Alla destinationer från Geneve flygplats (GVA)

Namn
Avstånd
Restid
från 9.82€ per person
66 km
85 min
från 97.01€ per person
288 km
260 min
från 49.78€ per person
224 km
180 min
från 14.50€ per person
108 km
75 min
från 86.65€ per person
288 km
270 min
från 16.53€ per person
179 km
130 min
från 10.49€ per person
76 km
60 min
från 218.15€ per person
722 km
430 min
från 91.80€ per person
305 km
240 min
från 104.23€ per person
345 km
290 min
från 19.73€ per person
89 km
90 min
från 20.42€ per person
177 km
160 min
från 31.50€ per person
187 km
170 min
från 83.32€ per person
247 km
230 min
från 8.09€ per person
55 km
50 min
från 9.13€ per person
55 km
50 min
från 7.11€ per person
28 km
35 min
från 64.84€ per person
215 km
175 min
från 43.62€ per person
175 km
150 min
från 22.59€ per person
154 km
145 min
från 149.67€ per person
492 km
375 min
från 6.68€ per person
19 km
25 min
från 38.42€ per person
96 km
135 min
från 14.59€ per person
109 km
130 min
från 103.62€ per person
338 km
305 min
från 14.50€ per person
108 km
85 min
från 35.70€ per person
198 km
150 min
från 28.78€ per person
74 km
75 min
från 116.04€ per person
385 km
280 min
från 18.04€ per person
33 km
35 min
från 82.71€ per person
278 km
230 min
från 209.06€ per person
692 km
445 min
från 23.34€ per person
210 km
150 min
från 145.73€ per person
474 km
375 min
från 21.49€ per person
198 km
135 min
från 29.40€ per person
186 km
140 min
från 117.26€ per person
377 km
240 min
från 10.49€ per person
87 km
110 min
från 43.20€ per person
163 km
120 min
från 22.99€ per person
205 km
150 min
från 269.65€ per person
892 km
510 min
från 119.38€ per person
396 km
285 min
från 29.60€ per person
248 km
170 min
från 15.52€ per person
123 km
120 min
från 25.37€ per person
240 km
150 min
från 28.54€ per person
199 km
150 min
från 15.39€ per person
121 km
110 min
från 18.18€ per person
59 km
60 min
från 18.71€ per person
38 km
50 min
från 10.05€ per person
69 km
70 min
från 15.57€ per person
124 km
125 min
från 10.86€ per person
6 km
10 min
från 10.82€ per person
81 km
70 min
från 11.69€ per person
27 km
30 min
från 114.53€ per person
379 km
275 min
från 97.60€ per person
328 km
225 min
från 19.45€ per person
165 km
125 min
från 9.58€ per person
62 km
95 min
från 19.85€ per person
174 km
145 min
från 24.52€ per person
228 km
195 min
från 33.79€ per person
341 km
185 min
från 131.49€ per person
432 km
370 min
från 80.59€ per person
269 km
240 min
från 21.21€ per person
48 km
50 min
från 15.45€ per person
84 km
75 min
från 7.82€ per person
36 km
40 min
från 25.04€ per person
235 km
165 min
från 9.51€ per person
61 km
100 min
från 7.75€ per person
35 km
45 min
från 156.94€ per person
509 km
400 min
från 136.65€ per person
452 km
330 min
från 22.90€ per person
210 km
150 min
från 33.42€ per person
112 km
92 min
från 17.62€ per person
154 km
150 min
från 14.86€ per person
113 km
140 min
från 22.94€ per person
204 km
165 min
från 51.20€ per person
168 km
125 min
från 28.22€ per person
213 km
195 min
från 25.81€ per person
247 km
180 min
från 16.66€ per person
140 km
135 min
från 61.81€ per person
205 km
155 min
från 99.98€ per person
328 km
235 min
från 20.31€ per person
181 km
110 min
från 10.56€ per person
77 km
65 min
från 11.38€ per person
89 km
95 min
från 9.98€ per person
68 km
60 min
från 11.31€ per person
88 km
95 min
från 21.32€ per person
196 km
120 min
från 22.62€ per person
68 km
75 min
från 9.91€ per person
67 km
65 min
från 9.64€ per person
63 km
65 min
