Feltételek és kikötések

A következő feltételek és kikötések érvényesek a jelen weboldalon keresztül végzett összes foglalásra. Kérjük, hogy foglalás előtt szánjon időt az elolvasásukra.

A jelen feltételek és kikötések vonatkozásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A „Vállalat”, „mi”, „bennünket”, „miénk” kifejezések alatt az ST Services Iberia S.L. korlátolt felelősségű társaság értendő, amely a hatályos spanyol jogszabályok szerint működik, és Girona cégbíróságán került bejegyzésre az ES-B64767627 adóazonosító-szám alatt.

Az „ügyfél” a foglalásért fizető személyt jelenti.

Az „utasok” alatt a foglalásban megnevezett és meg nem nevezett összes utas értendő.

A „fő utas” alatt a foglalásban elsőként megnevezett személy értendő.

Az „Ön” és „Öné” alatt bármely ügyfél értendő, beleértve a foglalásban megnevezett valamennyi utast vagy (értelem szerűen) az utasok egyikét is.

A „szállító” a transzfert végző professzionális szállítási szolgáltató.

A „foglalás” az oldalunkon végzett, transzferszolgáltatásra szóló foglalást jelenti.

A „transzferszolgáltatás” alatt az általunk közúton végzett utasszállítási szolgáltatás értendő, beleértve az általunk nyújtott bármely egyéb szolgáltatásokat is, amelyek a szállításhoz kapcsolódnak vagy azt egészítik ki.

A „transzferbizonylat”, „foglalási bizonylat”, „bizonylat” az általunk Önnek e-mailben elküldött írásos visszaigazolás a foglalásról.

A „szerződés” a foglalást és a jelen feltételeket, valamint a foglalásra vonatkozó összes feltüntetett feltételt és kikötést jelenti.

A „feltételek” alatt a jelen feltételek és kikötések értendők.

A „weboldal”, „weboldalak” alatt a www.suntransfers.com, illetve az általunk birtokolt és működtetett egyéb weboldalak értendők.

2. RÓLUNK

Szállításmenedzsment szolgáltatásokat nyújtunk magánszemélyeknek és csoportoknak. Ezenkívül a „Suntransfers.com" név alatt is tevékenykedünk, amely kizárólagos tulajdonunkban van. Székhelyünk címe: Ctra de l’Estartit, 143-145, 17257, Torroella de Montgrí, Girona, Spanyolország.

Kereskedelmi célú telefonszámunk: (+34) 931816896, tevékenységünket a www.suntransfers.com oldalon keresztül végezzük, e-mail címünk: info@suntransfers.com. A helyi telefonszámok weboldalunk „24 ÓRÁS KAPCSOLAT” részében találhatók. A szolgáltatásnyújtáshoz szállítási szolgáltatókkal működünk együtt, akik professzionális transzferszolgáltatást nyújtanak személyszállításban, vagy ügynökségként szállítási szolgáltatásokat kínálnak, és a nemzeti törvényeknek megfelelő licencekkel és engedélyekkel rendelkeznek ehhez a tevékenységhez.

A szállítási szolgáltatások semmiképpen sem tekinthetők szervezett utazásnak az 1990. június 13-án kelt 90/314/EGK tanácsi irányelv, illetve a november 16-án kelt 1/2007 sz. spanyol királyi törvényrendelet értelmében, amely jóváhagyja az általános fogyasztóvédelmi törvény átdolgozott szövegét és az egyéb kiegészítő törvényeket, ezért a vállalat semmiképpen sem tekinthető utazási ügynökségnek.

Az ST Services Iberia S.L. weboldalain keresztül kínál szállításszervezési szolgáltatásokat magánszemélyeknek és csoportoknak.

Mielőtt igénybe venne egy, a weboldalunkon kínált szolgáltatást, el kell olvasnia és meg kell értenie a jelen feltételeket, mivel azok a további Szerződésekre irányadók. Egy foglalás lebonyolításával Ön kijelenti, hogy elolvasta a jelen feltételeket, és jogképességénél fogva képes azokat elfogadni saját magára és az összes utasra nézve. Ha nem érti a szerződési feltételek valamelyikét, akkor javasoljuk, hogy foglalás előtt forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Ha nem fogadja el a jelen feltételeket, akkor sajnos nem foglalhat az oldalunkon.

3. ONLINE FOGLALÁS FOLYAMATA

A foglalást végző személynek be kell töltenie a 18. életévét, felelősséget kell vállalnia az online foglalási folyamat követéséért, és gondoskodnia kell a megadott adatok helyességéről és hiánytalanságáról, valamint a teljes összeg megfizetéséről.

Amikor szerződést köt az ST Services Iberia S.L. vállalattal, a vállalat megteszi a szükséges intézkedéseket a kért szolgáltatás megszervezése érdekében.

A szerződés csak akkor válik jogilag kötelező érvényűvé, amikor Ön e-mailben megkapja a transzferbizonylatot. Ha a szállítási szolgáltató nem képes az igényelt szolgáltatások biztosítására, akkor mi értesítjük Önt erről, és a fizetési móddal azonos módon visszatérítjük Önnek a teljes összeget, és mentesülünk minden további kötelezettség alól Önnel szemben.

Önnek el kell fogadnia az általunk küldött összes értesítést. Ha azonban Ön nem igazolja vissza egy e-mail beérkezését, akkor a vállalatunk e-mail szerverén lévő nyilvántartások a beérkezés bizonyítékának tekintendők.

Nem tekinthető Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségnek az, hogy elküldjük Önnek a díjak és az Ön által végzett fizetés visszaigazolását.

A szállítási szolgáltatónak bemutatandó transzferbizonylatokat ki kell nyomtatni, hogy a sofőr azonnal megtekinthesse az összes bizonylatot. Ha a fő utas nem mutatja be a bizonylatot, akkor fennáll a lehetősége annak, hogy nem nyújtunk transzferszolgáltatást. Javasoljuk, hogy a transzfer bizonylatán kívül nyomtassa ki és vigye magával a felek közötti összes üzenetváltást is.

Kiskorúak nem igényelhetnek szolgáltatást Vállalatunktól, és ha egy kiskorú személy foglalást végzett Vállalatunknál egy szolgáltatás igénybevétele céljából, akkor a szüleiknek, törvényes képviselőjüknek vagy az értük felelősséget vállaló más személyeknek azonnal fel kell venniük a kapcsolatot velünk, hogy törölhessük a regisztrációt. Kiskorúak csak felnőtt kíséretében utazhatnak velünk.

