Totes les destinacions des de l'Aeroport de Florència (FLR)

Nom
Distància
Durada del trajecte
des de 24.37€ p.p.
52 km
65 min
des de 52.94€ p.p.
131 km
115 min
des de 26.28€ p.p.
96 km
70 min
des de 96.64€ p.p.
291 km
160 min
des de 107.56€ p.p.
347 km
190 min
des de 24.73€ p.p.
100 km
65 min
des de 67.81€ p.p.
223 km
135 min
des de 99.16€ p.p.
300 km
165 min
des de 102.52€ p.p.
315 km
175 min
des de 97.48€ p.p.
255 km
145 min
des de 31.09€ p.p.
77 km
65 min
des de 44.54€ p.p.
120 km
100 min
des de 54.62€ p.p.
158 km
135 min
des de 13.45€ p.p.
10 km
25 min
des de 57.98€ p.p.
155 km
160 min
des de 34.45€ p.p.
90 km
60 min
des de 41.18€ p.p.
106 km
90 min
des de 63.02€ p.p.
189 km
135 min
des de 38.66€ p.p.
93 km
70 min
des de 39.50€ p.p.
110 km
90 min
des de 16.81€ p.p.
25 km
25 min
des de 47.90€ p.p.
145 km
105 min
des de 19.33€ p.p.
29 km
25 min
des de 23.53€ p.p.
40 km
45 min
des de 40.34€ p.p.
115 km
150 min
des de 28.57€ p.p.
68 km
65 min
des de 37.81€ p.p.
97 km
70 min
des de 30.25€ p.p.
85 km
70 min
des de 23.53€ p.p.
54 km
60 min
des de 26.05€ p.p.
42 km
45 min
des de 27.73€ p.p.
69 km
55 min
des de 14.29€ p.p.
11 km
15 min
des de 37.81€ p.p.
95 km
65 min
des de 19.33€ p.p.
43 km
45 min
des de 42.02€ p.p.
120 km
90 min
des de 42.02€ p.p.
118 km
85 min
des de 45.38€ p.p.
132 km
95 min
des de 20.17€ p.p.
48 km
45 min
des de 50.42€ p.p.
138 km
90 min
des de 49.58€ p.p.
146 km
105 min
des de 42.02€ p.p.
115 km
90 min
des de 26.05€ p.p.
53 km
65 min
des de 42.86€ p.p.
118 km
110 min
des de 26.05€ p.p.
58 km
65 min
des de 18.49€ p.p.
25 km
35 min
des de 27.73€ p.p.
70 km
65 min
des de 31.93€ p.p.
78 km
75 min
des de 42.86€ p.p.
99 km
95 min
des de 29.41€ p.p.
71 km
70 min
des de 26.89€ p.p.
64 km
65 min
des de 20.17€ p.p.
41 km
50 min
des de 21.85€ p.p.
50 km
45 min
des de 38.66€ p.p.
106 km
80 min
des de 40.34€ p.p.
102 km
85 min
des de 46.22€ p.p.
114 km
105 min
des de 41.18€ p.p.
107 km
80 min
des de 40.34€ p.p.
113 km
90 min
des de 60.50€ p.p.
185 km
130 min
des de 76.47€ p.p.
232 km
150 min
des de 42.02€ p.p.
147 km
85 min
des de 18.49€ p.p.
41 km
40 min
des de 20.17€ p.p.
47 km
55 min
des de 51.26€ p.p.
141 km
100 min
des de 51.26€ p.p.
142 km
110 min
des de 30.25€ p.p.
81 km
75 min
des de 19.33€ p.p.
22 km
25 min
des de 36.13€ p.p.
97 km
85 min
des de 48.74€ p.p.
136 km
115 min
des de 51.26€ p.p.
145 km
100 min
des de 47.90€ p.p.
129 km
100 min
des de 38.66€ p.p.
100 km
80 min
des de 52.10€ p.p.
155 km
120 min
des de 24.37€ p.p.
47 km
50 min
des de 45.38€ p.p.
113 km
90 min
des de 14.29€ p.p.
27 km
30 min
des de 17.65€ p.p.
29 km
30 min
des de 14.29€ p.p.
12 km
25 min
des de 20.17€ p.p.
47 km
35 min
des de 10.59€ p.p.
10 km
20 min
des de 38.66€ p.p.
104 km
75 min
des de 57.14€ p.p.
171 km
120 min
des de 39.50€ p.p.
100 km
60 min
des de 31.09€ p.p.
79 km
70 min
des de 38.66€ p.p.
103 km
80 min
des de 19.33€ p.p.
25 km
30 min
des de 20.17€ p.p.
40 km
40 min
des de 57.98€ p.p.
207 km
160 min
des de 28.57€ p.p.
55 km
60 min
des de 19.33€ p.p.
23 km
25 min
des de 61.34€ p.p.
171 km
130 min
des de 48.74€ p.p.
170 km
120 min
des de 29.41€ p.p.
79 km
65 min
des de 42.02€ p.p.
122 km
80 min
des de 45.38€ p.p.
130 km
75 min
des de 31.09€ p.p.
91 km
85 min
des de 27.73€ p.p.
67 km
55 min
des de 23.70€ p.p.
68 km
40 min
des de 36.13€ p.p.
95 km
75 min
des de 21.85€ p.p.
41 km
35 min
des de 55.46€ p.p.
155 km
75 min
des de 45.38€ p.p.
130 km
90 min
des de 42.02€ p.p.
110 km
75 min
des de 39.50€ p.p.
100 km
65 min
des de 26.89€ p.p.
72 km
60 min
des de 31.93€ p.p.
76 km
100 min
des de 44.54€ p.p.
120 km
115 min
des de 30.25€ p.p.
70 km
75 min
des de 96.64€ p.p.
297 km
170 min