från 10.45€ per person
72 km
80 min
från 9.64€ per person
63 km
65 min
från 20.85€ per person
189 km
125 min
från 206.94€ per person
685 km
425 min
från 197.55€ per person
649 km
460 min
från 267.53€ per person
885 km
510 min
från 95.44€ per person
296 km
240 min
från 51.51€ per person
171 km
135 min
från 24.24€ per person
60 km
60 min
från 62.11€ per person
207 km
180 min
från 65.75€ per person
227 km
150 min
från 6.35€ per person
14 km
25 min
från 73.93€ per person
245 km
210 min
från 83.41€ per person
281 km
180 min
från 53.63€ per person
176 km
160 min
från 86.35€ per person
276 km
175 min
från 68.78€ per person
205 km
150 min
från 11.65€ per person
93 km
75 min
från 107.56€ per person
367 km
250 min
från 13.14€ per person
101 km
100 min
från 110.28€ per person
362 km
260 min
från 20.49€ per person
183 km
125 min
från 41.76€ per person
126 km
90 min
från 53.87€ per person
150 km
120 min
från 23.72€ per person
216 km
160 min
från 68.47€ per person
212 km
190 min
från 38.70€ per person
128 km
120 min
från 19.73€ per person
172 km
135 min
från 33.41€ per person
82 km
100 min
från 39.90€ per person
150 km
105 min
från 10.05€ per person
76 km
85 min
från 42.06€ per person
92 km
65 min
från 32.76€ per person
321 km
240 min
från 13.36€ per person
15 km
20 min
från 9.30€ per person
76 km
55 min
från 30.14€ per person
235 km
155 min
från 20.93€ per person
175 km
105 min
från 9.58€ per person
62 km
50 min
från 50.30€ per person
168 km
133 min
från 33.33€ per person
92 km
65 min
från 76.05€ per person
255 km
170 min
från 9.98€ per person
68 km
100 min
från 6.41€ per person
15 km
30 min
från 6.84€ per person
21 km
25 min
från 32.19€ per person
313 km
210 min
från 6.15€ per person
11 km
25 min
från 10.85€ per person
81 km
60 min
från 109.07€ per person
362 km
235 min
från 15.15€ per person
38 km
40 min
från 2.96€ per person
12 km
20 min
från 10.71€ per person
79 km
65 min
från 25.77€ per person
182 km
145 min
från 15.70€ per person
195 km
200 min
från 22.91€ per person
119 km
105 min
från 21.98€ per person
49 km
40 min
från 21.99€ per person
189 km
170 min
från 14.12€ per person
102 km
85 min
från 56.35€ per person
183 km
130 min
från 92.71€ per person
307 km
245 min
från 25.37€ per person
197 km
145 min
från 24.21€ per person
223 km
175 min
från 20.98€ per person
191 km
170 min
från 6.15€ per person
18 km
25 min
från 86.35€ per person
283 km
225 min
från 25.77€ per person
282 km
190 min
från 21.21€ per person
70 km
75 min
från 16.15€ per person
25 km
40 min
från 30.30€ per person
65 km
85 min
från 17.45€ per person
62 km
60 min
från 10.44€ per person
13 km
25 min
från 23.39€ per person
61 km
60 min
från 17.24€ per person
79 km
65 min
från 18.78€ per person
41 km
40 min
från 63.02€ per person
207 km
140 min
från 43.02€ per person
145 km
129 min
från 11.38€ per person
89 km
80 min
från 54.54€ per person
181 km
135 min
från 8.15€ per person
51 km
80 min
från 53.87€ per person
181 km
150 min
från 10.18€ per person
71 km
85 min
från 5.23€ per person
4 km
10 min
från 7.88€ per person
37 km
35 min
från 37.27€ per person
124 km
100 min
från 10.87€ per person
88 km
90 min
från 11.98€ per person
98 km
80 min
från 17.24€ per person
68 km
70 min
från 76.35€ per person
251 km
169 min
från 207.24€ per person
686 km
395 min
från 25.73€ per person
86 km
85 min
från 208.76€ per person
690 km
400 min
från 15.64€ per person
136 km
90 min
från 7.55€ per person
28 km
30 min
från 119.07€ per person
395 km
250 min
från 275.11€ per person
902 km