4. FIZETÉS

Az összes széles körben használt fizetési módot elfogadjuk, többek között a hitelkártyát (American Express, MasterCard/Diners International, Visa), a betéti kártyát (Visa/Delta, Visa/Electron), a banki átutalást és a PayPalt is. PayPal használata csak a bizonyos összeget meghaladó foglalások esetén lehetséges, és az ügyfélnek ilyen esetben adminisztrációs díjat kell fizetnie.

Az árak euróban vannak feltüntetve. Az esetlegesen biztosított árfolyamváltó eszköz csak körülbelüli összeget mutat.

5. MÓDOSÍTÁSOK

A transzferbizonylat tartalmazza az igényelt célállomást/felvételi pontot és a szállás címét. Az ezen és egyéb adatok módosítása iránti igényeket írásban kell elküldeni az info@suntransfers.com címre, vagy a weboldal „Foglalásom” részében kell jelezni az utazás napja előtt. A módosítások csak a szállítási szolgáltatóval történő egyeztetés és a módosítás e-mailes visszaigazolása után lépnek érvénybe.

Ön felel a kért módosításból eredő szolgáltatási többletköltségekért. Az első módosítás ingyenes. Minden további módosítás esetén 15 euró adminisztrációs díj fizetendő. A járattörléssel kapcsolatos Arany védelem az első transzferszolgáltatás dátuma előtt legkésőbb 48 órával adható hozzá a meglévő foglalás odaúti részéhez. 48 órán belüli módosítás esetén nem jár visszatérítés.

A szerződés kötelező erejűvé válását követően az ügyfélnek értesítenie kell az ügyfélszolgálatunkat az abban szereplő hibákról az adott transzferszolgáltatás előtt legkésőbb 48 órával. Ha az értesítés az adott transzferszolgáltatás előtt kevesebb mint 48 órával történik meg, akkor fenntartjuk a jogot a szerződés felmondására anélkül, hogy büntetést vagy díjat kellene fizetnünk.

6. ÖN ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT LEMONDÁS

A szerződés felmondása írásban, ügyfélszolgálatunknak küldött faxon vagy e-mailben történhet. A lefoglalt transzferszolgáltatások egyesével és együtt is lemondhatók.

Ha a lemondási kérést legalább 48 órával a lemondani kívánt transzferszolgáltatás tervezett felvételi ideje előtt megkapjuk, akkor a transzferért fizetett teljes összeget visszatérítjük. Nem jár visszatérítés abban az esetben, ha a lemondási kérést kevesebb mint 48 órával a lemondani kívánt transzferszolgáltatás tervezett felvételi ideje előtt kapjuk meg. Ebben az esetben egy lemondási értesítést küldünk Önnek, amellyel visszaigényelheti a költséget az utazásszervezőtől, a légitársaságtól vagy az utasbiztosító vállalattól.

7. LAST MINUTE FOGLALÁSOK

Az útvonaltól és az évszaktól függően a last minute foglalási határidő 0 és 48 óra között változik, kivételes esetekben pedig a transzferszolgáltatás megkezdéséig foglalható transzfer. Ha a Weboldalunkon erre kérik, LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA bármikor, hogy ellenőrizhessük, van-e megfelelő jármű a transzferigényléséhez. Tájékoztatjuk, hogy a foglalás dátumától és idejétől függetlenül a lemondási szabályzatunk ezekre a foglalásokra is érvényes.

8. VÁLLALATUNK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT MÓDOSÍTÁSOK ÉS LEMONDÁSOK

Ha a szállítási szolgáltatónak jelentősen módosítania kell a szolgáltatás feltételeit, vagy törölnie kell a szolgáltatást, a lehető leghamarabb értesítjük Önt.

Minden ésszerű intézkedést megteszünk az Ön járművel kapcsolatos igényeinek kielégítése érdekében, a kapacitás függvényében azonban előfordulhat, hogy a kiválasztott jármű helyett nagyobb kapacitású járművet vagy több járművet biztosítunk az Ön számára. Ha alacsonyabb kategóriájú vagy kisebb, olcsóbb járműre kell módosítanunk a foglalását, akkor visszatérítjük Önnek az árkülönbözetet.

Ritka esetben előfordulhat, hogy törölnünk kell a foglalását. Ebben az esetben teljes visszatérítés jár, de további kötelezettségünk nincs a lemondásból eredően. Azonban minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy megfelelő alternatívát találjunk az általunk visszaigazolt, majd lemondott foglalásra.

9. GYERMEKÜLÉSEK

A csecsemők és a gyermekek számára biztosítandó gyermekülésekkel kapcsolatos helyi és nemzeti törvények országonként eltérőek. Azonban minden szállítási szolgáltató betartja a hatályos törvényeket. Ha privát transzfert foglal, biztonsági okokból kifolyólag javasoljuk a gyermekülések használatát a 12 éven aluli vagy 135 cm-nél alacsonyabb gyermekek esetén. A foglalás során a legtöbb célállomás esetében foglalhat gyermek- vagy csecsemőülést.

A fő utas kizárólagos felelőssége ellenőrizni, hogy az ilyen gyermekrögzítő eszközök megfelelőek-e a járműhöz, valamint hogy megfelelően vannak-e használva és beszerelve. A vállalat nem vállal felelősséget a rögzítőeszköz használatának, beszerelésének vagy ellenőrzésének elmaradása esetén, sem annak helytelen használatáért.

Ha saját gyermekülését szeretné hozni és privát transzfert igényelt, akkor utazás előtt tájékoztasson erről minket. Erre azért van szükség, hogy az ülés biztosan elférjen a szállítási szolgáltató által biztosított járműben. A csoportos szolgáltatást rendszerint minibusszal vagy busszal biztosítjuk, ezekben a járművekben azonban nem használható gyermekülés, mivel a járművek ülése ahhoz nem megfelelő.

Igyekszünk gondoskodni róla, hogy a szállítási szolgáltató biztosítsa a lefoglalt gyermeküléseket. Előfordulhat, hogy ezen ülések nem biztosíthatók. Ilyen esetben Ön teljes visszatérítésre jogosult a lefoglalt, de nem biztosított ülések után. Ha gyermekülés nem áll rendelkezésre, a legalább három éves gyermekek felnőtt biztonsági öv használatával utazhatnak. A három éven aluli gyermekek rögzítőeszköz használata nélkül utazhatnak a jármű hátsó részében.

10. GYERMEKEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS

Foglaláskor minden gyermeket és csecsemőt életkortól függetlenül bele kell számítani a jármű által szállítható utasok számába.

11. KEREKESSZÉKEK ÉS FOGLALÁSOK MOZGÁSKORLÁTOZOTT UTASOK RÉSZÉRE

Mozgáskorlátozott személyek ügyfélszolgálatunk felhívásával igényelhetnek transzferszolgáltatást. Mindent megteszünk az igények kielégítése érdekében, azonban nem vagyunk szakértők a mozgáskorlátozottak szállításában. A szolgáltatásunkat igénybe vevő mozgáskorlátozott utasoknak be kell tudniuk szállni a járműbe önállóan vagy kísérőjük segítségével. Csak összecsukható kerekesszékeket szállítunk. Sajnáljuk, de jelenleg nem garantálhatjuk a mozgáskorlátozott személyek transzferéhez használandó járműtípust.

12. ELŐRE LEFOGLALT EXTRA MEGÁLLÓ

A foglalási folyamat során lehetősége van előre lefoglalni extra megállókat, ha kulcsokat kell átvennie vagy leadnia, vagy ha a csoportja több szálláshelyen száll meg. Az extra megállóhely címének a fő szállás címével azonos célállomáson kell lennie. Az extra megállás maximális ideje 5 perc lehet.

13. UTASBIZTOSÍTÁS

Javasoljuk, hogy kössön az Ön igényeinek megfelelő utasbiztosítást. Olvassa el a szerződés részleteit, nyomtassa ki a dokumentumokat, és vigye magával az utazáskor. A teljes körű utasbiztosítás sok olyan eseményre nyújt fedezetet, amely a hatáskörünkön kívül esik.

14. FELELŐSSÉGÜNK

Ha a jelen feltételeket megszegjük, akkor csak azokért az Ön által elszenvedett veszteségekért vagy károkért vagyunk felelősek, amelyek előrelátható következményei annak, hogy a jelen feltételeket megszegtük, illetve amelyek hanyagságunk miatt következtek be, és felelősségünk legfeljebb az Ön által fizetett viteldíj összegéig áll fenn. Nem vállalunk felelősséget az előre nem látható vagy ilyen eseményből származó veszteségekért vagy károkért. Nem vállalunk felelősséget azokért a szerződésszegésekért, amelyek nem közvetlenül nekünk tulajdoníthatók, vagy amelyeket baleset, vis major esemény, illetve jogi vagy adminisztratív követelmények idéznek elő.

Nem vagyunk felelősségre vonhatók olyan esetekért, amelyek a szolgáltatás nyújtása során következnek be, nevezetesen betegségért, személyi sérülésért vagy halálesetért, kivéve ha azt a mi hanyagságuk okozza.

Ez azt jelenti, hogy a jelen feltételek értelmében felelősséget vállalhatunk pl. az Ön halála vagy személyi sérülése esetén, vagy ha a transzferszolgáltatást nem az ígéretünknek megfelelően biztosítottuk, illetve ha a szolgáltatás elégtelennek bizonyul a mi vagy munkatársaink hibájából, vagy azért, mert a szállítási szolgáltatók szakszerűtlenül vagy gondatlanul jártak el a szerződés szerinti szállítási szolgáltatás elvégzése vagy nyújtása során. Tájékoztatjuk, hogy ha kárigényt kíván támasztani velünk szemben, akkor Önnek kell bizonyítania a szakszerűtlenséget és a gondatlanságot.

Ezenkívül csak azért vagyunk felelősek, amit alkalmazottaink és szállítási szolgáltatóink tesznek vagy nem tesznek, ha az adott időpontban (alkalmazottak esetén) az alkalmazásunkban állnak vagy (szállítási szolgáltatók esetén) olyan munkát végeznek, amivel mi bíztuk meg őket.

A jelen feltételekben semmi sem zárja ki vagy korlátozza a következőket: a. vállalatunk Önnel szemben fennálló felelőssége az Ön gondatlanságunk miatt bekövetkező haláláért vagy személyi sérüléséért; b. az Ön, mint fogyasztó számára a törvény által biztosított jogok, amelyek nem zárhatók ki vagy nem korlátozhatók;

Mentesülünk az összes felelősség alól, ha az ügyfél a szállítási szolgáltatóval más szolgáltatásról szerződik.

Ezen weboldal tartalmának pontosságát és megbízhatóságát nem garantáljuk. Ennek oka többek között a lehetséges vírustámadások. Mindent megteszünk azonban annak érdekében, hogy minél hamarabb kijavítsuk azokat a hibákat, amelyekre figyelmünket felhívták. Ha ezek a hibák téves árral vagy promóciós adatokkal való foglalást eredményeznek, fenntartjuk a jogot a szerződés felmondására anélkül, hogy kompenzációt nyújtanánk az ügyfélnek.

15. VIS MAJOR

Nem vállalunk felelősséget, és nem fizetünk kártérítést, ha vállalatunk vagy a szállítási szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését közvetlenül vagy közvetetten megakadályozzák vagy befolyásolják vis major vagy az ésszerű hatáskörünkön kívül eső egyéb körülmények, így többek között például szélsőségesen kedvezőtlen időjárási viszonyok, természeti katasztrófák, egyéb természeti csapások, terrorcselekmények, a transzfer útvonalán harmadik felek által elszenvedett balesetek, rendőri ellenőrzések, szokatlan forgalom vagy sztrájk.

16. KAPCSOLATTARTÁS

A foglalási adatok módosítását e-mailben vagy a weboldalunk „Foglalásom” részében lehet kérvényezni.

Ha elkerülhetetlenül módosítani kell a szerződést, akkor erről e-mailt küldünk Önnek az Ön által foglaláskor megadott e-mail címre; az e-mail elküldése bizonyítéknak tekintendő az Ön általi kézhezvétel tekintetében. Ugyanez vonatkozik az összes többi tájékoztató e-mailre, amelyet Önnek küldünk. Ezért lényeges, hogy ellenőrizze az Ön által megadott e-mail cím helyességét, valamint hogy minden beérkező e-mailt elolvasson a transzferszolgáltatás időpontjáig.

Az érkező járat késése, illetve másik repülőtérre, vasútállomásra vagy kikötőbe való átirányítása esetén a szállítási szolgáltató átütemezi a transzferszolgáltatást az új érkezési időpont szerint, a kapacitás függvényében. Kapacitáshiány esetén a teljes összeget visszatérítjük Önnek. A jelen feltételekben a járatkésésekre az IATA fogalommeghatározása alkalmazandó.

