× For your safety and comfort, all our drivers and vehicles are following World Health Organization guidelines. Learn more

Totes les destinacions des de l'Aeroport de Florència (FLR)

Nom
Distància
Durada del trajecte
des de 24.37€ p.p.
52 km
65 min
des de 53.78€ p.p.
131 km
115 min
des de 26.28€ p.p.
96 km
70 min
des de 96.64€ p.p.
291 km
160 min
des de 107.56€ p.p.
347 km
190 min
des de 23.18€ p.p.
100 km
65 min
des de 67.81€ p.p.
223 km
135 min
des de 99.16€ p.p.
300 km
165 min
des de 102.52€ p.p.
315 km
175 min
des de 72.79€ p.p.
255 km
145 min
des de 31.09€ p.p.
77 km
65 min
des de 44.54€ p.p.
120 km
100 min
des de 55.46€ p.p.
158 km
135 min
des de 13.78€ p.p.
10 km
25 min
des de 58.82€ p.p.
155 km
160 min
des de 34.45€ p.p.
90 km
60 min
des de 42.02€ p.p.
106 km
90 min
des de 64.71€ p.p.
189 km
135 min
des de 38.66€ p.p.
93 km
70 min
des de 39.50€ p.p.
110 km
90 min
des de 16.81€ p.p.
25 km
25 min
des de 48.74€ p.p.
145 km
105 min
des de 20.17€ p.p.
29 km
25 min
des de 23.53€ p.p.
40 km
45 min
des de 40.34€ p.p.
115 km
150 min
des de 29.41€ p.p.
68 km
65 min
des de 37.81€ p.p.
97 km
70 min
des de 30.25€ p.p.
85 km
70 min
des de 23.53€ p.p.
54 km
60 min
des de 24.87€ p.p.
42 km
45 min
des de 27.73€ p.p.
69 km
55 min
des de 14.79€ p.p.
11 km
15 min
des de 37.81€ p.p.
95 km
65 min
des de 19.83€ p.p.
43 km
45 min
des de 42.02€ p.p.
120 km
90 min
des de 42.02€ p.p.
118 km
85 min
des de 46.22€ p.p.
132 km
95 min
des de 20.84€ p.p.
48 km
45 min
des de 50.42€ p.p.
138 km
90 min
des de 50.42€ p.p.
146 km
105 min
des de 42.02€ p.p.
115 km
90 min
des de 26.05€ p.p.
53 km
65 min
des de 42.86€ p.p.
118 km
110 min
des de 26.05€ p.p.
58 km
65 min
des de 18.99€ p.p.
25 km
35 min
des de 27.73€ p.p.
70 km
65 min
des de 31.93€ p.p.
78 km
75 min
des de 42.86€ p.p.
99 km
95 min
des de 30.25€ p.p.
71 km
70 min
des de 27.73€ p.p.
64 km
65 min
des de 20.17€ p.p.
41 km
50 min
des de 23.53€ p.p.
50 km
45 min
des de 38.66€ p.p.
106 km
80 min
des de 40.34€ p.p.
102 km
85 min
des de 46.22€ p.p.
114 km
105 min
des de 41.18€ p.p.
107 km
80 min
des de 40.34€ p.p.
113 km
90 min
des de 61.34€ p.p.
185 km
130 min
des de 77.31€ p.p.
232 km
150 min
des de 42.02€ p.p.
147 km
85 min
des de 18.82€ p.p.
41 km
40 min
des de 20.17€ p.p.
47 km
55 min
des de 51.26€ p.p.
141 km
100 min
des de 51.26€ p.p.
142 km
110 min
des de 31.09€ p.p.
81 km
75 min
des de 19.83€ p.p.
22 km
25 min
des de 36.97€ p.p.
97 km
85 min
des de 48.74€ p.p.
136 km
115 min
des de 50.42€ p.p.
145 km
100 min
des de 52.94€ p.p.
129 km
100 min
des de 38.66€ p.p.
100 km
80 min
des de 52.10€ p.p.
155 km
120 min
des de 24.87€ p.p.
47 km
50 min
des de 45.38€ p.p.
113 km
90 min
des de 14.29€ p.p.
27 km
30 min
des de 18.15€ p.p.
29 km
30 min
des de 14.29€ p.p.
12 km
25 min
des de 20.84€ p.p.
47 km
35 min
des de 12.60€ p.p.
10 km
20 min
des de 37.81€ p.p.
104 km
75 min
des de 57.14€ p.p.
171 km
120 min
des de 39.50€ p.p.
100 km
60 min
des de 33.61€ p.p.
79 km
70 min
des de 39.50€ p.p.
103 km
80 min
des de 19.33€ p.p.
25 km
30 min
des de 21.01€ p.p.
40 km
40 min
des de 57.14€ p.p.
207 km
160 min
des de 28.57€ p.p.
55 km
60 min
des de 19.33€ p.p.
23 km
25 min
des de 61.34€ p.p.
171 km
130 min
des de 48.74€ p.p.
170 km
120 min
des de 29.41€ p.p.
79 km
65 min
des de 42.02€ p.p.
122 km
80 min
des de 46.22€ p.p.
130 km
75 min
des de 31.09€ p.p.
91 km
85 min
des de 27.73€ p.p.
67 km
55 min
des de 25.21€ p.p.
68 km
40 min
des de 36.13€ p.p.
95 km
75 min
des de 21.85€ p.p.
41 km
35 min
des de 55.46€ p.p.
155 km
75 min
des de 45.38€ p.p.
130 km
90 min
des de 42.02€ p.p.
110 km
75 min
des de 39.50€ p.p.
100 km
65 min
des de 26.89€ p.p.
72 km
60 min
des de 31.93€ p.p.
76 km
100 min
des de 44.54€ p.p.
120 km
115 min