500 min
från 10.86€ per person
9 km
30 min
från 4.65€ per person
26 km
25 min
från 120.59€ per person
400 km
255 min
från 96.95€ per person
299 km
235 min
från 9.70€ per person
16 km
30 min
från 27.27€ per person
65 km
70 min
från 5.07€ per person
29 km
30 min
från 272.38€ per person
922 km
520 min
från 20.63€ per person
185 km
140 min
från 19.73€ per person
172 km
120 min
från 17.06€ per person
146 km
110 min
från 23.86€ per person
215 km
155 min
från 30.18€ per person
245 km
240 min
från 69.38€ per person
229 km
180 min
från 33.06€ per person
194 km
145 min
från 54.90€ per person
232 km
175 min
från 55.13€ per person
124 km
115 min
från 19.03€ per person
149 km
135 min
från 228.75€ per person
756 km
450 min
från 33.63€ per person
116 km
105 min
från 15.17€ per person
118 km
135 min
från 27.27€ per person
61 km
60 min
från 24.52€ per person
213 km
140 min
från 290.56€ per person
900 km
485 min
från 137.86€ per person
440 km
325 min
från 22.91€ per person
56 km
40 min
från 23.61€ per person
214 km
240 min
från 27.84€ per person
262 km
195 min
från 127.86€ per person
399 km
225 min
från 83.32€ per person
340 km
235 min
från 10.11€ per person
71 km
105 min
från 71.81€ per person
238 km
160 min
från 9.13€ per person
69 km
80 min
från 147.86€ per person
467 km
375 min
från 110.28€ per person
364 km
240 min
från 11.85€ per person
96 km
95 min
från 95.44€ per person
298 km
235 min
från 107.86€ per person
357 km
295 min
från 10.91€ per person
82 km
80 min
från 10.25€ per person
72 km
85 min
från 27.57€ per person
304 km
245 min
från 25.37€ per person
241 km
200 min
från 14.72€ per person
111 km
115 min
från 58.78€ per person
195 km
150 min
från 258.75€ per person
857 km
470 min
från 21.34€ per person
196 km
125 min
från 285.71€ per person
857 km
470 min
från 17.15€ per person
160 km
180 min
från 28.26€ per person
309 km
215 min
från 206.03€ per person
683 km
390 min
från 10.11€ per person
70 km
60 min
från 19.70€ per person
46 km
45 min
från 18.84€ per person
165 km
180 min
från 17.24€ per person
155 km
150 min
från 19.67€ per person
135 km
90 min
från 8.49€ per person
46 km
45 min
från 20.42€ per person
182 km
135 min
från 45.90€ per person
157 km
115 min
från 9.13€ per person
55 km
95 min
från 134.83€ per person
473 km
290 min
från 26.06€ per person
55 km
50 min
från 23.56€ per person
189 km
120 min
från 25.58€ per person
252 km
170 min
från 24.83€ per person
232 km
190 min
från 23.94€ per person
219 km
180 min
från 8.46€ per person
61 km
55 min
från 47.10€ per person
223 km
150 min
från 13.53€ per person
117 km
85 min
från 12.12€ per person
100 km
105 min
från 9.51€ per person
59 km
90 min
från 108.77€ per person
361 km
255 min
från 53.97€ per person
152 km
100 min
från 69.99€ per person
233 km
185 min
från 9.51€ per person
62 km
70 min
från 11.31€ per person
88 km
80 min
från 22.45€ per person
252 km
170 min
från 20.42€ per person
176 km
150 min
från 68.78€ per person
239 km
175 min
från 9.38€ per person
66 km
75 min
från 11.09€ per person
85 km
95 min
från 96.35€ per person
319 km
245 min
från 128.47€ per person
116 km
105 min
från 25.14€ per person
86 km
80 min
från 94.23€ per person
326 km
240 min
från 69.38€ per person
261 km
195 min
från 108.77€ per person
369 km
230 min
från 240.27€ per person
794 km
455 min
från 22.45€ per person
263 km
180 min
från 48.48€ per person
164 km
120 min
från 27.27€ per person
70 km
60 min
från 11.60€ per person
92 km
85 min
från 18.18€ per person
37 km
35 min
från 33.37€ per person