Ha bármilyen más okból kifolyólag Ön nem jelenik meg a felvételi helyen a bizonylaton feltüntetett, tervezett felvételi időpont után ésszerű időn belül, akkor a szállítási szolgáltató vagy az ügyfélszolgálatunk megpróbál Önnel kapcsolatba lépni az Ön által megadott mobiltelefonszámon.

Ha nem tudjuk Önt elérni amiatt, mert foglaláskor nem adott meg működőképes telefonszámot, nincs vagy rossz a vonal, nincs térerő, be van kapcsolva a hangposta, vagy mert nem veszi fel a telefont, akkor a szolgáltatás nyújtására nem kerül sor, és az Ön szállítási szolgáltatója azonnal mentesül a kötelezettségei alól, és nem jár visszatérítés.

17. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Különféle szolgáltatásokat nyújtunk, amelyekbe a szállítási szolgáltatók beleegyezésüket adták. Ezek privát és megosztott transzferszolgáltatások.

A választott célállomásra vezető út, illetve a visszaút nem garantálható, és a weboldalunkon látható, Google által készített útvonaltérkép csupán tájékoztatási célt szolgál. Miközben mindent megteszünk a felvételi időpontok betartása érdekében, azokat nem garantáljuk.

Ha Ön nem találja a privát transzfer sofőrjét vagy a szállítási szolgáltató képviselőjét, akkor az Ön felelőssége, hogy felvegye velünk a kapcsolatot a transzferbizonylaton szereplő, 24/7 elérhetőségű telefonszámokon. Ha nem hívja fel ezeket a számokat, és alternatív módon utazik, akkor a szolgáltatást nem tudjuk biztosítani Önnek, és a szállítási szolgáltató mentesül a kötelezettségei alól, visszatérítés pedig nem jár Önnek. Ha a privát transzfer sofőrje vagy a szállítási szolgáltató képviselője nem találja meg Önt, akkor Ügyfélszolgálatunk munkatársa fel fogja hívni a foglaláskor megadott mobiltelefonszámot. Gondoskodjon arról, hogy utazáskor Önnél legyen ez a mobiltelefon, és hogy be legyen kapcsolva, miközben a csomagra vagy a vámkezelésre vár. Ha nem találjuk meg Önt, vagy nem tudjuk Önt elérni a megadott számon, akkor a szolgáltatást nem tudjuk biztosítani Önnek, visszatérítés pedig nem jár. Nem repülőtéri felvétel esetén a tervezett felvételi időpont után 10 percen belül telefonálnia kell nekünk. A 24/7 elérhetőségű számokra beérkező hívások elektronikus nyilvántartását egy harmadik fél (távközlési szolgáltató) vezeti, amely bizonyítékként szolgál akkor, ha vita van arról, hogy a számokat hívták-e vagy sem. Az igénybe nem vett transzferek díja nem visszatéríthető, és az alternatív szállítás költségeit nem térítjük meg, kivéve ha azt az egyik munkatársunk előre jóváhagyta. Ha jóváhagyták az alternatív szállítás igénybevételét, akkor mindenképpen kérjen elismervényt a szállításról, és küldje el azt az ügyfélszolgálatunknak ellenőrzésre. Érvényes elismervény hiányában nem térítjük meg az utazás költségeit.

Ön felelős a transzfer leegyeztetett felvételi időpontjának ellenőrzéséért, valamint annak biztosításáért, hogy a repülőtérre, az állomásra vagy a kikötőbe történő megérkezés után még maradjon ideje a becsekkolásra és az összes egyéb utazási előkészületre.

A szállítási szolgáltató a lehető legközelebb veszi fel és rakja le Önt a megadott címekhez. Ha a megszokott útvonalon való haladás időjárási viszonyok, közúti balesetek stb. miatt nem lehetséges, akkor a szállítási szolgáltató az Ön kifejezett kérésére hosszabb útvonalon szállítja Önt a megállapodás szerinti célállomásra, de ebben az esetben Önt terhelik az esetleges további költségek.

Minden szerződéses transzferszolgáltatás a szállítási szolgáltató vagy alvállalkozója biztosítási kötvényének felelősségbiztosítása körébe tartozik.

Bár törekszünk arra, hogy kérés esetén SMS-ben visszaigazolást küldjünk, ez a szolgáltatás a telefonhálózattól függ, amely a hatáskörünkön kívül esik. Ha egy szöveges üzenet nem érkezik meg, vagy késve érkezik, akkor az ügyfélnek az e-mailben vagy a weboldal Foglalásom részében szereplő információkat kell figyelembe vennie.

18. MEGENGEDETT CSOMAGMENNYISÉG/BEFOGADÓKÉPESSÉG

Buszos transzferek esetén minden utas személyenként 1 táskát vagy bőröndöt – a maximális kombinált méret 158 cm (hossz+szélesség+magasság) lehet – és egy kézipoggyászt – pl. kézitáskát vagy kistáskát – vihet magával. Minden csomagot biztonságosan fel kell címkézni, amelyen szerepelnie kell a tulajdonos nevének és a célállomás címének. Nem vállalunk felelősséget az elveszett, és nem megfelelően felcímkézett csomagok megkereséséért.

A privát transzferekhez használt járművekben utasülésenként 1 darab táska vagy bőrönd szállítható, amely maximális kombinált mérete 158 cm (hossz+szélesség+magasság) lehet. A foglaláskor minden csomagot fel kell tüntetni. Az utasok előtti lábrétben is elhelyezhető, kisebb csomagokat, például a fényképezőgép-táskát, a kézitáskát vagy a kis válltáskát nem kell bejelenteni a foglaláskor. Az utasnak kell állnia minden költségét annak, ha a további járművek szükségesek a be nem jelentett extra csomagok szállításához.

Azzal, hogy Ön elfogadja a javasolt szerződést és annak feltételeit és kikötéseit, hallgatólagos beleegyezését adja abba, hogy semmilyen körülmények között nem helyez a csomagjába, és nem is hord magán olyan tárgyat, amely a transzfer által érintett ország jogszabályaiba ütközik (pl. lőfegyverek stb.), sem olyat, amely sérülést okozhat harmadik feleknek, továbbá nem szállít túlméretes, túlsúlyos, törékeny vagy romlandó terméket. A vakvezető és segítőkutyák kivételével állatok sem szállíthatók.