des de 30.25€ p.p.
70 km
75 min
des de 96.64€ p.p.
297 km
170 min
des de 29.41€ p.p.
69 km
60 min
des de 19.33€ p.p.
44 km
35 min
des de 26.05€ p.p.
51 km
55 min
des de 44.54€ p.p.
118 km
110 min
des de 27.73€ p.p.
72 km
55 min
des de 34.45€ p.p.
87 km
75 min
des de 18.49€ p.p.
41 km
30 min
des de 31.09€ p.p.
75 km
70 min
des de 19.83€ p.p.
29 km
30 min
des de 103.36€ p.p.
348 km
210 min
des de 18.15€ p.p.
26 km
30 min
des de 45.38€ p.p.
121 km
120 min
des de 46.22€ p.p.
116 km
90 min
des de 26.89€ p.p.
64 km
55 min
des de 63.02€ p.p.
173 km
110 min
des de 20.17€ p.p.
40 km
50 min
des de 24.37€ p.p.
60 km
50 min
des de 36.13€ p.p.
96 km
90 min
des de 73.95€ p.p.
227 km
140 min
des de 36.97€ p.p.
97 km
90 min
des de 21.85€ p.p.
46 km
50 min
des de 46.22€ p.p.
135 km
100 min
des de 23.53€ p.p.
66 km
55 min
des de 51.26€ p.p.
164 km
110 min
des de 23.53€ p.p.
43 km
50 min
des de 42.86€ p.p.
128 km
90 min
des de 55.46€ p.p.
195 km
130 min
des de 25.21€ p.p.
93 km
70 min
des de 17.65€ p.p.
30 km
30 min
des de 23.53€ p.p.
50 km
45 min
des de 48.74€ p.p.
143 km
110 min
des de 19.33€ p.p.
27 km
35 min
des de 21.01€ p.p.
57 km
50 min
des de 14.29€ p.p.
10 km
20 min
des de 40.34€ p.p.
80 km
90 min
des de 31.09€ p.p.
89 km
75 min
des de 92.44€ p.p.
255 km
180 min
des de 97.48€ p.p.
246 km
150 min
des de 37.81€ p.p.
93 km
105 min
des de 67.23€ p.p.
205 km
150 min
des de 70.59€ p.p.
206 km
120 min
des de 16.13€ p.p.
14 km
15 min
des de 16.13€ p.p.
13 km
25 min
des de 63.86€ p.p.
219 km
150 min
des de 15.97€ p.p.
15 km
20 min
des de 28.57€ p.p.
61 km
60 min
des de 42.02€ p.p.
107 km
75 min
des de 21.85€ p.p.
49 km
45 min
des de 21.01€ p.p.
38 km
45 min
des de 69.75€ p.p.
211 km
135 min
des de 97.48€ p.p.
288 km
170 min
des de 18.49€ p.p.
17 km
35 min
des de 53.78€ p.p.
153 km
115 min
des de 21.01€ p.p.
25 km
25 min
des de 29.41€ p.p.
78 km
65 min
des de 90.76€ p.p.
81 km
80 min
des de 26.05€ p.p.
61 km
60 min
des de 28.57€ p.p.
72 km
60 min
des de 57.98€ p.p.
164 km
120 min
des de 20.17€ p.p.
43 km
35 min
des de 21.01€ p.p.
34 km
45 min
des de 47.06€ p.p.
138 km
100 min
des de 62.18€ p.p.
184 km
150 min
des de 50.42€ p.p.
134 km
90 min
des de 67.23€ p.p.
200 km
130 min
des de 63.02€ p.p.
204 km
180 min
des de 15.13€ p.p.
12 km
25 min
des de 24.37€ p.p.
85 km
70 min
des de 15.13€ p.p.
34 km
30 min
des de 27.90€ p.p.
84 km
70 min
des de 15.13€ p.p.
13 km
25 min
des de 39.50€ p.p.
115 km
75 min
des de 38.66€ p.p.
87 km
80 min
des de 21.85€ p.p.
37 km
35 min
des de 45.38€ p.p.
120 km
85 min
des de 39.50€ p.p.
112 km
85 min
des de 41.18€ p.p.
120 km
85 min
des de 19.33€ p.p.
25 km
25 min
des de 39.50€ p.p.
110 km
90 min
des de 29.41€ p.p.
91 km
80 min
des de 27.73€ p.p.
71 km
60 min
des de 77.31€ p.p.
255 km
130 min
des de 33.61€ p.p.
94 km
60 min
des de 27.73€ p.p.
50 km
60 min
des de 22.69€ p.p.
56 km
50 min
des de 37.81€ p.p.
90 km
80 min
des de 77.31€ p.p.
226 km
135 min
des de 35.29€ p.p.
85 km
85 min

El vehicle perfecte per a tu

Shuttle Express
Taxi
Minivan
Autocar

Per què reservar el teu trasllat amb Suntransfers.com?

Gran relació qualitat-preu

Preus molt baixos sense renunciar a un gran servei. No hi ha recàrrecs per pagar amb targeta.

Reserva fàcil i flexible

La reserva online és fàcil i es fa en 5 minuts. Pots fer canvis i cancel·lar sense càrrec fins a 48 hores abans del trasllat.

Atenció al client 24 h.

La nostra oficina és oberta les 24 hores, 365 dies l'any: Sempre hi som per ajudar-te.

Pots veure també les nostres excel·lents ressenyes a
Basat en més de 9,500 valoracions
Basat en més de 10,500 valoracions
Basat en més de 8,000 valoracions
Basat en més de 22,500 valoracions

Satisfacció del Client 4.5/5 amb més de 22,772 opinions