára vonatkozó legszigorúbb ellenőrzések alkalmazandók. A vállalathoz e-mailben intézett egyszerű kérésre az ilyen jellegű tevékenységet beszüntetjük, ha Ön ezt kívánja. Alternatív megoldásként Ön követheti a weboldalunkon és az e-mailben küldött ajánlatokban leírt eljárást is.

A hatályos jogszabályok értelmében vállaljuk, hogy kérésére az Ön rendelkezésére bocsátjuk az általunk Önről tárolt személyes adatokat. Ha Ön úgy véli, hogy az általunk tárolt adatok tévesek vagy hiányosak, akkor írásos értesítést kell küldenie a következő címre: ST Services Iberia S.L., Customer Care, Ctra de l’Estartit 143-145, 17257, Torroella de Montgrí, Girona, Spanyolország. Ezeket a hibákat a vállalat azonnal kijavítja. Ön hasonlóképpen írásban kérvényezheti az adattörlést, vagy emelhet kifogást.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a weboldalunkon keresztül elért más internetes oldalak a vállaltunkétól eltérő titoktartási szabályzattal rendelkezhetnek. Ezúton mentesülünk minden felelősség alól az egyéb hivatkozott vagy kapcsolódó weboldalak tartalmát vagy feltételeit illetően.

Ha változtatunk a vállalatunk ügyféladatok bizalmas kezelésére vonatkozó, internetes szabályzatán, akkor ezeket a változtatásokat szerepeltetni fogjuk a jelen feltételekben és kikötésekben, így az ügyfeleket teljes mértékben tájékoztatjuk, akik ennek megfelelően cselekedhetnek.

- UTOLSÓ FELÜLVIZSGÁLAT DÁTUMA: 2015. 08. 07.