des de 26.89€ p.p.
69 km
60 min
des de 19.33€ p.p.
44 km
35 min
des de 26.05€ p.p.
51 km
55 min
des de 45.38€ p.p.
118 km
110 min
des de 27.73€ p.p.
72 km
55 min
des de 32.77€ p.p.
87 km
75 min
des de 17.65€ p.p.
41 km
30 min
des de 31.09€ p.p.
75 km
70 min
des de 19.33€ p.p.
29 km
30 min
des de 102.52€ p.p.
348 km
210 min
des de 17.65€ p.p.
26 km
30 min
des de 45.38€ p.p.
121 km
120 min
des de 46.22€ p.p.
116 km
90 min
des de 26.89€ p.p.
64 km
55 min
des de 63.02€ p.p.
173 km
110 min
des de 20.17€ p.p.
40 km
50 min
des de 24.37€ p.p.
60 km
50 min
des de 36.13€ p.p.
96 km
90 min
des de 73.95€ p.p.
227 km
140 min
des de 36.13€ p.p.
97 km
90 min
des de 21.85€ p.p.
46 km
50 min
des de 46.22€ p.p.
135 km
100 min
des de 22.69€ p.p.
66 km
55 min
des de 51.26€ p.p.
164 km
110 min
des de 23.53€ p.p.
43 km
50 min
des de 42.86€ p.p.
128 km
90 min
des de 55.46€ p.p.
195 km
130 min
des de 25.21€ p.p.
93 km
70 min
des de 17.65€ p.p.
30 km
30 min
des de 23.53€ p.p.
50 km
45 min
des de 48.74€ p.p.
143 km
110 min
des de 19.33€ p.p.
27 km
35 min
des de 21.01€ p.p.
57 km
50 min
des de 13.45€ p.p.
10 km
20 min
des de 30.25€ p.p.
80 km
90 min
des de 31.09€ p.p.
89 km
75 min
des de 91.60€ p.p.
255 km
180 min
des de 97.48€ p.p.
246 km
150 min
des de 36.97€ p.p.
93 km
105 min
des de 68.91€ p.p.
205 km
150 min
des de 70.59€ p.p.
206 km
120 min
des de 15.80€ p.p.
14 km
15 min
des de 15.97€ p.p.
13 km
25 min
des de 63.86€ p.p.
219 km
150 min
des de 15.97€ p.p.
15 km
20 min
des de 28.57€ p.p.
61 km
60 min
des de 39.50€ p.p.
107 km
75 min
des de 21.85€ p.p.
49 km
45 min
des de 21.01€ p.p.
38 km
45 min
des de 71.43€ p.p.
211 km
135 min
des de 97.48€ p.p.
288 km
170 min
des de 19.33€ p.p.
17 km
35 min
des de 53.78€ p.p.
153 km
115 min
des de 21.01€ p.p.
25 km
25 min
des de 29.41€ p.p.
78 km
65 min
des de 90.76€ p.p.
81 km
80 min
des de 26.89€ p.p.
61 km
60 min
des de 28.57€ p.p.
72 km
60 min
des de 57.98€ p.p.
164 km
120 min
des de 20.17€ p.p.
43 km
35 min
des de 21.01€ p.p.
34 km
45 min
des de 46.22€ p.p.
138 km
100 min
des de 62.18€ p.p.
184 km
150 min
des de 47.90€ p.p.
134 km
90 min
des de 67.23€ p.p.
200 km
130 min
des de 62.18€ p.p.
204 km
180 min
des de 15.13€ p.p.
12 km
25 min
des de 24.37€ p.p.
85 km
70 min
des de 15.13€ p.p.
34 km
30 min
des de 27.23€ p.p.
84 km
70 min
des de 14.29€ p.p.
13 km
25 min
des de 39.50€ p.p.
115 km
75 min
des de 38.66€ p.p.
87 km
80 min
des de 21.85€ p.p.
37 km
35 min
des de 45.38€ p.p.
120 km
85 min
des de 39.50€ p.p.
112 km
85 min
des de 41.18€ p.p.
120 km
85 min
des de 19.33€ p.p.
25 km
25 min
des de 42.02€ p.p.
110 km
90 min
des de 28.57€ p.p.
91 km
80 min
des de 28.57€ p.p.
71 km
60 min
des de 77.31€ p.p.
255 km
130 min
des de 33.61€ p.p.
94 km
60 min
des de 27.73€ p.p.
50 km
60 min
des de 22.69€ p.p.
56 km
50 min
des de 37.81€ p.p.
90 km
80 min
des de 77.31€ p.p.
226 km
135 min
des de 35.29€ p.p.
85 km
85 min

El vehicle perfecte per a tu

Shuttle Express
Taxi
Minivan
Autocar

Per què reservar el teu trasllat amb Suntransfers.com?

Gran relació qualitat-preu

Preus molt baixos sense renunciar a un gran servei. No hi ha recàrrecs per pagar amb targeta.

Reserva fàcil i flexible

La reserva online és fàcil i es fa en 5 minuts. Pots fer canvis i cancel·lar sense càrrec fins a 48 hores abans del trasllat.

Atenció al client 24 h.

La nostra oficina és oberta les 24 hores, 365 dies l'any: Sempre hi som per ajudar-te.

Pots veure també les nostres excel·lents ressenyes a
Basat en més de 9,500 valoracions
Basat en més de 10,500 valoracions
Basat en més de 8,000 valoracions
Basat en més de 15,000 valoracions

Satisfacció del Client 4.5/5 amb més de 15,152 opinions