A csomagok és az egyéb tárgyak szállítása kizárólag az Ön felelősségére történik, és semmilyen körülmények között sem vagyunk felelősségre vonhatók az elvesztésükért vagy a károsodásukért. Az ilyen jellegű veszteség vagy kár ellen Önnek az indulás előtt biztosítást kell kötnie.

19. AZ ÖN FELELŐSSÉGE

A jelen szerződés megkötésével Ön kifejezetten nyilatkozik a következőkről: Ön nagykorú, szellemi képességeinek teljes birtokában van, ezért képes eleget tenni a jelen megállapodásból eredő összes jogi kötelezettségének. Ön tudatában van a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatásoknak, a bennünket érintő, az előzőekben említett információknak, valamint a jelen feltételekben és kikötésekben szereplő tartalomnak. Az Ön által használt hitel- vagy bankkártya az Ön tulajdonában van, valamint elegendő összeggel rendelkeznek a szolgáltatás megfizetéséhez. Tudomásul veszi, hogy a lehető leghamarabb értesítenie kell bennünket a megadott adatokban bekövetkezett változásról.

A biztosítandó szolgáltatások megfelelnek az e-mailben küldött transzferbizonylatban szereplő adatoknak. Ön felelős azért, hogy a foglaláskor teljes körűen és pontosan adja meg a felvételi hely és a célállomás címét. Ezért az Ön kötelessége kinyomtatni a transzferbizonylatot és ellenőrizni annak pontosságát. Ha a transzferbizonylat adatai helytelenek, akkor a javításuk céljából azonnal forduljon az Ügyfélszolgálatunkhoz. A foglaláskor különös figyelmet kell fordítania arra, hogy minden, csillaggal (*) jelölt mezőt pontosan töltsön ki. Nem vállalunk felelősséget az olyan foglalásokért, amelyek teljesítése lehetetlen, és Önnek nem jár visszatérítés az ilyen jellegű foglalásokért.

Ön kizárólagosan felel a határátlépéshez szükséges összes dokumentum meglétéért. Ezúton kizárunk minden kötelezettséget és visszautasítunk minden olyan extra kiadást, amelyet ezen dokumentumok hiánya vagy az adott ország érvényes vám-, rendőrségi, adózási és adminisztratív jogszabályainak be nem tartása eredményez. A transzferbizonylat nem használható a beutazó vízumok megszerzéséhez.

Ha a vállalatunknak letétet vagy büntetést kell fizetnie más országok hatóságainak amiatt, mert Ön nem tartotta be a törvényeket, a jogszabályokat stb., illetve ha nem teljesíti azon országok utazásra vonatkozó követelményeit, amelyekbe be kíván lépni, amelyeket el kíván hagyni vagy amelyeken át szeretne utazni, akkor Ön kizárólagosan felelős ezen költségek vállalatunk számára való megtérítéséért, és mi fenntartjuk a jogot az Ön által számunkra megfizetett összeg visszatartására mindaddig, amíg Ön bizonyítékot nem szolgáltat az ilyen büntetések, díjak stb. megtérítéséről.

Fenntartjuk a jogot, és Ön ezúton felhatalmaz bennünket arra, hogy megterheljük a hitel- vagy bankkártyáját az Ön távozása után hiányzó tárgyak miatti, illetve a transzferjárműben keletkezett károkért (többek között a szakszerű takarításért).

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jövőben nem fogadunk el foglalást olyan ügyfelektől, akik súlyos vagy ismételt incidensekben vettek részt.

20. HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁG / A FELHASZNÁLÓ MAGATARTÁSA

A jelen megállapodás megkötésével Ön hallgatólagosan beleegyezik abba, hogy vállalatunknak és a szállítási szolgáltatónak joga van arra, hogy visszautasítsa bármely utas szállítását, ha a sofőr a saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy az utas alkohol vagy kábítószer befolyása alatt állhat, illetve hogy a viselkedése veszélyes lehet a jármű sofőrjére, a többi utasra vagy saját magára nézve.

Alkoholos ital nem szállítható a szállítási szolgáltató járműveiben annak járműben való elfogyasztása céljából. Ez a tilalom a kábítószerekre is vonatkozik.

A dohányzás tilos a járművekben vagy annak közvetlen közelében.

A járműben tilos étkezni.

21. PANASZOK

Ha a szállítási szolgáltatótól kapott szolgáltatás nem felel meg az Ön elvárásainak, azt azonnal jelentenie kell ügyfélszolgálatunknak, lehetőleg akkor, amikor a probléma bekövetkezik. Érvénytelennek tartjuk azon panaszokat, amelyeket a transzferszolgáltatás befejezése után jelentenek be, és amelyeket a transzfer ideje alatt nem hoznak a tudomásunkra, mivel ezekben az esetekben nincs lehetőségünk beavatkozni vagy egyéb segítséget nyújtani. Az elérhetőségeink a transzferbizonylaton szerepelnek.

Az írásos panaszt a visszatérés dátuma után legfeljebb 28 nappal kell megkapnunk az info@suntransfers.com címre küldött e-mailben.

Ha szeretne problémát bejelenteni az online foglalási folyamattal vagy Ügyfélszolgálatunkkal kapcsolatban, akkor írjon a manager@suntransfers.com címre.

22. NYELVEK

Weboldalaink több nyelven olvashatók, és terveink szerint a jövőben újabb nyelveken is elérhetők lesznek. Angol és spanyol nyelvű Ügyfélszolgálatunk és e-mailes támogatásunk mindig elérhető, de amikor csak lehetséges, próbálunk azon a nyelven támogatást nyújtani, amelyen foglalni szokott. Bár nagy figyelmet fordítunk a weboldalaink és a feltételek kiváló minőségű lefordítására, bármilyen ellentmondás esetén a spanyol változat az irányadó.

23. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

A weboldalakkal kapcsolatos szerzői jogok, a védjegyek és az egyéb szellemi tulajdonjogok biztosítása a vállalatnak nyújtott engedéllyel történik, amely jogokat a szellemi tulajdonra vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabályok védik.

Weboldalunk tartalmának harmadik fél általi felhasználása a transzferfoglaláson kívüli célokra tilos, beleértve annak – a kifejezett beleegyezésünk nélküli – módosítását, ismételt közzétételét, valamint teljes vagy részleges reprodukcióját vagy újbóli megjelenítését.

Weboldalunk bármilyen törvénytelen használata minden körülmény között szigorúan tilos.