338 km
285 min
från 42.50€ per person
467 km
300 min
från 8.83€ per person
42 km
70 min
från 31.80€ per person
195 km
150 min
från 15.93€ per person
129 km
135 min
från 25.75€ per person
76 km
75 min
från 17.44€ per person
158 km
170 min
från 19.85€ per person
180 km
205 min
från 13.59€ per person
116 km
120 min
från 38.78€ per person
127 km
135 min
från 25.01€ per person
97 km
70 min
från 50.90€ per person
174 km
130 min
från 22.72€ per person
56 km
55 min
från 58.17€ per person
140 km
135 min
från 14.79€ per person
112 km
90 min
från 21.34€ per person
196 km
165 min
från 11.80€ per person
95 km
80 min
från 30.90€ per person
130 km
120 min
från 23.81€ per person
217 km
270 min
från 45.00€ per person
132 km
120 min
från 89.99€ per person
294 km
220 min
från 10.91€ per person
82 km
75 min
från 29.40€ per person
121 km
85 min
från 18.18€ per person
56 km
50 min
från 11.74€ per person
94 km
100 min
från 20.42€ per person
182 km
165 min
från 19.16€ per person
170 km
160 min
från 202.39€ per person
685 km
405 min
från 87.56€ per person
307 km
240 min
från 21.27€ per person
74 km
65 min
från 22.91€ per person
62 km
65 min
från 17.24€ per person
50 km
90 min
från 14.28€ per person
111 km
130 min
från 16.66€ per person
140 km
135 min
från 21.34€ per person
196 km
180 min
från 24.52€ per person
193 km
135 min
från 15.52€ per person
123 km
95 min
från 14.70€ per person
110 km
110 min
från 48.18€ per person
164 km
115 min
från 9.18€ per person
56 km
90 min
från 68.78€ per person
228 km
165 min
från 66.96€ per person
221 km
180 min
från 10.25€ per person
72 km
55 min
från 267.53€ per person
885 km
490 min
från 29.60€ per person
262 km
170 min
från 42.89€ per person
150 km
90 min
från 17.53€ per person
153 km
115 min
från 34.84€ per person
108 km
80 min
från 9.82€ per person
66 km
90 min
från 40.56€ per person
132 km
95 min
från 49.31€ per person
158 km
150 min
från 58.78€ per person
215 km
142 min
från 10.74€ per person
86 km
90 min
från 26.66€ per person
90 km
85 min
från 8.75€ per person
50 km
70 min
från 102.41€ per person
340 km
285 min
från 28.78€ per person
76 km
120 min
från 16.71€ per person
154 km
150 min
från 16.22€ per person
140 km
150 min
från 14.05€ per person
101 km
80 min
från 16.71€ per person
141 km
95 min
från 8.15€ per person
8 km
15 min
från 9.24€ per person
57 km
60 min
från 205.73€ per person
676 km
405 min
från 17.24€ per person
31 km
60 min
från 33.66€ per person
335 km
255 min
från 21.09€ per person
192 km
145 min
från 253.77€ per person
854 km
477 min
från 87.86€ per person
292 km
245 min
från 143.31€ per person
475 km
340 min
från 118.16€ per person
392 km
260 min
från 204.21€ per person
676 km
390 min
från 9.11€ per person
55 km
55 min
från 16.66€ per person
140 km
150 min
från 16.50€ per person
138 km
100 min
från 21.16€ per person
193 km
155 min
från 132.10€ per person
438 km
305 min
från 30.07€ per person
234 km
180 min
från 164.74€ per person
553 km
310 min
från 11.42€ per person
91 km
75 min
från 11.31€ per person
88 km
100 min
från 9.18€ per person
56 km
75 min
från 9.04€ per person
54 km
75 min
från 7.19€ per person
49 km
50 min
från 41.70€ per person
127 km
120 min
från 10.11€ per person
70 km
80 min
från 72.11€ per person
249 km
170 min
från 10.74€ per person
86 km
110 min
från 38.10€ per person
126 km
125 min
från 19.29€ per person
165 km
130 min
från 16.91€ per person
129 km
85 min
från 25.15€ per person
69 km
50 min
från 19.22€ per person
164 km
120 min
från 14.16€ per person