A jelen Weboldal teljes tartalmát ipari és szellemi tulajdonjogok védik, és azok kizárólagos tulajdonosa a Suntransfers.com. A Weboldal és annak tartalmának, az adatbázisok, valamint a megjelenítéshez és az üzemeltetéshez szükséges szoftver bármilyen kereskedelmi célú felhasználása kifejezetten tilos, kivéve ha a Suntransfers.com írásos beleegyezését adja ebbe.

Tiltott kereskedelmi célú felhasználás többek között:

A Weboldal, annak tartalmának és/vagy szolgáltatásainak más weboldalon történő értékesítése vagy terjesztése. Különösen a Weboldal tartalmához való hozzáférés érdekében alkalmazott „webes adatgyűjtési” (web scraping) technikák.

A felhasználó összezavarására alkalmas „mélyhivatkozási” technikák, például a „framing”, és/vagy azok, amelyek esetében a Suntransfers.com tartalmának jogellenes vagy tiltott felhasználása feltételezhető.

24. IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

Jelen Általános feltételekre a hatályos spanyol törvények vonatkoznak.

A vállalat és Ön között létrejött szerződésre a spanyol jogszabályok irányadók.

Az Ön és a vállalatunk közötti jogvita rendezése a spanyol joghatóságok és a barcelonai bíróságok illetékességi körébe tartozik.

A jelen Feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy kikényszeríthetetlensége nem befolyásolja a jelen Feltételek többi rendelkezésének érvényességét és kikényszeríthetőségét, így azok teljes mértékben hatályosak és érvényesek maradnak.

25. PROMÓCIÓK

Csak korlátozott ideig | akár 25% kedvezmény

A kedvezményes árak abban az esetben érvényesek, ha az utat vagy a járművet a 2020. march 9. és 2020. aprile 05. közötti időszakban foglalják le, az utazásra pedig a 2020. march 9. és 2020. aprile 05. közötti időszakban kerül sor. A kedvezményes árak tartalmazzák az összes alkalmazandó adót és az üzemanyagköltséget. A közzététel időpontjában érvényes árakon számolt üzemanyagköltség összege változhat.

A feltüntetett árak tartalmazzák az online kedvezményeket. Ha később fizet, e-mailben vagy telefonon, az árak változhatnak, beleértve a lefoglalt extrák árait is.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bizonyos napokat kizárjunk az ajánlat érvényességi idejéből. Az árak tartalmazzák a kedvezményeket. Az ajánlat az új foglalásokra vonatkozik, és a kapacitás függvényében vehető igénybe a Suntransfers.com általános felhasználási feltételeinek megfelelően.

Az ajánlat nem vonható össze más különleges ajánlatokkal, akciókkal vagy kedvezménnyel.

Az ajánlat a Suntransfers.com weboldalon és a Suntransfers ügynök rendszeren keresztül végzett foglalásokra érvényes. A definíciókat a suntransfers.com oldalon találja.

Szeptemberi akció | akár 25% kedvezmény

A kedvezményes árak abban az esetben érvényesek, ha az utat vagy a járművet a 2020. Szeptember. a 2020. szeptember 02. és 2020. október 4. közötti időszakra, valamint a 2020. szeptember 2. és 2021. október 4. közötti utazásokra kerül lefoglalásra. közötti időszakban kerül sor. A kedvezményes árak tartalmazzák az összes alkalmazandó adót és az üzemanyagköltséget. A közzététel időpontjában érvényes árakon számolt üzemanyagköltség összege változhat.

A feltüntetett árak tartalmazzák az online kedvezményeket. Ha később fizet, e-mailben vagy telefonon, az árak változhatnak, beleértve a lefoglalt extrák árait is.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bizonyos napokat kizárjunk az ajánlat érvényességi idejéből. Az árak tartalmazzák a kedvezményeket. Az ajánlat az új foglalásokra vonatkozik, és a kapacitás függvényében vehető igénybe a Suntransfers.com általános felhasználási feltételeinek megfelelően.

Az ajánlat nem vonható össze más különleges ajánlatokkal, akciókkal vagy kedvezménnyel.

Az ajánlat a Suntransfers.com weboldalon és a Suntransfers ügynök rendszeren keresztül végzett foglalásokra érvényes. A definíciókat a suntransfers.com oldalon találja.

Black Friday | Cyber Monday

A kiválasztott útvonalak esetében a kedvezményes árak tartalmazzák az összes alkalmazandó adót és üzemanyagköltséget a közzétételkor érvényes árakon számolva. Ezek a költségek változhatnak.

A feltüntetett árak tartalmazzák az online kedvezményeket. Ha később fizet, e-mailben vagy telefonon, az árak változhatnak, beleértve a lefoglalt extrák árait is.

Az ajánlat nem érvényes karácsonyra és újév napjára. Az árak tartalmazzák a kedvezményeket. Az ajánlat új foglalásokra vonatkozik, és a Suntransfers.com általános szerződési feltételeinek megfelelően elérhetőségtől függ.

Az ajánlat nem vonható össze más különleges ajánlatokkal, akciókkal vagy kedvezménnyel.

Az ajánlat a Suntransfers.com weboldalon és a Suntransfers ügynök rendszeren keresztül végzett foglalásokra érvényes. A definíciókat a suntransfers.com oldalon találja.

Tavaszi akciók

A kiválasztott útvonalak esetében a kedvezményes árak tartalmazzák az összes alkalmazandó adót és üzemanyagköltséget a közzétételkor érvényes árakon számolva. Ezek a költségek változhatnak.

A feltüntetett árak tartalmazzák az online kedvezményeket. Ha később fizet, e-mailben vagy telefonon, az árak változhatnak, beleértve a lefoglalt extrák árait is.

Az árak tartalmazzák a kedvezményeket. Az ajánlat új foglalásokra vonatkozik, és a Suntransfers.com általános szerződési feltételeinek megfelelően elérhetőségtől függ.

Az ajánlat nem vonható össze más különleges ajánlatokkal, akciókkal vagy kedvezménnyel.

Az ajánlat a Suntransfers.com weboldalon és a Suntransfers ügynök rendszeren keresztül végzett foglalásokra érvényes. A definíciókat a suntransfers.com oldalon találja.

15. évfordulós promóció

A kiválasztott útvonalak esetében a kedvezményes árak tartalmazzák az összes alkalmazandó adót és üzemanyagköltséget a közzétételkor érvényes árakon számolva. Ezek a költségek változhatnak.

A feltüntetett árak tartalmazzák az online kedvezményeket. Ha később fizet, e-mailben vagy telefonon, az árak változhatnak, beleértve a lefoglalt extrák árait is.

Az árak tartalmazzák a kedvezményeket. Az ajánlat új foglalásokra vonatkozik, és a Suntransfers.com általános szerződési feltételeinek megfelelően elérhetőségtől függ.

Az ajánlat nem vonható össze más különleges ajánlatokkal, akciókkal vagy kedvezménnyel.

Az ajánlat a Suntransfers.com weboldalon és a Suntransfers ügynök rendszeren keresztül végzett foglalásokra érvényes. A definíciókat a suntransfers.com oldalon találja.

15 Anniversary Social Media Giveaway

Terms and conditions described here

World Tourism Day Sale

A kiválasztott útvonalak esetében a kedvezményes árak tartalmazzák az összes alkalmazandó adót és üzemanyagköltséget a közzétételkor érvényes árakon számolva. Ezek a költségek változhatnak.

A feltüntetett árak tartalmazzák az online kedvezményeket. Ha később fizet, e-mailben vagy telefonon, az árak változhatnak, beleértve a lefoglalt extrák árait is.

Az árak tartalmazzák a kedvezményeket. Az ajánlat új foglalásokra vonatkozik, és a Suntransfers.com általános szerződési feltételeinek megfelelően elérhetőségtől függ.

Az ajánlat nem vonható össze más különleges ajánlatokkal, akciókkal vagy kedvezménnyel.

Az ajánlat a Suntransfers.com weboldalon és a Suntransfers ügynök rendszeren keresztül végzett foglalásokra érvényes. A definíciókat a suntransfers.com oldalon találja.

Privacy Policy

The internet user accessing the Suntransfers.com website does so anonymously and is not registered by us for any online service. The user remains anonymous throughout his search through all information on the Website, and at no point are his personal details registered for any online service.

We do, however, use user identifiers (cookies) on our websites to collect information on the website use, such as the server to which the user’s computer is connected, the browser type (e.g. Firefox or Internet Explorer) and how the potential customer became aware of ST Services Iberia S.L. We use such information solely to assist us in improving our marketing policies, and the personal details of the Internet user are not included in the data capture.

To learn more about the cookies we use, please check our Cookie Policy.

At Suntransfers.com we collect some personal information such as the name, email address, or mobile number of the person making the booking and the people using our transfer services.

By entering into a contract with us and accepting our Terms & Conditions and Privacy Policy you tacitly authorise ST Services Iberia S.L. to use your personal information to carry out the requested service and to ensure accurate billing for the service.

The details that we collect are necessary for us to be able to perform our contract with you. We may need to contact you regarding your transfer, send your booking confirmation via SMS (if you requested it) and send you a payment confirmation email and booking voucher.

We may also need to request more information about your travel plans in order to ensure a smooth service, send you updates with instructions about where to meet your driver, inform you about any necessary changes (particularly in the event of modifications to the service you booked with us), or share helpful information with you during your trip.

Your flight, train or ship number and accommodation address are are also necessary details we need from you in order to be able to carry out your transfer service. We also need to know the exact address for your pickup and dropoff.

In regards to payments, your card details are entered into a highly secure payments page and we never see or store them.

If you have booked via a Suntransfers.com affiliate site, then the affiliate has the right to request and receive your booking data, but not your payment data.

In order to process and perform your booking we may share your information with the transport operators or other involved third party. We will provide only the necessary information to ensure the successful fulfilment of your transfer service.

Depending on the country you’re travelling to, by using Suntransfers.com, you may consent to the transfer of your personal information outside of the European Economic Area (where the service you book requires a non-EEA transport operator to provide it).

In response to a potential request for a transfer quote, we may ask the you to provide personal details, including email address. We may also use such details to contact you with offers which may be of interest.

Once the interlocutor of our website becomes a customer, we may use the details provided during the booking process to offer appropriate future promotions and offers.

The details provided aid us in targeting further services of possible interest to you. Such offers would be sent to your email address and may be based on the information provided to us in the initial operation, in surveys, from information that may specify purchase preferences and lifestyle as well as information available from authorised external sources such as Transport Operators and marketing companies.

You will be asked for your consent before we use your personal details for marketing purposes, for example to send you information and/or offers for products, services, discounts or promotions that we think may be of interest to you.

These email offers come directly from us and are sent in a format which is compatible to the information recovered from the customer’s email address (HTML, enriched graphics etc.).

Your personal information may also be used for the general purpose of measuring consumer response to and satisfaction with the services offered, therefore we sometimes send satisfaction surveys in order to obtain feedback about our website and services. We don’t share your comments or any personal data entered in the surveys with anyone, if we don’t have specific authorisation from you.

We keep a record of your booking history in order to provide you with better customer support.

The personal details captured are stored in automated files safeguarded by us. These records are declared to the Spanish Data Protection Office (Agencia Española de Protección de Datos).

All information will be stored in our database but at any point you can request to unsubscribe from our emails by contacting us at privacy@suntransfers.com. Unsubscription would exclude any communications related to transfer services should be necessary for the delivery of the transfer service.

You may at any time exercise the rights of access, opposition, rectification or cancellation recognized in the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council of the 27th of April of 2016, relating to the protection of people in regards to the processing of personal data and its free circulation.

If you believe that the information held by us is in any way incorrect or incomplete, or you want us to delete your personal data, you should send a request by email to privacy@suntransfers.com. We will comply with any request in accordance with current legislation (GDPR).

Cookie Policy

ST SERVICES IBERIA, S.L. reports the use of cookies on its website: www.suntransfers.com

What are cookies?

Cookies are files that may be downloaded to your device through web pages. They are essential tools to provide various information society services. This includes allowing a website to store and recover information on a user's or device’s browsing habits and, depending on the information obtained, using this information to recognise the user and improve the service offered.

Type of cookies

There are two types of cookies depending on which entity manages the domain from which the cookies are sent and handles the data:

First-party cookies: these are sent to the user’s terminal equipment from a machine or domain managed by the publisher who is providing the service requested by the user.

Third-party cookies: these are sent to the user’s terminal equipment from a machine or domain that is not managed by the publisher themselves, but rather by an entity that processes data obtained through cookies.

If cookies are installed from a machine or domain managed by the publisher themselves but the information collected through these is managed by a third party, they cannot be considered first-party cookies.