122 km
75 min
från 22.12€ per person
52 km
80 min
från 6.30€ per person
20 km
25 min
från 12.05€ per person
99 km
95 min
från 4.44€ per person
25 km
30 min
från 27.82€ per person
261 km
225 min
från 20.42€ per person
182 km
140 min
från 10.20€ per person
3 km
10 min
från 43.50€ per person
153 km
105 min
från 11.85€ per person
89 km
65 min
från 21.40€ per person
197 km
165 min
från 24.84€ per person
80.3 km
65 min
från 27.68€ per person
198 km
140 min
från 21.16€ per person
193 km
150 min
från 253.29€ per person
838 km
510 min
från 96.95€ per person
322 km
250 min
från 258.45€ per person
855 km
530 min
från 83.62€ per person
277 km
200 min
från 46.05€ per person
170 km
145 min
från 28.26€ per person
308 km
210 min
från 31.81€ per person
90 km
80 min
från 21.63€ per person
200 km
160 min
från 14.62€ per person
48 km
45 min
från 45.44€ per person
125 km
100 min
från 216.63€ per person
714 km
470 min
från 33.92€ per person
338 km
310 min
från 71.81€ per person
247 km
185 min
från 21.16€ per person
193 km
165 min
från 22.45€ per person
138 km
100 min
från 11.05€ per person
84 km
80 min
från 11.67€ per person
92 km
100 min
från 20.91€ per person
46 km
45 min
från 86.35€ per person
285 km
205 min
från 5.35€ per person
6 km
15 min
från 27.57€ per person
265 km
225 min
från 211.48€ per person
696 km
435 min
från 206.33€ per person
682 km
420 min
från 83.93€ per person
277 km
260 min
från 99.38€ per person
327 km
260 min
från 29.45€ per person
285 km
240 min
från 18.94€ per person
108 km
75 min
från 6.34€ per person
35 km
25 min
från 134.22€ per person
446 km
440 min
från 82.11€ per person
287 km
250 min
från 40.50€ per person
228 km
180 min
från 61.94€ per person
162 km
120 min
från 46.96€ per person
130 km
135 min
från 94.23€ per person
311 km
270 min
från 58.17€ per person
194 km
145 min
från 17.73€ per person
156 km
120 min
från 16.15€ per person
132 km
135 min
från 23.29€ per person
165 km
105 min
från 19.33€ per person
166 km
140 min
från 5.84€ per person
13 km
25 min
från 10.80€ per person
87 km
60 min
från 33.63€ per person
66 km
90 min
från 40.90€ per person
136 km
105 min
från 20.36€ per person
181 km
150 min
från 9.78€ per person
65 km
90 min
från 47.26€ per person
169 km
150 min
från 19.22€ per person
164 km
130 min
från 9.82€ per person
66 km
75 min
från 21.21€ per person
57 km
60 min
från 10.00€ per person
15 km
20 min
från 252.69€ per person
836 km
470 min
från 74.53€ per person
249 km
195 min
från 17.62€ per person
154 km
150 min
från 78.78€ per person
334 km
220 min
från 20.00€ per person
176 km
135 min
från 31.81€ per person
95 km
85 min
från 12.12€ per person
100 km
85 min
från 38.48€ per person
130 km
120 min
från 206.03€ per person
683 km
415 min
från 8.42€ per person
45 km
40 min
från 101.20€ per person
334 km
200 min
från 10.05€ per person
69 km
60 min
från 20.63€ per person
183 km
150 min
från 20.38€ per person
182 km
140 min
från 18.84€ per person
165 km
160 min
från 11.18€ per person
86 km
90 min
från 11.47€ per person
90 km
95 min
från 81.20€ per person
268 km
210 min
från 66.66€ per person
231 km
160 min
från 29.47€ per person
225 km
190 min
från 122.71€ per person
406 km
280 min
från 93.92€ per person
308 km
260 min
från 25.28€ per person
260 km
230 min
från 252.59€ per person
877 km
515 min
från 30.45€ per person
240 km
195 min
från 61.81€ per person
209 km
160 min
från 8.82€ per person
51 km
50 min
från 9.58€ per person
62 km
95 min
från 20.98€ per person
192 km
140 min
från 19.03€ per person