There is also a second classification depending on the period of time for which the cookies are stored in the client’s browser, either:

Session cookies: designed to collect and store data while the user is accessing the website. They tend to be used to store information that is only of interest to maintain the service requested by the user on a single occasion (e.g. a list of products purchased).

Persistent cookies: data is stored on the terminal and can be accessed and processed for a specific period defined by the party responsible for the cookie, ranging from a few minutes to several years.

Lastly, there is another classification with five types of cookies depending on the purpose for which the data obtained is processed:

Technical cookies: these allow the user to browse a web page, platform or application and use different options or services on those such as to control traffic and communication of data, identify the session, access restricted sections, record parts of an order, process purchase of an order, process registration or participation forms for an event, use security devices during browsing, store content to broadcast videos or audio, or share content through social media

Customisation cookies: these allow the user to access a service with certain general predefined characteristics depending on a series of criteria in the user terminal such as language, type of browser used to access the service, configuration for the region from which the service is accessed, etc.

Analysis cookies: these allow the party responsible for the cookies to track and analyse the behaviour of website users when enabled. The information collected through this type of cookies is used to measure activity on websites, applications or platforms and to prepare browsing profiles for the users of those sites, applications and platforms in order to develop improvements based on analysis of usage data from service users.

Advertising cookies: these are used to ensure the most efficient management of advertising spaces.

Advertising behavioural cookies: these store user behaviour information that is obtained by continuously observing their browsing habits. This helps develop a specific profile to display relevant advertising.

External social media cookies: these are used so that visitors can interact with the content via social media (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.) and are generated solely for users of this social media. The conditions for use of these cookies and the information gathered is covered in the privacy policy of the respective platform.

Deactivating and deleting cookies

You can choose to allow, block or delete cookies installed on your device by changing your browser settings. When deactivating cookies, some services available may no longer work. The method to deactivate cookies is different for each browser, but can normally be done in the Settings or Options menu. The Help menu of your browser will also contain instructions. Users may choose which cookies they want to work on this website at any time.

You can allow, block or delete cookies installed on your device by changing the settings in the browser installed on your device:

Microsoft Internet Explorer | Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_GB

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

You can also manage storage of cookies in your browser using tools such as:

Ghostery: www.ghostery.com/

Your online choices: www.youronlinechoices.com/

Cookies used on www.suntransfers.com

Below we identify the most relevant cookies used on this portal, as well as their classification and purpose. We may use other cookies, to see the full list you can go to: www.cookiebot.com

_ga

Duration: 2 years

Description: Used to distinguish between users. Generated by Google Analytics. Google stores information collected by cookies on services located in the United States of America. Google complies with European data protection legislation and promises not to share it with third parties, except when required by the law or when necessary for the functioning of the system. Google does not associate your IP address with any other information it holds. If you wish to read more about the cookies used by Google Analytics, please see: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1

Type: Third party

Purpose: Analytical

_gid

Duration: 1 year

Description: Generated by Google Analytics. Google stores information collected by cookies on services located in the United States of America. Google complies with European data protection legislation and promises not to share it with third parties, except when required by the law or when necessary for the functioning of the system. Google does not associate your IP address with any other information it holds. If you wish to read more about the cookies used by Google Analytics, please see: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

__cfduid

Duration: 5 years

Description: 'cfduid' cookies are provided by CloudFlare to monitor trusted website traffic. The application does not match any user ID or store any identifiable personal data. https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfdu

Type: Third party

Purpose: Technical

__zlcmid

Duration: Persistent

Description: Stores a user ID to enable chat sessions.

Type: Third party

Purpose: Technical

APISID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

Type: Third party

Purpose: Analytical

CJ_DATA

Duration: 1 month

Description: Conversant works with advertisers and advertising agencies to help brands communicate with the people through online display advertising campaigns. They execute sophisticated, flexible online display strategies on a global scale. They’ve been at the cutting edge of online marketing since 1998 and they are a world leader in online marketing.

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

eid

Duration: 6 months

Description: Criteo.com. Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads.

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

IDE

Duration: 1 year

Description: Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.

Type: Third party

Purpose: Behavioural advertising

HSID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

Type: Third party

Purpose: Analytical

mp_hj_mixpanel

Duration: 1 year

Description: Hotjar is a all-in-one analysis and feedback tool that reveals the online behaviour and feedback of website visitors. Hotjar enables us to improve the website user experience and the website's overall performance

Type: Third party

Purpose: Analytical

NID

Duration: 6 months

Description: The purpose of this cookie is to store information on your preferences.

Type: Third party

Purpose: Customisation

SAPISID

Duration: 2 years

Description: On some pages of our website we have videos embedded in YouTube. This is a Google service. Its use requires this cookie to be sent, in addition to the cookies that Google requires if you maintain the session active with your account, in order to view embedded videos, estimate bandwidth and display the view count.

Type: Third party

Purpose: Analytical

sc.ASP.NET_SESSIONID

Duration: session

Description: SessionCam is a product that has been developed by SessionCam LTD. SessionCam may record mouse clicks, mouse movements, page scrolling and any text keyed into website forms. The information collected does not include bank details or any sensitive personal data. Data collected by SessionCam from Suntransfers.com website is for St Services iberia SL’s internal use only. The information collected is used to improve our website usability and is stored and used for aggregated and statistical reporting. If you wish to disable this cookie, please go to: https://sessioncam.com/choose-for-form-data-not-to-be-recorded/

Type: Third party

Purpose: Analytical

SID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience. https://sessioncam.com/choose-for-form-data-not-to-be-recorded/

Type: Third party

Purpose: Analytical

SSID

Duration: 2 years

Description: When creating or initiating a session in a Google account, this cookie is stored on your device so that your Google account stays connected when you visit their services again. While your session is still active and you use add-ons on other websites such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

Type: Third party

Purpose: Analytical

MUID

Duration: 1 year

Description: This cookie allows us to synchronise user ID tracking across many Microsoft domains.

Type: Third party

Purpose: Analytical

Acceptance of the Cookie Policy

www.suntransfers.com assumes that you accept the use of cookies. However, information on our Cookie Policy is displayed in the bottom or top part of our website portal each time you log-in so that you are aware of it.

You can take the following actions with regard to this information:

Accept cookies: You will not see this notice again when you access any page on our site during this session.

Close: The notice is hidden on this page.

Change your settings: Please see section: “Deactivating and deleting cookies”.

- LAST REVIEW DATE: 23/05/2018 -