158 km
125 min
från 11.14€ per person
85 km
85 min
från 97.56€ per person
323 km
275 min
från 100.23€ per person
356 km
240 min
från 40.52€ per person
139 km
180 min
från 253.90€ per person
840 km
405 min
från 36.46€ per person
241 km
220 min
från 9.31€ per person
58 km
60 min
från 10.05€ per person
69 km
60 min
från 23.41€ per person
211 km
170 min
från 21.65€ per person
91 km
115 min
från 26.03€ per person
60 km
70 min
från 6.21€ per person
12 km
30 min
från 8.09€ per person
40 km
60 min
från 23.07€ per person
61 km
70 min
från 53.97€ per person
180 km
150 min
från 22.50€ per person
222 km
190 min
från 62.41€ per person
208 km
195 min
från 71.81€ per person
239 km
180 min
från 28.04€ per person
265 km
210 min
från 25.73€ per person
86 km
90 min
från 23.72€ per person
216 km
140 min
från 102.04€ per person
397 km
330 min
från 22.72€ per person
224 km
205 min
från 249.04€ per person
845 km
480 min
från 22.05€ per person
215 km
180 min
från 53.97€ per person
121 km
105 min
från 119.79€ per person
425 km
360 min
från 82.22€ per person
264 km
215 min
från 49.10€ per person
141 km
130 min
från 22.74€ per person
201 km
160 min
från 46.05€ per person
154 km
140 min
från 21.63€ per person
200 km
155 min
från 21.09€ per person
192 km
160 min
från 15.17€ per person
118 km
105 min
från 79.26€ per person
266 km
205 min
från 20.76€ per person
185 km
150 min
från 19.42€ per person
174 km
150 min
från 60.29€ per person
202 km
165 min
från 29.89€ per person
292 km
225 min
från 22.94€ per person
195 km
170 min
från 14.79€ per person
20 km
40 min
från 78.97€ per person
266 km
235 min
från 19.45€ per person
160 km
140 min
från 10.78€ per person
80 km
75 min
från 10.98€ per person
83 km
85 min
från 5.99€ per person
9 km
20 min
från 7.64€ per person
33 km
30 min
från 26.03€ per person
88 km
75 min
från 9.10€ per person
13 km
25 min
från 17.75€ per person
83 km
70 min
från 38.40€ per person
169 km
130 min
från 125.11€ per person
451 km
275 min
från 23.48€ per person
179 km
165 min
från 20.42€ per person
197 km
165 min
från 51.17€ per person
205 km
145 min
från 14.80€ per person
123 km
80 min
från 40.82€ per person
100 km
90 min
från 10.65€ per person
36 km
30 min
från 36.68€ per person
125 km
120 min
från 54.60€ per person
200 km
130 min
från 8.35€ per person
44 km
45 min
från 38.75€ per person
186 km
170 min
från 53.10€ per person
222 km
146 min
från 46.80€ per person
203 km
140 min
från 89.62€ per person
360 km
270 min
från 10.99€ per person
86 km
65 min
från 126.34€ per person
420 km
305 min
från 28.33€ per person
256 km
210 min
från 47.10€ per person
198 km
150 min
från 212.39€ per person
716 km
450 min
från 55.39€ per person
280 km
190 min
från 29.60€ per person
276 km
195 min

Det perfekta fordonet för dig

Expresservice med transferbuss
Taxi
Minivan
Turistbuss

Varför ska du boka transfers med Suntransfers.com?

Mycket för pengarna

Jättelåga priser men toppenbra service. Inga avgifter för betal- eller kreditkortsbetalningar.

Enkel och flexibel bokning

Lätt att boka online – det tar bara fem minuter. Ändringar och avbokningar kan göras utan extra kostnad upp till 48 timmar innan transfern.

Kundtjänst dygnet runt

Vårt kontor är bemannat dygnet runt, året runt – vi är alltid redo att hjälpa dig.

Du kan också se våra utmärkta recensioner på
Baserat på 9,500+ recensioner
Baserat på 10,500+ recensioner
Baserat på 8,000+ recensioner
Baserat på 15,000+ recensioner

4.5/5 Kundtillfredsställelse med över 15,152 recensioner